Cevap Yaz Yazdır
Gösterim: 12.648|Cevap: 7|Güncelleme: 2 Ağustos 2012

Elementler - Osmiyum

Mesaja atla
Blue Blood
23 Şubat 2007 10:13   |   Mesaj #1   |   
Blue Blood - avatarı
Ziyaretçi
Osminyum nedir ?

SOY ve NADİR bir metal Osminyum Elementi. Simgesi Os, atom numarası 76, atom ağırlığı 190.23 ergime noktası 3045.0 °C, kaynama noktası 5027.0 °C olan geci$ metali.. oda sıcaklığında 22.4 g/cm3 bilinen en ağır yoğunluklu metal.. gümüşi renkte.. yunanca koku manasına gelen osmë'den gelir 1803’te Smithson Tenant tarafından bulunan bu metal, platin yataklarında çok zor bulunan, platin yatağının kalitesini belirleyen bir elementtir. Bu elementten son yıllarda enerji üretiminde, özellikle roket yakıtlarında had safhada faydalanılıyor. Üstelik de alternatifleri içinde en ucuza mal edilen bir ELEMENT.
Sponsorlu Bağlantılar

Osminyum dünyada en çok nerede bulunuyor? Bildiniz. Türkiye‘de. Tahmin edilen rezerv ne kadar ? 127.000 Ton. Sonra hangi ülke geliyor ? Bulgaristan. Onun rezervi ne kadar ? Yani Bulgaristan’ın ? 2.500 Ton. Peki sahip olduğumuz Osminyum'un değeri ne kadar ? Çok Şaşıracaksınız ! 9 Trilyon $

11 Nisan 2007 03:47   |   Mesaj #2   |   
kompetankedi - avatarı
SMD Bir Dünyalı
Sembol: Os

Atom numarası: 76
Sponsorlu Bağlantılar
Atom ağırlığı: 190.23 g/mol
Oda koşullarında (25°C 298 K): Açık gri renkli katı
Metal
d-blok elementi
Osmiyum metali ilk olarak 1803 yılında Smithson Tennant tarafından keşfedilmiştir.
Palladyum, rodyum, iridyum, osmiyum, rutenyum, platinyum elementleri Platin elementleri olarak adlandırılır.
Osmiyum metali diğer platin metalleri ile birlikte bulunur. Minerali, NaHSO4 ile eritiliş yapılarak su il ekstrakte edilir. Çözelti Rh2(SO4)3 içerirken çözünmeyen kısım osmiyum içerir. Çökeleğin Na2O2 ile eritilmesi ile osmiyum tuzları ( [RuO4]2- ve [OsO4(OH)2]2-içerir)elde edilir. Tuzların klor gazı ile reaksiyonu sonucunda uçucu RuO4 ve OsO4 oksitleri oluşur. Osmiyum oksidin alkollü sodyum hidroksit ile reaksiyonu sonucunda Na2[OsO2(OH)4] bileşiği elde edilir. NH4Cl ile reaksiyonu sonucunda da OsCl2O2(NH3)4 çözeltisi elde edilir. Çözeltinin çözücüsü evapore edilerek uzaklaştırılır. Kalan kalıntının hidrojen gazı altında yakılması ile saf osmiyum elde edilir.

*
Son düzenleyen kompetankedi; 24 Nisan 2008 20:04
Blue Blood
27 Ocak 2009 13:25   |   Mesaj #3   |   
Blue Blood - avatarı
Ziyaretçi
Osmiyum
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Osmiyum, simgesi Os, atom numarası 76, atom ağırlığı 190.23 akb, ergime noktası 3045.0 °C, kaynama noktası 5027.0 °C olan geçiş metalidir. Oda sıcaklığında 22.4 g/cm³ ile bilinen en ağır yoğunluklu metaldir. Gümüşi renkte bulunur. Yunanca "koku" manasına gelen "osmë"'den gelir.
Tükenmez kalemlerin toplarında, bazı aletlerin millerinde ve flamanlarda kullanılır, platin ile birlikte çıkar.

1803'te Smithson Tenant tarafindan bulunan bu metal; platin yataklarinda çok zor bulunan, platin yataginin kalitesini belirleyen bir elementtir. Son yıllarda ortaya çıkan bir şehir efsanesi, bu elementin en çok Türkiyede bulunduğunu,rezervin 9 trilyon $ değer taşıdığını iddia etmektedir. MTA genel müdürlüğünce yapılan açıklamada bunun gerçeği yansıtmadığı açıkça ifade edilmiştir. Uysal vd. (2007, 2008) tarafından yayımlanan bilimsel çalışmalarda Türkiyenin değişik bölgelerindeki kromitit cevherlerinin ortalama 80-100 ppb civarında Os içeriğine sahip olduğu, toplam PGE (Os, Ir, Ru, Rh, Pt, Pd) içeriklerinin ise ortalama 250-300 ppb civarında olduğu ortaya konulmuştur. Dolayısıyla bir süre önce kamuoyunu oldukça meşgul eden büyük Os rezervleri gerçeği yansıtmamaktadır.
Osmiyum metalinin en büyük kullanım alanı, diğer metallerle çok sert alaşımların oluşturulmasıdır. Bu alaşımlar, çeşitli aletlerde kullanılan millerin, fonograf iğnelerinin, dolmakalem uçlarının ve benzeri aletlerin yapımında kullanılır. Osmiyum tetraoksit, parmak izi tesbitinde ve mikroskopla incelenmek üzere hazırlanan yağlı doku preparatlarının boyanmasında kullanılır.

Kullanım Alanları

Osmiyum’un oksit bileşeninin zehirli olması nedeniyle nadiren kendi saf haliyle kullanılır. Osmiyum metalinin en büyük kullanım alanı, diğer metallerle çok sert alaşımların oluşturulmasıdır. Osmiyum alaşımları çok serttir ve diğer platin grubu metaller gibi dolmakalem ucu, fonograf iğneleri ve elektrik kontaklarındaki alaşımlarda kullanılır. Ayrıca osmiyum tetroksit parmak izi saptamasında ve dokuma boyamasında kullanılmaktadır. Osmiyum kuvvetli bir oksidan olarak yağları tutar ve bu nedenle biyolojik zarların onarılmasını sağlar. Bununla birlikte osmiyum atomları elektron sıklığına sahiptir. Bu durum OsO4’ ü farklı nitelikteki biyolojik malzemelerin TEM’de çalışılması için önemli bir boyama malzemesi yapar ve mikroskopta incelenmek üzere hazırlanan yağlı doku preparatlarının boyanmasında kullanılır.% 90 Platin ve % 10’luk Osmiyum alaşımı tıpta da cerrahi protezlerde kullanılmaktadır. Osmiyum’un 7 tane doğal olarak oluşan izotopları vardır. Bunlardan 5’i duraylı, diğer 2’si de çok uzun yarılanma ömrüne sahiptir. Osmiyum metalinin işlenmesi oldukça zordur. Ancak toz ve sünger haldeki metal yavaşça osmiyum tetroksiti oluşturur. OsO4 çok toksiktir ve 130 °C’ de kaynar. Havadaki 10-7 gr/m3 kadar düşük OsO4 bile akciğerde, deri ve gözde ciddi hasarlara yol açabilir. Osmiyum ilk olarak 1803’de Londra’da Smithson Tennant tarafından, Platin’in kral suyu* ile çözülmesi sırasında arta kalan artık çözeltide saptanmştır. Bu metal genellikle İridyum ve Osmiyum’un doğal alaşımı olan İridiosmiyum’da ve Ural dağları ile Güney ve Kuzey Amerika’daki Platin içeren dere kumlarında bulunmaktadır. Aynı zamanda Ontorio, Kanada’daki Sudbury yatağında nikel içeren cevherde diğer platin grubu metallerle birlikte bulunmaktadır. Bu cevherlerdeki platin metallerinin miktarı küçüktür ancak çok yüksek hacimlerdeki nikel cevheri bu grup metallerin ticari olarak kazanımını mümkün kılıyor. % 99 saflıktaki Osmiyum tozunun fiyatı 100 US$/ gr dır.
  • Kral Suyu (Aqua regia: HCl.HNO3)
Platin grubu metaller (Platin, Palladyum, İridyum,Osmiyum, Rutenyum, Rodyum) genelde birincil olarak magmatizmanın değişik evrelerinde bulunurlar. İkincil olarak ise, plaser yataklarda gözlenirler.
Dünyada bilinen Platin Grubu metal kaynakları, başlıca (Bushveld) G. Afrika Cumhuriyeti, (Ural) Rusya, ve (Sudbury) Kanada’da toplanmıştır. Dünya platin grubu metal üretiminin %98’i bu ülkelerin elinde olup, geri kalan %2’si başta A.B.D ve Kanada olmak üzere diğer ülkelere dağılmıştır.Türkiye’de bilinen herhangi bir PGM rezervi bulunmamaktadır.


Misafir
29 Ekim 2009 11:32   |   Mesaj #4   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
osminyum elementi dünya rezervinin %70 türkiyede ve ordu-ünye yöresindedir
2 Eylül 2011 15:38   |   Mesaj #5   |   
AndThe_BlackSky - avatarı
VIP VIP Üye
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Genel Bilgiler

fdsfsfsv
Sponsorlu Bağlantılar
fsddfsdfs

17 Mayıs 2012 12:46   |   Mesaj #6   |   
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Osmiyum
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi
Osmiyum
osmira
  • Periyodik çetvelin VIII grubunda yer alan gümüş grisi renkte metal elementtir.
  • Platin cevherleri arasında ve iridyumla alaşım hâlinde rastlanır.
  • Yerkabuğunda bulunan en yoğun maddedir.
  • Rutenyumla birlikte 8 değerli tek elementtir.
  • Sert olup alaşımlarda bu özelliğinden ötürü kullanılır.
  • Havada yavaşça oksitlenir.
  • Gözleri tahriş eden ve zehirli de olan buharlar saçan osmiyum oksit (OsO4), doku preparatlarını boyamakta kullanılır.
  • İridyum ya da rutenyumlu alaşımları dolmakalem ucu, gramofon iğnesi ve elektrik kıvılcımı çakan uç yapımında kullanılır.
büşra_sarah
16 Temmuz 2012 08:45   |   Mesaj #7   |   
büşra_sarah - avatarı
Ziyaretçi
Osmiyum 1804 yılında keşfedilen renkli, metalik bir element. “Os” kimyâsal sembolüyle gösterilir. Tabîatta platin cevherleriyle berâber ve osmiridyum diye anılan bir iridyum alaşımı hâlinde bulunur.

Atom numarası 76, atom ağırlığı 190,2’dir. Elektron düzeni (Xe) 4 f14 5 d6 6 s2; izotopların kütle numaraları 184, 186, 187, 188, 189, 190 ve 192; oksidasyon sayıları 2+, 3+ 4+ 6+ ve 8+’dir. Rutenyum ve osmiyum valensi 8 olabilen yegâne elementlerdir.

Az bulunan elementlerden olan osmiyumun erime noktası 2700°C, kaynama noktası 5500°C’dir. Tabîatta bulunan elementlerin en ağırı olup, özgül ağırlığı 22,6 g/cm3tür. Sert ve kırılgan bir metaldir. Diğer metallerle yaptığı alaşımlara sertlik verir. Osmiyum 400°C’de yükseltgenerek osmiyum tetroksit (OsO4) meydana getirir. Buna osmik asit de denir. Bu bileşik uçucu olup, gözleri de tahriş eden zehirli buharlar verir. Çok ağır bir kokusu vardır. Bundan, kumaş boyamada ve organik madde sentezlerinde faydalanılır. Osmiyum asitlere dayanıklı bir metaldir. Osmiyumun rutenyum veya iridyum ile olan alaşımları pikap iğneleri, dolmakalem uçları vs. yapımında kullanılır.

Atom numarası: 76
Simge: Os

Kütle numarası: 190.2

Kaynama Noktası: 5500

Erime Noktası : 3000

Yoğunluk: 22.6

Buharlaşma Isısı: 162

Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 6.4

Elektriksel iletkenlik: .11

Isıl iletkenlik: --

Özgül Isı Kapasitesi: 0.031

Tabiatta çoğunluk iridyum osmiyür halinde bulunan, platin grubundan maden


Kaynak=>Türkçe Bilgi | Ansiklopedik bilgiler, sözlükler, çeviri, harita, makale ve resimler
2 Ağustos 2012 00:42   |   Mesaj #8   |   
Tykhe - avatarı
VIP Tinky Winky
Osmiyum(Osmium)

Osmium crystals


Sponsorlu Bağlantılar
Os3

Periyodik çizelgenin doğada genellikle iridyum osmiyur durumunda bulunan platin grubu elementi. 1803′te Tennant tarafından platinin altın suyunda çözülmesiyle elde edilen artıkta bulundu.
Sembolü: Os
Atom Numarası: 76
Atom Ağırlığı: 190.23
Elemet serisi: Geçiş Metali
Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Gümüşi

O’dan +8′e kadar değerlik alabilir. Ancak genellikle 3,4,6 ve 8 değerlikte bulunur. Platin grubu elementler içinde ergime noktası en yüksek ve buhar basıncı en düşük olanıdır. 4 değerlikli bulunduğunda birçok tuzu verir. Örneğin osmiyum tetraklorür (OsCk) osmiyumun doğrudan doğruya klorla birleşmesinden elde edilir. Bu madde öteki klorürlerle birleşerek kloroosmiyat adı verilen karmaşık tuzları oluşturur. Osmiyum çok sert ve 2700°C’ta ergi-yen çivitmavisi renginde bir metaldir.
Yüksek sıcaklıkta oksitlenerek amonyak ve alkalilerle, osmiyatları veren osmiyum tetraokside dönüşür. Çok keskin bir kokusu olan osmiyum tetra-oksit (O5O5) güçlü bir yükseltgendir. 760 mm basınç altında 130°C’ta kaynar ve çok zehirlidir. Az miktarda solunması bile akciğerlerde tahrişe yol açar. Saf osmiyumum kullanım alanı çok sınırlıdır. Genellikle öteki platin grubu elementlerle birlikte sert alaşımlar yapmakta kullanılır. Bu alaşımlardan dolmakalem ucu, çeşitli aletlerin milleri, pikap iğneleri ve elektrik kontaklarının yapımında yararlanılır. Ayrıca osmiyum tetraoksit, parmak izinin araştırmasında ve mikroskop altında yapılan incelemelerde yağ dokusu kesitlerinin boyanmasında kullanılır. Osmiyum, iridosmin mineralinde bulunur. Doğada osmiyuma Urallar, Kuzey ve Güney Amerika’da platin taşıyan ırmakların kumlarında ve Ontario’daki Sudbury nikel filizilerine rastalanır.

Kaynak

Daha fazla sonuç:
Elementler - Osmiyum

Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç