Arama

İnceleme Nedir?

Güncelleme: 28 Nisan 2016 Gösterim: 13.393 Cevap: 4
HipHopRocK - avatarı
HipHopRocK
Ziyaretçi
22 Ocak 2010       Mesaj #1
HipHopRocK - avatarı
Ziyaretçi
İnceleme Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar
İncelemenin kapsamı çok geniştir. Her yazı türünün inceleme ile bir bağlantısı vardır. İnceleme bilgisi olmadan makale, fıkra, eleştiri, gezi, röportaj, anı gibi yazı türleri yazılamayacağı gibi; öykü, roman, tiyatro gibi gözlem gücünün kullanıldığı sanatlı yazı türlerinde de başarılı olunamaz; konferans, açıkoturum, panel, sempozyum, açıklama (brifing) gibi sunuşlar yapılamaz; tutanak, rapor gibi yazışmalar yazılamaz.

İncelemeyi eser oluşturma yöntemi dışında, ayrı bir uğraşı alanı olarak da kullanıyoruz. Bu alanda çalışanlar; olmuş olayları, oluşturulmuş eserleri değerlendirirler ki, bu konuda verilmek istenen de budur. İncelemeye monografi de denir. İnceleme sözlü ya da yazılı yapılabilir. Kalıcı olması için yazılı olması ve bir düzen içinde verilmesi sağlıklıdır. İncelemenin biçimi eserin türüne göre de değişir. Bu anlamda bir makale, bir şiir, bir roman, bir senaryo... incelenebilir, sonuç herbirinde kendine özgü bir düzen içinde yazılır. İncelemeyi yapan kişi teknik olarak yer yer makale gibi, yer yer söyleşi gibi yazma olanağına sahiptir.

İnceleme yazıları eleştiri yazılarıyla karıştırılmaktadır. Eleştiri yaparken inceleme yöntemlerinden yararlanılır, fakat incelemede eleştirme amacı güdülmez. Yalnızca incelemesi yapılan kişinin dünyaya ve olaylara bakış açısı yakalanmaya çalışılır. İncelemede önemli bir kişinin, bir dönemin yalnız bir özelliği üzerinde durulur. Bir sanatçıdaki hem yalnızlık duygusu, hem ilerici kişilik aynı incelemede ele alınamaz.
İncelemesi yapılan, her ne ise, bir bütün olarak ele alınmalı, sonuca öyle varılmalıdır. Bir sanatçıdaki yalnızlık duygusu hakkındaki yargı, o sanatçının bütün eserleri incelenmeden verilemez. Bir roman inceleniyorsa yarısı incelenip, yarısı inceleme dışı bırakılamaz. İncelenen konu daha önce başkaları tarafından incelendi ise, onların da gözden geçirilmesi gerekir.

İncelemede bir yöntem belirlemek gerekir. Bu yöntem incelenen eserin türüne göre ayrılık gösterebilir. Bir makale ile bir romanın, bir roman ile bir şiirin incelenmesi aynı sorularla olamaz. Söz gelimi; bir makale incelemesinde ana düşünce, yardımcı düşünceler ele alınırken; romanda ana olay; ikinci derecedeki, üçüncü derecedeki olaylar ve bu olayları yaşayan kahraman, ikinci derecedeki, üçüncü derecedeki kahramanlar; olayın geçtiği yer, zaman... ele alınır. Şiir inceleniyorsa nazım türü, nazım biçimi, ölçüsü, uyağı ele alınır. Fakat incelenecek yazının türü ne olursa olsun sözcük bilgisi, cümle bilgisi gibi gramer incelemeleri yöntem olarak biraz daha birbirine yakındır.

İncelemede eleştirme amacı güdülmez!

Kitap incelemesi için hazırlanmış bir plân şöyledir.

A: Dış Yapı İncelemesi

Yerleştirme:

• Eserin adı, bir eserden alındı ise kaynağının adı, kaynaktaki sayfa numaraları,
basıldığı yer, yıl; boyutları.
• Eserin yazarı, yazarın sanatı, sanat yaşamındaki evreler; varsa, çevirmeni.
• Eserin yazıldığı dönem, yazarı etkileyen, eserine yansıyan önemli olaylar.

B: İç Yapı İncelemesi


• Eserin türü
• Eserin konusu
• Eserin teması
• Eserdeki dünya görüşü
• Eserdeki hayal örgüsü
• Eserin bölümleri
• Ana düşünce (olay), yardımcı düşünceler (olaylar)
• Eserde altı çizilecek diğer düşünce, olay, benzetme, sembol... vb.
• Eserin anlatım özellikleri
• Kullanılan sözcüklerdeki öznellik - nesnellik; sözcükler arası soyut - somut
ilişkiler; sıfatların, zarfların, bağlaçların kullanımı; kurduğu tamlamaların
özellikleri...
• Eserde sözdizimiyle sağlanan iç ahenk (Şiir için: ölçü, uyak, alliterasyon, asonans...)

İyi bir incelemede, incelenecek mataryele bol bol Kim/ Ne, Kimden/Neden, Niçin, Nasıl, Nerede, Ne zaman... vb. sorular sormalıyız. İnceleme plânı, incelemeyi yapan kişinin araştırma boyutuna ve isteğine bağlı olarak ufak tefek ayrılıklar göstermekle birlikte, ortak ilkelere uymalıdır:

İnceleme yazılarında uyulacak ilkeler nelerdir?

• Düşünsel plân uygulanmalıdır.
• Bol döküman incelenerek sonuca ulaşılmalıdır.
• Nitelik olarak belirtilen her özellik örneklerle desteklenmelidir.
• Konu dışına çıkılmamalıdır.
• İnceleme sonucu elde edilen bilgileri herkese benimsetmek gibi bir amaç güdülmemelidir.
• İnceleme bittikten sonra yapılan değerlendirmede yazar, incelemeden elde
ettiği sonuçları belirtmelidir. Her incelemede ele alınan konunun bir yönü
aydınlatılmış olur. İnceleme yapmak, inceleme yazılarını okumak bizim de ufkumuzu
açar. Söz gelimi edebiyat eserlerini incelemek bizim edebiyat kültürümüzü
arttırır, edebiyat eserlerine, sanata bakış açımızı etkiler.
• Bu kurallara bütün yazılı anlatımlarda uygulanacak genel kuralları ekleyiniz.

Kaynak: Yard.Doç. Dr. Canan İLERİ

Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
28 Ocak 2010       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
İnceleme Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

İnceleme herhangi bir eseri en ince ayrıntılarına kadar çözümleyen edebî türdür.

Her inceleme bir tartışma izlenimi oluşturur hatta bazı incelemeler inceleme yazısından çok deneme, makale gibi türlerin özelliklerini taşıyabilir. İnceleme kitabın biçimini ve iç yapısını ayrı ayrı ele alır. İncelemede kitabın basım yanlışlarından ana fikrine kadar her şey ortaya konulur.

Eser 5 N 1 K sorularıyla incelenebilir.


Ne, sorusunu sorarken aradığımız şey o eserin konusu veya ele aldığı olaylar, durumlar bütünüdür.

Niçin, sorusunu ise eserin ortaya çıkma sebebini öğrenmek hangi koşulların eseri ortaya çıkardığını irdeleyebilmek için sorarız.

Nasıl, sorusunu sorma sebebimiz ise o eserin nasıl bir üslupla yazıldığı hangi tekniklerin kullanıldığını öğrenmektir.

Nerede, sorusu diğer sorulardan daha çok eserin iç yapısıyla ilgilidir. Eserdeki olaylar nerede cereyan etmiş, tasvirlerin boyutları nelerdir gibi soruları cevaplamak için sorulur.

Bu sorudan sonra bu sorunun neredeyse kardeşi sayılabilecek olan ne zaman sorusu sorulur. Bu soru eserdeki olayların nerede geçtiğini ya da hangi dönemlerin eserin konusu olduğunu anlatır.

5N'den sonra K sorumuz malum... Kim sorusunu yazarın ele aldığı kahramanların kimler olduğu, ruhsal yapılarının ve görünüşlerinin nasıl olduğu, Bu kişilerin nasıl bir kültüre sahip oldukları gibi soruları cevaplamak için sorarız.

Bu beş soruyu tam anlamıyla bitirip; kitabın yazarı, basım sayısı, basım tarihi, sayfa sayısı, dilinin sade olup olmayışı soruları da hazırlandıktan sonra; kitabın bir özeti de eklenerek inceleme bitirilir.

Mavi Peri - avatarı
Mavi Peri
Ziyaretçi
9 Temmuz 2012       Mesaj #3
Mavi Peri - avatarı
Ziyaretçi
İnceleme

Ele alınan bir konunun özelliklerini, ayrıntılarını araştırıp sonucu ortaya koyan yazı ya da yapıt. İncelemede belli bir yönteme dayanmak gerekir. Çözümleme, yorumlama, sonuca varma, bir incelemenin çatısını oluşturur. Çeşitli konulardaki monografiler inceleme türüne girer.

MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
28 Nisan 2016       Mesaj #4
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
İnceleme Nedir?
İncelemenin kapsamı çok geniştir. Her yazı türünün inceleme ile bir bağlantısı vardır. İnceleme bilgisi olmadan makale, fıkra, eleştiri, gezi, röportaj, anı gibi yazı türleri yazılamayacağı gibi; öykü, roman, tiyatro gibi gözlem gücünün kullanıldığı sanatlı yazı türlerinde de başarılı olunamaz; konferans, açıkoturum, panel, sempozyum, açıklama (brifing) gibi sunuşlar yapılamaz; tutanak, rapor gibi yazışmalar yazılamaz.

İncelemeyi eser oluşturma yöntemi dışında, ayrı bir uğraşı alanı olarak da kullanıyoruz. Bu alanda çalışanlar; olmuş olayları, oluşturulmuş eserleri değerlendirirler ki, bu konuda verilmek istenen de budur. İncelemeye monografi de denir. İnceleme sözlü ya da yazılı yapılabilir. Kalıcı olması için yazılı olması ve bir düzen içinde verilmesi sağlıklıdır. İncelemenin biçimi eserin türüne göre de değişir. Bu anlamda bir makale, bir şiir, bir roman, bir senaryo... incelenebilir, sonuç herbirinde kendine özgü bir düzen içinde yazılır. İncelemeyi yapan kişi teknik olarak yer yer makale gibi, yer yer söyleşi gibi yazma olanağına sahiptir.

İnceleme yazıları eleştiri yazılarıyla karıştırılmaktadır. Eleştiri yaparken inceleme yöntemlerinden yararlanılır, fakat incelemede eleştirme amacı güdülmez. Yalnızca incelemesi yapılan kişinin dünyaya ve olaylara bakış açısı yakalanmaya çalışılır. İncelemede önemli bir kişinin, bir dönemin yalnız bir özelliği üzerinde durulur. Bir sanatçıdaki hem yalnızlık duygusu, hem ilerici kişilik aynı incelemede ele alınamaz.

İncelemesi yapılan, her ne ise, bir bütün olarak ele alınmalı, sonuca öyle varılmalıdır. Bir sanatçıdaki yalnızlık duygusu hakkındaki yargı, o sanatçının bütün eserleri incelenmeden verilemez. Bir roman inceleniyorsa yarısı incelenip, yarısı inceleme dışı bırakılamaz. İncelenen konu daha önce başkaları tarafından incelendi ise, onların da gözden geçirilmesi gerekir.

İncelemede bir yöntem belirlemek gerekir. Bu yöntem incelenen eserin türüne göre ayrılık gösterebilir. Bir makale ile bir romanın, bir roman ile bir şiirin incelenmesi aynı sorularla olamaz. Söz gelimi; bir makale incelemesinde ana düşünce, yardımcı düşünceler ele alınırken; romanda ana olay; ikinci derecedeki, üçüncü derecedeki olaylar ve bu olayları yaşayan kahraman, ikinci derecedeki, üçüncü derecedeki kahramanlar; olayın geçtiği yer, zaman... ele alınır. Şiir inceleniyorsa nazım türü, nazım biçimi, ölçüsü, uyağı ele alınır. Fakat incelenecek yazının türü ne olursa olsun sözcük bilgisi, cümle bilgisi gibi gramer incelemeleri yöntem olarak biraz daha birbirine yakındır.

İnceleme yazılarında bir kolaylık olmak üzere şu soruları sırasıyla sorarak çalışmak,faydalı sonuçlar verecektir:

 • Ne? ( Bize eserin ve sorunun konusunu verir. )
 • Niçin? ( Eserin yazılma amacını, ana fikrini, temasını buldurur. )
 • Nasıl? ( Eserin yöntemini kavratır. )
 • Nerede? ( Yer,dekor. )
 • Kim? ( Kişileri verir. )
 • Ne zaman? ( işin süresini belirtir. )
İnceleme Planı :
A. Eserin Dış İncelemesi:

 • Eserin adı
 • Yazarı,çevireni
 • Basıldığı matbaa ve basılış tarihi
 • Kaçıncı baskı olduğu
 • Sayfa sayısı,fiyatı
 • Eserin boyutları
B. Eserin İç İncelemesi :
 • Yazarı hakkında bilgi
 • Türü hakkında bilgi
 • Özet
 • Eserdeki kişiler
 • Başroldekilerin kısaca tanıtımı
 • Ana fikir
 • Dil ve anlatım
 • Değerlendirme ( kritik )
-delemedir.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
28 Nisan 2016       Mesaj #5
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
İnceleme Tekniği Nedir, Nasıl Yapılır?
Ad: c7470f72-86b0-43f6-97ae-d94710ef9ef5.jpg
Gösterim: 1204
Boyut: 35.0 KB

ALAN araştırması yöntemi nedir?
Bir eserin, bir işin, bir şeyin ele alınıp özelliklerinin, ayrıntılarının sözle ve yazı ile anlatımıdır.
Öğrencilerin alan çalışmaları da inceleme kapsamına girer. Öğrenci, doğal çevreden ilk elden nesne ve örnekler inceler. İnceleme gezileri de bir alan çalışmasıdır.

2. Sözlü ve yazılı incelemeler nelerdir?
Bir yazının, bir eserin, bir varlığın vb. ele alınıp değerlendirilen özelliklerinin ayrıntılarının ortaya çıkarılmasıdır.

İnceleme, dil, sanat, ekonomi, tarım, politika vb. bütün alanlarda yapılabilir.
Yazın türleriyle ilgili incelemeler, şiir, öykü, roman, oyun, fıkra, makale, deneme gibi türleri kapsar.
Bir eser türlü yönlerden incelenebilir. Konusu, kişileri, dili, savunduğu düşünceler vb.

Bir eseri incelerken aşağıdaki iki nokta göz önünde tutulmalıdır:
a. Eser, dikkatle ve sindirilerek okunmalıdır.
b. Okuma sırasında yapılacak alıntılar belli edilmelidir.

2. Eser inceleme planı:
A)
1.
Eserin adı:
2. Yazarı, çevireni:
3. Türü:
4. Basıldığı basım evi ve tarih:
5. Sayfa sayısı, fiyatı:
6. Boyutları:

B)
1.
Yazarın yaşam öyküsü, sanat anlayışı
2. Özet
3. Kişiler
4. Ana fikri (düşünce)
5. Dili ve anlatım özelliği
6. Genel yargı

Bir makalenin, bir şairin, bir şiirin, bir biyografinin veya bir romanın incelenmesinde dikkat edilecek hususlar az çok ayrılık gösterir.

3. Makalenin incelenmesi
1. Makalenin ana fikri
2. Ana fikrin nasıl geliştiği
3. İncelemeyi yapan öğrencinin hangi fikre ve hükümlere katılıp hangilerine katılmadığı
4. Yazarın kişiliği, eğilimi hakkında makalenin bize neler verdiği hususlarında durulması gerekir.

4. Ünlü kişinin incelenmesi
Ünlü kişi bir savaş kahramanı, bir sporcu ya da bir matematikçi, fizikçi veya örneğin bir şair olabilir. Her dersle ilgili ünlü kişiler bulunabilir. Ünlü kişilerin durumuna göre incelemede az çok farklılıklar olursa da temelde değişmez. Örneğin bu kişi bir şair olsun.

Şairin incelemesinde;
1.
Bütün şiirleri kronolojik olarak tespit edilir.
2. Bütün şiirleri ayrı ayrı incelenir, ortak noktalar bulunup ana çizgiler meydana çıkarılır.
3. Diğer şairlerle (eski, yeni, yerli, yabancı) toplumla ilgisi araştırılır.
4. Yargıya varılır.

5. Biyografının incelenmesi
1. Biyografının adı
2. Yazarının ve yayımlayanın adı
3. Biyografi kahramanının en önemli başarısı
4. Kahramanın en önemli karakter özellikleri, kitapta hangi olayların bu nitelikleri en iyi biçimde belirttiği
5. Yazarın bu konuyu en uygun biçimde ele alıp almadığı
6. Yazarın üslubunun ilgi uyandıracak derecede olup olmadığı
7. İnceleyenin kitaptan ne gibi yararlar sağladığı Benjamin Franklin, Madam Cruie, Edison gibi bilim adamları yanında, Atatürk, İsmet İnönü gibi komutanların, Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi düşünürlerin biyografileri mevcuttur. Bunlar incelenebilir.

6. Roman incelemesi
1. Romanın adı ve yayınlayanın adı
2. Hangi tarihte yazılmış, hangi tarihte yayımlanmıştır?
3. Yazarın kaçıncı romanıdır, diğerleri arasında yeri nedir?
4. Yerleştirme (lokalizasyon)
5. Romanın türü
6. Romancının o roman hakkındaki fikri ve genel olarak roman fikri nedir?
7. Romanın ana fikri
8. Özeti ve tip tasvirleri, karakteri belli eden kelimeler aynen alınmalı ve sahifeleri işaret edilmelidir
9. Romanın kahramanları
10. Romancının psikolojisi incelenerek kahramanların ruh halleri belirtilmelidir
11. Yazarın doğayı, dekoru nasıl işlediği
12. Romancının romanda ileri sürdüğü düşüncüler, hayat görüşü
13. Yazarın kitabı yazmaktaki amacı
14. Romanda üslup
15. Yargı (inceleyenin, kitabı sevip sevmediği, nedeni, kanısını destekleyen örnekler verilmelidir)

7. Bir bilimsel eserin incelenmesi
Bilimsel eserin incelenmesi de bir roman incelenmesine benzer

8. Sanat eserin incelenmesi
Sanat eserlerinin değerlendirilebilmesi, incelenebilmesi için sanat, sanatçı ve toplum ilişkilerini ve bunların başlangıçtan bu yana gösterdiği değişimleri bilmek ve yorumlayabilmek gereklidir.
Sanatın yapıldığı memleketin esas karakterleri, sanat eserinde görülür.

Örnek;

Hollanda’nın esas karakteri Avrupa'nın iki büyük nehrinin sularıyla deltalaştığı alüvyonlu topraklardır. Bu topraklar hayvancılığın geliştiği bereketli topraklardır. Bu topraklar memleketin mimarisini bile değiştirir. Böyle memleketlerde genellikle el sanatları gelişmiştir. Böylece insanların yiyeceklerini, mimarilerini, örf ve âdetlerini incelemekle sanatları hakkında yorum yapmak mümkün olacaktır. Bir bölgenin esas karakteri, insanların mizaçlarına kadar her şeyi değiştirmektedir.

9. Alan incelemeleri
İnceleme gezileri bir alan çalışmasıdır. İnceleme gezilerinden amaç; göz ve diğer duyu organlarına hitap ederek sınıfa getirelemeyen veya getirilmesinde sakınca olan eşya ve olaylardan bilgi sahibi olmaktır.

İnceleme gezileri, okul dışındaki bir yerlerde yapılan ya da işleri oluş ve yapılış durumunda iken görmektir.

• Bir taşocağının gezilip incelenmesi, dünyayı oluşturan maddelerden insanların nasıl yararlandığını görmesi yönünden önemlidir. Böyle bir gezide öğrenci, bir taş ocağından alınan güvenlik önlemlerini de yakından görmüş olur.
• Taş koleksiyonları hazırlamada olduğu gibi taş örnekleri toplamak için de geziler yapılabilir.
•Yanmış bir bölgenin incelenmesi ile yangının bitki ve hayvan hayatına etkilerini incelemek mümkündür.
•İnceleme gezisi ile bölge erazyonunu veya bir şeklin yaptığı yıkımı gözlemek mümkündür.
•Yapılmakta olan bir yeni binanın gözlenip incelenmesi ile binanın sıcak, soğuk veya nemden nasıl korunduğunu, yapıda kullanılan çeşitli malzemenin kullanılmasını gözlemek mümkündür.

Gezilecek yerler;
1.
Müzeler, hayvanat bahçeleri, meralar ve kırlar
2. Kimsayal madde ve eczaları imal eden fabrikalar
3. Telefon santralları, hava meydanları, radyo istasyonları, hidrolik santrallar
4. Yol ve ev inşaatları
5. Mağaralar, ilginç vadi ve boğazlar, diğer boğaz manzaraların bulunduğu yerler
6. Sulama tesisleri, kazıları, meteoroloji istasyonları
7. Planetoryumlar ve rasathaneler
8. Çağlayan, nehir, göl ve bataklık vb. gibi yerler
9. Fabrikalar
10. Kanalizasyon, içme suyu, hastane ve dispanserler

ÖRNEK
Coğrafya dersi ile ilgili bir inceleme çerçevesi;

1. Şehir,
kasaba ya da köyün bulunduğu yer, nüfus başlıca geçim kaynağı, başlıca tarım çeşidi, başlıca ticaret alanı.
2. Fiziki durumu: Çevrenin topografyası, toprak yapısı (eski ve yeni hali, kuruluk ya da nem tutma derecesi) yağış ve bu durumu.
3. Tarih: İlk iskan ve gelişim ile yerleşenler, önemli olaylar, önemli kişiler.
4. Halk: Yaş, cinsiyet, milliyet, nüfus sıklığı, doğum ve ölüm oranları, nüfus hareketleri (gelenler ve gidenler, halkın bölgelere göre dağılımı)
6. Alışveriş: Dükkânların sayıları ve çeşitleri, alışverişimizi yaptığımız öteki şehirler, kooperatifler, seyyar satıcılar, dinlenme yerleri.
7. Yapım evleri fabrikaları: Öteki yapımevleri, sayıları ve tipleri, kuruluşları, işçileri ve yaptıkları şeyler.
8. Ekonomik durum: Bankalar, tasarruf ve kredi kurumları, sigortalar.
9. Ulaştırma: Mevcut taşıtlar, bu taşıtlara isabet eden yolcu ve yük durumu, yollar.
10. Haberleşme: Mevcut telefonlar, radyolar, televizyonlar, gidip gelen mektup hacmi.
11. İş ve meslekler: Doktorlar, avukatlar, tüccarlar, berberler, tenekeciler, çiftçiler ve benzer meslek erbabının, işçilerin sayısı ve içinde bulundukları şartlar.
12. Servet dağılımı: Gelir gider durumları, işsizlik.
13. Hayat seviyesi: İskan durumu (şehirde ve köylerde evlerin durumu ve şartları, otel durumları, evlerin banyo, elektrik radyo, televizyon vb. gibi durumlar bakımından konfor durumu)
14. Sağlık durumu: Bölgede rastlanan bulaşıcı hastalıklar, çevrede doktor, sağlık memuru durumu. Çevrede sağlığı korumak için konulmuş hükümler, içme suyu ve kanalizasyon sistemi, hastaneler ve dispanlerler vb.
15. Eğitim ve öğretim: Şehirde ve köylerde okul, öğrenci, öğretmen durumu, mevcut öğretim araçları, çevrede çeşitli okulları bitirenlerin sayısı ve durumu, kitaplıktan kitap sağlanabilen yerler, yetişkinler eğitimi ile ilgili çalışmalar, konferanslar.
16. Camiler: Sayıları, durumları, din adamları.
17. Dinlenme parkları: Çocuk bahçeleri, eğlenme imkânları, öteki eğlence yerleri (sinemalar vb.)
18. Sosyal fikirler ve standartlar: Politik ve sosyal dernekler, çevrede halk liderleri cürüm, evlenme, boşanma durumları; içki, sigara gibi toplumu ilgilendiren sosyal problemler.

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.

Benzer Konular

1 Nisan 2018 / NihLe Tıp Bilimleri
14 Kasım 2012 / DrAm3vLH Oyunlar
16 Mayıs 2012 / RuffRyders Oyunlar
28 Nisan 2016 / _Yağmur_ X-Sözlük