Arama

Seyyid Vehbi

Güncelleme: 9 Ekim 2012 Gösterim: 2.036 Cevap: 0
Efulim - avatarı
Efulim
VIP VIP Üye
9 Ekim 2012       Mesaj #1
Efulim - avatarı
VIP VIP Üye
Seyyid Vehbi (?, İstanbul-1737 İstanbul)
MsXLabs.Org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi
Sponsorlu Bağlantılar

Divan şairi. Müderrislik ve kadılık yaptı. II. Ahmet döneminde şairler başı olan Osmanzade Taip'in yakınları arasına girdi. Yayımlanmayan divanında topladığı şiirlerinde Nabi ve Nedim'in gazellerine öykünerek onlara nazireler ve tahmisler yazdı. Asıl ününü III. Ahmet'in oğullarıyla birlikte 5.000 fakir çocuğun sünneti dolayısıyla düzenlediği düğünü anlatan "Surname"si ile sağladı. Dilde bir sadelik göstermiş olmakla beraber, duyuş ve düşünüşte hiçbir özgünlük gösteremedi. Faizi tarafından (ölümü 1628) başlanan "Leyla ve Mecnun"u tamamlayan Seyyid Vehbi'nin III. Ahmet Çeşmesi'ne yazdığı musammat kasidesi, şiirlerinin en bilinenlerinden sayılır. "Surname"si, Reşat Ekrem Koçu tarafından günümüz diliyle yayımlanmıştır (1939).

Asıl adı Hüseyin olan Seyyid Vehbî, ünlü bilginlerden Hacı Ahmed Efendi'nin oğludur. Vehbî mahlasını ona hocası Ahmed Neylî vermiştir. İyi bir öğrenim görmüş, müderrislik ve kadılık yapmıştır. Halep ve Hicaz'da bulunmuş ve İstanbul'a döndükten sonra 1736'da ölmüştür. Doğum tarihi bilinmiyor.
Vehbî'nin bir Bivârvı, Pasarofça Barışı do-layısiyle yazdığı "Suihiye" adlı bir risalesi ve en önemli eseri sayılan "Sûrnâme"si vardır. "Sûrnâme-i Vehbî" diye anılan bu eserinde Sultan III. Ahmed'in dört şehzadesinin sünnet düğünleri ile üç kızının evlenme düğünleri anlatılır. O devrin düğün, eğlence, ziyafet ve oyunları hakkında bilgi vermesi bakımından önemlidir.


GAZEL
Beni bir hale kodu hicri ki ağyar ağlar.
Halime dost değil düşmen-i gaddar ağlar.

Ra'd feryada gelir berk gamıyla tutuşur.
Dûd-ı ahım görüp ol ebr-i ter nâlemden.

Çağlayan dağda ırmak değil göz yaşıdır.
Yüreği taştan iken derdime kühsâr ağlar.

Katre-i eşke döner nağme-i ter nâlemden
Sazı meclisteki zîr ü bam-ı evtâr ağlar.

Çeşm-i yârin o da Vehbf gibi dil hastasıdır.
Eşktir jale değil nergis-i bîmflr ağlar.


Bugünkü Türkçe ile:
Ayrılığı beni öyle bir hale koydu ki.
Bu halime değil dost, gaddar düşman bile ağlar.

Gök gürlemesi feryad eder, şimşek gamıyla tutuşur.
Ahimin dumanını görüp inci saçan yağmur ağlar.

Çağlayan, dağdaki ırmak değil, gözyaşıdır.
Yüreği taştan olan dağlar bile halime ağlar.

Ağlayıp inlememden taze nağmeler gözyaşına döner
Buna, meclisteki sazların ince ve kaim telleri ağlar.

O da sevgilinin gözü için Vehbî gibi gönül hastasıdır,
Hasta nergisin döktüğü çiy değil, gözyaşıdır.

Biyografi Konusu: Seyyid Vehbi nereli hayatı kimdir.
Sen sadece aynasin...

Benzer Konular

21 Ağustos 2013 / Kral_Aslan Bilim tr
27 Eylül 2016 / KisukE UraharA Sanat ww
28 Ağustos 2012 / nötrino Dinler Tarihi
9 Aralık 2011 / By ShadoW X-Sözlük
21 Şubat 2012 / nötrino Dinler Tarihi