Arama

Tarikatlar/Kültler/Mezhepler - Kaderiyye Mezhebi

Güncelleme: 12 Ekim 2014 Gösterim: 8.857 Cevap: 0
BARIŞ - avatarı
BARIŞ
Ziyaretçi
26 Ocak 2007       Mesaj #1
BARIŞ - avatarı
Ziyaretçi
Kaderiyye
MsXLabs.org & İslam Ansiklopedisi
Sponsorlu Bağlantılar

Kader üzerindeki tartışmaların otaya çıkardığı bir mezheptir. Kader bir iman esasıdır. İman esaslarından üzerinde en çok konuşulanı, ihtilaf ve" kalıcı görüşler öne süren mezheplere "İtikadı mezhepler" denir.

Kaderiyye'nin kurucusu Ma'bed el-Cüheni'dir.


İşe kade­ri inkâr ederek başlamıştır. Ona göre kader diye bir şey yoktur. "İnsan ken­di işini kendi takdir eder. Kul, eylem­lerinin belirleyicisidir. Allah amelleri önceden takdir etmez.

Bir kimse cennetlik veya cehen­nemlik sonradan (dünya hayatına gö­re) olur. Bunu Allah önceden belirle­mez. Kulun yaptığı hiçbir işte zorla­ma yoktur. O kendi fikirlerinin yara­tıcısıdır. Bunun tersi olsaydı yani id­dia edildiği gibi her şeyi Allah yaratsaydı kullara ceza veya mükafat ver­mesi adaletsizlik olurdu."

Bu mezhep günümüze kadar gelmemiş fakat Mu'tezile denen İslam dünyasında çok etkili olmuş bir itikadi mezhebin hazırlayıcısı ve fi­kir babası olmuştur.

Son düzenleyen Mira; 12 Ekim 2014 22:43 Sebep: Mesaj içeriği değiştirildi.
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

27 Ocak 2007 / Mira Din/İlahiyat
27 Ocak 2007 / asla_asla_deme Din/İlahiyat
27 Ocak 2007 / BARIŞ Din/İlahiyat
4 Mart 2016 / buz perisi Din/İlahiyat
1 Mart 2012 / sudeniz Din/İlahiyat