Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 16 Mayıs 2016  Gösterim: 7.680  Cevap: 2

Altay Dağları

Gabriella
4 Kasım 2008 20:11       Mesaj #1
Gabriella - avatarı
Ziyaretçi

ALTAY DAĞLARI

Ad:  altay2.jpg
Gösterim: 221
Boyut:  86.3 KB


Asya'da Sibirya ile Moğolistan'ı birbirinden ayıran büyük bir dağ sıraları topluluğundan birinin adı. Bu dağ sıralarının bir kısmı Rusya, bir kısmı da Çin içindedir. Yükseklik, şekil ve yapı bakımından iki büyük bölüme ayrılırlar. Bunlardan biri, Sovyet toprakları içinde yer alan Kuzeybatı Altay dağlarıdır. (4550 m.) İkinci büyük bölümü ise Dış Moğolistan içerlerine doğru 1.700 kilometre boyunca uzanan ve 3000-3.500 metre yükseklikteki Güney Altay'ları veya Büyük Altay'lardır.
Sponsorlu Bağlantılar

Altay dağlan, yer yer genişleyen vadilerle doludur. Topraklan çok verimli, yamaçları sık çam ormanların ile kaplıdır. Alçaklarda daha çok step iklimi özellikleri vardır. Yukarılarda geniş lâv çayırlıkları bulunur. En yukarılarda ise, her zaman kar örtüsünün bulunduğu ve yer yer buzulların kapladığı çıplak kayalıklı yüksek bölüm yer alır.

Altay dağları, maden bakımından Sibirya'nın en zengin yerini meydana getirir. Çeşitli yerlerimde altın, demir, bakır yataklarına bol miktarda tesadüf edilmiştir.

Pek eski zamanlardan beri bilinen bu maden kaynaklan sebebiyle, Altay dağlan eteklerinde madencilik pek parlak devirler geçirmiştir. Bugün Öz ve Yenisey nehirleri arasındaki alçak ve limanlarla kaplı bölgede zengin bir kömür endüstrisi kurulmuştur.

Bu bölgede bulunan Türkler, tarih sayfalarında önemli yerler kaplarlar. Göktürklerin devirleri ve Ergenekon menkıbesi, Altay dağları çevresinde geçmiştir.
Son düzenleyen Safi; 16 Mayıs 2016 03:17


16 Mayıs 2016 03:18       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ad:  altay1.jpg
Gösterim: 152
Boyut:  61.3 KB

Altay DağlarıOrta Asya’da Gobi Çölünden Batı Sibirya Ovasına doğru güneydoğukuzeybatı yönünde, Çin, Moğol, Kazakistan ve Rusya Federasyonu toprakları boyunca yaklaşık 1.600 km uzanan karmaşık dağ sistemi. Adını “altın” anlamına gelen Türkçe-Moğolca altan sözcüğünden alır.

Sivri tepelerden oluşan bu dağ sistemi. Kuzey Buz Denizine doğru akan Obi gibi büyük ırmakları, sularını uçsuz bucaksız Orta Asya iç havzasına boşaltan öteki ırmaklardan ayırır. Sistemin güneyden kuzeye doğru üç ana kolu vardır: Gobi, Moğol ve Sovyet Altayları. 4.000 m’yi aşan en yüksek sırt, sıradağın Rusya Federasyonumdaki bölümünün orta ve doğu kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanır. Rusya Federasyonumdaki Beluha Doruğu 4.506 m ile Altay Dağlarının en yüksek noktasını oluşturur.

Sovyet ve Moğol Altayları’nda eriyen kar suları ve yaz yağmurlarıyla beslenen burgaçlı ve hırçın birçok ırmak vardır. Bunların en büyükleri Katun, Buhtarma ve Biya’dır. Gobi Altayları’nm ırmakları daha kısa ve sığdır; bunlar kışın donar, yazın kururlar. Sıradağlar boyunca yer ya da buzul hareketleriyle oluşmuş 3.500’den fazla göl bulunur. Bölgede, son derece soğuk uzun kışlar ve alçak bölgelerde çok sıcak yazlarla tam bir kara iklimi egemendir. Batıdaki yüksek sırtlarda yıl boyunca çok yüksek olan yağış miktarı, doğuya doğru giderek azalır.

Altaylar’da birbirinden oldukça farklı bitki örtüsüyle kaplı dört ayrı bölge vardır: Çölaltı, bozkır, orman ve Alp tipi çayırlar. Rusya Federasyonu’nda kalan Altay topraklarının yaklaşık yüzde 70’lik bölümü başta kara çam olmak üzere iğneyapraklilar, huş ve kavak ormanlarıyla kaplıdır. Moğol ve Gobi Altayları’nda ise orman örtüsü yok gibidir. Hayvan varlığı da bitki örtüsüyle aynı özellikleri gösterir. Çölaltı ve bozkır bölgelerinde çok sayıda küçük kemirgen türü yaşar. Nemli iğneyapraklı ormanlarda ayı, vaşak ve misk geyiği gibi Sibirya hayvanları vardır. Alp tipi çayırlarda ise dağ keçisi, kar parsı ve dağ koyunu bulunur.
Altaylar’da ırmaklar hidroelektrik enerji sağlamaya elverişlidir. Dağlarda ticaret değeri yüksek, işlenmeye elverişli demir, cıva, altın, manganez ve tungsten yatakları vardır. Moğol Altayları’nın kurak güney kesiminde tarım ve hayvancılığın gelişmesi, özellikle hayvancılıkla uğraşan göçebelerin giderek yerleşik yaşama geçmesini sağlamıştır. Bölgenin madensuyu kaynakları çevresinde kurulan sağlık tesislerinin sayısı sürekli artmakta, güzel manzaralı doruklar ve göller her yıl daha çok turisti yöreye çekmektedir.

kaynak: Ana Britannica

16 Mayıs 2016 18:18       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM

ALTAY dağları


Orta Asya'da dağ sistemi;
Batı Sibirya ovasının güneydoğu köşesinden Gobi çölünün ortalarına kadar, yaklş. 2 000 km boyunca K - B.’dan G.-D.'ya doğru uzanır. Güneyde (Çungarya havzası) ve kuzeydeki kurak ve yarıkurak çukur alanlar arasında yükselen Altay dağları, Birinci Zaman’da Hersinya dağoluşumuyla kıvrılmış, büyük ölçüde aşınmış (1 500 - 2 000 m'de geniş aşınım düzlükleri), ama sonradan Üçüncü Zaman dağoluşum döneminde kırıklarla parçalanarak, bugünkü yükseltisine erişmiştir. Daha geniş (yaklaşık 400 km) olan batı bölümü Rusya Federasyonu’nun sınırları içindedir. Burada en yüksek yeı: Byeluha doruğudur (4 506 m). Rus Altayları da denilen bu bölüm Altay Kray’ı (261 700 km2) adı verilen yönetim birimine bağlı olan Yukarı Altay Özerk bölgesi'ni (92 600 km2; merkezi Gorno Altaysk) oluşturul. Altaylar’ın doğuda, Moğolistan sınırları içindeki orta bölümüne Moğol Altayları ya da Sctağ adı verilir. Bu bolüm çöllerle çevri, dar ama yüksek (en yüksek tepesi: Munh -Hairhan-Ula 4 u62 m) bir sıra oluşturur. Daha ötede, hafif bir yay çizen ve giderek alçalan Altay dağları, Gobi Altayları (en yüksek doruğu orta kesiminde Bogda-Üla3 957 m) adı altında'Gobi çölünü ikiye ayıracak biçimde Çin sınırına kadar uzanır.
irtiş, Urungu, Kobdo gibi birçok ırmak kaynağını Altaylar'ın daha yağışlı ve daha yüksek orta ve batı bölümünden alır ve eriyen kar ve buzul sularıyla beslenir. Bu bölümlerde, özellikle Katun ve Çuya dağları gibi yüksek kesimlerinde, yüzölçümleri küçük 1 000 kadar buzul ve pek çok (3 500 kadar) göl vardır. Batı ve Orta Altaylar'ın iki yanındaki çukur alanlar kuzeyde 600 m'ye, daha kurak olan güneyde 1 500 m'ye kadar bozkırla kaplıdır. Ayrıca, dağ sıraları arasındaki az yağışlı çukur alanlar da yer yer 2 000 m'ye kadar bozkırla örtülüdür. Buna karşılık Altaylar' ın yağışlı yamaçlarını geniş ormanlar örter. Yapraklarını döken ağaçlardan ve iğneyapraklılardan oluşan bu ormanlar Batı Altaylar'da arazinin °/o 70’inı kaplar.

Birçok dağoluş dönemi geçiren Altaylar'ın, özellikle Rusya Federasyonu sınırları içindeki bölümü, maden yatakları bakımından (demir, kömür, kalay, çinko, altın) zengindir. Bu yeraltı kaynaklarının ve geniş ormanların işletilmeye başlaması ve bu nedenle rus teknisyenlerin ve ailelerin akın etmesi sonucunda, Altaylar'ın Rusya Federasyonu sınırları içindeki bölümünde ilksel etnik yapı büyük ölçüde değişmiştir.

Kaynak: Büyük Larousse


Daha fazla sonuç:
Altay Dağları

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç