Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 23 Kasım 2016  Gösterim: 326.928  Cevap: 8

İklim Nedir?

Kısaca
Geniş bir bölge içinde ve uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama Hava koşullarına iklim denir.
11 Temmuz 2008 18:18       Mesaj #1
volture - avatarı
VIP "Ipıslak Balık"

İklim

Ad: iklim1.jpg
Gösterim: 4065
Boyut: 51.6 KB

Geniş bir bölge içinde ve uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama Hava koşullarına iklim denir.
İklim coğrafi ortamın oluşması ve şekillenmesi ile insanların yaşantı ve etkinlikleri üzerinde önemli rol oynar.
Sponsorlu Bağlantılar
Örneğin bir yerdeki doğal Bitki örtüsü, akarsuların özellikleri insanların yaşam tarzları konut tipleri ekonomik etkinliklerinin türü iklimin kontrolü altındadır. İklimi oluşturan çeşitli öğeler vardır. Bunlar Sıcaklık, Basınç, rüzgarlar, nemlilik ve yağıştır. İklim elemanları adı verilen ve birbirlerini etkileyen bu öğeler arasında ayrılmaz bir ilişki vardır.
İklim olayları Atmosfer içinde gerçekleştiği için öncelikle atmosfer ve özelliklerinin incelenmesi gerekir.

İklim:


 • Geniş bir sahada, uzun yıllar devam eden, atmosfer olaylarının ortalamasına denir.
 • Klimatoloji inceler.
 • Uzun süreli atmosfer olaylarının ortalamasını inceler.
 • Değişkenlik azdır.
 • Belirtirken kurak yağışlı soğuk sıcak gibi ifadeler kullanılır.

Hava durumu:


 • Dar bir sahada, kısa süre içerisinde görülen atmosfer olaylarına denir.
 • Meteoroloji inceler.
 • Günlük değişken atmosfer olaylarını inceler.
 • Değişkenlik fazladır.
 • Belirtilirken güneşli rüzgarlı yağmurlu gibi ifadeler kullanılır.

İklim ile Hava Durumu Arasındaki Farklar


1- İklim geniş bir alanda, hava durumu dar alanda gerçekleşir.
2- İklim uzun süreli hava olaylarının ortalaması iken, hava durumu kısa sürelidir.
3- İklimi klimatoloji bilimi,hava durumunu meteoroloji bilimi inceler.
4- İklim kesinlik bildirir, hava durumu tahmindir.
5- Bir yerin bir kaç günlük hava durumuna bakarak iklimini tahmin edemeyiz. Birkaç günlük hava olaylarına ve ekvatora bakarak hava durumunu tahmin edebiliriz.

BAKINIZ

İklim Elemanları
Dünya'da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü
Dünya Üzerindeki Bitki Örtüsü Çeşitleri ve Özellikleri
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
İklim Değişikliği Nedir? İklim Değişikliği Hakkında

Son düzenleyen Safi; 23 Kasım 2016 01:37


3 Kasım 2008 15:06       Mesaj #2
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Ad: iklim3.jpg
Gösterim: 3591
Boyut: 14.6 KB

İklim Nedir?


Bir bölgenin iklimi, o bölgedeki değişken hava koşullarının ortalaması olarak tanımlanabilir. Dünyanın birçok yerinde hava koşulları yalnız yıl içinde değil bir yıldan öbür yıla da büyük değişiklikler gösterir. Bu nedenle, iklim konusunda doğru yargıya götürecek ortalamaların güvenilir olabilmesi için hava durumunun, yani sıcaklık, yağış miktarı, rüzgâr, hava basıncı ve nem oranının en az 30 yıl süreyle her gün ölçülmesi gerekir Binlerce yıl önce Eski Yunanlılar, ekvatora yakın olan bölgelerin sıcak, kutupların çevresindeki bölgelerin soğuk, arada kalan bölgelerin ise ılıman olduğunu biliyorlardı. Dünyanın "sıcak kuşak", "soğuk kuşak" ve "ılıman kuşak" gibi kabaca üç iklim bölgesine ayrılması o çağlardan kalmadır ve bu terimler günümüzde de zaman zaman kullanılır. Oysa aynı kuşaktaki bütün bölgelerin iklimi aynı olmadığı gibi, geniş alanlara yayılmış ülkeler de bile bölgeler arasında büyük iklim farklılıkları görülür. Bu farklılığı yaratan ve yeryüzündeki değişik iklim koşullarından sorumlu olan üç temel etken vardır.
 • YAĞMUR ORMANLARI: Herzaman çok sıcak ve bütün mevsimlerde bol yağışlı
 • SAVANLAR: Yazlar çok sıcak, kışlar ılık; yağışlar orta İle yoğun arası
 • ALÇAK ENLEM BOZKIRLARI VE ÇÖLLERİ: Her zaman çok sıcak ve az yağışlı
 • KURU ASTROPİK İKLİM: Yazlar çok sıcak, kışlar yumuşak; yağışlar az ile orta arası
 • NEMLİ ASTROPİK İKLİM: Yazlar sıcak, kışlar serin; yağışlar orta yoğunlukta
 • ILIMAN DENİZ İKLİMİ: Yazlarsıcak, kışlarserin; yağışlar orta ile yoğun arası
 • NEMLİ KARA İKLİMİ: Yazlarsıcak, kışlarserin; yağışlar orta yoğunlukta
 • KARA BOZKIRLARI: Yazlar sıcak, kışlar serin ilesoğuk arası; yağış az
 • KARA ÇÖLLERİ: Yazlar sıcak, kışlar soğuk; yağış çok az
 • YARI ARKTİK VE TUNDRA İKLİMİ: Yazlar serin ile soğuk arası ve kısa süreli; kışlar uzun ve soğuk; yağış az
 • DAĞ İKLİMİ: Aynı enlemdeki düzlüklerden genellikle daha soğuk; yağışlar değişken
Bu etkenlerden ilki bir yerin enlem'i, yani ekvatora olan uzaklığıdır. Çünkü ancak güneş ışınlarını dik olarak alabilen enlemlere Gü neş'in ısısı yoğun olarak ulaşabilir. Bu enlemler, ekvatorun kuzeyinde kabaca Sahra Çölü'nden geçen Yengeç dönencesi ile güneyde kabaca Afrika'nın güney ucundan ve Güney Amerika ile Avustralya'nın hemen hemen ortasından geçen Oğ|ak dönencesi arasındaki bölgelerdir Güneş gökyü zündeki görünür hareketini yaparken, tem muz ayında Yengeç dönencesinin, eylülde ekvatorun, ocak ayında Oğlak dönencesinin tam tepesinde (başucu noktasında) bulunur ve martta yeniden ekvatorun üzerinden geçe rek Yengeç dönencesine doğru ilerler. Gü neş'in iki sınır arasında gidip geliyormuş gibi göründüğü bu dönenceler arasındaki bölgele re ya da tropik kuşağa güneş ışınları öğle saatinde tam dik olarak gelir. Ama dönence lerden kuzeye ya da güneye doğru uzaklaştık ça güneş ışınları giderek eğikleştiği için yeryü züne ulaşan ısı da o ölçüde azalır. Örneğin ekvatorun çok kuzeyinde bulunan Türkiye, Güneş'in ısısını hiçbir zaman Sri Lanka kadar alamaz.
İklim farklılıklarının ikinci nedeni, bir yerin okyanuslara ve kıtalara göre konumludur. Örneğin, kuzey yarıküredeki kıtaların batı kıyıları ile güney yarıküredeki kıtaların doğu kıyıları, karaların iç kesimlerinden ve karşı konumdaki kıyılardan daha ılıman iklimlidir. Çünkü bu kıyılar, görece daha sıcak olan geniş okyanusların üzerinden geçerken ısınan rüzgârlara açıktır.
Okyanusların yalnızca rüzgârlar aracılığıyla değil dolaysız olarak da iklimi yumuşatıcı etkisi vardır. Geç ısınıp geç soğuyan bu büyük su kütlesi nedeniyle okyanusların kıyılarında, hatta kıyıdan yüzlerce kilometre içerilere kadar uzanan bölgelerde kışlar daha sıcak, yazlar daha serin geçer.

Bazı ülkelerde, sıcak okyanus akıntılarının etkisiyle kışlar beklenmedik biçimde ılık ge çer; örneğin Gulf Stream ile Kuzey Atlas Okyanusu Akıntısı'nın Avrupa'nın kuzeybatı sındaki iklim koşulları üzerinde böyle bir etkisi vardır. Buna karşılık bazı kıyı bölgele rinde yazların oldukça serin geçmesinin nede ni soğuk okyanus akıntılarıdır; örneğin Gü ney Amerika'daki Şili ve Peru kıyılarını yala yan Peru (Humboldt) Akıntısı bu etkiyi yaratır.


Bir bölgenin denize yakın ya da uzak oluşu yalnız sıcaklığı değil yağış miktarını da etkiler. Çünkü bulutlardaki su buharının, dolayı sıyla yeryüzüne düşen yağmurun ana kaynağı okyanus sularının buharlaşmasıdır. Eğer bir ülkede rüzgârlar genellikledenizden karaya doğru esiyorsa yağışlar bü yük olasılıkla kıyı kesimlerinde yoğunlaşacak ve iç bölgelere gidildikçe azalacaktır. Ama bu, denize yakın olan her yerin nemli ve yağışlı olacağı anlamına gelmez. Örneğin, başta Sahra olmak üzere bazı çöller deniz kıyısına kadar uzanır. Öte yandan, bütün nemli ve yağışlı yerlerin denize yakın olduğu da söylenemez. Amazon havzası denizden 1.600 km içeride bulunduğu halde yoğun yağış alır. İklim farklılıklarının üçüncü nedeni yüksekliktir. Yükseklik de hem sıcaklığı, hem yağışı etkiler.

Güneş ışınları Dünya'nın yüzeyini ısıtır, ama içinden geçtiği havayı fazla ısıtamaz; havayı asıl ısıtan Güneş'in ısısını emmiş olan yeryüzüdür. Bu yüzden atmosfe rin alt katmanları üst katmanlarından her zaman daha sıcak olur ve hava sıcaklığı her 200 metrede 1°C kadar düşer. Ayrıca, yüksel tisi fazla olan dağlık bölgeler çevrelerine oranla daha çok yağış alır ve tepeleri genellikle karla örtülüdür.

Nedeni tam olarak açıklanamasa bile, yer yüzündeki iklim koşullarının başlangıçtan bu güne kadar hep aynı olmadığı kesin olarak biliniyor. Örneğin bundan yalnızca 25 bin yıl önce Kuzey Avrupa ile Amerika'nın kuzey enlemleri kalın bir buz örtüsüyle kaplıydı. Ama bu Buzul Çağı'ndan milyonlarca yıl önce aynı bölgelerde çok daha sıcak ve nemli hava koşullarının egemen olduğu da kesindir; nite kim Kuzey Avrupa'daki kömür yatakları bu sıcak ve nemli iklimde oluşmuştur. Yeryüzünün bu olağanüstü çeşitliliği iklim farklılıklarından kaynaklanır. İklim, bir bölgede hangi tarım bitkilerinin ekileceğini ve hangi hayvanların yetiştirileceğini belirleyen en önemli etken dir. İklim koşulları aİrıca insanların yaşadık ları evleri, yiyeceklerini, giyim ve yaşam biçimlerini de etkiler. Değişik ırklar değişik iklim koşullarına uyum sağlamıştır. Kuzeyin açık tenli insanları kızgın güneşten çok çabuk etkilendikleri halde, koyu tenli insanlar güneş ışınlarına çok daha dayanıklıdır. Üstelik çok sıcakta aşırı hareketi etmek terleme yoluyla vücuttan su kaybınaiyol açtığı için, çölde ya da öbür sıcak bölgelerde yaşayan insanlar bütün işlerini sabahi ve akşam serinliğinde yapıp günün sıcak saatlerini dinlenerek geçirirler.


MsXLabs.org & Temel Britannica

Son düzenleyen Safi; 29 Temmuz 2016 17:02
Misafir
14 Kasım 2009 20:14       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

İklim

Ad: iklim.jpg
Gösterim: 3639
Boyut: 47.4 KB

Geniş bir bölge içinde ve uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama Hava koşullarına iklim denir.
İklim, bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen addır. Hava durumundan farklı olarak iklim, bir yerin meteorolojik olaylarını uzun süreler içinde gözlemler. Bir yerin iklimi o yerin enlemine, yükseltisine, yer şekillerine, kalıcı kar durumuna ve denizlere olan uzaklığına bağlıdır. İklimi inceleyen bilim dalına klimatoloji adı verilir. İklim türleri, sıcaklık ve yağış rejimi gibi durumlara bakılarak sınıflandırılabilir. Ancak günümüzde en çok kullanılan sınıflandırma sistemi, aslen Wladimir Köppen tarafından geliştirilmiş olan Köppen iklim sınıflandırmasıdır. Paleoklimatoloji ise, göl yataklarında ve buzullarda bulunan tortular gibi biyolojik olmayan; yine ağaç halkaları, mercanlar gibi biyolojik kaynaklarla antik iklimleri inceleyen bilim dalıdır. Bu yöntem eski dönemlerde bir yerdeki sıcaklık ve yağış rejimlerini göstermek ve inceleme yapmak için kullanılır. Bu tür çalışmaların sonunda ortaya matematiksel iklim modelleri çıkarılır ve gelecekte iklimin ne derece değişebileceği konusunda tahminler yürütülür.
İklim coğrafi ortamın oluşması ve şekillenmesi ile insanların yaşantı ve etkinlikleri üzerinde önemli rol oynar.
Örneğin bir yerdeki doğal bitki örtüsü, akarsuların özellikleri insanların yaşam tarzları konut tipleri ekonomik etkinliklerinin türü iklimin kontrolü altındadır. İklimi oluşturan çeşitli öğeler vardır. Bunlar sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nemlilik ve yağıştır. İklim elemanları adı verilen ve birbirlerini etkileyen bu öğeler arasında ayrılmaz bir ilişki vardır.
İklim olayları Atmosfer içinde gerçekleştiği için öncelikle Atmosfer ve özelliklerinin incelenmesi gerekir.

Atmosfer


Dünya'yı çepeçevre saran Gaz örtüsüne atmosfer denir. Atmosferin alt sınırı kara ve deniz yüzeyleriyle çakışır. Üst sınırını ise yerçekiminin etkisi belirler. Ekvator'dan kutuplara doğru yerçekimi arttığı için atmosferin şekli Dünya'nın şekli gibi küreseldir.

Atmosfer'in Katları


Atmosfer kendini oluşturan Gazların karışımı ve gidişindeki farklılıklar nedeniyle çeşitli katlara ayrılmıştır. Bu katlar yeryüzünden yukarılara doğru troposfer, stratosfer, şemosfer, iyonosfer ve ekzosfer şeklinde sıralanır.

1. Troposfer

 • Atmosferin, yeryüzüne temas eden alt bölümüdür.
 • Tüm gazların % 75'inin bulunduğu bu katmanda yoğunluk en fazladır.
 • Troposfer yerden havaya yansıyan ışınlarla alttan yukarıya doğru ısınır. Bu nedenle alt kısımları daha sıcaktır. Yerden yükseldikçe Sıcaklık her 100 m'de yaklaşık 0,5°C azalır.
 • Su buharının tamamı troposferde bulunduğu için tüm meteorolojik olaylar burada oluşur.
 • Güçlü yatay ve dikey hava hareketleri görülür.
 • Yerden yüksekliği 6 – 16 km arasında değişir.

2. Stratosfer

 • Troposferin üstündeki katmandır.
 • Yatay hava hareketleri görülür.
 • Su buharı hemen hemen hiç bulunmadığı için dikey hava hareketleri oluşamaz. Bu nedenle sıcaklık dağılışı oldukça düzgündür.
 • Sıcaklık her yerde yaklaşık -50°C'dir.
 • Üst sınırı yerden 25 – 30 km yüksekliktedir.

3. Şemosfer

 • Stratosfer ile İyonosfer arasındaki katmandır.
 • Stratosfer ile Şemosfer arasındaki 19-45 km'ler arasında Oksijen Azot haline gelerek ultraviyole ışınlarını tutar.
 • Üst sınırı yerden 80 – 90 km yüksekliktedir.

4. İyonosfer

 • Mor ötesi (ultraviyole) ışınlarının, molekülleri parçalayarak iyonlar haline getirdiği katmandır.
 • Yerçekimi azaldığı için iklim üzerinde belirgin bir etkisi yoktur.
 • Radyo dalgalarını yansıtır
 • Üst sınırı yerden 250 – 300 km yüksekliktedir.

5. Eksosfer (Jeokronyum)

 • En üst tabakadır.
 • Yerçekimi çok azaldığından Gazlar çok seyrektir.
 • Hidrojen ve helyum gibi hafif gazlar bulunur.
 • Atmosfer ile uzay arasında geçiş alanıdır.
 • Kesin sınırı bilinmemekle birlikte üst sınırının yerden yaklaşık 10.000 km yükseklikte olduğu kabul edilmiştir.

Türkiye'deki iklim çeşitleri


Türkiye, iklim kuşaklarından ılıman kuşak ile subtropikal kuşak arasında yer alır. Türkiye'nin coğrafik konumu ve yeryüzünün aldığı şekiller neticesinde ikliminin, farklı özellikte iklim tiplerinin doğmasına yol açmıştır. Kıyı bölgelerinde denizlerin etkisiyle daha ılıman iklim özellikleri görülür. Dağların konumu deniz etkilerinin iç kesimlere girmesini engeller. Bu nedenle iç kesimlerinde karasal iklim özellikleri görülür.
Türkiye'de belli başlı dört ana iklim tipine rastlanır. Bunlar:

1. Step iklimi (Karasal iklim)
Bu iklim tipi, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı, Güneydoğu Anadolu ve Trakya'nın iç kısımlarında görülür.

2. Akdeniz iklimi

Bu iklim tipi, Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında görülür. Ancak
 • Marmara iklim: Marmara'da görülen Akdeniz ikliminin özellikleri daha serttir.
3. Okyanus (Karadeniz) iklimi
Bu iklim tipi, Karadeniz kıyılarında görülür.

4. Ilıman karasal iklim

Bu iklim tipi Kuzeydoğu Anadolu'daki Erzurum-Kars Bölümü'nde görülür.
Son düzenleyen Safi; 29 Temmuz 2016 17:03
8 Kasım 2010 15:10       Mesaj #4
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam
İklim: Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu
Ad: iklim4.jpg
Gösterim: 3542
Boyut: 11.6 KB


İklim Nedir? İklim Çeşitleri Nelerdir?

Yüzlerce km2′lik sahaları etkileyen büyük iklim gruplarına makroklima adı verilmektedir. Bununla birlikte makroklima-lar içerisinde, değişik iklim özellikleri gösteren özel koşullu küçük iklim alanlarına da mikroklima denilmektedir. Genel özellikleri bakımından yeryüzünde görülen başlıca iklim tipleri sıcak iklimler, ılıman iklimler ve soğuk iklimler olarak üç gruba ayrılır. Bu iklimler kendi içlerinde yağış miktarı ve rejimi, kış ılıklığı, yıllık sıcaklık ortalamaları gibi özellikler de dikkate alınarak alt iklim tiplerine ayrılır. İklim tiplerini ayırmada en etkili ölçüt doğal bitki örtüleridir. Ayrıca bölgede yetiştirilen tarım ürünlerine bakılarak da iklim tipleri hakkında yorum yapılabilir. Yerşekillerinin yükseklik ve uzanış yönlerinin, rüzgâr ve hava kütlelerinin, kara ve deniz dağılımının farklı olması gibi nedenlerden dolayı iklim ve bitki örtüleri yeryüzünde düzenli kuşaklar oluşturmazlar.

A) SICAK İKLİMLER

1. EKVATORAL İKLİM


Görüldüğü Yerler
 • 10° kuzey ve güney enlemleri arasında görülür.
 • Bu iklimin etkili olduğu başlıca yerler Amazon ve Kongo havzaları, Gine Körfezi kıyıları ile Endonezya ve Malezya‘nın büyük bir bölümüdür.
Sıcaklık ve Yağış Özellikleri
 • Yıllık ortamala sıcaklık 25 °C civarındadır.
 • Yıllık sıcaklık farkı 4 °C yi geçmez. Bunun nedeni bu bölgeye güneş ışınlarının yere düşme açılarının fazla değişmemesi ile nem miktarının fazla olmasıdır.
 • Yağışlar konveksiyoneldir.
 • Yağış rejimi düzenlidir.
 • Yıllık yağış miktarı 2000 mm’den fazladır. Ekinoks tarihlerinde yağışlar en üst düzeye erişir.
Bitki Örtüsü
 • İklimin nemli ve sıcak olmasından dolayı bu bölgelerde daima yeşil olan yağmur ormanları yer almaktadır.
 • Bu ormanlardaki ağaçların boyları 50-60 metreler arasındadır.
 • Yoğun ve sık olmalarından dolayı zemine güneş ışınları fazla sızamamaktadır.

2. TROPİKAL İKLİM (Subtropikal-Savan)


Görüldüğü Yerler
 • 10° – 30° kuzey ve güney enlemleri arasında görülür.
 • Sudan, Çad, Nijerya, Mali, Moritanya, Brezilya, Venezüella, Kolombiya, Peru ve Bolivya bu iklimin etkili olduğu yerlerdir.
Sıcaklık ve Yağış Özellikleri
 • Yıllık ortalama sıcaklık 20 °C civarındadır.
 • Yıllık sıcaklık farkı azdır.
 • Yazlar yağışlı, kışlar kuraktır.
 • Yıllık yağış miktarı 1000 – 2000 mm arasındadır.
 • Yağışlar konveksiyonel kökenli olup yağmur şeklindedir.
Bitki Örtüsü
 • Doğal bitki örtüsü yaz yağışları ile yeşeren gür ve uzun boylu (1 -1,5 m) otlardan oluşan savanlardır.
 • Savanlar arasında seyrek ağaç topluluklarına rastlanır.
 • Savan iklim bölgesinde aslan, kaplan, fil, zürafa, antilop gibi hayvanlar yaşar.

3. MUSON İKLİMİ


Görüldüğü Yerler
 • Asya Kıtası’nın güney doğusunda görülür.
 • Bu iklim tipinin oluşmasında muson rüzgarları etkili olmuştur.
 • Güney Hindistan, Güney Çin, Güneydoğu Asya, Japonya ve Mançurya gibi yerler muson iklimin etkili olduğu başlıca alanlardır.
Sıcaklık ve Yağış Özellikleri
 • Yaz mevsiminde sıcaklıklar 25 “C’yi geçer. Kışın ise sıcaklıklar azalır. Bu mevsimde sıcaklık şartları coğrafi konuma bağlı olarak değişiklik gösterir.
 • Yıllık ortalama yağış 2000 mm civarındadır. Muson rüzgarlarının yazın denizden karaya doğru esmesi sonucu yağışların büyük çoğunluğu yazın düşer.
 • Kışlar ise genelde kurak geçer. Dünya’nın en çok yağış alan yerleri muson bölgesindedir. (Çerapunçi yaklaşık 12000 mm)
 • Muson iklimindeki yağışlar genelde yamaç (orografik) yağışları türünde olup yağmur şeklindedir.
Bitki Örtüsü
 • Doğal bitki örtüsü yazın yağışlarla yeşeren geniş yapraklı muson ormanları ile uzun boylu ot topluluklarıdır.
 • Muson ikliminde şeker kamışı, çay, pirinç ve çeşitli tropikal ürünler doğal olarak yetiştirilir.

4. ÇÖL İKLİMİ (Sıcak ve Kurak İklim)


Görüldüğü Yerler
 • Dinamik yüksek basıncın etkili olduğu dönenceler civarı 100 mm’nin altında yağış alır. Bundan dolayı bu alanlarda çöl iklimi görülür.
 • Bu çöllerin başlıcaları; Kuzey Amerika‘da Meksika Çölü ile Arizona Çölü, Güney Amerika’da Atakama Çölü, Afrika’nın kuzeyinde Büyük Sahra, güneyinde Kalahari, Or-tadoğuda iran ve Arabistan çölleri ile Avustralya‘nın iç kesimlerinde bulunan Büyük Kum, Gibson ve Büyük Vik-torya çölleridir.
Sıcaklık ve Yağış Özellikleri
 • Bu iklimin en belirgin özelliği yağışların çok az olmasıdır.
 • Yağışlar genelde 100 mm den azdır.
 • Bu iklim bölgesinde nem miktarının az olmasından dolayı günlük sıcaklık farkı çok fazladır (40 – 50 °C).
Bitki Örtüsü
• Çöl bölgeleri bitki örtüsü yönünden son derece fakirdir. Genelde kurakçıl otlar ve kaktüslerden oluşur.
• Ayrıca orta kuşak karalarının deniz etkisinden uzak iç kesimlerinde karasal çöl iklimi görülür. Buralarda yazlar çok sıcak kışlar çok soğuk geçer, sıcaklık farkı fazladır, yağış azdır. Asya’nın iç kesimlerindeki Gobi, Karakum ve Kızıl-kum çölleri karasal çöl ikliminin görüldüğü başlıca alanlardır.
• Çöl bölgeleri nüfus yönünden Dünya’nın en tenha yerle-rindendir. Bu alanlarda yeraltı sularının yüzeye çıktığı yerler ile akarsuların geçtiği sahalar tarım ve yerleşme için elverişli alanlardır.

B) ILIMAN İKLİMLER

1. AKDENİZ İKLİMİ


Görüldüğü Yerler
 • Genel olarak 30° – 40° enlemleri arasındaki kıyılarda görülür.
 • Akdeniz çevresinde, Amerika’nın batısında Kaliforniya kıyıları ile Orta Şili’de, Afrika’nın güneyindeki Kap bölgesinde ve Avustralya’nın güneybatısında görülür.
Sıcaklık ve Yağış Özellikleri
 • Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlıdır.
 • Yıllık sıcaklık ortalaması 15 – 20 °C arasında olup yıllık sıcaklık farkı ise 18 °C civarındadır.
 • Yıllık yağış miktarı 600 – 1000 mm arasındadır.
 • Akdeniz ikliminde kış döneminde kutup yönünden ilerleyen hava kütleleri ile ekvatoral bölgeden gelen sıcak hava kütleleri karşılaşmakta ve cephesel yağışlar oluşmaktadır. Yazın ise bu bölgelerde tropikal hava kütleleri etkisini gösterdiğinden sıcak ve kurak iklim özellikleri oluşmaktadır. Özellikle kışın cephe yağışları görülen bu iklim bölgesinde yazlar kurak geçmektedir.
Bitki Örtüsü
 • Kısa boylu ağaçlardan oluşan makilerdir.
 • Zeytin, zakkum, defne, mersin gibi türleri vardır.

2. OKYANUSAL İKLİM (Ilıman iklim)


Görüldüğü Yerler
 • Genel olarak 40° – 60° enlemleri arasında görülür.
 • Batı Avrupa, Kuzey Amerika’nın kuzeybatısı, Güney Şili, Avustralya’nın güney doğusu ile Yeni Zelanda’da görülür.
Sıcaklık ve Yağış Özellikleri
 • Bu iklim tipinin görüldüğü yerlerdeki sıcaklık ve yağış şartları üzerinde batı rüzgarları ile sıcak okyanus akıntılarının büyük etkisi vardır.
 • Yazları serin kışları ılık geçer.
 • Yıllık sıcaklık ortalaması 14 -15 °C civarında olup yıllık sıcaklık farkı 10 -15 °C civarındadır.
 • Yıllık yağış miktarı 1000 – 1500 mm dir.
 • Batı rüzgarlarının etkisi ile her mevsim yağış alır.
Bitki Örtüsü
 • Alçak alanlarda geniş yapraklı yüksek alanlarda ise iğne yapraklı ormanlardan oluşur.

3. KARASAL İKLİM


Görüldüğü Yerler
 • Orta kuşakta deniz etkisinin sokulamadığı karaların iç kı-sımlarında görülür.
 • Doğu Avrupa, Sibirya ve Kuzey Amerika’nın iç kısımları bu iklim tipinin etkili olduğu başlıca alanlardır.
Sıcaklık ve Yağış Özellikleri
 • Bu iklimin görüldüğü yerlerde kışlar çok soğuk ve uzun sürer. Yazlar ise kısa ve sıcaktır.
 • Yıllık sıcaklık ortalaması 0° ile 10° arasındadır. Yıllık sıcaklık farkı fazladır (20 – 40 °C).
 • Yıllık yağış miktarı 400 – 600 mm arasında değişir.
 • Yağış en fazla yazın, en az kışın düşer. Ancak kış yağışları genelde kar şeklindedir. Karlar toprak üzerinde 4-5 ay kalabilir.
Bitki Örtüsü
 • Doğal bitki örtüsü iğne yapraklı ağaçlardan oluşan tayga ormanlarıdır.
 • Yağışların azaldığı yerlerde ise çayır ve step (bozkır) görülür.

4. STEP İKLİMİ (Yarı kurak iklim)


Görüldüğü Yerler
 • Orta kuşakta deniz etkisinden uzak karaların iç kesimlerinde şiddetli karasal iklimden başka step (yarı kurak karasal) iklimi görülür.
 • Bu yerlerde günlük ve yıllık sıcaklık farkları şiddetli karasal iklimin görüldüğü yerlere göre daha azdır.
Sıcaklık ve Yağış Özellikleri
 • Step iklimlerinde yıllık sıcaklık farkı 15-30 °C arasındadır.
 • Yıllık yağış miktarı 300 – 500 mm’dir.
 • En fazla yağış ilkbaharda görülür.
Orta kuşakta görülen step iklimi dışında sıcak kuşakta görülen step iklimleride vardır.
Sıcak kuşakta görülen step iklimi genel olarak 15-20 °C enlemleri arasında savan ve çöl iklimleri arasında geçiş iklim özelliği gösterir. Bunlara Tropikal Step İklimi denir.
Çöl iklimi ile Akdeniz iklimi arasındaki steplere ise Subtropi-kal Step İklimi denir.

Bitki Örtüsü
 • Yağışlarla yeşeren, kurak mevsimde sararan kısa boylu otlardan oluşan step (bozkır)tir.
 • İnsanlar tarafından ormanların kesilerek ya da yakılarak ortadan kaldırılması sonucunda oluşan bozkırlara antro-pojen bozkır denir.

C) SOĞUK İKLİMLER


1. TUNDRA İKLİMİ


Görüldüğü Yerler
 • Kuzey Yarımküre’de 60° paraleli civarı ile kutup ikliminin yayılış alanı arasındaki bölgelerde görülür.
 • Avrupa’nın kuzey kıyıları, Kuzey Sibirya, Kuzey Kanada, Grönland Adası kıyıları ve orta kuşaktaki yüksek dağlarda etkilidir.
Sıcaklık ve Yağış Özellikleri
 • En sıcak ayın ortalaması dahi 10 °C’yi fazla geçmez.
 • Sıcaklıklar kışın – 30 °C ile – 40 °C arasındadır.
 • Yıllık sıcaklık farkının 60 °C’yi bulduğu yerler vardır.
 • Yağışlar ortalama 200 – 250 mm’dir.
Bitki Örtüsü
 • Toprak, yılın büyük bölümünde donmuş halde bulunur.
 • Yazın toprağın üst kısmının buzları çözülür ve zemin ba-taklık haline dönüşür.
 • Bitki örtüsü çalı, yosun ve yazın yeşeren otlardır. Bunlara tundra denir.

2. KUTUP İKLİMİ


Görüldüğü Yerler
 • Kuzey Kutbu çevresinde, Grönland’ın iç kısımlarında ve Antarktika’da görülür.
Sıcaklık ve Yağış Özellikleri
 • Sıcaklık genelde – 40 °C civarındadır.
 • Yıllık sıcaklık farkı 20° – 30°C arasındadır.
 • Ortalama yağış 200 mm’dir.
 • Bitki örtüsü yoktur.
 • Zemin buzullarla kaplıdır.
 • Karalar üzerindeki buzlardan koparak denize düşen bu-zullara aysberg, deniz suyunun donmasıyla oluşan bu-zullara ise bankiz denir.

3. YÜKSEK DAĞ İKLİMİ


 • Ilıman ve sıcak kuşaktaki dağların zirvelerinde görülür.
 • Himalayalar, Kayalık ve And dağları bu iklimin görüldüğü başlıca alanlardır.
 • Sıcaklık yıl boyunca düşüktür, yağış azdır, sıcaklık farkı fazladır.
 • Zeminin buzullarla kaplı olmadığı yerlerde seyrek otlar yetişmektedir.
Son düzenleyen Safi; 23 Kasım 2016 01:33
Misafir
19 Nisan 2011 17:26       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
İklim, bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen addır. Geniş bir bölge içinde ve uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava koşullarına iklim denir.
Hava durumundan farklı olarak iklim, bir yerin meteorolojik olaylarını uzun süreler içinde gözlemler. Bir yerin iklimi o yerin enlemine, yükseltisine, yer şekillerine, kalıcı kar durumuna ve denizlere olan uzaklığına bağlıdır.
İklimi inceleyen bilim dalına klimatoloji adı verilir.
İklim türleri, sıcaklık ve yağış rejimi gibi durumlara bakılarak sınıflandırılabilir. Ancak günümüzde en çok kullanılan sınıflandırma sistemi, aslen Wladimir Köppen tarafından geliştirilmiş olan Köppen iklim sınıflandırmasıdır. Paleoklimatoloji ise, göl yataklarında ve buzullarda bulunan tortular gibi biyolojik olmayan; yine ağaç halkaları, mercanlar gibi biyolojik kaynaklarla antik iklimleri inceleyen bilim dalıdır. Bu yöntem eski dönemlerde bir yerdeki sıcaklık ve yağış rejimlerini göstermek ve inceleme yapmak için kullanılır. Bu tür çalışmaların sonunda ortaya matematiksel iklim modelleri çıkarılır ve gelecekte iklimin ne derece değişebileceği konusunda tahminler yürütülür.
İklim coğrafi ortamın oluşması ve şekillenmesi ile insanların yaşantı ve etkinlikleri üzerinde önemli rol oynar.
Örneğin bir yerdeki doğal Bitki örtüsü, akarsuların özellikleri insanların yaşam tarzları konut tipleri ekonomik etkinliklerinin türü iklimin kontrolü altındadır.

İklim elemanları
İklimi oluşturan çeşitli ögeler vardır. Bunlar;
 • sıcaklık,
 • basınç,
 • rüzgarlar,
 • nemlilik,
 • yağıştır.
İklim elemanları adı verilen ve birbirlerini etkileyen bu ögeler arasında ayrılmaz bir ilişki vardır.
İklim olayları atmosfer içinde gerçekleştiği için öncelikle atmosfer ve özelliklerinin incelenmesi gerekir.

Kışın soğuk ve durgun havalarda soğuk hava ağırlaşarak çukur alanlara çöker. Sıcak hava da onun üzerinde yükselir. Böylece yükseldikçe sıcaklık azalacağı yerde artar . Buna sıcaklık terselmesi denir. Bu olay kışın şehirlerde hava kirliliğini daha da artırır.

DEVAMI İklim Elemanları
Son düzenleyen Safi; 20 Nisan 2016 18:11
Mavi Peri
7 Temmuz 2012 18:35       Mesaj #6
Mavi Peri - avatarı
Ziyaretçi
İklim
Ad: iklim2.jpg
Gösterim: 3470
Boyut: 23.7 KB

Bir ülke ya da bölgenin ortalama hava koşullarının ve atmosfer olaylarının bütünü. Belirli bir bölgenin ikliminden söz edebilmek için uzunca bir zaman ilgili bölgenin aynı zaman aralıklarındaki hava durumlarının istatistik ortalamasından yararlanılır. İklimleri oluşturan çeşitli etkenler arasında "sıcaklık" başta gelir. Dünyanın sıcaklık kaynağı güneş olduğundan, bölgelerin dünya üzerindeki konumları, yani güneş ışınlarını dik ya da yatay alma durumları sıcaklık dağılımını etkiler. Bunun dışında aynı konumda bulunmalarına karşın büyük denizlere yakınlık, dağlarla çevrili olup olmama gibi coğrafî özellikler de sıcaklık dağılımını etkiler. İkinci etken, karaların denizlere göre konumudur. Denizlerin daha yavaş ısınıp soğuması, sıcak ve soğuk su akıntıları bölge iklimlerini etkiler. Başka bir etken, yüksekliktir. Aynı enlem daireleri içinde bulunmalarına karşın yüksek yerlerin iklimi daha soğuk olur. İklimleri oluşturan en önemli etkenlerden biri de rüzgârlardır. Dünyanın çeşitli yerlerinde sıcaklık farklarının olması ve dünyanın kendi çevresinde dönmesi rüzgârları oluşturur. Sıcak ve soğuk hava kütleleri arasındaki yoğunluk farkları alçak ve yüksek basınç alanlarının doğmasına neden olur. Tropikal bölgelerdeki sıcak hava ile kutup bölgelerinde oluşan soğuk hava kütleleri, dünyanın dönüşü nedeniyle de sürekli hava akımlarını oluşturur. Deniz ve göllerden buharlaşan su, hava içinde değişen oranlarda nemin bulunmasına yol açar. Hava ısındıkça nem oranı da artar. Hava akımları sürekli olduğundan nemli hava da bir yerden bir yere taşınır ve değişen sıcaklık ile çeşitli biçimlerde yağışlar görülür. Yeryüzünün oluşumundan beri geçen milyonlarca yıl boyunca dünyanın iklim kuşaklarında önemli değişiklikler oldu. Günümüzde var olan iklim çeşitleri yedi bölümde incelenebilir: 1) Ekvatoral iklim, ekvator dairesinin yaklaşık 10° kuzey ve güney enlemleri içinde kalan bölgede görülür. Gece-gündüz ve yıllık sıcaklık farkları 3°-4° arasındadır. Sıcaklık ortalamaları fazla değildir, ancak hemen her gün yağış görülür. Yıllık ortalama yağışlar 3-5 m.yi bulur. 2) Kurak iklim, sürekli yüksek basınç alanlarının etkisi altında bulunan bölgelerde görülür. Bu bölgelerde nem oranı az olduğundan yağışlar da çok azdır ve yıllık sıcaklık farkları fazladır. Kurak iklim içinde step ve çöl iklimleri yer alır. Step ikliminde kısa süreli yağışlar görülmekle birlikte yılın büyük çoğunluğu kurak geçer. İç ve Güneydoğu Anadolu, Türkistan, İran bozkırları, step ikliminin özelliklerini taşır. Dünyanın büyük çöllerinde görülen ve hemen hemen hiç yağış almayan bölgeler çöl iklimine örnektir. 3) Yazları yağışlı tropikal iklim, Brezilya Yaylası'nda, Afrika savanlarında görülür. Ekvator iklimi ile kurak iklim arasında bir geçiş iklimidir. 4) Muson iklimi, Güneydoğu Asya ve Hindistan'da etkili olan muson rüzgârlarının görüldüğü bölgelere egemendir. 5) Kışları yağışlı alt tropikal iklim, yazın 25°-28°, kışın 7°-10° sıcaklık ortalamasında, yazın kurak, kışları yağışlı bir iklim türüdür. En büyük örneği Akdeniz Bölgesi'nde ve Kaliforniya'da görülür. 6) Ilıman iklimler, Batı Avrupa, Batı Kanada kıyılarında görülen ılıman okyanus iklimi ile kışları çok soğuk, yazları oldukça sıcak ılıman kara iklimi çeşitlerine ayrılır. Ilıman iklim bölgeleri iklim kuşağı hâlinde dünyayı çevrelemez. Kuzey ve güney yarıkürelerde 30°-40° enlemleri arasında yer alan bazı bölgelerde görülür. 7) Soğuk (kutup) iklimleri, kuzey ve güney kutup daireleri içinde görülen iklim türüdür. Yıllık sıcaklık ortalaması her zaman 0°'nin altındadır, yağışlar hep kar şeklinde olur.

MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi
Son düzenleyen Safi; 20 Nisan 2016 18:12
Misafir
16 Ekim 2012 19:27       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
İklim nedir?
Yeryüzünün bir kesiminde veya tamamında, belli bir zamanda gelişen atmosfer olaylarının (hava şartlarının) istatistiki ortalaması. Alınan ortalama; günlük, aylık, mevsimlik, yıllık veya daha farklı devreleri kapsayabilmektedir. Halk dilinde iklim denilince bir yerin yıllık hava şartları ortalaması anlaşılmaktadır.

Günlük hava şartları ortalaması ele alınınca buna iklim değil, hava durumu denilmektedir. Hatta aylık hava şartları ortalamasına bile iklim denilmemesi uygun olmaktadır. İklim bir bölgenin hava şartlarını çok yüzeyden alır. Çünkü; bir bölgede o bölgenin iklim özelliklerine uygun olmayan, yani yazılanlara ters düşen hava şartları aylarca hatta yıllarca hüküm sürebilir. Mesela Türkiye’nin en soğuk, kışları çok uzun ve sert, yazları kısa ve serin olan ili Erzurum’da, kışın hiç kar yağmadığı, hava sıcaklığının 0°C’nin altına düşmediği seneler olmuştur.
Bu sebeple iklim, önce de belirtildiği gibi belli bir dönemdeki hava şartlarının ancak ortalamasıdır.
Bölgede hava şartları uzun zaman aynı şekilde ortalamaya paralel seyredeceği gibi tam zıddı da olabilir. Bir yerin iklimi şu karakterdedir denilince, yapılan rasatların ortalaması şu karakterdedir demektir. Fakat genelde ölçülen iklime uygundur.

İklime tesir eden faktörler
Bir yerin iklimine tesir eden faktörler şunlardır:
 • Isı: Isıdan kasıt, güneş ışınlarının sözkonusu bölgeye, dik mi yoksa başka bir açı altında mı tesir ettiğidir. Bunun yanında ayrıca bulutlar da ısıyı etkilerler.
 • Denizler: Bilindiği gibi deniz kıyısındaki bölgelerde sıcaklık değişmesi fazla olmaz. Bunun sebebi denizlerin karalara nazaran daha geç ısınıp daha geç soğumasıdır. Ayrıca sıcak ve soğuk su akıntıları da iklimi etkiler
 • Rakım: Yüksek noktalarda havanın yoğunluğu çok azdır. Havanın yoğunluğunun az olması, güneş ışınlarının burada tutulamaması dolayısıyla sıcaklık düşmesine sebep olur.
 • Hava akımı: Sıcak ve soğuk havaların yer değiştirmesi de iklimi önemli ölçüde etkiler.
 • Nemlilik: Havada devamlı bulunan rutubet yükseklere çıkınca soğur ve yağmur olarak yağar. İklim bilimi (klimatoloji) alanındaki ilk modern araştırmayı yapan İslam alimleri olmuşlardır. El-İdrisi ilk defa eserlerinde dünyayı yedi iklim bölgesine bölüp saniyesi de dahil olmak üzere sınırlarını tespit etmiştir. Bundan sonra Ebü’l-Fida bu araştırmaları geliştirerek en uzun ve en kısa günleri açıklamıştır.
İklim tipleri
Günümüzde bu hususlarda araştırma yapan Demertonne ve W. Kiper iklimleri şöyle sınıflandırmışlardır:
 • Ekvator iklimi: Çok sıcaktır, bol yağış alır, yıllık sıcaklık farkı yok denecek kadar azdır. Ekvator ve çevresini etkisi altına alır, alçak basınç altındadır.
 • Kurak iklim: Denizden uzak bölgelerde görülür, devamlı yüksek basınç altındadır. Çok az yağış görülür. Kurak iklim, step ve çöl iklimi olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Yazları yağışlı tropikal iklim: Ekvator iklimi ile kurak iklim arasındaki iklimdir. Sıcaklık, bazen ekvator iklimini de geçer, fakat sürekli değildir. Savan iklimi de denilmektedir.
 • Muson iklimi: Muson rüzgarlarının tesiriyle Güneydoğu Asya’da görülen bol yağışlı iklimdir. Yıllık sıcaklık farkı fazla değildir. Alcak basınç tesirindedir.
 • Kışları yağışlı alt tropikal iklim: Bir diğer adı da Akdeniz iklimidir. En beğenilen iklimdir. 30°-40° paralelleri arasında etkilidir. Yıllık sıcaklık farkı çok değildir. En çok kış aylarında yağış alır. Sıcaklık yaz aylarında daha fazladır.
 • Ilımlı iklimler: Bunlar ılımlı Okyanus ve ılımlı kara iklimleridir. Okyanus iklimi daha çok deniz kenarlarında etkilidir. Sıcaklık 10°-20° arasında değişir. Ilımlı kara iklimi ise iç bölgelerde görülür ve kışları çok soğuk yazları ise çok sıcak geçer.
 • Soğuk iklimler: Yılın en sıcak ayı ortalaması 0°C’nin altındadır. Yağmur az olup yazın ve baharda kar erimeleri olur. Bir diğer şekli de kutupaltı iklimine benzeyen daha sert ve kar erimesi az, buz iklimidir.
Son düzenleyen Safi; 23 Kasım 2016 01:35
Misafir
11 Kasım 2012 16:07       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Hava Durumu ve İklim Arasında ki Fark
Ad: hava durumu iklim.jpg
Gösterim: 3482
Boyut: 16.3 KB

İklim:
Geniş bölgelerde ve çok uzun zaman için aynı kalan ortalama hava şartlarıdır. Çok uzun zaman dilimleri içerisinde meydana gelen ve o çevre ile sürekli bir karşılıklı etkileşimde bulunan bir ifadeden bahsedilir. Bir bölgenin hava olayları bakımından karakterini ifade eder. Ancak bu genel karakterleri belirtirken önemli günlük hava tiplerini de göz ardı etmemek gerekir. Günlük ya da kısa süreli yaşanan meteorolojik şartların zamanla iklim üzerinde etkileri ortaya çıkar.

İklim bilimi (Klimatoloji), iklimi meydana getiren elemanların analizini yapar. Farklı iklimlerin oluşum nedenlerini ve iklimde meydana gelen değişimleri inceleyerek iklimin etkisini açıklamaya ve keşfetmeye çalışır. Toplum da bu şekilde kendi aktivitelerini planlayabilir, binalarını ve iç mekanlarını dizayn edebilir ve ekstrem olayların etkilerine hazırlıklı bekler. İklim gıdanın varlığı, su kalitesi, barınma ve yaşama ortamı açısından hayati önem taşır. İklim aynı zamanda ekstrem hava olayları ile kendini gösteren potansiyel tehlikeler içerir. İklim bilgisi bu olayların etkisini azaltmak için de gereklidir. Eğer bugünün iklim durumunu ve bunun yakın geçmişle olan farkını ortaya koyabilirsek, gelecek için planlar yapmaya başlayabiliriz (Obasi, G.O.P., 2001).

İklimin temel elemanları sıcaklık, yağış, nispi nem, güneşlenme süresi ve şiddeti, basınç, rüzgar hızı ve yönü, buharlaşma gibi parametrelerdir. Bunlar gözlenebilen ve ölçülebilen parametrelerdir. İklimlerin oluşmasında bu parametreler üzerine doğrudan veya dolaylı olarak etkili olan; fakat ölçülemeyen bazı etkileşimler de söz konusudur.

İklimin insan ve çevre üzerindeki etkileri
İnsanların;
 • Yeryüzüne dağılışlarını,
 • Ekonomik faaliyetlerini,
 • Yiyecek ve giyeceklerini,
 • Fizyolojik gelişimlerini,
 • Karakterlerini,
 • Kültür faaliyetlerini,
 • Endüstrinin dağılışını,
 • Konut tipini ve malzemesini,
 • Ulaşım faaliyetlerini,
 • Turizm faaliyetlerini,
 • Tarım faaliyetlerini,
 • Tarım ürünleri çeşitliliğini etkiler.
Çevrenin
 • Toprak oluşumu ve verimlilik derecesi,
 • Yeryüzü şekillerinin oluşumu,
 • Bitki örtüsü çeşitliliği,
 • Göllerin oluşumunu ve göl sularının kimyasal özelliği,
 • Akarsu debilerini ve rejimleri,
 • Hayvan türleri ve dağılışı,
 • Dış kuvvetlerin etki alanlarını ve dağılışı,
 • Kayaların çözülme türü,
 • Erozyon,
 • Kalıcı kar sınırı yükseltisi,
 • Denizlerin tuzluluk oranlarıüzerinde etkilidir.
Hava durumu:
Belirli bir yerde ve kısa bir süre içinde etkin olan atmosfer koşullarıdır. Ele aldığımız yeryüzü parçasının o zaman dilimi içerisinde maruz kaldığı atmosfer şartları altında ortaya çıkan meteorolojik durumu ifade eder. Etkili olan meteorolojik şartlar zamana göre oldukça farklılaşabilir.

Hava durumu ve iklim arasındaki farkı belirtmek bakımından orta enlemler veya ılıman kuşak daha belirgin bir örnek teşkil eder. Bu kuşakta ortalamalar, iklimin ne fazla sıcak ne de soğuk olduğu hissini uyandırır. Bu nedenle orta enlemlere ılıman kuşak adı verilmiştir. Ancak buralarda günlük hava şartları o kadar zıt ve değişkendir ki çok kısa bir süre içinde kurak ve sıcak günleri çok soğuk ve yağışlı günlerin takip ettiği, sonra yine havanın açıp ısındığı görülür. Bu 3-5 günlük karşıt hava durumları özellikle bahar aylarında ülkemizde de görülür. Bu kuşağın iklimini tarif ederken uzun yıllara ait ortalama şartların ılıman olduğunu söylemek yeterli değildir. Zıt ve değişken hava tiplerinin de bu iklimin karakteri olduğunu eklemek gerekir.


Örneğin, Ankara’da bir yaz gününde sabah hava açık ve sakin olduğu halde, öğle saatlerinde sıkıcı bir sıcak ortalığı basar, hava bulutlanır. Öğleden sonra fırtınalı orajlı bir yağış görülür. Genellikle dolu yağar. Bu orajlı (
gök gürültülü fırtına) bir hava tipidir. Fakat bu hava tipi yaz boyunca hakim olan tip değildir. Ankara’da yazlar genel olarak açık, az bulutlu, sıcak ve kuzeyden hafif rüzgarlı geçer. Bu iklim karakterini belirtmek için “Ankara yazın sıcak ve kuraktır” denilir. Orajlı hava, iklimin içinde bir hava halidir.

Ekvatoral bölge iklimleri dikkate değer ölçüde monoton karakter gösterir. Günlük hava durumları, hatta iklim tam bir isabetle tahmin edilebilir. Bu bölgelerde öğleden sonra bulutlar oluşur ve yağmur yağar, gece hava tekrar açar. Bu durum bütün bir yıl aynı olduğu gibi yıllar arasında da çok fazla değişiklik olmaz. Yani ekvatoral bölgelerde hava durumu ile iklim birbirine benzemektedir. Bununla birlikte bu bölgelerde bazen kısa süreli tropikal siklonlar (tayfun) çok zararlı olabilir.
Son düzenleyen Safi; 20 Nisan 2016 18:07
Irmak
24 Aralık 2013 22:35       Mesaj #9
Irmak - avatarı
Ziyaretçi

Dünya’da Görülen İklim Tipleri


Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik ve yağış özelliklerinin uzun süre etkili olmasıyla iklim tipleri belirmektedir. İklimi oluşturan bu ögelerden birinin ya da ikisinin farklı olması, değişik iklim tiplerinin ortaya çıkmasına neden olur.
Dünya’da görülen iklimler, sıcak kuşak iklimleri, ılıman kuşak iklimleri ve soğuk kuşak iklimleri olarak üç ana bölümde toplanır.

1. Sıcak Kuşak İklimleri

Sıcak Kuşak İklimlerinin Ortak Özellikleri

 • Yıllık sıcaklık ortalamaları 20°C’nin üstündedir.
 • Sıcaklık farkları Ekvator’dan uzaklaşdıkça artar.
 • Soğuk mevsim yoktur.
 • Yağış özellikleri farklılık gösterir.
1.1. Ekvatoral İklim
Ekvatoral İklimin Özellikleri

 • Yıllık sıcaklık ortalamasının 20°C’nin üstünde olduğu ekvatoral iklimde yıl boyunca yaz koşulları yaşanır.
 • Güneş ışınları, yıl boyunca dik ve dike yakın açılarla geldiğinden yıllık sıcaklık farkı azdır.
 • Yıl boyunca yükseltici hava hareketlerine bağlı olarak konveksiyonel yağış görülür.
 • Yıllık yağış miktarı 2000 mm’nin üzerindedir. Her mevsimin yağışlı olduğu ekvatoral bölge akarsularının rejimleri düzenlidir ve yıl boyunca bol su taşır. Güneş ışınlarının dik geldiği Mart ve Eylül aylarında yağışlar artar. Bu nedenle ekinokslarda (21 Mart – 23 Eylül) akarsularda kabarma olur.
DEVAMI Dünya'da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü
Son düzenleyen Safi; 23 Kasım 2016 01:36


Daha fazla sonuç:
İklim Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç