Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 7 Ocak 2017  Gösterim: 143.661  Cevap: 4

Panel Nedir? Nasıl Yapılır?

Misafir
8 Şubat 2010 14:08       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

PANEL

Ad: panel.JPG
Gösterim: 286
Boyut: 30.3 KB

Dinleyiciler önünde bir konuşmacı grubunun genellikle toplumsal veya siyasal bir konuyu tartışmak üzere toplanmaları.
Bir konuşmacı grubunun dinleyiciler önünde, genellikle bilimsel, sosyal ya da siyasî bir konuyu tartışmak amacıyla yaptıkları toplu görüşmelerdir.
Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir. Açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. Hatta bazı kitaplarda panel ile açık oturum aynı konuşma türü olarak verilir. arada sadece üslûp farkı vardır.
Sponsorlu Bağlantılar

Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır.

Panelde de bir başkan bulunur. Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir. Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar. Konuşmalar, açık oturumda olduğu gibi başkanın verdiği sıraya ve süreye göre yapılır.
Panelin sonunda, dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilirler. Tartışma dinleyicilere de geçerse o zaman tartışma, forum şekline dönüşür.

Panellerin özellikleri şöyledir:
 • Panellerde yarışma ve tartışma havası yoktur.
 • Başkan, konuyu belirtir, konuşmacıları tanıtır. Ele alınan konu ile ilgili bilgileri verir.
 • Başkan, konuşmacılara sorular yöneltir. Konuşmacılar da görüşlerini belirtirterek, gerekli bilgiler verirler.
 • Diğer konuşmacılarda konuşmakta olanın sözlerini özenle dinleyip, gerekli notu alırlar. Gerekirse, konuşmacının bazı görüşlerine katılmadıklarını nedenleri ile birlikte belirtirler.
 • Paneller, büyük bir salonda dinleyiciler önünde yapılabileceği gibi yayın organlarının stüdyolarında da yapılabilir.
Panel başkanının görevleri şöyledir:
 • Konuyu ortaya koymak.
 • Konuşmacılara sırayla söz hakkı vermek.
 • Panelin sonunda konuyu derleyip toparlamak.
 • Şartlar uygunsa dinleyenlere söz hakkı vermek.
 • Konuşmacılara rahat bir ortam hazırlamak.
BAKINIZ
Sunum Nedir? Nasıl Yapılır?
Tartışma Nedir? Nasıl Yapılır?

Son düzenleyen Safi; 7 Ocak 2017 03:36


pesimist
15 Mayıs 2011 14:44       Mesaj #2
pesimist - avatarı
Ziyaretçi
Panel:
Bir konunun karara varılmadan, çeşitli yönlerden aydınlatılması için küçük bi topluluk önünde, sohbet havası içinde tartışılmasıdır.
 • Bir gerçeğin ortaya çıkarılması veya bir karara varılması amaçlanmaz.
 • Bir konunun değişik açılardan ele alınıp değişik düşüncelerin ortaya çıkmasına olanak sağlanır.
 • Topluma açık olarak gerçekleştirilir.
 • Başkan, başkanın etrafında konuşmacılar bulunur.
 • Panel başkanı konuyu ortaya koyar, konuşmacıların kendilerini rahat ifade edeceği bir ortam sağlar. Konuşmacıları tanıtır, yönetir ve panel sonunda forum yapılıp yapılmayacağı kararlaştırılır.
 • Panel bir konu üzerinde birlikte düşünme işidir.
Bir konunun dinleyiciler önünde söyleşi havası içerisinde birkaç kişi tarafından tartışılmasına panel denir. Bir başka ifadeyle panel; bilim, siyaset vb. konularda uzmanların, dinleyiciler karşısında bilgi ve görüş bildirdikleri, sonra da dinleyicilerin soru sorarak ve açıklamalarla konuşmaya katıldıkları bir toplantıdır.

Adı, İngilizce bölüm, parça anlamına gelen "panel" sözcüğünden gelir. Panel terimi, toplantının konuşmacılar, dinleyiciler olarak iki bölümden oluştuğunu anlatır. Konuşmaların halk karşısında yapılması nedeniyle bu toplantı dilimizde "açık oturum" diye adlandırılmıştır. Toplum sorunlarının konuşulmasının en sık uygulanan toplantı seçimi paneldir. Radyo ve televizyonda da çeşitli sorunlar hakkında düzenlenen toplantılar, panel türünde yapılmaktadır.

Panelde bir yarışma havası yoktur. Başkan konuyu belirtip konuşmacıları tanıtır. Ele alınan konu ile ilgili bilgileri verir. Sonra konuşmacılara sıra ile sorular yöneltir.

Konuşmacılar görüşlerini belirtip gerekli bilgileri verirler. Bu sırada diğer konuşmacıları özenle dinleyip gerekli notları alırlar. Konuşmalar içtenlikle yapılır.

Konuşmalarda eleştiri vardır fakat suçlama yoktur. Hiçbir zaman kırıcı, yerici ve kendini övücü davranışlar içine girilmez.

Bir grup insanın aralarında gerçekleştirdiği tartışma biçimi olan panel geniş bir salonda izleyiciler önünde yapılır. Konu önceden tespit edilir. Panelin başkanı toplantının başarı ile bitmesi için özen gösterir. Konuşmacı sayısının altı kişiyi geçmemesi tercih edilir. Tartışmaların ve konuşmaların uzaması başkan tarafından incelikle hiç kimseyi kırmadan önlenmelidir.

Bir düşünce alışverişi çevresinde oluşan panelin topluma, halka, geniş kitlelere sayısız faydası vardır. Farklı düşüncelerin dile getirildiği panelde kendi başımıza karar veremediğimiz konular, sorunlar gözümüzün önünde tartışıldığı zaman bilmediğimiz çok sayıda şeyi öğreniriz.

Panel dinleyicilerle konuşmacıların bir konu üzerinde birlikte düşünme isteği çevresinde düzenlenir. Bu nedenle de panel, samimi bir atmosferde üzerinde durulan konu ile ilgili dinleyicilerin bulunduğu bir tartışma biçimidir.
Düzenlenen panellerde ortaya atılan düşüncelerin, bilgilerin, verilen örneklerin gerçek, doğru ve bilimsel geçerliği olmalıdır.

Panelin planı ise şöyledir:


 • Panelin yapılış nedeni,
 • Panelin konusu ile ilgili olayın ya da gelişmelerin anlatımı,
 • Konuşmacılara sorulacak sorular,
 • Konuşmaları özetlemek,
 • Paneli sonuca bağlamak.
Panelde yer alan konuşmacılar konu ile ilgisi ve bilgisi olan, konuşma yeteneği gelişmiş kişilerden seçilir. Bunlar sabırlı, uyumlu, olgun, dinlemesini bilen, eleştiriler karşısında hoşgörüyü elden bırakmayan kişilerdir. Söz hakkı verilmeden konuşmadıkları gibi konuşanın da sözünü kesmezler.

Konuşmalar akıcı, canlı, herkesin anlayacağı bir dille yapılır. Doğal, saygılı ve yerinde bir anlatım kullanılır.
Konuşmacıların söyleyecekleri bitince, dinleyiciler soru sorabilirler. Konunun bazı yönleri hakkında kendi düşüncelerini açıklayabilirler. Panelde karar değil, açıklama amaçlanır.
Son düzenleyen Safi; 6 Ocak 2017 00:41
Misafir
8 Ekim 2012 21:32       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
PANEL NEDİR?
Bir konunun, karara varmaktan çok, çeşitli yönlerden aydınlatılması için, küçük bir topluluk önünde, bir sohbet havası içinde tartışılmasına panel denir. Panele politika dilince yuvarlak masa konferansı da denilmektedir. Panelde konuşmacı sayısı iki ise buna diyalog denir.

Panelin Özellikleri


 • Paneli bir başkan yönetir.
 • Tartışmacı üyelerin sayısı en az 3, en fazla 6 olabilir. Bunların her biri ayrı bir meslek kolundan seçilmelidir. Böylece konunun belli bir çerçeve içinde sıkışıp kalması önlenmiş olur. Konu değişik yönlerden işlenir.
 • Panel tartışmaları küçük bir salonda, küçük bir dinleyici topluluğu önünde, mikrofonsuz olarak yapılır.
 • Panel başkanı ortada olmak üzere, üyeler bir masa etrafında otururlar.
 • Panelden önce başkan ve üyeler toplanarak tartışma kurallarını belirlerler.
 • Panel başkanı, önce tartışmacı üyeleri dinleyenlere tanıtır. Ele alınan konunun anahatlarını ortaya koyar. Panel sonunda forum yapılıp yapılmayacağını açıklar.
 • Panel resmiyetten uzak samimî bir sohbet havası içinde sürdürülür.
 • Başkan, konuşmaların sırasını ve süresini düzenler. Açıklanması gereken konularla ilgili sorular sorar.
 • Panelin sonunda, dinleyiciler, panel üyelerine soru sorma imkânına sahiptirler.
 • Panel sonunda tartışma, dinleyicilere de geçerse tartışma forum halini alır.

Panel başkanının görevleri:


 • Konuyu belirtmek,
 • Konuşmacılara sırayla söz hakkı vermek,
 • Panelin sonunda konuyu derleyip toparlamak,
 • Şartlar uygunsa dinleyenlere söz hakkı vermek,
 • Konuşmacılara rahat bir ortam hazırlamak.
Son düzenleyen Safi; 6 Ocak 2017 00:03
6 Ocak 2017 00:53       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Panel:
 • Bir konunun çeşitli yönlerden aydınlatılması için küçük bir topluluk önünde ve bir sohbet havasında gerçekleştirilen tartışmalara panel denir.
 • Panel, bir çeşit düşünce alışverişidir. Bu düşünce alışverişi, sadece konuşmacılarla sınırlı değildir. Panel, dinleyicilerle konuşmacıların belli bir konu üzerinde birlikte düşünme isteği çevresinde düzenlenen, bu nedenle de samimi bir ortamda gerçekleştirilen bir tartışma biçimidir.
 • Panelde amaç, ele alınan konuyla ilgili somut sonuçlara ulaşmaktan çok, bir konuyu değişik yönlerden aydınlatmaktır. Panel bu yönüyle açık oturumdan ayrılır. Açık oturumda bir konunun farklı görüşlere sahip kişilerce tartışılması ve bundan somut bir sonuç elde edilmesi hedeflenirken panelde uzman kişilerce ele alınan bir konunun farklı yönlerden aydınlatılması amaçlanır.
 • Panel, ele alınan konu ile ilgili az sayıda dinleyicinin bulunduğu bir tartışma biçimidir.
 • Panelde, konuşmacıların konuyla ilgili düşüncelerini kısaca ifade etmeleri, böylece toplantıyla bütünleşmeleri gerekir.
 • Panelde herkesi ilgilendiren, sosyal problemlerle ilgili konular ele alınır.
 • Panelde bir yönetici (başkan) ve konusunda uzman en az üç konuşmacı bulunur.
 • Panel yöneticisi; konuşmacıları yönetmek, konuyu ortaya koymak, dinleyicilerin görüş belirtmelerine izin vermek ve söylenenlere kendi düşüncelerini de ilave ederek toplantıyı sonuçlandırmakla görevlidir.
 • Başkan, konuyu ana hatlarıyla tanıtarak paneli başlatır; ardından konuşmacılara sırayla söz hakkı verir.
 • Konuşmacılar 10-15 dakikayla sınırlı konuşma süreleri içinde konuyla ilgili görüşlerini dile getirirler.
 • Konuşmaların bitiminde konuşmacılar birbirlerine soru sorabilecekleri gibi dinleyiciler de konuşmacılara soru sorabilir, görüşlerini kısaca ifade edebilir. Ama bu süreç soru sorma ve düşünceleri kısaca belirtmeyle sonuçlanmaz da dinleyicilerin de aktif şekilde katıldıkları bir tartışmaya dönüşürse yani tartışma dinleyicilere de geçerse, o zaman bu tartışma panel olmaktan çıkar ve bir foruma dönüşür.
6 Ocak 2017 00:56       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Panel nedir?
Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir.

Toplumsal bir konunun bir karara varılmaktan çok çeşitli yönlerden aydınlatılması için dinleyiciler önünde uzmanlar tarafından bir sohbet havası içinde tartışılmasıdır. Bir konunun dinleyiciler önünde sohbet havası içinde birkaç kişi tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir.
Bir başkan ve konuşmacılardan oluşan panelde başkan ve konuşmacılar bir masa etrafında toplanır. Başkan, konuşmacıların hangi sırayla ne kadar süre konuşacağını belirler.
Panelde amaç; sonuca varmak değil, konuyla ilgili farklı düşünceleri ve eğilimleri ortaya çıkarmaktır. Bunun için konuşmacılar, konunun farklı yönlerini, değişik boyutlarını ortaya koyar. Panel sonunda başkan, konuşmaları kendi düşüncelerini de katarak özetler. Panelde açık oturumda olduğu gibi, konu bir sonuca bağlanmaz. Konunun kanıtlanma amacı güdülmez. Açık oturumdan farklı olarak konuşmaların bitiminde konuşmacılar birbirine soru sorabilecekleri gibi, dinleyiciler de konuşmacılara soru sorabilir.

Panelin özellikleri şunlardır:

 • Panellerde yarışma ve tartışma havası yoktur.
 • Başkan, konuyu belirtir, konuşmacıları tanıtır. Ele alınan konu ile ilgili bilgileri verir.
 • Başkan, konuşmacılara sorular yöneltir. Konuşmacılar da görüşlerini belirtirterek, gerekli bilgiler verirler.
 • Diğer konuşmacılarda konuşmakta olanın sözlerini özenle dinleyip, gerekli notu alırlar. Gerekirse, konuşmacının bazı görüşlerine katılmadıklarını nedenleri ile birlikte belirtirler.
 • Paneller, büyük bir salonda dinleyiciler önünde yapılabileceği gibi yayın organlarının stüdyolarında da yapılabilir.


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç