Arama

Süleyman Çelebi

Güncelleme: 26 Temmuz 2013 Gösterim: 19.062 Cevap: 1
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
1 Nisan 2009       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
SÜLEYMAN ÇELEBİ (1346-1422)
MsXLabs.org & İslam Ansiklopedisi & Vikipedi
Sponsorlu Bağlantılar

Şöhreti asırlar ve ül­keler dolduran Süleyman Çelebi'nin hayatı hakkındaki bilgiler, onun şöh­retine ve hizmetine yakışacak ölçüde değildir. Bursa'da doğduğu, iyi bir tahsil gördüğü, Mevlid'ine dayanıla­rak çıkarılan bilgilerdendir.
Orhan Gazi döneminde Bursa’da doğmuştur. Doğum tarihinin 1346, ölüm tarihinin ise 1422 olduğu sanılmaktadır.
Yıldırım Bayezid tarafından ilmi ve irfanı tak­dir edilen Süleyman Çelebi divan imamlığına tayin edilmiş ve uzun müddet bu görevde kalmıştır. Süleyman Çelebi bu sırada Bursa halkını irşad eden Buharalı Emir Sultan dergâ­hına gidip gelir. Emir Sultan'a intisab eder ve halifeleri arasında yer alır.
Hayatının son zamanlarında, Yıl­dırım Bayezid devrinde tamamlanan Ulu Cami imamlığı da yapan Çelebi, meşhur eseri Mevlid'i burada iken yazmaya başlar, bir süre sonra Edir­ne'ye gider, orada eski Cami imamlığında bulunur ve tekrar Bursa'ya döner. Bursa'da yetmiş iki yaşların­da vefat eden Süleyman Çelebi'nin mezarı, bugün eski Kaplıca yolu ke­narındaki Yoğurtlu Baba Zaviyesi önündeki sırtın üstündedir.
Anadolu ve Rumeli'deki Müslüman-Türk halkının beş asırdan beri elinden düşürmediği Mevlid'i ile haklı bir sevgi ve saygı kazanmış olan Süleyman Çelebi, bu ölümsüz eserini 1409'da Bursa'da yazmaya başlar, 1410'da tamamlar. Eserin yazılışı hakkında şöyle bir hadise nakledilir:
Bir gün İranlı vaiz Bursa'da Ulu Camii'de halka vaaz ederken Kuran'daki bir âyete istinaden:
"Ben Hz. Muhammed'i Hz. İsa'dan üstün tutmam!" der.
Bu sırada camide bulunan bir başkası da, "Hey nâdân ve cahil adam, sen tefsir ilmini bilir misin? Âyetlerin nasıh ve mesuhundan habe­rin var mı? Peygamberler arasında fark yoktur demekten maksat, peygamberlerin faziletlerinde değil, pey­gamberlik hususundadır; eğer o âye­tin mânâsı senin dediğin gibi olsaydı, yani umumilik ifade etseydi; "Pey­gamberlerin bazısı bazısından üstün kıldırılır!" mealindeki âyete hiç tesa­düf edilir miydi?"

sözleriyle, kürsü­deki hocayı susturur. O gün, hadise­nin geçtiği sırada camide bulunan ve bundan son derece müteessir olan Sü­leyman Çelebi, o anda Hz. Muhammed'i yücelten bir eser yazmaya ka­rar verir ve Türk Edebiyatı'nın şahe­serlerinden biri olan Mevlid bu şekil­de doğmuş olur.
Mevlid'in asıl adı Vesilet'ün Necat (Kurtuluş Vesilesi) tır. Mevlid (Vesiletün Necat), Muhammed’in doğumunu ve hayatını konu edinen ve çeşitli törenlerde okunan besteli dini eserdir. Kelime anlamı, "doğum zamanı"dır. Ahmet Ateş, Vesiletün Necat'ı 1954'te yayımlamıştır (TDK Yayınları).
Şair Ziya Paşa, Harabet Önsözü'nde bu eseri,
Bilmem ne sühendir ol sühenler
Aşüfte olur hep işidenler
Dört yüz seneden beri efazıl
Bir söz demedi ona mümasil
gibi mısralarla övmüştür.

Biyografi Konusu: Süleyman Çelebi nereli hayatı kimdir.
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
Efulim - avatarı
Efulim
VIP VIP Üye
26 Temmuz 2013       Mesaj #2
Efulim - avatarı
VIP VIP Üye
Süleyman Çelebi (?, Bursa-1422 Bursa)
MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi
Sponsorlu Bağlantılar

Şair. Yaşamı üzerine geniş bilgi yoktur. Yıldırım Bayezit'in imamı ve Emir Sultan'ın dervişi olduğu bilinmektedir. Gölpınarlı'nın Lâtifi tezkiresine dayanarak verdiği bilgiye göre, Bursa'da bir hocanın vaaz verirken, peygamberleri birbirlerinden ayırmadığını, bu yüzden de Hz. Muhammet'i, İsa'dan üstün görmediğini bildirmesi üzerine irticalen "Ölmeyip İsa göğe buldu yol/Ümmeti olmağıçün idi ol" beytini söylemiştir. Daha sonra peygambere övgü temasını zenginleştirip geliştirerek, mesnevi biçimi ve aruzun fâilâtün fâilâtün failün kalıbıyla 800 beyte yakın destanını meydana getirmiştir. Tarihte, Vesiletü'n-Necat (Kurtuluş Yolu) olarak bilinen Mevlid, Münacaat (Tanrıya Yakarış), Veladet (Peygamberin Doğuşu), Risalet (Peygamber Oluşu), Mirac (Tanrı ile Buluşması), Rıhlet (Ölümü) ve Dua olarak altı bölümde halkın anlayacağı bir dille yazılmıştır. Prof. Ahmet Ateş (1954), Tahir Alangu (1958), Prof. Faruk K. Timurtaş (1970) vb. basımları vardır.

Sen sadece aynasin...

Benzer Konular

8 Kasım 2006 / virtuecat Edebiyat
5 Nisan 2018 / KisukE UraharA Spor tr
1 Ekim 2012 / Misafir Soru-Cevap
26 Ağustos 2013 / Efulim Siyaset tr
21 Ocak 2012 / ener Osmanlı İmparatorluğu