Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 8 Aralık 2016  Gösterim: 13.159  Cevap: 6

Elementler - Osmiyum

Kısaca
SOY ve NADİR bir metal Osminyum Elementi. Simgesi Os, atom numarası 76, atom ağırlığı 190.23 ergime noktası 3045.0 °C, kaynama noktası 5027.0 °C olan geciş metali.Oda sıcaklığında 22.4 g/cm3 bilinen en ağır yoğunluklu metal
Misafir
8 Aralık 2006 00:04       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ad: osminyum.jpg
Gösterim: 174
Boyut: 72.4 KB

Osmiyum

(Os), periyodik tablonun VIII. grubunda yer alan ve doğal elementler arasında yoğunluğu en yüksek olan kimyasal element. Gribeyaz renkli bir platin metali olan osmiyum çok sert ve gevrektir, yüksek sıcaklıklarda bile işlenemez. Platin metalleri arasında erime noktası en yüksek metal olduğundan, ergitilmesi ve kalıplara dökülmesi de zordur, ilk akkor lambalarının telciklerinin yapımında tungstenden önce osmiyum kullanılıyordu. Yerini rutenyuma bırakmadan önce, osmiyum platin metallerinin alaşımlarını sertleştirmekte de kullanılmaktaydı.

Osmiyumun iridyumla yaptığı sert alaşım ise dolmakalem uçlarında ve gramofon iğnelerinde kullanılır. Osmiyum tetraoksitten bazı organik bireşimlerde de yararlanılır. An osmiyum metali doğada serbest halde bulunmaz. Ender olmakla birlikte osmiyuma öbür platin metalleriyle oluşturduğu doğal alaşımlarda rastlanır. Örneğin siserskitte yüzde 80 oranında, iridosminde az oranlarda, orosmiridyumda yüzde 25 oranında, doğal platinde de çok az oranda bulunur. Osmiyumu ilk olarak 1804’te İngiliz kimyacı Smithson Tennant platin cevherlerinin kral suyunda (aqua regia) çözünmeyen artıklarında iridyumla birlikte buldu ve ayırmayı başardı. Platin metalleri arasında havayla en kolay yükseltgenen osmiyumdur. Toz haldeki metal oda sıcaklığında bile uçucu ve zehirli osmiyum tetraoksite OSO4 haldeki OSO4 yardımıyla siyah renkli osmiyum dioksite OSO2 bazen mikroskop incelemelerinde dokuları boyamada kullanılır.
Sponsorlu Bağlantılar

Osmiyum, bileşiklerinde + 1 dışında 0 dan +8’e kadar bütün yükseltgenme durumlarında bulunmakla birlikte kararlı bileşiklerinde +2, +3, +4, +6 ve 1-8 değerliklidir. Elementler arasında osmiyum dışında -1-8 değerlikli olan tek element rutenyumdur. Osmiyum bileşiklerinin hepsi ısıyla indirgenerek ya da bozunarak toz ya da sünger halindeki serbest elemente dönüşür. Doğal osmiyum, osmiyum 184 (yüzde0,02),osmiyum -186 (yüzde 1,58), osmiyum -187 (yüzde 1,6), osmiyum -188 (yüzde 13,3), osmiyum 189 (yüzde 16,1), osmiyum -190 (vüzde 26,4) ve osmiyum -192 (yüzde 41,0) gibi yedi kararlı izotopun bir karışımıdır.

Kaynak:Ana Britannica

Son düzenleyen perlina; 8 Aralık 2016 00:22


Misafir
23 Şubat 2007 10:13       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Osminyum nedir ?


SOY ve NADİR bir metal Osminyum Elementi. Simgesi Os, atom numarası 76, atom ağırlığı 190.23 ergime noktası 3045.0 °C, kaynama noktası 5027.0 °C olan geciş metali.Oda sıcaklığında 22.4 g/cm3 bilinen en ağır yoğunluklu metal.. gümüşi renkte.. yunanca koku manasına gelen osmë'den gelir 1803’te Smithson Tenant tarafından bulunan bu metal, platin yataklarında çok zor bulunan, platin yatağının kalitesini belirleyen bir elementtir. Bu elementten son yıllarda enerji üretiminde, özellikle roket yakıtlarında had safhada faydalanılıyor. Üstelik de alternatifleri içinde en ucuza mal edilen bir ELEMENT.

Osminyum dünyada en çok nerede bulunuyor? Bildiniz. Türkiye‘de. Tahmin edilen rezerv ne kadar ? 127.000 Ton. Sonra hangi ülke geliyor ? Bulgaristan. Onun rezervi ne kadar ? Yani Bulgaristan’ın ? 2.500 Ton. Peki sahip olduğumuz Osminyum'un değeri ne kadar ? Çok Şaşıracaksınız ! 9 Trilyon $
Son düzenleyen perlina; 8 Aralık 2016 00:39
11 Nisan 2007 03:47       Mesaj #3
kompetankedi - avatarı
SMD Bir Dünyalı
Sembol: Os
Atom numarası: 76
Atom ağırlığı: 190.23 g/mol
Oda koşullarında (25°C 298 K): Açık gri renkli katı
Metal
d-blok elementi
Osmiyum metali ilk olarak 1803 yılında Smithson Tennant tarafından keşfedilmiştir.
Palladyum, rodyum, iridyum, osmiyum, rutenyum, platinyum elementleri Platin elementleri olarak adlandırılır.
Osmiyum metali diğer platin metalleri ile birlikte bulunur. Minerali, NaHSO4 ile eritiliş yapılarak su il ekstrakte edilir. Çözelti Rh2(SO4)3 içerirken çözünmeyen kısım osmiyum içerir. Çökeleğin Na2O2 ile eritilmesi ile osmiyum tuzları ( [RuO4]2- ve [OsO4(OH)2]2-içerir)elde edilir. Tuzların klor gazı ile reaksiyonu sonucunda uçucu RuO4 ve OsO4 oksitleri oluşur. Osmiyum oksidin alkollü sodyum hidroksit ile reaksiyonu sonucunda Na2[OsO2(OH)4] bileşiği elde edilir. NH4Cl ile reaksiyonu sonucunda da OsCl2O2(NH3)4 çözeltisi elde edilir. Çözeltinin çözücüsü evapore edilerek uzaklaştırılır. Kalan kalıntının hidrojen gazı altında yakılması ile saf osmiyum elde edilir.
Son düzenleyen perlina; 8 Aralık 2016 00:10
Misafir
29 Ekim 2009 11:32       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
osminyum elementi dünya rezervinin %70 türkiyede ve ordu-ünye yöresindedir
17 Mayıs 2012 12:46       Mesaj #5
Mira - avatarı
VIP VIP Üye

Osmiyum


Gümüş grisi renkte metal elementtir.
 • Platin cevherleri arasında ve iridyumla alaşım hâlinde rastlanır.
 • Yerkabuğunda bulunan en yoğun maddedir.
 • Rutenyumla birlikte 8 değerli tek elementtir.
 • Sert olup alaşımlarda bu özelliğinden ötürü kullanılır.
 • Havada yavaşça oksitlenir.
 • Gözleri tahriş eden ve zehirli de olan buharlar saçan osmiyum oksit (OsO4), doku preparatlarını boyamakta kullanılır.
 • İridyum ya da rutenyumlu alaşımları dolmakalem ucu, gramofon iğnesi ve elektrik kıvılcımı çakan uç yapımında kullanılır.
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi
Son düzenleyen perlina; 8 Aralık 2016 00:06
2 Ağustos 2012 00:42       Mesaj #6
Tykhe - avatarı
VIP Tinky Winky

Osmiyum(Osmium)

Osmium crystals
Periyodik çizelgenin doğada genellikle iridyum osmiyur durumunda bulunan platin grubu elementi. 1803′te Tennant tarafından platinin altın suyunda çözülmesiyle elde edilen artıkta bulundu.
Sembolü: Os
Atom Numarası: 76
Atom Ağırlığı: 190.23
Elemet serisi: Geçiş Metali
Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Gümüşi

O’dan +8′e kadar değerlik alabilir. Ancak genellikle 3,4,6 ve 8 değerlikte bulunur. Platin grubu elementler içinde ergime noktası en yüksek ve buhar basıncı en düşük olanıdır. 4 değerlikli bulunduğunda birçok tuzu verir. Örneğin osmiyum tetraklorür (OsCk) osmiyumun doğrudan doğruya klorla birleşmesinden elde edilir. Bu madde öteki klorürlerle birleşerek kloroosmiyat adı verilen karmaşık tuzları oluşturur. Osmiyum çok sert ve 2700°C’ta ergi-yen çivitmavisi renginde bir metaldir.
Yüksek sıcaklıkta oksitlenerek amonyak ve alkalilerle, osmiyatları veren osmiyum tetraokside dönüşür. Çok keskin bir kokusu olan osmiyum tetra-oksit (O5O5) güçlü bir yükseltgendir. 760 mm basınç altında 130°C’ta kaynar ve çok zehirlidir. Az miktarda solunması bile akciğerlerde tahrişe yol açar. Saf osmiyumum kullanım alanı çok sınırlıdır. Genellikle öteki platin grubu elementlerle birlikte sert alaşımlar yapmakta kullanılır. Bu alaşımlardan dolmakalem ucu, çeşitli aletlerin milleri, pikap iğneleri ve elektrik kontaklarının yapımında yararlanılır. Ayrıca osmiyum tetraoksit, parmak izinin araştırmasında ve mikroskop altında yapılan incelemelerde yağ dokusu kesitlerinin boyanmasında kullanılır. Osmiyum, iridosmin mineralinde bulunur. Doğada osmiyuma Urallar, Kuzey ve Güney Amerika’da platin taşıyan ırmakların kumlarında ve Ontario’daki Sudbury nikel filizilerine rastalanır.
Son düzenleyen perlina; 8 Aralık 2016 00:14
8 Aralık 2016 00:16       Mesaj #7
perlina - avatarı
MOD Selket
Ad: osminyum.png
Gösterim: 165
Boyut: 45.3 KB

Osmiyum

1804 yılında keşfedilen renkli, metalik bir element. “Os” kimyâsal sembolüyle gösterilir. Tabîatta platin cevherleriyle berâber ve osmiridyum diye anılan bir iridyum alaşımı hâlinde bulunur.

Atom numarası 76, atom ağırlığı 190,2’dir. Elektron düzeni (Xe) 4 f14 5 d6 6 s2; izotopların kütle numaraları 184, 186, 187, 188, 189, 190 ve 192; oksidasyon sayıları 2+, 3+ 4+ 6+ ve 8+’dir. Rutenyum ve osmiyum valensi 8 olabilen yegâne elementlerdir.

Az bulunan elementlerden olan osmiyumun erime noktası 2700°C, kaynama noktası 5500°C’dir. Tabîatta bulunan elementlerin en ağırı olup, özgül ağırlığı 22,6 g/cm3tür. Sert ve kırılgan bir metaldir. Diğer metallerle yaptığı alaşımlara sertlik verir. Osmiyum 400°C’de yükseltgenerek osmiyum tetroksit (OsO4) meydana getirir. Buna osmik asit de denir. Bu bileşik uçucu olup, gözleri de tahriş eden zehirli buharlar verir. Çok ağır bir kokusu vardır. Bundan, kumaş boyamada ve organik madde sentezlerinde faydalanılır. Osmiyum asitlere dayanıklı bir metaldir. Osmiyumun rutenyum veya iridyum ile olan alaşımları pikap iğneleri, dolmakalem uçları vs. yapımında kullanılır.

Atom numarası: 76
Simge: Os
Kütle numarası: 190.2
Kaynama Noktası: 5500
Erime Noktası : 3000
Yoğunluk: 22.6
Buharlaşma Isısı: 162
Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 6.4
Elektriksel iletkenlik: .11
Isıl iletkenlik: --
Özgül Isı Kapasitesi: 0.031
Tabiatta çoğunluk iridyum osmiyür halinde bulunan, platin grubundan maden.
Son düzenleyen perlina; 8 Aralık 2016 00:08


Daha fazla sonuç:
Elementler - Osmiyum

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç