Cevap Yaz Yazdır
Gösterim: 62.595|Cevap: 3|Güncelleme: 9 Haziran 2012

Orhan Kemal

BARIŞ
14 Kasım 2006 10:27   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ORHAN KEMAL
15 Eylül 1914’te Adana’nın Ceyhan ilçesinde doğdu. 2 Haziran 1970'te yaşamını yitirdi. Toplumsal gerçekçi romanın usta kalemi öykü ve roman yazarı. Asıl ismi Mehmet Raşit Öğütçü. İlk Büyük Millet Meclisi’nde Kastamonu Mebusu olan ve seçildiği Adalet Bakanlığı’ndan 3 gün sonra istifa ettirilip nerdeyse tüm İstiklal Mahkemeleri’nde yargılanan Abdülkadir Kemali Bey’in oğlu. Babasının, 1930’da Ahrar Fırkası'nı kurmak ve gazete çıkarmak yüzünden öldürülme korkusuyla Suriye’ye geçmesi üzerine, ortaokul son sınıfta öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bir süre Suriye ve Lübnan’da yaşadı. 1932’de Adana’ya döndü. İşçilik, dokumacılık, ambar memurluğu, katiplik yaptı. 1939'da ilk şiirlerini de yazdığı askerliği esnasında, komünizm propagandası yapmak suçlamasıyla 5 yıl hapse mahkum oldu. Kayseri, Adana ve Bursa cezaevlerinde yattı. Bursa Cezaevi'nde Nâzım Hikmet'le tanışması yaşamının ve yazarlığının dönüm noktası oldu. 1943'te salıverildikten sonra Adana'ya döndü. Amelelik, sebze nakliyeciliği, Adana Verem Savaş Derneği’nde katiplik yaptı. 1950’de İstanbul’a yerleşti, hayatını yazılarıyla kazandı. 1966'da bir lokantadaki konuşmasında komünizm propagandası yaptığı suçlamasıyla yargılandı, beraat etti. Yaşamının son döneminde Bulgaristan ve Romanya Yazarlar Birliği’nin davetlisi olarak, daha çok da tedavi amacıyla Soyfa'ya gitti. 2 Haziran 1970’te Sofya'da tedavi edildiği hastanede beyin kanamasından öldü. İstanbul’da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sponsorlu Bağlantılar
Hece ölçüsüyle Kayseri Cezaevi'nden yazıp gönderdiği ilk şiiri "Duvarlar" 1939'da Yedigün dergisinde "Reşad Kemal" imzasıyla yayınlandı. "Raşid Kemali" takma adıyla yazdığı şiirler Yedigün ve Yeni Mecmua'da çıktı. İlk romanı "Babaevi"nin bir bölümünü oluşturan "Balık" öyküsü, Yeni Edebiyat dergisinde 1940'ta yayınlandı. Bundan sonra çalışmalarını öyküde yoğunlaştırdı. "Orhan Kemal" adını ilk kez 1942'de "Yürüyüş" dergisinde yayınlanan şiir ve öykülerinde kullandı. Öyküleri, Varlık, Seçilmiş Hikayeler, Yeditepe başta olmak üzere dönemin tüm dergilerinde yer aldı. Gazetelere tefrika romanlar ve film senaryoları yazdı. Geçimini sağlamak, para kazanmak amacıyla durmadan yazdı. "72. Koğuş, Murtaza, Eskici ve Oğulları, Kardeş Payı" adlı eserleri tiyatroya uyarlandı. Doğrudan oyun olarak 1964'te yazdığı tek eseri "İspinozlar", "Yalova Kaymakamı" adıyla sahnelendi. Öykü ve romanlarında günlük yaşamın değişik yönlerini işledi. Kahramanlarını çoğunlukla sömürülen, yoksul insanlardan seçti. Bu insanların yaşamlarını, sorunlarını, iç dünyalarını yansıtırken kinsiz, sevecen, umutlu bir yaklaşım benimsedi. "Babaevi"nde çocukluk yıllarını, "Avare Yıllar"da gençliğini anlattı. Eserlerinin hemen hepsinde toplumsal yapıdaki çelişkileri ustaca vurguladı. Güçlü gözlem gücüyle, özgün ve yalın anlatımıyla hâlâ çok okunan ve sevilen eserler yarattı. Eselerinde hızlı bir olay akışı ve devingenliğin yanısıra "diyaloglara" ağırlık verdiği dikkat çeker. Sanatının olgun döneminde daha çok Adana yöresindeki toprak ve fabrika işçilerini konu aldı. Çukurova'nın toplumsal ekonomik yapısındaki değişimin yöre halkı üzerindeki etkilerini inceledi. Ailesi 1971'den itibaren adına "Orhan Kemal Roman Armağanı" vermeye başladı.


ESERLERİ

ÖYKÜ:
Ekmek Kavgası 1949, Sarhoşlar 1951, Çamaşırcının Kızı 1952, 72. Koğuş 1954, Grev 1954, Arka Sokak 1956, Kardeş Payı 1957, Babil Kulesi 1957, Dünyada Harp Vardı 1963, Mahalle Kavgası 1963, İşsiz 1966, Önce Ekmek 1968, Küçükler ve Büyükler (ölümünden sonra) 1971.

Öykülerinden yapılan derlemeler Bilgi Yayınevi’nce dört cilt olarak yayınlandı: 1. Yağmur Yüklü Bulutlar 1974; 2. Kırmızı Küpeler 1974; 3. Oyuncu Kadın 1975; 4. Serseri Milyoner/İki Damla Gözyaşı 1976. Arslan Tomson, (ö.s.) 1976; İnci’nin Maceraları (ö.s.) 1979.

ROMAN:
Baba Evi 1949, Avare Yıllar 1950, Murtaza 1952, Cemile 1952, Bereketli Topraklar Üzerinde 1954, Suçlu 1957, Devlet Kuşu 1958, Vukuat Var 1958, Gavurun Kızı 1959, Küçücük 1960, Dünya Evi 1960, El Kızı 1960, Hanımın Çiftliği 1961, Eskici ve Oğulları 1962 ( Eskici Dükkanı adıyla 1970), Gurbet Kuşları 1962, Sokakların Çocuğu 1963, Kanlı Topraklar 1963, Bir Filiz Vardı 1965, Müfettişler Müfettişi 1966, Yalancı Dünya 1966, Evlerden Biri 1966, Arkadaş Islıkları 1968, Sokaklardan Bir Kız 1968, Üç Kağıtçı 1969, Kötü Yol 1969, Kaçak (ö.s.) 1970, Tersine Dünya (ö.s.) 1986.

OYUN:
İspinozlar 1965, 72. Koğuş 1967

ANI:
Nazım Hikmet’le Üç buçuk Yıl 1965

İNCELEME:
Senaryo Tekniği ve Senaryoculuğumuzla İlgili Notlar 1963

RÖPORTAJ:
İstanbul’dan Çizgiler (ö.s.) 1971

ÖDÜLLERİ:

1958 Sait Faik Hikaye Armağanı Kardeş Payı ile
1967 Ankara Sanatseverler Derneği Yılın En İyi Öykücüsü ödülü
1969 Sait Faik Hikaye Armağanı Önce Ekmek ile
1969 Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü Önce Ekmek ile
Diğer Konular:
13 Kasım 2008 16:41   |   Mesaj #2   |   
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
(1914-1970), Cumhuriyet döneminin önde gelen öykü ve roman yazar­larındandır. Yapıtlarının hemen tümünde ge­çim savaşı veren, ezik, sömürülen, yoksul insanları anlatmıştır.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğan yazarın asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü'dür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1. Dönem milletve­kili olan babası avukat Abdülkadir Kemali Bey Adliye Vekilliği (Adalet Bakanlığı) göre­vinde de bulunmuştu. Serbest Fırka tartışma­ları sırasında Adana'da Ahali Cumhuriyet Fırkası'nı kuran A. Kemali Bey, partisinin kapatılması üzerine Suriye'ye kaçtı. Bu sırada öğrenci olan Orhan Kemal de öğrenimini ortaokul son sınıfta yarıda kesmek zorunda kaldı. Yaklaşık bir yıl Suriye ve Lübnan'ın çeşitli kentlerinde babasıyla birlikte zor ko­şullar içinde yaşadıktan sonra, babasının öl­mesi üzerine 1932'de Adana'ya döndü. Geçi­mini sağlayabilmek için Adana'nın çırçır fab­rikalarında işçi, dokumacı, kâtip, ambar me­muru olarak çalıştı.
1939'da askerliği sırasında, siyasal propa­ganda yaptığı gerekçesiyle yargılanarak beş yıl hüküm giydi. Tutukluluğu süresince çeşitli kentlerin cezaevlerinde yatan Orhan Kemal, 1943'te cezaevinden çıkınca Adana'ya döne­rek çalışmaya başladı. Bir süre sonra iş bulamaz duruma gelince ailesiyle birlikte İstanbul'a göçtü. Roman, öykü, röportaj, senaryo ve oyunlar yazarak geçimini yalnızca yazarlıkla sağlamaya çalıştı. 1970'te Bulgaris­tan Yazarlar Birliği'nin çağrılısı olarak gittiği Sofya'da tedavisi sırasında öldü.
Sponsorlu Bağlantılar
Orhan Kemal 1932'de yurda dönüşünden sonra bir yandan çeşitli işlerde çalışırken, öte yandan doymak bilmez bir istekle eline geçir­diği her şeyi okumaya başladı. Bu yeni alışkanlığının doğurduğu yazma tutkusuyla serüven romanları ve oyunlar kaleme alıyor­du. Askerlik yıllarında ise şiir yazmaya başla­dı. Raşit Kemali imzasıyla Yedigün ve Yeni Mecmua'da çıkan ilk şiirlerini, hapisteyken
Ses, Yürüyüş, Yeni Ses dergilerinde yayımla­nanlar izledi. Bursa Cezaevi'nde tanıştığı Nâzım Hikmet'in etkisiyle düzyazıya geçen Orhan Kemal ilk romanı Babaevfmn bir bölümünü 1940'ta Yeni Edebiyat gazetesinde yayımladı. İlk öykülerini de aynı gazetede yayımlayan yazar ayrıca Orhan Raşit ismini de kullanıyordu. 1945'te Varlık dergisinin okuyucuları arasında açtığı anketli öykü yarış­masında birinci oldu. Ardından Babaevi (1949) ve Ekmek Kavgası (1949) adlı yapıtla­rının yayımlanmasıyla ünü arttı. 1958'de Kar­deş Payı, 1969'da Önce Ekmek adlı yapıtları Sait Faik Hikâye Armağanfnı aldı. Önce Ekmek yapıtı ayrıca 1969 Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü'nü de kazandı. Aynı adı taşıyan öyküsünden oyunlaştırdığı 72. Koğuşla 1967'de Ankara Sanat Sevenler Derneği'nce en iyi oyun yazarı seçildi. 72. Koğuş daha sonra filme de alındı.

Gençliğinin ilk yıllarından başlayarak sü­rekli geçim sıkıntısı içinde yaşayan Orhan Kemal yapıtlarında, kendi yaşam deneyinden ve yakın çevresinden yararlanarak, ekmek peşinde koşan küçük insanları anlattı. İlk öykülerinde Çukurova'ya inen tarım ve fabri­ka işçilerini, bunların kentlerin kenar mahal-lelerindeki yaşayışlarını konu aldı. Öykülerin­de kişilerinin ruhsal durumlarını, uzun anla­tımlar yerine, konuşmalarla verir. Gerekti­ğinde bu konuşmalarda çeşitli yerel ağızları kullanır. Geniş bir çevreyi içeren öykülerinin anlatımı çok yalındır.
Edebiyatımızda cezaevlerindeki yaşantının öyküye girmesinde de Orhan Kemal'in önem­li bir yeri vardır. Cezaevlerini konu alan öykülerinde buraların durumunu, oraya dü­şenlerin yaşam zorluklarını anlatır. Orhan Kemal ayrıca kadınları ve çalışan çocukları da yapıtlarına konu etmiştir. Yapıtlarında, ka­dınları erkeklerin yanında, olumlu bir tavırla ele alır. Çocuk kahramanlarını ise çocukluk­larını yasayamadan çalışmaya başlamış olan­lardan seçer.
Orhan Kemal Çukurova'nın toplumsal ve ekonomik yapısını Bereketli Topraklar Üze­rinde (1984), Vukuat Var (1958), Hanımın Çiftliği (1961), Eskici ve Oğulları (1962), Kanlı Topraklar (1963) adlı romanlarında ele almıştır. Büyük kent yaşamının tedirginlikle­rini, karmaşasını, yoksul insanların ekmek kavgasını ise Murtaza (1952), Suçlu (1957), Devlet Kuşu (1958), Gurbet Kuşları (1962), Bir Filiz Vardı (1965), Müfettişler Müfettişi (1966), Üç Kâğıtçı (1969) romanlarında dile getirir. Filme alınan romanlarının çoğunu kendisi senaryolaştırmıştır.


MsxLabs & TemelBritannica

7 Ocak 2012 23:10   |   Mesaj #3   |   
HANDSOME - avatarı
VIP ☪ ɴє мυтŁυ тürĸüм đἶყєɴє
Romancı ve hikâye yazarı. Ceyhan’da doğdu. A. Kemâli Bey’in oğlu. Babasının Suriye’ye kaçması üzerine ortaoku­lun son sınıfından ayrıldı. İşçilik, kâtiplik yaptı. 1950′de İs­tanbul’a geldi ve eserlerinin geliri ile geçindi. Tedavi için gittiği Sofya’da öldü. İstanbul’da Zincirlikuyu Mezarlığına gömüldü.
Önce Yedigün, Yeni Ses, Yürüyüş ve Gün dergilerinde şiirleri çıktı (1939-1946). 1940 yılından İtibaren hikaye yayımlamaya başladı. 1948′den itibaren romana başladı. Eserlerinde kendi hayatını, Çukurova’daki işçi ve ırgatların, istanbul’daki yoksul insanların hayatını anlattı. Ruh tahlil­lerine yer vermez. Üslûbu îtinasızdır. Karşılıklı konuşmalar­da şîve taklitlerine çok yer verir.
Öykü kitapları: 1. Ekmek Kavgası (1949), 2. Sarhoşlar (1951), 3. Çamaşırcının Kızı (1952), 4. 72. Koğuş (1954), 5. Grev (1954), 6. Arka Sokak (1956), 7. Kardeş Payı (1957), 8. Babil Kulesi (1957), 9. Dünyada Harb Vardı (1963), 10. İşsiz (1966), 11. Önce Ekmek (1968), 12. Küçükler ve Büyükler (1971).
Romanları: 1. Baba Evi (1949), 2. Avare Yıllar (1950), 3. Murtaza (1952), 4. Cemile (1952), 5. Bereketli Topraklar Üzerine (1954), 6. Suçlu (1957), 7. Devlet Kuşu (1958), 8. Vu­kuat Var (1959), 9. Gâvurun Kızı (1959), 10. Küçücük (1860). 11. Dünya Evi (1960), 12. El Kızı (1960;, 13. Hanımın Çiftliği (1961), 14. Eskici ve Oğulları ( Eskici Dükkanı, 1962), 15. Gurbet Kuşları (1962), 16. Sokakların Çocuğu (1963), 17. Ma­halle Kavgası (1963), 18. Kanlı Topraklar (1963), 19. Bir Filiz Vardı (1965), 20. Müfettişler Müfettişi (1966), 21.Yalancı Dün­ya (1966), 22. Evlerden Biri (1966), 23. Arkadaş Islıkları (1968), 24. Sokaklardan Bir Kız (1968), 25. üç Kâğıtçı (1969), 26. Kötü Yol (19695, 27. Kaçak (1970)


Kaynak
9 Haziran 2012 14:15   |   Mesaj #4   |   
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Orhan Kemal
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

Sponsorlu Bağlantılar
Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü'dür. Pamuk fabrikalarında işçilik, dokumacılık, kâtiplik yaptı (1932-1937). Askerlik görevindeyken Ceza Yasası'nın 94. maddesine aykırı hareketten 5 yıl hüküm giydi (27 Ocak 1939). Bursa Cezaevi'nde yatarken yazdığı ilk şiirler Yedigün dergisinde yayımlandı (1939-1940). Sonra öyküye geçti. Yeni Edebiyat (ilk öyküsü Balık, 1940), Yeni Ses, İkdam, Yürüyüş, Yurt ve Dünya, Yığın, Gün, Genç Nesil, Varlık dergilerinde çıkan (1941-1950) öykülerinde, içlerinde yaşadığı emekçileri en belirgin özellikleriyle kişileştirdi. Kişilerinin iç dünyalarını kendi dillerine uygun, ustaca kurulmuş diyaloglarla yansıttı. Gerekli gördüğünde şive özellikleriyle konuşturduğu kişilerin belirgin ruhsal durumlarını uzun çözümlemelere başvurmadan yansıtmasını bildi. Olgunluk dönemi kabul edilen (1950-1960) yıllarında yayımladığı "72. Koğuş", "Murtaza", "Bereketli Topraklar Üzerinde" romanları ile kendisini ve toplumcu gerçekçi anlayışın kendisine kadarki örneklerini aştı. Ustaca çizimi, ince yergi havası içinde yarattığı Bekçi Murtaza tipi, ünlü roman kahramanlarıyla karşılaştırıldı.

Başlıca Yapıtları

Öykü

 • "Ekmek Kavgası" (1949),
 • "Sarhoşlar" (1951),
 • "Çamaşırcının Kızı" (1952),
 • "72. Koğuş" (1954),
 • "Grev" (1954, 142. maddeye aykırı görülerek yazarı hakkında kovuşturma açıldı, beraat etti),
 • "Arka Sokak" (1956),
 • "Kardeş Payı" (1958 Sait Faik Öykü Armağanı, basımı 1957),
 • "Babil Kulesi" (1957),
 • "Dünyada Harp Vardı" (1963),
 • "İşsiz" (1966),
 • "Önce Ekmek" (1969 Sait Faik Öykü Armağanı, Türk Dil Kurumu Ödülü, basımı 1968).
Roman
 • "Baba Evi" (1949),
 • "Avare Yıllar" (1950),
 • "Murtaza" (1952),
 • "Cemile" (1952),
 • "Bereketli Topraklar Üzerinde" (1954),
 • "Suçlu" (1957),
 • "Devlet Kuşu" (1958, "Avare Mustafa" adıyla filme de alındı, 1961),
 • "Vukuat Var" (1959),
 • "Gâvurun Kızı" (1959),
 • "Küçücük" (1960),
 • "Dünya Evi" (1960),
 • "El Kızı" (1960; 1989'da TV dizisi oldu),
 • "Hanımın Çiftliği" (1961; 1990'da TV dizisi oldu),
 • "Eskici ve Oğulları" (1962), "Gurbet Kuşları" (1962),
 • "Sokakların Çocuğu" (1963),
 • "Mahalle Kavgası" (1963),
 • "Kanlı Topraklar" (1963),
 • "Bir Valiz Vardı" (1965),
 • "Müfettişler Müfettişi" (1966),
 • "Yalan Dünya" (1966),
 • "Evlerden Biri" (1966),
 • "Arkadaş Islıkları" (1968),
 • "Sokaklardan Bir Kız" (1968),
 • "Üç Kâğıtçı" (1969),
 • "Kötü Yol" (1969),
 • "Kaçak" (1970).
Oyun
"İspinozlar" (ilk oynanışı 1964, basımı 1965. Daha sonra "Yalova Kaymakamı" adıyla oynandı, 1968) İki öyküsüyle iki romanını da sonradan oyunlaştırdı: "72. Koğuş" (basımı ve oynanışı 1967. Bu oyunuyla o yıl Ankara Sanatseverler Derneği tarafından yılın en iyi oyun yazarı seçildi), "Bekçi Murtaza" (oynandı), "Eskici Dükkânı" (oynandı 1969), "Kardeş Payı" (oynandı 1970).

İnceleme
 • "Senaryo Tekniği ve Senaryoculuğumuzla İlgili Notlar" (1963).
Anı
 • "Nazım Hikmet'le Üç Buçuk Yıl" (1965)
Ailesince düzenlenen Orhan Kemal Roman Armağanı 1971'den beri her ölüm yıldönümünde verilmektedir.

Daha fazla sonuç:
Orhan Kemal

Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç