Arama

Genleşme ve Büzülme

Güncelleme: 28 Mart 2019 Gösterim: 66.941 Cevap: 3
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
27 Aralık 2009       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

Genleşme ve Büzülme


Bir cismin hacminin sıcaklıkla birlikte artmasına genleşme, azalmasına da büzülme denir. Hemen hemen bütün maddeler ısındığı zaman genleşir, soğuduğu zaman büzülür. Ama sıcaklığa bağlı bu hacim değişikliği gazlarda en yüksek, sıvılarda daha az, katılarda ise en düşük düzeydedir. Üstelik bütün gazların genleşme miktarı aşağı yukarı aynı olduğu halde sıvılarda ve katılarda maddeye göre değişir. Örneğin 1 metre uzunluğundaki bir demir çubuk 100°C'ye kadar ısıtıldığında uzunluğu 1 mm kadar artarken, aynı sıcaklıkta bir pirinç çubuk bunun yaklaşık iki katı uzar. Sıvılar arasında da genleşmesi çok yüksek olan alkol cıvadan hemen hemen yedi kat fazla genleşir. Bazı metallerin genleşme özelliğinden eskiden beri değişik uygulamalarda yararlanılır. Örneğin at arabalarının tahta tekerleklerine aşınmayı önlemek üzere demir çember geçirilmesi demirin genleşme özelliğine dayanır. Tekerleğin çevresinden daha küçük yapılan demir çember soğukken yerine oturtulamaz. Ama ısıtılarak genleştirildikten sonra zorlanarak tekerleğin çevresine yerleştirilir ve soğuyunca büzülerek tahta tekerleği sıkıca kavrar. Tren vagonlarının tekerleklerine takılan çelik çemberler de aynı yöntemle yerine yerleştirilir. Buzdolaplarında, elektrikli ütülerde ve kalorifer, şofben gibi ısıtma aygıtlarında sıcaklığı ayarlamak için kullanılan termostatların çalışma ilkesi de genellikle metallerin genleşme farklılıklarına dayanır. Termostatta, biri az, öbürü çok genleşen iki ayrı metalin yan yana kaynaklanmasıyla yapılmış çift metalli bir çubuk vardır. Bu çubuk, sıcaklık istenen dereceye geldiği anda elektrik devresini keser, sıcaklık düşünce yeniden devreyi tamamlar.
Sponsorlu Bağlantılar
Termometrelerde ve evlerdeki ısıtma düzeneklerinde de sıvıların genleşme özelliğinden yararlanılır.

Genleşme, genişleme anlamından gelir. Sıcaklığı artırılan bir cismin uzunluk ya da hacminin değişmesi olayıdır.
Katıları, sıvıları ya da gazları oluşturan tanecikler, ortalama konumları çevresinde sürekli çalkalanma halindedirler. Bu cisimlerden birine ısı biçiminde enerji verilirse, bu enerji kinetik enerji ye dönüşür; dolayısıyla, kinetik enerjisi artan tanecikler daha şiddetle çalkalanır ve daha geniş alana yayılmaya çalışırlar; yani sıcaklığı yükselen cisim (katı, sıvı, gaz) aynı zamanda genleşir. Sıcak bir cisim ışınını başka bir maddeye gönderirse o maddenin kapladığı alan (hacmi) genişler ve yayılır.
Dışarıdan ısı alan maddenin taneciklerinin kinetik enerjisi, dolayısıyla taneciklerin titreşim hızı artar. Tanecikler birbirinden uzaklaşmaya başlar. Bu olaya genleşme adı verilir. Tersine olarak madde dışarıya ısı verdiğinde (madde soğutulduğunda) maddenin taneciklerinin kinetik enerjilerinin azalmasına neden olur. Buna da büzülme denir.
Maddelerin genleşmesi ya da tersine büzülmesi sırasında büyük kuvvetlerin ortaya çıkması, tren raylarında, köprü gibi yapılarda hasarlara neden olmaktadır. Bu yüzden tren raylarının eklenti yerlerinde boşluklar bırakılır, köprüler demir makaralar üzerine oturtulur. Çevremizdeki bu tür yapıları gözlemleyerek genleşme ile ilgili bir çok örnekler bulabiliriz. En çok genleşen madde ise metaldir.

1. Metallerde Genleşme


1.1. Boyca genleşme

Bir metal çubuğun önceki ilk boyu, olsun. Bu metal boyu uzayarak son boyu l0 olur.
Boyca uzama miktarı (Δl);
ΔL =l-l0 = l0.λ.Δt
bağıntısıyla bulunur. Burada,
l0: Metalin ilk boyu 900000 cm'dir.
Bu;
Δt = tson-tilk
Metalin ısıtılmadan önceki sıcaklığı ile ısıtıldıktan sonraki sıcaklığının farkıdır.
Ad: büzülme1.jpg
Gösterim: 3105
Boyut: 38.9 KB
1.2. Yüzeyce genişleme
Bir metal levhanın ısıtılmadan önceki ilk yüzeyi S0 olsun. Bu metal levhayı ısıttığımızda, yüzey artarak son yüzeyi
ΔS = S-S0=S0.2 λ.Δt
bağıntısıyla hesap edilir. Burada;
 • S0: Metalin ilk yüzü.
 • 2λ: Yüzeyce genleşme katsayısı (Boyca genleşmenin iki katıdır.)
Sıcaklık farkı;
Δt = tson-tilk
1.3. Hacimce genişleme
Metal bir kürenin ısıtılmadan önceki ilk hacmi V1 olsun. Bu metal küreyi ısıttığımızda son hacmi V olur. Hacimce genleşme miktarı ΔV, bağıntısıyla hesap edilir.
Formül:
ΔV=V1.3λ.Δt
Burada;
 • V0: Metal kürenin ilk hacmi.
 • 3λ: Hacimce genleşme katsayısı (Dikkat edilirse boyca genleşme katsayısının üç katıdır.)
Sıcaklık farkı;
Δt = tson-tilk

2. Sıvılarda genleşme


Sıvıların ısıtılmadaki davranışlarını, katılarda olduğu gibi inceleyemeyiz. Çünkü, sıvıları katılar gibi şekillendirmek, örneğin boru haline getirmek imkânsızdır. Bu yüzden, sıvıların, bir kap içinde incelenmeleri gerekir. Ayırt edici bir özelliktir.
Sıvıların genleşmesinden sıvılı termometrelerde, sıcak su kazanlarında, termosifonlarda ve kalorifer sistemlerinde yararlanılır. Sıvıların genleşme miktarı aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır.
Bağıntıda ΔV sıvının hacimce genleşme miktarı, V sıvının ilk hacmi, a sıvının hacimce genleşme katsayısıdır.

3. Gazlarda genleşme


Gazlarda genleşme her gazda aynıdır. Gazlar en çok genleşen maddelerdir.

MsXLabs.org & Temel Britannica

Son düzenleyen Safi; 28 Mart 2019 01:25
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
22 Ağustos 2011       Mesaj #2
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Genleşme
Koşulların, özellikle sıcaklık ve basıncın değişmesi sonucunda bir maddenin hacminde meydana gelen artış.
Sponsorlu Bağlantılar

Katılar ve sıvılar sıcaklık artınca, gazlarsa hem sıcaklık artınca, hem de basınç düşünce genleşir. Sıcaklık, katı ve sıvılarda atomların gelişigüzel hareketlerini artırarak birbirlerinden uzaklaşma eğilimlerini kamçılar ve genleşmeyi doğurur. Ancak, suyun genleşmesinde bir tuhaflık göze çarpar. Su, 4C sıcaklıktan başlanarak soğutulduğunda, başka sıvılar gibi hacmi küçüleceğine büyür, yani genleşir. Bu, yoğunluğun azalması anlamına geldiğinden 0C'ta oluşan buz, suda yüzer. Suyun genleşmesindeki bu tuhaflık, nehir ve göllerin yüzeyden başlayarak donmasına yol açar ve suda yaşamın sürmesini sağlar. Genleşme miktarı, genellikle genleşme katsayısıyla verilir. Genleşme katsayısı, birim sıcaklık değişimi için maddede meydana gelen uzunluk ya da hacim değişimidir. Her maddenin genleşme katsayısı değişiktir.

Katılarda genleşme, genellikle alfa harfiyle gösterilen uzama katsayısıyla ifade edilir. Yüzey genleşme katsayısı, uzama katsayısının iki katı, hacim genleşme katsayısıysa üç katı olarak alınır. Sıvılar için iki genleşme katsayısı kullanılır: İçinde bulundukları kabın genleşmesinin dikkate alınmadığı "görünen genleşme katsayısı" ve kaptaki genleşmenin de hesaba katıldığı "mutlak genleşme katsayısı". Mutlak genleşme katsayısı, görünen genleşme katsayısıyla kabın hacimsel genleşme katsayısının toplamına eşittir. Gazlar için sabit basınç ve sabit hacimde olmak üzere iki ayrı katsayıdan söz edilir ve ideal bir gaz için her iki katsayı 0,0036608 1/C'a eşittir.
MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

Son düzenleyen Safi; 28 Mart 2019 01:25
umut xx - avatarı
umut xx
Ziyaretçi
26 Aralık 2011       Mesaj #3
umut xx - avatarı
Ziyaretçi
Genleşme genişleme anlamından gelir. Sıcaklığı artırılan bir cismin uzunluk ya da hacminin değişmesi olayıdır. Katıları, sıvıları ya da gazları oluşturan
tanecikler, ortalama konumları çevresinde sürekli çalkalanma halindedirler. Bu cisimlerden birine ısı biçiminde enerji verilirse, bu enerji kinetik enerji ye dönüşür; dolayısıyla, kinetik enerjisi artan tanecikler daha şiddetle çalkalanır ve daha geniş alana yayılmaya çalışırlar; yani sıcaklığı yükselen cisim (katı,sıvı, gaz) aynı zamanda genleşir.

KATILARDA GENLEŞME

Dışarıdan ısı alan maddenin taneciklerinin kinetik enerjisi, dolayısıyla taneciklerin titreşim hızı artar. Tanecikler birbirinden uzaklaşmaya başlar. Bu olay genleşme adı ile anılır. Tersine olarak madde dışarıya ısı verdiğinde (madde soğutulduğunda) maddenin taneciklerinin kinetik enerjisi, dolayısıyla taneciklerin titreşim hızı azalır ve maddenin hacmi küçülür.
Maddelerin genleşmesi ya da tersine büzülmesi sırasında büyük kuvvetlerin ortaya çıkması, tren raylarında, köprü gibi yapılarda hasarlara neden olmaktadır. Bu yüzden tren yaylarının eklenti yerlerinde boşluklar bırakılır, köprüler demir makaralar üzerine oturtulur. Çevremizdeki bu tür yapıları gözlemleyerek genleşme ile ilgili bir çok örnekler bulabiliriz.

BOYCA UZAMA

Bir metal çubuğun ısıtılmadan önceki ilk boyu, l0 olsun. Bu metal çubuğu ısıttığımızda boyu uzayarak son boyu l olur. Boyca uzama miktarı (Δl);
ΔL =l-l0 = L0.λ.Δt
bağıntısıyla bulunur.
Burada,
 • l0: Metalin ilk boyu.
 • λ: Metalin boyca genleşme katsayısı.
 • Δt = tson-tilk: Metalin ısıtılmadan önceki sıcaklığı ile ısıtıldıktan sonraki sıcaklığının farkıdır.
YÜZEYCE GENLEŞME
Bir metal levhanın ısıtılmadan önceki ilk yüzeyi S0 olsun. Bu metal levhayı ısıttığımızda, yüzey artarak son yüzeyi S olur.
ΔS = S-S0.2 λ.Δt
bağıntısıyla hesap edilir.
Burada;
 • S0: Metalin ilk yüzü.
 • 2λ: Yüzeyce genleşme katsayısı (Boyca genleşmenin iki katıdır.)
 • Δt = tson-tilk: Sıcaklık farkıdır
HACİMCE GENLEŞME
Metal bir kürenin ısıtılmadan önceki ilk hacmi V0 olsun.Bu metal küreyi ısıttığımızda son hacmi V olur. Hacimce genleşme miktarı ΔV,
ΔV = V-V0 =V0.3λ.Δt
bağıntısıyla hesap edilir.
Burada;
 • V0: Metal kürenin ilk hacmi.
 • 3λ: Hacimce genleşme katsayısı (Dikkat edilirse boyca genleşme katsayısının üç katıdır.)
 • Δt = tson-tilk: Sıcaklık farkıdır.
SIVILARDA GENLEŞME
Katı maddelerin genleşmelerini gördük, benim aklıma şu soru geldi, peki sıvı maddelerde de genleşme olur mu? Tabi ki olur şimdi birlikte bu konuyu işleyelim. Öncelikle şu sorulara cevap bulmaya çalışalım.

Ağzına kadar dolu bir çaydanlık ısıtıldıkça neden taşar?
Termometrelerde cıva veya alkol seviyesi sıcaklık değişmelerinde neden yükselip alçalır?
Bu ve bunun gibi sorulara, bilimsel alarak daha iyi cevaplar verebilmemiz için, sıvıların davranışlarını incelememiz gerekir. Ama bir sorunumuz var. Sıvıların ısıtılmadaki davranışlarını, katılarda olduğu gibi inceleyemeyiz. Çünkü, sıvıları katılar gibi şekillendirmek, örneğin boru haline getirmek imkansızdır. Bu yüzden, sıvıların, bir kap içinde incelenmeleri gerekir.
Sıvıların genleşmesinden sıvılı termometrelerde, sıcak su kazanlarında, termosifonlarda ve kalorifer sistemlerinde yararlanılır. Sıvıların genleşme miktarı aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır.
ΔV = V. a. Δt
Bağıntıda
 • ΔV sıvının hacimce genleşme miktarı,
 • V sıvının ilk hacmi,
 • a sıvının hacimce genleşme katsayısıdır.
GAZLARDA GENLEŞME
Şimdi de gazların ısı etkisiyle genleşmelerini ele alalım. Şu soruları cevaplamaya çalışalım. Soba üzerinde tutulan şişirilmiş bir balon niçin büyür ve hatta patlar? 1783 yılında Montgolfier kardeşler, balonlarını uçurabilmek için, balonun açık alt kısmında ateş yakmışlardır. Niçin? Bu sorulara bulacağımız cevaplar bize, gazlarda da hacmin, katı ve sıvılarda olduğu gibi sıcaklıkla arttığı kanısını vermekte.
Sıcaklıkla genleşme, gazdan gaza değişmemektedir.

METAL ÇİFTİ
Farklı metallerden yapılmış eşit uzunluktaki iki çubuk bir birine perçinlenerek metal çifti yapılabilir. Bu iki çubuk, perçinli oldukları için ısıtıldıklarında bağımsız olarak hareket edemezler. Fakat uzama katsayıları bir birinden farklı oldukları için biri diğeri üzerine bükülür.
Metal çiftlerinin birçok kullanım alanları vardır. Bunların en önemlisi elektrik termostatlarıdır. Termostat sıcaklığı kontrol altına alarak sabit bir değerde tutmaya yarayan bir alettir. Elektrikli şofben, elektrikli ütü, evlerdeki radyatör türü ısıtıcılar termostatlı aletlerdir.
Bu aletlerde sıcaklık arttığında metal çifti bükülür ve devreyi keser. Bir süre soğuyunca metal çifti soğuyarak eski durumuna gelir ve devreyi tamamlar. Isıtıcı çalışmaya başlar. Böylece aletin sabit sıcaklıkta çalışması sağlanır.
Yangın alarmlarında sıcaklık arttığında metal çifti yukarı bükülerek elektrik devresini kapatır ve zil çalar. Aynı zamanda metal termometrelerde ve flaşörlerde metal çiftleri kullanılarak yapılan araçlardır.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 28 Mart 2019 01:26
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
28 Mart 2019       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM

büzülme etkisi


akım taşıyan bir plazma silindirinin kendi kendine büzülmesi.

Bir gaz plazması içinden elektrik akımı geçirilirse, akım taşıyan parçacıkları birbirine yaklaştıran bir kuvvet etkiyecek biçimde bir magnetik alan oluşur. Bu kuvvet, plazmanın sıkışmasına ve ısınmasına yol açar. Ama böyle kendiliğinden büzülmüş bir plazma silindiri kararsızdır, hemen çapraşık bir biçim alır ya da sosis kangalını andıran bir dizi boğuma ayrılır. Kararlı bir magnetik silindir elde edilebilmek için büzülme etkisinin dışarıdan ek magnetik alanlarla desteklenmesi gerekir.
kaynak: Ana Britannica
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

14 Ocak 2014 / Misafir_<3 Cevaplanmış
27 Kasım 2010 / emokıss Cevaplanmış
7 Aralık 2009 / Misafir Cevaplanmış
4 Ocak 2010 / Misafir Cevaplanmış
27 Mart 2019 / Safi X-Sözlük