Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 10 Temmuz 2012  Gösterim: 25.852  Cevap: 4

Hıristiyan Bayramları - Paskalya

13 Nisan 2009 09:13       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Paskalya Bayramı
Vikipedi, özgür ansiklopedi
İsa'nın dirilişi; 16. yy. Rus Ortodoks ikonası
russianresurrectionicon
Paskalya (Latince: Pascha, Yunanca: Πάσχα, Pascha), Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır. Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak Mart sonundan Nisan sonuna kadar olan dönemdir. Her sene sabit bir tarihte gerçekleşmeyen ve dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü kutlanan Paskalya Günü ise Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılır.

Sponsorlu Bağlantılar
Paskalya Dönemi ve Gününün Belirlenmesi
İsa, MS 29 ila 33 yılları arasında ölmüştür. Paskalya bayramına dair en eski kayıtlar 2. yüzyıla aittir, bununla birlikte İsa'nın dirilişinin anılması muhtemelen daha eski tarihlere dayanır.
İsa'nın dirildiği günü belirleme hususu, 8. yüzyıla kadar Doğu ve Batı kiliseleri arasında başlıca tartışma konularından biri oldu. Anadolu'daki Hristiyanlar İsa'nın çarmıha gerildiği günü, Yahudilerin Pesah (Hamursuz Bayramı) olarak kutladığı, baharın ilk dolunayından sonraki 14. gün (Yahudi Takvimi'ne göre 14 Nisan) olarak belirlediler. Diriliş gününü de -haftanın hangi gününe geldiğine bakılmaksızın- bundan iki gün sonrası, yani 16 Nisan olarak belirlediler. Ancak Yahudi Takvimi'nde de adı Nisan olan bu ay, günümüzde kullandığımız Gregoryen Takvimi'deki Nisan ayı ile örtüşmemektedir. Modern Mart ve Nisan aylarının bir kısmını kapsamaktadır. Batı Kiliselerinde ise İsa'nın bir Pazar günü dirildiğine inanıldığı için, Yahudi 14 Nisan'ından sonraki ilk Pazar günü "Diriliş Günü" kabul edildi. Zamanla diğer kiliseler de bu geleneğe uydu ve kutlamalar Pazar günü yapılmaya başlandı. Günümüzde Quartodesiman (14ncü güncü) denen ve Diriliş gününü haftanın hangi gününe geldiğine bakmaksızın kutlayan kiliselerin sayısı oldukça azdır.
325 yılındaki İznik Konsili'nde, Paskalya'nın bahar ekinoksundan (21 Mart) sonraki ilk dolunayın ardından gelen Pazar günü kutlanması kararı alındı. Bu nedenle Paskalya, Gregoryen Takvimi'ne göre 22 Mart ile 25 Nisan arasındaki Pazar günlerinden birine denk gelir. Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen Takvimi'ni temel aldıkları için kutlamalar genellikle Protestan ve Katolik kiliselerinden sonra gerçekleşir. Ayrıca yine Ortodoks kiliselerinde Paskalya'nın Yahudi Pesah Bayramı ile aynı güne denk 'gelmemesine' dikkat edilir.
20. yüzyılda Paskalya bayramı için sabit bir tarih belirleme çalışmaları yapıldı. Özellikle Nisan ayının ikinci Pazar'ı üzerinde durulduysa da uygulamaya geçilemedi.

Kökenbilim
Türkçe'ye Rumca Pashalia sözcüğünden türeyerek giren Paskalya sözcüğünün kökeni İbranice Pesah (פֶּסַח) kelimesine dayanır. Latince ve Yunanca'ya da İbranice'den geçen bu kelime "dokunmadan geçmek" anlamına gelir ve İsrailoğulları'nın Mısır'daki esaretten kaçışına veya İsrailoğulları'nın ilk doğan çocuğunun canının bağışlanmasına gönderme yapar.
Bazı Batılı dillerde Paskalya yerine kullanılan Easter, Ostern vb. sözcüklerin kökeni Cermen Takvimi'ndeki Eostur (Nisan) ayıdır. Bu ay, adını Anglosakson Pagan tanrıçası Ēastre'den alır.

Paskalya Adetleri
Paskalya tüm Hristiyanlar tarafından kutlanır. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler vardır. Bunlar arasında en yaygını şahısların birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesidir.
Paskalya yumurtaları
800pxeastereggsstrawdec

Paskalya, perhizle geçen beş haftalık (büyük perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (kutsal hafta) kapsar. Paskalya Günü'nde (Diriliş Günü) sona erer.
Paskalya Günü için evlerde özel çörekler (Paskalya çöreği) yapılır; yumurta (boyalı paskalya yumurtası) haşlanır; mumlar yakılır; dualar okunur.
Süryanilerin temmuz ayında kutladıkları Meryem Ana Paskalyası adı verilen yortu da Paskalya kavramı içine girer.
Katolik Kiliselerinde, Paskalya gecesi ayininde yeni ateş kutsanır, Paskalya mumu yakılır; Kitabı Mukaddes'ten bölümler okunur, vaftiz törenleri yapılır. Hıristiyanlığın başlangıç döneminde vaftiz törenleri, yılda yalnızca bir kez, Paskalya gününde yapılırdı.
Rum ve Rus Ortodoks Kiliselerinde gece ayinlerinden önce kilise dışında bir ayin alayı düzenlenir. Alay kiliseden çıkarken hiç ışık yakılmaz; dönüşte ise, İsa'nın dirilişini simgelemek için yüzlerce mum yakılır.1 Haziran 2009 10:14       Mesaj #2
ahmetseydi - avatarı
SMD Je Taime
Paskalya bayramı Hıristiyanlığın en önemli bayramı olmasına karşın bu bayramın dini içeriği gün geçtikçe anlamını yitirmektedir. Paskalya bayramı süresince çoğunlukla Hıristiyanlıkla ilgili olmayan adetler kutlanmaktadır. Bu bayramın adetleri özellikle Paskalya yumurtası ve bu yumurtaları yumurtlayan tavşanın çevresindedir. Çok eski Cermen inançlarına göre yumurta hayat kaynağının sembolüdür. Paskalya yumurtalarını tavuk yerine tavşanlar yumurtlar. Doğurganlığın sembolü tavşandır. Paskalya yumurtaları eskilerden beri çeşitli renklere boyanır. Çocuklar anne ve babaları tarafından evin içine veya bahçeye saklanan paskalya yumurtaları, çikolata paskalya tavşanları ve diğer şeker cinslerini paskalya pazarı günü arayıp bulmaya çalışırlar. Paskalya bayramının özelliklerinden birisi de Paskalya ateşidir. Odunlardan oluşan bu ateş Paskalya bayramının ilk akşamı yakılır. Bazen de, geçmiş kış aylarının sembolü olarak, samandan yapılmış kuklalar ateşte yakılır.
17 Temmuz 2009 15:33       Mesaj #3
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Paskalya
MsXLabs.org & Temel Britannica


Paskalya, Hıristiyan yortuları arasında en eski ve önemli olanıdır. Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra yeniden dirilişini kutlamak için düzenlenir.
Paskalya yortusu her zaman aynı tarihte kutlanmaz. İS 325'te toplanan Nikaia (İznik) Konsili, Paskalya'nın gece ve gündüz süreleri­nin eşit olduğu bahar dönümünde ya da daha sonraki ilk dolunayda kutlanmasına karar verdi. Bu nedenle Paskalya kutlamalarının ta­rihi 22 Mart ile 25 Nisan arasında değişebil­mektedir. Batı Avrupa Hıristiyanları hâlâ bu karara uyar. Oysa Ortodoks Kilisesi Paskalya'yı Yahudilerin Hamursuz Bayramı'ndan sonraki ilk pazar günü kutlar.
Paskalya'nın öyküsü Kutsal Kitap'ın Dört İncil'inde anlatılmıştır. Buna göre, çarmıha gerilerek öldürülen İsa'nın vücudu mumyalanarak kefene sarılır ve bir mağaraya konur. Mağaranın ağzı bir kaya ile kapatılır. Daha sonra mağaraya gelenler, kayanın yerinden oynamış olduğunu görürler. Kefen sargılarının hiç bozulmamış olmasına karşın, ceset ortada yoktur. Mağarada melek olduğuna inanılan bir adam oturmaktadır. Gelenlere Hz. İsa'nın göğe yükseldiğini söy­ler. Efsaneye göre, İsa önce Mecdelli Mer­yem'e, ardından da havarilerine ve arkadaşla­rına görünmüştür. Böylece İsa'nın yeniden dirildiğine inanan Hıristiyanlar, bu olayı her yıl Paskalya yortusu ile kutlarlar.
Hıristiyanlık putperestler arasında yayılır­ken onların birçok gelenek ve şölenlerinden etkilenmiştir. Hz. İsa'nın yeniden doğuşunun kutlandığı Paskalya, yılın aynı dönemindeki eski ilkbaharı kutlama şenlikleriyle karış­mıştır.
Yeniden dirilişin simgesi olan beyaz zam­bak Paskalya'nın özel çiçeğidir. Eski gelenek­lerde yeni yaşamı simgeleyen tavşanlar ve renkli yumurtalar Paskalya kutlamalarının da simgeleri olmuştur. Paskalya'da geleneksel olarak, boyanmış katı yumurtalar ve özel çö­rekler armağan edilir. Bugün bunların yanı sıra çikolatadan yumurtalar ve tavşanlar da Paskalya armağanları arasına girmiştir. Pas­kalya günü birçok kişi yeni bir giysi giymeye özen gösterir. Bunun da herhangi bir kötü olayı önleme kaygısını taşıyan eski bir boş inançtan kaynaklandığı sanılmaktadır.
10 Temmuz 2012 11:54       Mesaj #4
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Paskalya
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

İsa Peygamber'in dirildiğine inanılan günün yıldönümünde Hristiyanların kutladığı bayram. Her yılın 22 Mart ve 25 Nisan tarihleri arasındaki günler içinde, ayın dolunay devresinden sonraki ilk pazar günü kutlanır. Katolik ve Ortodoks mezheplerinin paskalyası arasında 12 günlük bir fark vardır. Paskalya sözcüğü İbranice "geçiş" anlamına gelen "Pesah" sözcüğünden türemiştir. İsa'dan önce Yahudiler, Mısır'dan Filistin'e geçişlerini kutlarlardı. Paskalya gününde kabuğu renkli yumurtalar yemek, bunları armağan olarak vermek ve eğlenceler düzenlemek, gelenek hâline gelmiştir.
KAPTAN
10 Temmuz 2012 18:30       Mesaj #5
KAPTAN - avatarı
Ziyaretçi
Paskalya Bayramı

İsa'nın dirilişini dile getiren Paskalya, Hıristiyanlık'ın en büyük bayramı sayılır. Paskalya Günü, ilkbahar gün dönümünün yaşandığı 21 Mart'ta dolunayın görülmesinden sonraki ilk pazar günüdür. Bu nedenle Paskalya Günü'nün tarihi değişebilmekle birlikte genellikle, Paskalya tarihi için nisan ayının ikinci pazarı önerilir.

Paskalya, perhizle geçen beş haftalık (büyük perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (kutsal hafta) kapsar. Paskalya Günü'nde (paskalya pazarı) sona erer. Pentekostes (hamsın) yortusuna kadar süren 50 günlük döneme, Paskalya dönemi (hamsin dönemi) adı verilir.

Paskalya Günü için evlerde özel çörekler (paskalya çöreği) yapılır; yumurta (boyalı paskalya yumurtası) haşlanır; mumlar yakılır; dualar okunur.

Paskalya'yı bütün Hıristiyan mezhepleri, kendi inanç düzenlerine göre kutlarlar. Süryanilerin temmuz ayında kutladıkları "Meryem Ana Paskalyası" adı verilen yortu da Paskalya kavramı içine girer.

Katolik Kiliselerinde, Paskalya gecesi ayininde yeni ateş kutsanır, paskalya mumu yakılır; kutsal kitaptan bölümler okunur, vaftiz törenleri yapılır (Hıristiyanlığın başlangıç döneminde vaftiz törenleri, yılda yalnızca bir kez, paskalya gününde yapılırdı).

Rum ve Rus Ortodoks Kiliselerinde gece ayinlerinden önce kilise dışında bir ayin alayı düzenlenir; alay, kiliseden çıkarken hiç ışık yakılmaz; dönüşte ise, İsa'nın dirilişini simgelemek için yüzlerce mum yakılır.


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç