Arama

Melhame-i Kübra

Güncelleme: 12 Ağustos 2016 Gösterim: 3.265 Cevap: 0
perlina - avatarı
perlina
Ziyaretçi
12 Ağustos 2016       Mesaj #1
perlina - avatarı
Ziyaretçi

Melhame-i Kübra (Büyük kıyım,son dünya savaşı)


MsXLabs.Org
Sponsorlu Bağlantılar

Ad:  melhame-i kübraaa.jpg
Gösterim: 1214
Boyut:  94.2 KB

Melhame-i Kübra

, kelime manası olarak çok büyük ve kanlı savaş anlamına gelmektedir.
İbranicede har-megido: Megido dağıdır. Burası, Yahudiler ve Evanjeliklerin kıyamet savaşının kopacağına inandıkları yerdir. Akdeniz'den 15 mil içeride, Telaviv'den 55 mil kuzeydedir.
Tevrat'ta(16/16): "ve o, onları hep birlikte İbranicede Armagedon denilen bir yerde topladı" denilmektedir .Bu savaşı nükleer savaş şeklinde yorumlayanlar vardır, Ezekiel 38 ve 39. bölümleri temel alarak: "Çok şiddetli yağmurlar ve dolu, yangınlar ve kükürdün kaynaması, dağların düşmesi ve yüksek kayaların çöktüğü depremler.."
Hristiyan inanışında bu savaşa

Armagedon

adı verilmektedir.

İslam eskatolojisinde ise ahir zamanda gerçekleşeceğine inanılan Mehdi'nin ilk zuhurunun olacağı çok büyük ve çok kanlı geçecek olan ve

"büyük insan kıyımı"

anlamına gelen savaştır. Ahir zaman savaşlarının ilki ve en büyüğüdür.
Hz.Muhammed şöyle demiştir: "Siz Yahudilere karşı savaşmadıkça, ve bu savaşları, bir kaya parçası gerisine saklanan bir yahudi -'Ey müslümanlar benim arkamda yahudi var, öldürün onu-' deyinceye kadar sürdürmedikçe hüküm günü gelmiş olmayacaktır"

İslam'da Deccal denilen büyük fitneden bahsedilirken,Hz. Muhammed'den önceki bütün peygamberlerin ümmetlerine bundan bahsettiğini bildirmiştir. Deccal dünyaya şerri hakim kılmak için savaşacak ve “Rablık” iddiasında bulunacaktır.
İslam kaynakları 70.000 yahudinin Deccal'e tabi olacağını yazar. Deccal'in çıkışı ve İsa'nın ikinci defa avdet etmesinden önce Mehdi'nin çıkışı olacaktır. Bu çıkışın hemen öncesinde çok büyük ve çok kanlı bir savaş olacaktır. Bu savaşın gerçekleşeceği yer atların diz kapaklarına kadar kana gömüleceği haber verilen Amik Ovası'dır.Burada 80 tümen İslam ordusu ile 80 tümen küfür ordusunun yani bir milyona bir milyonluk iki ordunun birbirine gireceğine inanılmaktadır.80 tümenlik İslam ordusunun 17 tümeninin tamamen Türkler'den oluşacağı belirtilmiştir. 80 tümenlik İslam ordusunun komutanlığını Mehdi yapacak ancak kendisinden çok az kişi haberdar olacak; herkesçe bilinmeyecektir.Amik Ovası Torosların eteklerinde yer almaktadır.

Hadis Rivayetleriyle Melhame-i Kübra


Bu savaş ademoğlu’nun yapacagı son büyük savaştır.Dünya nüfusunun yarısı yok olacaktır.

”Her şey adem oğluna feda olmuşken,adem oğlu kendine cefa olmuştur”

Hz Huzeyfe ibn-i Esid RA
277/6 Kıyamet alâmetleri birbiri takiben meydana gelir Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi

Hz Ebû Hüreyre RA
Ad:  melhame-i kübra.jpg
Gösterim: 879
Boyut:  82.9 KB

299/5 Yakında fitneler olacak

Dediler ki:
“–Ne emredersin Yâ Rasûlallah?”
Buyurdu ki:
“–Şam´a bakın!”

Hz Bekr ibn-i Hakim RA
35/13 Batı tarafından gelen bir fitne, doğu tarafından gelen bir fitne ile karşılaşınca, Şam´ın ortasında toplanın O gün yerin altı üstünden daha hayırlıdır

Hz İbn-i Abbas RA
313/6 Ne mutlu Şam´a Zira Allah-u Zülcelâl Hazretleri´nin melekleri Şam üzerine kanatlarını germiş bulunur
Hz Zeyd ibn-i Sabit RA

Melhameler ve Melhame-i Kübrâ (Büyük Harb)
64/14 İki azatlı, Arab azatlısı ve Rum azatlısı Melik olduklarında, onların elleri ile melhameler doğar

Hz İbn-i Amr RA
66/7 Melhameler vuku bulduğunda Allah-u Teàlâ Şam cihetinden, Mevali kabilesinden bir grubu gönderir ki onlar Arap´ın en iyi ata binenleri ve silahlı olanlarıdır Allah onların sebebi ile bu dini kuvvetlendirir

Hz Ebû Hüreyre RA
351/8 İnsanlar için üç temerküz noktası vardır Antakya Amik´inde olan Melhame-i Kübrâ´da toplanma merkezi Şam olur Deccal vak´asında merkezleri Kudüs; Ye´cüc ve Me´cüc hadisesinde Tur-u Sinâ

Hz Hüseyin RA
393/10 Müslümanların Melhamede merkezleri Şam, Deccalde merkezleri Kudüs ve Ye´cüc Me´cüc vak´asında merkezleri Tur-u Sinâ´dır

Hz Ebû Zahiriyye RA
319/11 Beytül-Makdis´in mâmur olmasını Medine´nin harab olması takip eder Onu da Melhamenin çıkışı ve onu da Kostantiniyye´nin fethi takip eder Onu ise Deccal´in çıkması takip eder

Hz Muaz RA
236/18 Melhame-i Kübra, Kostantıniyye´nin fethi ve Deccal´in çıkması 7 ay (sene) içinde olur

Hz Muaz RA
246/4 Melhame-i Kübra ile Kostantıniyye´nin fethi arasında altı sene vardır Yedinci de Mesih Deccal çıkar

Hz Abdullah ibn-i Buğr RA
354/13 Allah bu ümmete Deccal ile Melhamenin kılıcını birden vermez

Hz Muaz RA
298/4 Size dünya fetholunacak Eğer bir menzilde muhayyer kılınırsanız Şam denilen şehre bakın Zira orası melhamelerde müslümanların toplandığı yerdir Onun karargâhı da “Guta” denilen yer olacaktır

322/10 Melhame-i Kübra gününde müslümanların merkezi Şam şehrinde Guta denilen yerdedir O gün müslümanların menzillerinin en hayırlısı orasıdır

Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Şerif’te buyuruyor ki


“Melhame-i Kübra ( Büyük savaş ) gününde Müslümanlar’ın fustatı ( komuta merkezi ) Şam şehrinde GUTA denilen yerdedir.O gün Müslümanlar’ın menzillerinin en hayırlısı orasıdır.”

Milletlerin İslama Karşı (Savaşmak Üzere) Biribirlerini Davet Etmeleri


Sevban (r.a)Men rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmuştur:
“Yakında milletler yemek yiyenlerin (başkalarını) çanaklarına (sofralarına) davet ettikleri gibi size karşı (savaşmak için) biribirlerini davet edecekler.”
Birisi:
“Bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak?” dedi.
Rasûlullah (s.a) ;
“Hayır, aksine siz o gün kalabalık fakat selin önündeki çörçöp gibi zayıf olacaksınız. Allah düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma hissini soyup alacak sizin gönlünüze de vehn atacak” buyurdu.
Yine bir adam:
Vehn nedir? ya Rasûlullah diye sorunca,
“Vehn, dünyayı (fazlaca) sevmek ve ölümü kötü görmektir” buyurdu.

Fitnelerden (Savaşlardan) Sığınılacak Yer


Ebu’d – Derda (r.a)den, Rasûlullah (s.a)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
“Büyük savaş gününde müslümanların çadırı (kalesi) Şam’ın en hayırlı şehirlerinden olan Dimeşk adındaki şehir tarafındaki Guta da olacaktır.

Ebu Davud der ki: Bana İbn Vehb’den haber verildi, O dedi ki bana
Cerir b. Hazim Ubeydullah b. Amr’den Ona İbn Ömer (r.a)’den;
Rasûlullah (s.a) in şöyle buyurduğunu haber vermiş: “Yakında müslümanlar (Dımeşk) şehrinde muhasara edilecekler. Öyle ki onların
en uzak karakolu Selah olacak”
Zührî, “Selalı Hayber’e yakın bir yerdir” demiştir.
Derlemedir

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.

Benzer Konular

22 Ağustos 2016 / asla_asla_deme Müslümanlık/İslamiyet
9 Ocak 2009 / TiglonBoYs Spor tr