Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 10 Temmuz 2012  Gösterim: 40.675  Cevap: 4

Esneklik Nedir?

13 Ekim 2008 15:41       Mesaj #1
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
ESNEKLİK. Çekilerek uzatılan bir lastik şerit serbest bırakılır bırakılmaz eski uzunluğuna döner; çünkü esnek bir maddedir. Aynı bi­çimde, okçuların yayı da esnek maddelere bir örnektir; kirişi çekilince bükülür, bırakıldı­ğında yeniden eski biçimini alır. Esnekliğin başka bir örneği de bisiklet pompasıdır; pom­panın memesini parmağımızla tıkayıp pompa kolunu aşağı doğru bastırırsak, bu basıncı kaldırdığımız anda pompa kolu hızla yukarı çıkar. Bütün bu örneklerde maddenin eski biçimine, boyutlarına ya da konumuna geri dönmesi, gerilen lastik şeridin, bükülen yayın ve pompa içinde sıkıştırılan havanın esnek olmasından kaynaklanır. Yere atılan bir lastik top sıçrar; ama bir macun ya da hamur topağı yere düştüğünde sıçramaz, yalnızca biçim değişikliğine uğrar. Demek ki macun ya da hamur esnek olmayan maddelerdir. Kolayca biçim değişikliğine uğrayan ve bir daha eski biçimine ya da boyutlarına dönemeyen bu tür maddelere plastik maddeler denir.

Bilim adamlarının tanımına göre, çekilip gerilerek, bükülerek, sıkıştırılarak ya da bu­rularak "biçim değişikliği"ne uğradıktan son­ra tümüyle eski biçimine ve boyutlarına döne­bilen maddeler esnektir. Bu tür maddeler biçim değişikliğine karşı direnç gösterir; örne­ğin sert bir lastik şeridi gererek uzatmak için oldukça büyük bir çekme kuvveti uygulamak gerekir. Maddeyi biçim değişikliğine uğrata­bilmek için uygulanması gereken kuvvetin miktarına gerilim, maddedeki biçim değişikli­ğinin miktarına da gerinim denir.
Sponsorlu Bağlantılar

Esnek maddelerin davranışlarını inceleyen İngiliz bilim adamı Robert Hooke, 1660'ta, gerilim ile gerinim arasındaki bağıntıyı açıkla­dı. Bu yasanın en basit anlatımına göre gerilim ile gerinim birbiriyle doğru orantılıdır. Örneğin, telden bir yayın ucuna 50 gramlık bir yük asıldığında yay 3 cm uzarsa, 100 gramlık bir yük asıldığında 6 cm uzar. Hooke' un yasası yalnız yaylar için değil bütün esnek maddeler, örneğin çelik kirişler için de geçer­lidir. Ne var ki, her maddenin belirli bir esnektik sınırı vardır; bu sınırı aşan bir gerilim uygulandığında madde artık eski biçim ve boyutlarına dönemez. Böylece, maddenin es­neklik sınırını aşarak kalıcı biçim değişikliğine uğramasına akma denir.

Esnek maddelerin uygulamada yararlanılan yönlerinden biri ener)i depolayabilmeleridir. Örneğin bir saati kurmak, yani saatin zembe­reğini (yayını) sarmal biçimde bükmek için tüketilen enerji zemberekte birikir ve akrep ile yelkovanın dönmesini sağlar. Yaylı kapı­larda da, kapının menteşesine tutturulmuş olan yay kapı açıldığı zaman sıkışır ve kapı bırakılınca eski biçimine dönerek kapıyı ka­patır. Esnek bir madde olari hava da kapalı bir kabın içinde sıkıştırılabilir; böylece depo­lanmış olan enerji örneğin havalı matkap ve çekiçleri çalıştırmak için kullanır. Buna karşı­lık suyun ve öbür sıvıların sıkıştırılabilme özelliği gazlara oranla çok daha azdır.


ispermecet
16 Ekim 2008 22:13       Mesaj #2
ispermecet - avatarı
Ziyaretçi
Esnekliğin diğer bir adı da plastikliktir. metaller de esnek özelliğe sabittir. Yeter ki akma sınır aşılmasın. Bu özelliği ile demir de plastik özelliklere sahiptir. Ama plastik malzeme değildir, insanın kullandığı en önemli bir metaldir.
Bakalit ise plastikler grubunda olmasına rağmen plastiklik özelliği olmayan bir plastiktir. Yani esnek değil kırılgandır.
Misafir
14 Kasım 2009 14:01       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Esneklik Nedir?
Esneklik bir cismin etkisinde kaldığı iç kuvvetler ortadan kalktığında yeniden ilk biçim ve boyutları kazanma yeteneğidir.İdeal esnek davranış söz konusu olduğunda,gerileme ve biçim değiştirme arasında birebir bir bağlantı vardır.Bu bağlantı doğrusal olduğunda esneklik doğrusaldır denir.
ener
9 Eylül 2011 10:11       Mesaj #4
ener - avatarı
Ziyaretçi
Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi & MsXLabs.org

Esneklik

Bir cismin gerilmelere karşı koyabilme ve bu gerilmeler ortadan kalktığında yine eski biçimini alabilme özelliği. Bütün maddeler belli ölçülerde esnektirler. Ancak, kendilerine uygulanan çekme, burulma, kesme ya da basınç gerilmeleri, belli bir sınırı (esneklik sınırı) aştığında, eski biçimlerine dönmemek üzere şekil değiştirirler. Kırılgan ve plastik malzemeler bu sınıra çok çabuk ulaşırlar. Esneklik sınırının altındaki gerilmelerde cisimler Hooke Yasası'na uyarlar ve esneklikleri, esneklik katsayısı adı verilen sabitlerle ifade edilir. Esneklik katsayısı, gerilmenin, bu gerilmenin yol açtığı birim uzamaya oranıdır. Cisimlerin bir tek esneklik katsayısı yoktur. Kendilerine uygulanan gerilmenin cinsine bağlı olarak değişik adlarla anılan esneklik katsayılarından söz edilir.
10 Temmuz 2012 11:49       Mesaj #5
Valeria - avatarı
VIP Çilekli
Esneklik Nedir?
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Esneklik, bir cismin üzerine kuvvet uygulandığında,cismin şeklinin değişmesi, kuvvet kaldırıldığında, cismin ilk haline gelmesidir. Buna örnek olarak yay, sünger, lastik vb. verilebilir.

Yaylar

Esnek yaylara kuvvet uygulandığında, yayın boyu uzar, bırakıldığında yay ilk konumunu geçerek sıkışır. Uzama miktarı sıkışma miktarına eşittir.
Yaylara uygulanan kuvvet arttıkça, yayın uzama miktarı da orantılı bir şekilde artar.
Yayın uzamasına ve sıkışmasına sebep olan kuvvet F=k.x ile hesap edilir.
  • F: Yaya uygulanan kuvvet (Newton)
  • k: Yay sabiti (N/m)
  • x: Uzama miktarı (m)
Yay sabiti, her yay için farklı, sayısal bir değerdir.
  • Örneğin, yay sabiti 200 N/m olan yaya 5 kg'lık kütle asılırsa,
  • F= k.x
  • 50/200 = 200.x/200 olduğuna göre yay, 25 cm uzar.


Daha fazla sonuç:
Esneklik Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç