Arama

Yoğunluk

Güncelleme: 23 Mart 2018 Gösterim: 7.084 Cevap: 2
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
30 Mayıs 2011       Mesaj #1
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye

YOĞUNLUK

Ad:  yoğunluk3.JPG
Gösterim: 949
Boyut:  14.6 KB

herhangi bir maddenin bir birim hacminin kütlesi.
Sponsorlu Bağlantılar

Metre-kilogram-saniye ya da SI birimler sisteminde metreküp başına kilogram olarak ifade edilir. Olağan katiların, sıvıların ve gazların yoğunlukları ders kitapları ile elkitaplarında liste halinde verilir. Yoğunluk, herhangi bir cismin hacminden kütlesinin ya da kütlesinden hacminin hesaplanabilmesi olanağını sağlar; kütle, hacim ile yoğunluğun çarpımına, hacim ise kütlenin yoğunluğa bölümüne eşittir. Günlük yaşamda kütleye oranla daha sık kullanılan ağırlık, kütlenin yerçekimi ivmesi ile çarpılmasıyla bulunur. Maddelerin birim hacim başına kütlelerini veren listeler de vardır; bu niceliğe, bağıl yoğunluk ya da özgül ağırlık denir. Parçacık yoğunluğu terimi tek bir parçacığın yoğunluğunu değil, birim hacim başına parçacık sayısını ifade eder.
kaynak Ana Britannica

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 23 Mart 2018 03:53
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Efulim - avatarı
Efulim
VIP VIP Üye
10 Aralık 2011       Mesaj #2
Efulim - avatarı
VIP VIP Üye
Ad:  yoğunluk1.JPG
Gösterim: 609
Boyut:  38.4 KB
YOĞUNLUK

Bir maddenin birim hacimdeki kütlesi (simgesi a).
Sponsorlu Bağlantılar

Buna "mutlak yoğunluk" da denir. Sİ birim sisteminde kg/m3 cinsinden ölçülür. Bir maddenin yoğunluğunun suyun yoğunluğuna oranıysa "bağıl yoğunluk" olarak adlandırılır (simgesi d). Bağıl yoğunluk eskiden "özgül ağırlık" olarak da adlandırılırdı.

Bağıl yoğunluk


suya göre tanımlandığından ve suyun (gerçekte her maddenin) yoğunluğu da sıcaklığa bağlı olduğundan, bağıl yoğunluk için suyun maksimum yoğunluk noktası esas alınır. Suyun yoğunluğunun maksimum değeri 1.000 kg/m3 olduğundan herhangi bir maddenin bağıl yoğunluğu, mutlak yoğunluğunun binde biridir.

Mutlak yoğunluk


kg/m3 cinsinden ölçülürken, bağıl yoğunluk, tanım gereği boyutsuz bir büyüklüktür. Sıvı, katı ve gazların yoğunluğunun yanı sıra, birim uzunluktaki, birim yüzeydeki ya da birim hacimdeki çeşitli dağılımlar da (örneğin elektron yoğunluğu, yük yoğunluğu, akım yoğunluğu vb.) genel olarak "yoğunluk" adıyla tanımlanır.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

Son düzenleyen Safi; 23 Mart 2018 03:53
Sen sadece aynasin...
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
23 Ocak 2018       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ad:  yoğunluk.JPG
Gösterim: 587
Boyut:  13.1 KB
Çoğunlukla, yanlış olarak iki farklı büyüklük olan yoğunluk ile özgül kütle birbirine karıştırılır Bir cismin özgül kütlesi bu cismin birim hacminin kütlesidir. Dolayısıyla özgül kütle kullanılan birim sistemlerine bağımlıdır. Nitekim, demirin özgül kütlesi 7,8 g/cm3 ya da 7 800 kg/m3'tür Katı ya da sıvı bir cismin yoğunluğu özgül kütlesinin 4 “Ctaki suyun özgül kütlesine oranıdır. Böylece yoğunluk, birim sistemlerinden bağımsız, boyutsuz bir sayı olur. 4 °C’taki suyun özgül kütlesi 1 g/cm3 (ya da 1 000 kg/m3) olduğundan sözgelimi demirin yoğunluğu 7,8'dir.

KATİLARIN YOĞUNLUĞU.
Genel ölçüm yöntemi cismin kütlesinin ve aynı hacimdeki suyun kütlesinin mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde bulunmasına dayanır. Burada birçok yöntem kullanılır.
Hidrostatik terazi.
Bu yöntem Arkhimedes ilkesine dayanır. Cisim (kütlesi m olsun) önce havada, sonra da su içinde tartılır: aradaki fark, yerdeğiştiren su kütlesini verir. Buradan cismin hacmine eşit saf su hacminin 4 °C'taki m' kütlesi bulunur. Yoğunluk şu formülle tanımlanır:
Şişe yöntemi.
Bu yöntemde yoğunluk şişesi ya da piknometre kullanılır. Bu şişenin, incelenecek cismin girebileceği kadar geniş rodajlı bir ağzı ve bunun üzerine geçirilen r işareti çizilmiş kılcal borulu bir ağızlığı vardır. Bir terazi yardımıyla aynı T darası kullanılarak şu dengeler sağlanır:
su dolu şişe + mv T'yi dengeler; su dolu şişe + cisim +m2, T'yi dengeler; su dolu şişe + şişe içindeki cisim + m3, T’yi dengeler.
Ad:  yoğunluk2.JPG
Gösterim: 802
Boyut:  20.0 KB

SIVILARIN YOĞUNLUĞU.
Hidrostatik terazi.
Sabit bir T darası, 1. havada asılı; 2. su içine batmış; 3. incelenecek sıvı içine batmış durumda bulunan ve terazi kefesi altına açılmış olan safralı bir cam küreyi dengeler ve şu üç bağıntı elde edilir:
küre + m,, T'yi dengeler;
küre - yerdeğiştiren su + m2, T’yi dengeler;
küre - yerdeğiştiren sıvı + m3, T’yi dengeler;
buradan yerdeğiştiren sıvı (kürenin hacmi) = rn-m, ve yerdeğiştiren su (aynı hacim) = m2-m, bulunur; bu da, m2 - rnA
Şişe yöntemi. Bu yöntemde katilar için kullanılan, fakat rodajlı ağzı bulunmayan şişe kullanılır. Arka arkaya boş, işarete kadar su dolu, sonra sıvı dolu olarak tartılır.
Sıvı yoğunlukölçerler. Sıvılar için tamamen camdan (herhangi bir sıvı içine daldırılabilmeleri için), safralı ve bilinen M kütleli yüzücüler kullanılır. Bir ek kütle ile r işaretinin çizgisine teğet olacak şekilde,
1. incelenecek sıvı içine (ek kütle: m);
2. su içine daldırılır (ek kütle: m'). Yüzen cisimler ilkesine göre,
M + m yerdeğiştiren sıvı kütlesi
M + m' aynı hacimdeki su kütlesi
oranı elde edilir ki, bu da yoğunluk D’dir.

Mohr terazisi.
Bir terazi okuna, havada karşı ağırlıkla dengelenen küçük bir cam silindir asılır. Silindir sıvı içine daldırıldığında denge bozulur. Terazi ile konumuna, üzerinde eşit aralıklı dokuz kertik bulunan ok boyunca yerleri değiştirilen çatallar yardımıyla getirilir; bu çatalların farklı ağırlıkları vardır; okun ucunda yer alan en büyük çatal saf suyun silindir üzerindeki itme kuvvetini dengeler; diğer üç tanesi 10, 100 ve 1 000 kez daha hafiftir; belirli bir sıvı için teraziyi denge konumuna getiren çatalların ağırlık ve konumu üç ondalıklı olarak doğrudan yoğunluğu verir.

GAZLARIN YOĞUNLUĞU.
Gazların yoğunluğu genellikle havaya göre hesaplanır.
Regnault yılhtemı. Aynı sıcaklık ve basınç koşullarında, hacmi bilinen ve önce hava, sonra da yoğunluğu ölçülecek gazla doldurulan bir balonun kütlesi belirlenir.
Bunsen yöntemi. Graham yasasına göre, belli bir gaz hacminin ince çeperli küçük bir delikten akış süresi yoğunluğunun kare köküne eşittir.
Böylece bu süre hava için (f,), sonra D yoğunluğu aranan gaz için (t2) ölçüldüğünde şu bağıntı elde edilir:
Meyer yöntemi. Sabit ve yüksek sıcaklıktaki bir kap içine, buharlaştırılacak sıvıdan m kadar içeren camdan bir ampul yerleştirilir. Buhar aygıttan kendisininkine eşit hacimde havayı dışarı atar. Bu hava su üzerindeki bir tüp içinde toplanarak, atmosfer basıncındaki v hacmi ölçülür.
Kaynak: Büyük Larousse
Son düzenleyen Safi; 23 Mart 2018 03:54

Benzer Konular

9 Ocak 2015 / Misafir Cevaplanmış
13 Ocak 2019 / Daisy-BT X-Sözlük
13 Aralık 2012 / Misafir Soru-Cevap
23 Mart 2018 / Safi X-Sözlük