Arama

Kur'an Sureleri

Güncelleme: 26 Temmuz 2011 Gösterim: 78.821 Cevap: 1
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
30 Mayıs 2008       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Kur'an Sureleri
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Sponsorlu Bağlantılar

Sure İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an'da ayetlerden meydana gelen 114 bölümden herbirine verilen isimdir. Sözlük anlamı yüksek rütbe, şeref, yüksek olarak yapılmış bina demektir.
Sureler uzunluk ve kısalıklarına göre 4'e ayrılır:
  1. En uzun yedi sureye (ikinci Bakara suresinden başlayarak, dokuzuncu Tevbe suresine kadar olanlara) Seb'üt-tıval (en uzun yedi sure) denir.
  2. Ayet-i kerime sayıları 100 civarında olanlara El-Miun,
  3. Ayet-i kerime sayısı 100'ün altında olanlara El-Mesani denilmiştir.
  4. Namaz sureleri diye isimlendirilen sureler, Kuran-ı Kerim'in son 10 suresidir.
İlk sure Fatiha, son sure Nas'dır. Tarihsel olarak ilk sure Alak, son sure Nasr'dır. En uzunu 286 ayetten meydana gelen Bakara, en kısa sure ise 3 ayetten meydana gelen Kevser'dir. Kuran-ı Kerim'de Tevbe Suresi dışındaki sureler, besmeleyle başlar.
Surelerin yerleri Peygamber tarafından bildirilmiştir. Üçüncü Halife Osman'nın, Hicret'in 25. senesinde yazdırdığı altı mushafta bu sureleri yerlerine koymuştur.

Surelerin İniş Sırası
Sureler, Peygamber'e inme yerine göre de ikiye ayrılır. Mekke'de inen sureler Mekki'dir. Hicretten sonra Medine-i Münevvere'de inen sureler de Medeni olarak isimlendirilir. Mekki surelerin sayısı 86, Medeni surelerse 28'dir.

mekki 1
medeni 1

Yukarıdaki sıralamada Zilzal, İnsan, Rahman ve Ra'd sureleri Medeni Sureler arasında yer almıştır. Fakat çağdaş araştırmacılara göre bu sureler Mekke döneminde inmiştir. Üslup ve içerik itibariyle incelendiğinde bu sureler Mekki sureler ile benzerlik göstermektedir. Ancak henüz ispatlanmış değildir.

Ayrıca bakınız:

ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
26 Temmuz 2011       Mesaj #2
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Sûre
MsXLabs.org & İslam Ansiklopedisi
Sponsorlu Bağlantılar

Sure, sözlükte sağlam ve yüksek duvar, büyük şehirleri çevreleyen sur, yüksek mevki demektir. Bizim ko­numuz olan sûre ise âyetlerden mey­dana gelen, çeşitli konuları özlü veya ayrıntılı olarak açıklayıp aydınlatan, birbirinden "Besmele" ile ayrılan Kur'an bölümleridir. Sûrelerin sayısı 114'tür. Bu rakam kesindir ve üzerin­de hiçbir anlaşmazlık yoktur.
Kur'an'ın ilk sûresi Fatiha, son sûresi en-Nâs'tır. Her sûrenin bir adı vardır: Fatiha, Bakara, Mâide, Mer­yem, Nûr, Yasin, Kamer, İhlas gibi. Sûrelerin çoğu adlarını, kendilerinde anlatılan kişi, eşya ve olaydan al­maktadır.
En uzun sûre 286 âyetten meyda­na gelen ve Kur'an'ın ikinci sûresi olan Bakara, en kısa sûre ise 3 âyet­ten oluşan ve 108. sûre olan Kevser süresidir. Bu ikisi dışında çeşitli sayı­da âyetler ihtiva eden sûreler vardır: Âl-i İmran 200, En'am 165, Kehf 110, Yasin 83, Ankebût 69, Ahkâf 35, Be-led 20, Duha 11, Fil 5 gibi.
Sûrelerin âyet sayıları ilk sûreler­den son sûrelere doğru azalır; son sû­relerden ilk sûrelere doğru artar.
Bütün olarak ilk inen sûre, ilk sûre olan Fâtiha'dır. Son inen sûre ise 110. sûre olan Nasr'dır.
Tercih edilen görüşe göre 14 sûre­den 93'ü Mekke'de, 21'i Medine'de inmiştir.

Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!

Benzer Konular

10 Nisan 2011 / necla Soru-Cevap
27 Mayıs 2014 / Ziyaretçi Cevaplanmış
18 Kasım 2010 / Daisy-BT Kur'an-ı Kerim