Arama

Sosyal ihtiyaç nedir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 1 Mart 2016 Gösterim: 28.093 Cevap: 3
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
4 Ocak 2012       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Sosyal ihtiyaç nedir, ne demektir? Sosyal ihtiyaçlarımız nelerdir?
EN İYİ CEVABI ThinkerBeLL verdi
Sosyal ihtiyaç nedir?
Temel gereksimilerini karşılayan insanlar, çevresi ile sağlıklı iletişim içinde bulunma ihtiyacı gösterir. Bu çerçevede geliştirdiği gereksinimlere sosyal ihtiyaç denir. Sosyal ihtiyaçlar keyfi uygulama olma özelliğini taşırlar.
Sponsorlu Bağlantılar


Sosyal ihtiyaçlar nelerdir?
Temel olarak üç başlık altında toplanabilir (Maslow İhtiyaçlar Piramidi):
1. Ait Olma ve Sevgi Gereksinimi: Fizyolojik ve güvenlik gereksinmelerinin her ikisinin de oldukça tatmin edilmesi durumunda, sevme, sevilme, ait olma gereksinimlerini ortaya çıkacaktır. Bu durumdaki birey, bir arkadaş, bir sevgili, bir eş veya çocuğa ilişkin yokluğu daha önce olmadığı kadar yoğun şekilde hissedecek, yani ailesi ya da bir grup içinde insanlarla duygusal ilişkinin açlığını duyumsayacak ve bu gereksinimini karşılamak için yoğun çaba gösterecektir (Maslow, 1970: 43).

2. Saygınlık Gereksinimi: Toplumdaki tüm insanlar, kalıcı ve sağlam temele dayanan genellikle yüksek kendilerinin değer biçmesi, öz-saygı ya da öz-değer ve diğerlerinin takdiri için bir gereksinim veya arzuya sahiptirler. Bu gereksinimler iki temel dizi şeklinde sınıflandırılabilmektedir. Bunlardan ilki, dünyanın gözünde güç, başarı, yeterlilik, ustalık ve beceri gösterme güven sağlama arzusu ve ayrıca bağımsızlık ve özgürlük arzusu duymak olarak ifade edilirken. İkincisi ise, ün-prestij (bu, diğer insanlardan gelen güven ve saygı olarak tanımlanabilir), statü, şan ve şeref, üstünlük, tanınma, özen, önem, saygınlık ya da takdir için duyulan arzu şeklinde belirtilebilimektedir. Bireyin öz-saygı gereksiniminin tatmini, öz-güven, değer, güç, yetenek ve yeterlilik, dünya için yararlı ve gerekli olma duygusuna yol açmaktadır (Maslow, 1970: 45).

3. Kendini Gerçekleştirme Gereksinimi: Bir müzisyen müzik yapmalı, bir ressam resim yapmalı ve bir şair ise şiir yazmalıdır, eğer sonuçta kendisiyle barışık olmak istiyorsa. Maslow (1970), tüm bu sayılan gereksinimlerin tatmin edilmesi durumunda bile, kişiler bireysel olarak uygun olduğu şeyi yapmıyorsa, kendilerini yeni bir hoşnutsuzluk ve rahatsızlık duygusu içinde bulunabileceklerini belirtmiştir. Bir kişi ne olabiliyor ise onu yapmalı ve kendi doğasına sadık kalmalıdır. Bu gereksinim kendini gerçekleştirme olarak adladırılmaktadır. Elbetteki bu gereksinimin boyutları kişiden kişiye oldukça fazla değişim gösterecektir. Bir kişide ideal bir anne olma arzusu olarak şekil alırken, diğerinde ise atletizimle ilgili olarak ifade edilebilir ve bir diğerinde ise resim yapmada ya da yenilik getirmede ifade edilebilmektedir (Maslow, 1970; 46).

Efulim - avatarı
Efulim
VIP VIP Üye
6 Şubat 2012       Mesaj #2
Efulim - avatarı
VIP VIP Üye
İhtiyaç nedir? Zorunlu, kültürel ve sosyal ihtiyaç nedir?
İhtiyaç, karşılanmadığı zaman acı ve üzüntü, karşılandığında ise mutluluk (haz) veren bir duygudur. İnsanın hayatta kalabilmesi için mutlaka karşılanması gereken ihtiyaçlara (soluma, gıda, giyinme, barınma, savunma vb.) “hayati”; “biyolojik” veya zorunlu ihtiyaçlar, bu kapsama girmeyenlere ise kültürel ve sosyal ihtiyaçlar adı verilir.
Sponsorlu Bağlantılar
Bu süreç, "İhtiyaçlar Hiyerarşisi" veya "İhtiyaçlar Piramidi" ile açıklanmaya çalışılmıştır. Piramidin tabanında zorunlu, piramidin orta bölümünde kültürel ve piramidin tepesinde sosyal ihtiyaçlar yer almaktadır.


Sosyal ihtiyaç nedir?
Bireyin ruh sağlığının yerinde olması, diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmesi için psiko-sosyal ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Sevme-sevilme, başarılı olma, kabul görme, bir gruba dahil olma gibi ihtiyaçlar psiko-sosyal ihtiyaçlardandır ve bireyin kendisini iyi hissetmesi için önemlidir.
Gerek fiziksel ihtiyaçlar, gerekse psiko-sosyal ihtiyaçlar zamanında ve yeterli karşılanmadığında bireyde olumsuz davranışlar görülebilir.
İnsanların en büyük arzusu kendilerine önem verilmesidir.

Çevre ve Sosyo-Ekonomik Nedenler
Sosyal bir varlık olan birey, doğduğu günden itibaren öncelikle ailesinden ve yakın çevresinden daha sonra da Komşuları, arkadaşları gibi değişik gruplardan etkilenerek büyür.
Bireyin dahil olduğu grubun davranışları uyumsuz davranışlar sergiliyorsa birey de bunun etkisi altında kalır.


ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
22 Kasım 2013       Mesaj #3
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Sosyal ihtiyaç nedir?
Temel gereksimilerini karşılayan insanlar, çevresi ile sağlıklı iletişim içinde bulunma ihtiyacı gösterir. Bu çerçevede geliştirdiği gereksinimlere sosyal ihtiyaç denir. Sosyal ihtiyaçlar keyfi uygulama olma özelliğini taşırlar.


Sosyal ihtiyaçlar nelerdir?
Temel olarak üç başlık altında toplanabilir (Maslow İhtiyaçlar Piramidi):
1. Ait Olma ve Sevgi Gereksinimi: Fizyolojik ve güvenlik gereksinmelerinin her ikisinin de oldukça tatmin edilmesi durumunda, sevme, sevilme, ait olma gereksinimlerini ortaya çıkacaktır. Bu durumdaki birey, bir arkadaş, bir sevgili, bir eş veya çocuğa ilişkin yokluğu daha önce olmadığı kadar yoğun şekilde hissedecek, yani ailesi ya da bir grup içinde insanlarla duygusal ilişkinin açlığını duyumsayacak ve bu gereksinimini karşılamak için yoğun çaba gösterecektir (Maslow, 1970: 43).

2. Saygınlık Gereksinimi: Toplumdaki tüm insanlar, kalıcı ve sağlam temele dayanan genellikle yüksek kendilerinin değer biçmesi, öz-saygı ya da öz-değer ve diğerlerinin takdiri için bir gereksinim veya arzuya sahiptirler. Bu gereksinimler iki temel dizi şeklinde sınıflandırılabilmektedir. Bunlardan ilki, dünyanın gözünde güç, başarı, yeterlilik, ustalık ve beceri gösterme güven sağlama arzusu ve ayrıca bağımsızlık ve özgürlük arzusu duymak olarak ifade edilirken. İkincisi ise, ün-prestij (bu, diğer insanlardan gelen güven ve saygı olarak tanımlanabilir), statü, şan ve şeref, üstünlük, tanınma, özen, önem, saygınlık ya da takdir için duyulan arzu şeklinde belirtilebilimektedir. Bireyin öz-saygı gereksiniminin tatmini, öz-güven, değer, güç, yetenek ve yeterlilik, dünya için yararlı ve gerekli olma duygusuna yol açmaktadır (Maslow, 1970: 45).

3. Kendini Gerçekleştirme Gereksinimi: Bir müzisyen müzik yapmalı, bir ressam resim yapmalı ve bir şair ise şiir yazmalıdır, eğer sonuçta kendisiyle barışık olmak istiyorsa. Maslow (1970), tüm bu sayılan gereksinimlerin tatmin edilmesi durumunda bile, kişiler bireysel olarak uygun olduğu şeyi yapmıyorsa, kendilerini yeni bir hoşnutsuzluk ve rahatsızlık duygusu içinde bulunabileceklerini belirtmiştir. Bir kişi ne olabiliyor ise onu yapmalı ve kendi doğasına sadık kalmalıdır. Bu gereksinim kendini gerçekleştirme olarak adladırılmaktadır. Elbetteki bu gereksinimin boyutları kişiden kişiye oldukça fazla değişim gösterecektir. Bir kişide ideal bir anne olma arzusu olarak şekil alırken, diğerinde ise atletizimle ilgili olarak ifade edilebilir ve bir diğerinde ise resim yapmada ya da yenilik getirmede ifade edilebilmektedir (Maslow, 1970; 46).
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
Alperen - avatarı
Alperen
Ziyaretçi
1 Mart 2016       Mesaj #4
Alperen - avatarı
Ziyaretçi
Temel gereksimlerini karşılayan insanlar,çevresi ile sağlıklı iletişim bulunma ihtiyacı gösterir.

Benzer Konular

30 Ağustos 2007 / YaKaMoZcuk Meslekler
7 Ocak 2016 / Misafir Soru-Cevap
8 Aralık 2011 / ThinkerBeLL Taslak Konular
30 Mayıs 2008 / Bia Sosyoloji
26 Haziran 2012 / ThinkerBeLL Sosyal Ağlar