Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 18 Ocak 2013  Gösterim: 117.220  Cevap: 2

Tuz Nedir? Tuzların Özellikleri ve Kullanım Alanları Hakkında

24 Mart 2009 15:35       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Tuz Nedir? Tuzların Özellikleri ve Kullanım Alanları
MsXLabs.org & Temel Britannica

Sponsorlu Bağlantılar
Tuz Nedir?
Kimyada, bir asit ile baz arasında gerçekleşen kimyasal tepkime sonucunda suy­la birlikte oluşan maddeye tuz denir. Birbirin­den farklı yüzlerce tuz türü vardır. Ama günlük konuşma dilinde "tuz" denince bilinen sofra tuzu kastedilir; sofra tuzunun kimyasal bileşimi sodyum klorürdür.

Tuzların Hazırlanması
Tuzların oluşum tepkimesi bir denklem biçi­minde yazılabilir:
asit+baz * tuz+su
Kimyada, herhangi bir asitle tepkimeye girdiğinde o asidi nötrleştirerek, yani onun asit özelliklerini ortadan kaldırarak, tuz ve su oluşumuna yol açan maddeye baz denir. Bazlar genellikle metal oksitleri ya da hidroksitleridir; tuz oluşumu sırasında bazdaki metal, asitteki hidrojenin yerini alır. Tuzlar oluştukları aside göre adandırılır. Buna göre, hidroklorik asidin nötrleştirilmesi (yansızlaştırılması) sonucu ortaya çıkan tuzlara klorürler; nitrik asitten oluşan­lara nitratlar; sülfürik asitten oluşanlara sül­fatlar; karbonik asitten oluşanlara karbonat­lar denir. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir.

Tuzların Özellikleri ve Kullanım Alanları

Tuzların çoğu artı ya da eksi yüklü atomlar­dan ya da iyon denen atom gruplarından oluşur; artı yüklü iyonlar (kat­yonlar) metalden, eksi yüklü iyonlar (anyon­lar) ise asitten gelir. Katı haldeki bir tuzun iyonları, belirli bir yerleşim düzeni içinde bir araya gelerek bir kristal oluştururlar. Krista­lin biçimi tuzdan tuza değişir; örneğin, sod­yum klorür kristalleri her zaman küp biçimindedir. Tuzların çoğunun kristali hidratlı hal­dedir, yani kristal yapısına belirli oranda su bağlanmıştır. Bu kristalleşme suyu tuzun ısıtıl­ması yoluyla ayrılabilir ve böylece susuz bir yapı elde edilir. Çok bilinen bir örnek, su katıldığı zaman mavi bir çözelti oluşturan beyaz, susuz bakır sülfat tozudur. Bu mavi çözelti buharlaştırıldığında hidratlı mavi bakır sülfat kristalleri elde edilebilir.
Tuzların çoğu suda çözünerek (eriyerek) bir çözelti oluşturur. Ama bazı tuzlar suda çözünemez; iki çözelti arasındaki bir tepkime sonucu oluşan bu tür bir tuz dibe çökerek ayrılır ve bir çökelti (katı madde) oluşturur (bak. Çözelti, Asıltı). Tuzlar iyonlardan oluş­tuğundan, suda çözündükleri zaman elektriği iletebilirler; bu tür bir çözeltiye elektrolit denir.
Birçok kayaçta tuz bulunur; bu kayaçlardan bazıları, örneğin kireçtaşı, büyük ölçüde kalsiyum karbonat tuzundan oluşmuştur. Ha­vadaki karbon dioksidin çok az miktarı suda çözünerek seyreltik bir asit oluşturur; bu asit de kayaç tuzlarının birçoğunu çözer. Bu nedenle ırmaklar, göller, özellikle de denizler ve okyanuslar büyük miktarlarda çözünmüş tuz içerirler ve en geniş doğal tuz çökelleri kurumuş su yataklarında bulunur.
Eğer doğada tuzlar olmasaydı, bazı bitkiler ve hayvanlar da olmazdı. Ayrıca tuzun evler­de, tıpta ve sanayide önemli kullanım alanları vardır.

18 Ocak 2013 09:15       Mesaj #2
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye

TUZ

Ad:  Tuz.jpg
Gösterim: 4446
Boyut:  22.3 KB
Deniz suyunda ya da kayatuzu hâlinde bulunan sodyum klorürün (NaCl) yaygın adı.

Sponsorlu Bağlantılar
Tuz genellikle yeraltındaki kayatuzu yataklarından ya da deniz suyundan, tuzlalarda buharlaştırma yoluyla elde edilir. Bu yöntem Türkiye'de gerek deniz tuzlarında, gerekse Tuz Gölü'nde uygulanır. Tuz, kimi zaman kayatuzunu yalayarak yüzeye çıkan sulardan buharlaştırma yoluyla da üretilir. Sofra ve yemek tuzu olarak (nemlenmemesi için içine bir miktar magnezyum klorür de katılır) kullanılırsa da esas olarak sanayide tüketilir.

Alkali sanayiindeki önemli kullanımının yanı sıra deri, sabun, gıda, seramik, ateş tuğlası, gübre, metalurji sanayilerinde, klor ve hidroklorik asit üretiminde vazgeçilmez bir maddedir. Sodyum klorür, renksiz, kübik kristaller oluşturur. Ergime noktası 800° kadardır. Tuz, çeşitli saflık ve tane büyüklüğünde üretilerek çok çeşitli alanlarda kullanılır. En incesi sofra tuzu olarak, en kabası da soğutma amacıyla kullanılır.

Tuz, tatlandırıcı maddeler içinde en önemlisidir. Çok eskiden beri besinleri saklamak amacıyla kullanılagelmiştir. Tarih boyunca zaman zaman altından da değerli olmuş ve değişim aracı olarak da kullanılmıştır. Vücudun günlük tuz gereksinimini karşılamak için hemen her yiyeceğe, hatta tatlılara bile tuz katılır. Kimi sofra tuzları, vücudun iyot gereksinimini karşılamak üzere iyot da içerecek biçimde hazırlanır.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi
Son düzenleyen _Yağmur_; 7 Temmuz 2016 10:12
18 Ocak 2013 09:21       Mesaj #3
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
TUZ
MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

Bir asit ya da bazın nötrleşmesiyle meydana gelen elektrovalent bileşik. Minerallerin önemli bir kısmı (başta adi tuz, yani sodyum klorür) tuzdur. Tuzlar genellikle iyonik katı bileşiklerdir ve bu nedenle iyi bir elektrolittirler. Zayıf asitlerin ya da bazların tuzları suda kısmî bir hidrolize uğrarlar. Anyonunda asit hidrojeninin bir kısmını taşıyanlara "asit tuz", yapılarında yalnızca metal ya da amonyum katyonları (NH4+) veya asit kökü anyonları taşıyanlara "nötr tuz", asit köklü anyonlar yanında OH- ya da O-3 iyonları içerenlere "bazik tuz" denir. Tuzlar ayrıca "basit tuz", kristal örgüsü oluşturan iki basit tuzdan meydana gelen "çift tuz", aynı asit köklü iki tuzun yaptığı bileşikler olan "kompleks tuzlar" adıyla da sınıflandırılırlar.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kimya forumu 'Tuz Nedir? Tuzların Özellikleri ve Kullanım Alanları Hakkında' konusunu görüntülüyorsunuz: Tuz Nedir? Tuzların Özellikleri ve Kullanım Alanları MsXLabs.org Temel Britannica Tuz Nedir? Kimyada, ...

Aramalar: tuzlar ve kullanım alanlarıtuzların kullanım alanlarıtuzların özellikleri

Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç