Arama

Kore Dili (Korece)

Güncelleme: 14 Nisan 2017 Gösterim: 20.167 Cevap: 5
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
10 Mart 2009       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

Kore Dili (Korece)


Korece, Kore'de konuşulan dildir.
Sponsorlu Bağlantılar

Kore'nin ulusal dili olan bu dil ayrıca Japonya’ya göç etmiş 690.000 Koreli tarafından da konuşulur. 6 yerel öbek ayırt edilen lehçeler bugün de etkin biçimde kullanılır. Bu lehçeler, standart kilden, vurgulama, sözlük ve sonekleme özellikleriyle ayrılır. Standart Korece, Seul'de kullanilan ağız temel alınarak standart biçim listesidir.

Korecenin tarihi pekiyi bilinmez ve kalıtsak ilişkileri tartışmalıdır. Bitişimli bir kil olduğundan altay ailesine bağlanması önerilmiştir. Japoncayla bir akrabalığı olduğu da ileri sürülmüştür; ama iki dilin dilbilgisel dizgeleriyle benzerliklerin çok sayıda olmasına karşın ses yapıları birbirinden çok uzaktır.

Ad:  korece.jpg
Gösterim: 10664
Boyut:  47.5 KB
Korecede sözcük, bir kökten ve tümcedeki sözdizimsel işlevi gösteren soneklerden oluşur. Ama cins ve sayı kategorileri belirgin değildir. Tamlayan her zaman tamlanandan önce gelir. Bildiri yöneltilen kişinin toplumsal konumuna göre kulanılan saygı bişimlerinin önemini de belirtmek gerekir. Sözlük, tarih boyunca Çinceden çok etkilenmiştir; günümüzde, özellikle teknik alanda Japoncanın etkileri görülmektedir.

Korece Ki hanedanının beşinci kralı Kecong'un, Çinceden aktarılan eski ideografik dizgeleri (idu) değiştirtmekle görevlendirdiği bir bilginler topluluğu tarafından 1446'da bulunan özgün bir ABC'yle (hangul) yazılır. Bilgileri artık işe yaramayan yazıcılar bu durumu içlerine sindiremediklerinden Çince ideogramlar kullanmayı sürdürdüler. Bu nedenle de yeni ABC büyük güçlüklere benimsedi (XX. yy. başı). Bu, 24 harfli (özellikle ikili ünlüler) bir araya gelebilir.


Son düzenleyen _Yağmur_; 14 Nisan 2017 11:05
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
12 Mayıs 2009       Mesaj #2
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

Kore Dili


MsXLabs.org & Temel Britannica
Sponsorlu Bağlantılar

Altay dil ailesinden olan Kore dilini 39 milyonu Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), 18 milyonu ise Kore Demokratik Halk Curnhuriyeti'nde (Kuzey Kore) yaşayan 57 milyon insan konuşur. Kore'nin kuzeyi ile güneyinde konuşulan dil arasında bazı farklılıklar vardır.

Kore dilinde bazı Çince sözcükler de bulu­nur ve bunlar kanci karakterleriyle yazılır. Ne var ki, Japonca'dan değişik olarak, Kore kökenli söz­cükler hiçbir zaman kanci karakterleriyle yazılmaz.

15. yüzyılda bugün Hangul denen, o dö­nemde ise Anmun adı verilen yerel bir fonetik yazı bulunmuştu. Bu yazı Japon yazısı gibi Çince karakterlere değil, Eski Hindistan'ın fonetik Sanskrit alfabesine dayanıyordu. Bu yazıyı uzun süre yalnızca halk kullan­dı. Saray ve ünlü yazarlar 19. yüzyılın sonları­na kadar Çin karakterlerini kullanmayı sür­dürdüler. Oysa bugün Hanguîu. Kuzey Kore' de herkes kullanmaktadır. Güneyde ise, Çin­ce'den alınan karakterler kadar, Hangul yazı­sının kullanımı da, hoş karşılanmamakla bir­likte, hâlâ geçerlidir.

Japonlar 1910'da Kore'yi egemenlikleri al tına aldıkları zaman, Kore dilinin konuşulma­sını ve öğretilmesini yasaklamışlardı. Ne var ki, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Hangul yeniden canlandı. Çin yazısı ise Kore Cumhuiyeti'nde okullarda hâlâ öğretilmektedir.

Son düzenleyen _Yağmur_; 14 Nisan 2017 11:03
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
talebe - avatarı
talebe
Ziyaretçi
24 Ağustos 2013       Mesaj #3
talebe - avatarı
Ziyaretçi

Yazlışları ve okunuşlarıyla birlikte, Korece


MsXLabs.org

TEŞEKKÜR ETME 감사의 표현 (KAM SA E PYO HYON)Teşekkürler 고마워요 (ko ma vo yo)

Teşekkür ederim 감사합니다 (kam sa ham ni da)

Çok teşekkür ediyorum 매우 감사합니다 me u kam sa ham ni da)

Bir şey değil 천만에요 (çon man e yo)

Önemli değil 괜찮아요 (ken çan a yo)

Çok kibarsınız 매우 친절 하시군요 (me u çin col ha şi gun yo)

Size minnettarım 당신에게 매우 감사하고 있습니다
(tang şin e ge me u kam sa ha go is sım ni da)

Çok yardımcı oldunuz.sağ olun! 도와주셔서 감사합니다
(ta va cu şyo so kam sa ham ni da)

Her şey için çok teşekkür ediyorum 모든 것에 감사 드립니다
(mo dın ko se kam sa tı rim ni da)

Önemli değil 천만에요 (çon man e yo)

Benim için zevkti 저에게는 기쁨이었습니다
(co e ge nın ki bbım i os sım ni da)

Sağ olun 고맙습니다 (ko mab sım ni da)

Çok incesiniz.아주 사려가 깊으시군요
(a cu sa ryo ga kip ı şi gun yo)

Pardon,Özür dilerim 미안합니다 (mi an ham ni da)

Rica ederim 천만에요 (çon man e yo)

ÖZÜR DİLEME 사과 (SA GVA)Özür dilerim 미안합나다 (mi an ham ni da)

Affedersiniz 죄송합니다 (ce song ham ni da)

Pardon 죄송합니다 (ce song ham ni da)

Beni bağışlayın 저를 용서 해주세요 (co rıl yong so he cu se yo)

Affınızı dilerim 당신의 용서를 구합니다 (tang şin e yong so rıl ku ham ni da)

Sizi rahatsız etmek istememiştim 불편을 드려 죄송합니다
(pul pyo ın dı ryo ce song ham ni da)

Sizi üzmek istememiştim 당신의 마음을 아프게 하고 싶지 않았습니다
(tang şin e ma ım ıl a pı ge ha go şip ci an as sım ni da)

Önemli bir şey değil 중요하지 않습니다 (cung yo ha ci an sım ni da)

Aldırma / Boş ver 신경 쓰지 마! (şin gyong ssı ci ma!)

Her zaman olur böyle şeyler 이런 일은 항상 일어납니다
(i ron il ın hang sang il o nam ni da)

Endişelenmeyin 걱정하지 마세요 (kog cong ha ci ma se yo)

Hata bende 제 잘못입니다 (ce cal mo şim ni da)

ÜZÜNTÜLERİ BİLDİRME 유감 표현 (YU GAM PYO HYON)Çok yazık 안됐다 (an det da)

Üzgünüm 유감입니다 (yu gam im ni da)

Çok üzgünüm 아주 유감입니다 (a cu yu gam im ni da)

Bir şey değil,üzülmeyin 별것 아니니 염려 마세요
(pyol got a ni ni yom ryo ma se yo)

HAL-HATIR SORMA 안부 (AN BU)Nasılsınız? 어떻게 지내십니까? (o ddo ge ci ne şim ni gga)

Çok iyiyim,teşekkür ederim 감사합니다,잘 지냅니다
(kam sa ham ni da,cal ci nem ni da)

Kız kardeşiniz nasıl? 당신 여동생은 잘 지냅니까?
(tang şin yo dong seng ın cal ci nem ni da)

Anneniz nasıl? 어머님은 잘 지내세요? (o mo nim ın cal ci ne se yo)

Neyi var? 그녀에게 무슨 일이 있어요? (kı nyo e ge mu sın il i iss o yo)

Umarım yakında iyileşir 곧 낫기를 마랍니다 (kod nat gi rıl ma ram ni da)

Geçmiş olsun 빨리 회복 하세요 (pal li he bog ha se yo)

YENİ ----> DİL BİLGİSİ SORMA 언어에 관한 질문 (ON O E KVAN HAN CİL MUN)Türkçe konuşuyor musunuz? 터키어 할 줄 아십니까? (to ki o hal cul a şim ni da)

Çok fazla Türkçe bilmiyorum. 터키어 잘 못합니다. (to ki o cal mut ham ni da)

Biraz Türkçe konuşuyorum. 터키어를 조금 합니다 (to ki o rıl co gım ham ni da)

Beni anlıyor musunuz? 저를 이해하십니까? (co rıl i he ha şim ni gga)

Evet,anlıyorum. 예,이해합니다 (ye,i he ham ni da)

Hayır,anlamıyorum 아니오,이해하지 못합니다. (a ni o,i he ha ci mut ham ni da)

Sizi anlayamıyorum. 당신을 이해하지 못합니다. (tang şin ıl i he ha ci mut ham ni da)

Anlamadım. 이해하지 못했습니다. (i he ha ci mut hett sım ni da)

Lütfen yavaş konuşun. 천천이 말씀해주세요. (çon çon i mal ssım he cu se yo)

Yazabilir misiniz,lütfen? 전어주실 수 있으십니까? (con o cu şil su iss ı şim ni gga?)

Bunun anlamı nedir? 이것의 뜻은 무엇입니까? (i gos e ddıs ın mu oş im ni gga)

Efendim? 뭐라고요? (mu ra go yo)

Türkçeyi nerede öğrendiniz? 당신은 터키어를 어디에서 배웠습니까?
(tang şin ın to ki o rıl o di e so be voss sım ni gga?)

Okulda öğrendim. 학교에서 배웠습니다. (han gug e so be voss sım ni da)

Türkçe öğrenmeye daha yeni başladım. 터키어를 배운지 얼마 되지 않았습니다.
(to ki o rıl be un ci ol ma de ci an ass sım ni da)

Bu kelime türkçe nasıl telaffuz edilir? 이 단어는 터키어로 어떻게 발음합니까?
(i tan o nın to ki o ro o tto ge bal ım ham ni gga?)

Lütfen hatalarımı düzeltiniz. 저의 잘못을 고쳐주십시오. (co e cal moş ıl ko çyo cu şib şi o)

YENİ ----> RİCA,DİLEK,İSTEK 부탁 ( BU TAG)Bana yardım edebilir misiniz? 저를 도와주십시오 (co rıl do va cu şib şi o)

Bana bir iyilikte buluna bilir misiniz? 부탁 하나 드려도 될가요?
(bu tag ha na dı ryo do del ga yo?)

Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다
(bul pyon ıl ggi çyo dı ryo ce song ham ni da)

Lütfen,bana yolu gösterin. 길은 가이켜 주세요. (gil ın ga i kyo cu se yo)

Biraz daha yavaş konuşabilir misiniz? 조금 천천히 말씀 해주실 수 있으십니까?
(co gım çon çon hi mal ssım he cu şil su iss ı şim ni gga?)

Çatal alabilir miyim? 퍼크 좀 주시겠어요? ( po kı com cu şi gess o yo ?)

Pencereleri açabilir miyim? 창문을 열어도 될까요? (çang mun ıl yol o do del gga yo?)

Telefon edebilir miyim? 전화를 써도 될까요? (con va rıl sso do del gga yo?)

Lütfen sessiz olur musunuz? 조용히 해주세요. (co yong hi he cu se yo)

İçeri girebilir miyim? 안으로 들어가도 될까요? (an ı ro dıl o ga do del gga yo?)

Ne arzu edersiniz? 무엇을 원하십니까? (mu oş ıl von ha şim ni gga?)

Kapıyı kapatır mısınız,Lütfen? 문을 닫아주실 수 있으십니까?
(mun ıl da dacu şil su iss ı şim ni gga?)

Dışarı çıkabilir miyim? 밖에 니가도 될까요? bagg e ni ga do del gga yo?)

Buraya oturabilir miyim? 여기 앉아도 될까요? yo gi an ca do del gga yo?)
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen _Yağmur_; 14 Nisan 2017 10:54
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
13 Nisan 2017       Mesaj #4
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye

Kore Dili


Güney ve Kuzey Kore’de 60 milyondan fazla kişinin ve Japonya’da yaşayan birkaç yüz bin Korelinin konuştuğu dil. Hangi dillerle yakınlığı olduğu konusunda kesin bir bilgi yoktur. Japoncayla uzaktan akraba olabilir, ama daha büyük olasılıkla Altay dil öbeğine bağlıdır.

Çin yazı sisteminden alınmış karakterlerle yazılan Antik Kore dili, Silla Krallığı döneminden (İÖ y. 57- İS 935) kalma 25 şarkı metniyle günümüze ulaşmıştır. Yerel Kore alfabesinin benimsendiği 15. yüzyıl ortalarından önce kullanılan dil üzerine fazla bilgi yoktur. Bununla birlikte Kore dilinin tarihi üç evreye ayrılabilir: Eski Kore dili (12. yy öncesi), Orta Kore dili (12. yy başından 16. yy sonuna değin) ve Çağdaş Kore dili (17. yy başından günümüze).

Yerel Kore alfabesi 1446’da, Yi hanedanının dördüncü hükümdarı Secong döneminde (1419-50) kullanılmaya başladı. Anmun olarak bilinen ve 28 harften oluşan bu alfabe, okuryazar kesim tarafından kullanılmamakla birlikte, çağdaş dönem öncesinde bir halk edebiyatının ortaya çıkmasında önemli rol oynadı. 20. yüzyılın başlannda ise nüfusun tümü bu alfabeyi benimsedi. Alfabenin ilk biçiminde yer alan dört harf zamanla kullanılmamaya başladı ve geriye 10’u ünlü 14’ü ünsüz 24 harf kaldı. Bugün Kore dilinin yazımında iki farklı yöntem kullanılır: Alfabetik yöntem ve Çinceden alınma sözcüklerin Çince karakterlerle yazılıp Kore dilinde okunduğu “karma yazı” yöntemi.

Kore dilinde tümceler özne ve yüklemden oluşur; yüklemde ana eylem ya da sıfat sondadır. Tümcenin kipi, tümcenin sonundaki eylem ya da sıfatın sonekiyle belirtilir. Bu sonek, konuşmacının bilgi kaynağını ve bu bilginin kesinlik derecesini göstermek için olduğu gibi, tümcenin bir önerme ya da soru tümcesi olduğunu belirtmek için de kullanılır. Aynca konuşanla dinleyen arasındaki toplumsal ilişkiyi de ortaya koyar. Bu, saygı belirtmek üzere kullanılan oldukça gelişmiş bir dilbilgisi sisteminin üç boyutundan biridir. Öteki iki boyut, konuşanla hakkında konuşulan kişi arasındaki ilişkiyi ve konuşanın kendinden yaşça büyük bir kişiye kendinden söz etme biçimini düzenler.

Kore dilindeki sözcüklerin yandan fazlası Çinceden alınmadır. Yeni teknik terimlerin çoğu, Çin-Kore ya da Çin-Japon dilinden alınma sözcüklerle oluşturulur. Çin-Kore dilinden aktanlan sözcükler genellikle ad olarak kullanılır. Ama “yapmak” ya da “olmak” anlamına gelen gövdelerin eklenmesiyle eylem ya da sıfat işlevi de görürler.
MsXLabs.org & Ana Britannica
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
14 Nisan 2017       Mesaj #5
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye

"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
14 Nisan 2017       Mesaj #6
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye

"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

31 Temmuz 2014 / kompetankedi Tarih
28 Ekim 2014 / Ziyaretçi Soru-Cevap
16 Haziran 2018 / hmyr Cevaplanmış
13 Nisan 2017 / kompetankedi Tarih