Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 10 Temmuz 2010  Gösterim: 28.910  Cevap: 1

Tecvid ve Mahreç Dersleri

Gabriella
10 Temmuz 2010 14:53       Mesaj #1
Gabriella - avatarı
Ziyaretçi
Birinci Ders (Mahrecler)
- alıntıdır -

Sponsorlu Bağlantılar

Mahrec: Harfin çıktığı yere denir.

Harflerin çıkış yerleri:

1-Ağız boşluğu; Boğaz'ın bitiminden dudaklara kadar ağzın içinde kalan bölüme denir. Buradan uzatma harfleri olan ا ى و çıkar.

2-Boğaz; Boğazın göğse bitişik olan yerindenvirguli dil dibine kadar olan yere denir. Üç mahreçtir:

1-Boğaz aşağısı : ه ء

2-Boğaz ortası : ح ع

3-Boğaz üstü : خ غ

3-Dil: Boğazın ağza yakın olan yerindenvirguli ön dişlere kadar ağız içinde olan dile denir. On mahreçtir.

ث ذ ظ ص س ز ت د ط ر ن ل ض ى ش ج ك ق

4-Dudaklar: Ön dişlerden dışarı olan dudaklara denir. Buradan و م ب ف çıkar.

5-Geniz: Geniz boşluğuna denir. Ğunne çıkar. (Ğunne genizimizden çıkardığımız sese denir.)

birinci ders harfler

HARFLERİN SIFATLARI

1-A) Zıttı Olan Sıfat-ı Lazimeler: harflerin zatından ayrılması mümkün olmayan sıfatlardır.

1- Cehr: Sesi aşıkar etmek.

1- Hems: sesi gizlemek.

2- Şiddet: Sesin akmaması güçlü okunması.

2- Rehavet: Sesin akması.

3- İsti'la: Dilin kökü ile birlikte damağa yükselmesi.

3- İnhifat: İstifale: İstilanın zıddıdır. Dilin damağa yükselmemesivirguli aşağıda kalması.

4- İtbak: Dilin üst damağa yapışması veya yapışmaya yakın kalkması.

4- İnfitah: Dil ile damağın ayrılması.

5- Izlak: Kolaylık ve sürat.

5- Ismat: Harfi söylerken dile ağır geldiğinden 4virguli 5 ve 6 harfli kelimelervirguli izlak harfleri olan

ف ر م ن ل ب olmaksızın kullanılmalar.

B) Zıttı Olmayan Sıfat-ı Lazimeler

1-Safir: Dil ucu ile ön alt dişlerin arasından kuş sesi veya ıslık sesine benzer kuvvetli bir sesin çıkması.

2-Kalkale: Mahrecin kımıldaması.

3-Lin: Harfin kolay ve yumuşak çıkarılması.

4-İnhiraf: Bu harfler okunurken dilin öne veya arkaya doğru meyl etmesi.

5-Tekrir: Ra harfi okunurken dil ucunun titremesi.

6-Tefeşşi: Şın harfi okunurken sesin dil ile damak ortasında yayılması.

7-İstidale: Dad harfi okunurken dil kenarının üst azı dişlerdenvirguli lam mahrecine kadar uzanması.

2-Sıfatı Arızalar:

Harften ayrılması mümkün olanvirguli ayrıldıkları zaman harfin zatını değiştirmeyen sıfatlar.

1-Tefhim: Harfi kalın okumak

2-Terkik: Harfi ince okumak.

3- İdğam:İki harfi bir harf yapıp şeddeli okumak.

4- İhfa: Şedde yapmadanvirguli izhar ile idğam arası ğunneli okumak.

5- Izhar: İki harfin arasını birbirinden ayırmak.

6- Kalb=İklab: Bir harfin başka bir harfe dönmesi. Yani nunu sakin veya tenvindeki nun sesinin mime dönmesi.

7- Med: Harfin uzatılması

8- Vakıf: Nefesle beraber sesin kesilmesi.

9- Sekte: Nefes almadan sesi kesmektir.

10- Hareke: Harfin harekeli olması.

11- Sükun: Harfin harekesiz olması.


TertilBir şeyi güzel düzgün ve tertip ile kusursuz bir şekilde açık açık hakkını vererek açıklamaktır.

Kur'ân'ın tertili de böyle her harfinin edasının tertibinin mânâsının hakkını doyura doyura vererek okunmasıdır.

Burada رَتِّلِ emrinden sonra تَرْتِيلاً mastarıyla vurgu yapılması da bu tertîlin en güzel şekilde olmasının arandığını gösterir.

Bir söz aslında ne kadar güzel olursa olsun gereği gibi güzel okunmayınca güzelliği kalmaz. Güzel okumasını bilmeyenler güzel sözleri berbat ederler. Sözün tertîl ile güzel söylenmesi ve okunması ise sade ses güzelliği ile gelişi güzel eze büze şarkı gibi okumak saz teli gibi sade ses üzerinde yürümek kabilinden bir musikî işi değildir.

Kelimelerin dizilişinin mânâ ile uyum sağlaması ve dilin fesahat ve belagatı hakkıyla gözetilerek ruhî ve manevî bir uygunlukla yerine göre şiddetli yerine göre yumuşak yerine göre uzun yerine göre kısa okuma yerine göre Ğunne yerine göre izhar yerine göre ihfa yerine göre iklâb yerine göre vasıl yerine göre sekit veya vakıf; kısacası bütün maksat mânâyı duymak ve mümkün olduğu kadar duyurmak olmak üzere Tecvid ile okuma işidir.

Bunun için Kur'ân okurken Tertil ve Tecvid gerekir. Tecvid de kaf çatlatmak derdiyle çatlatmaktaki mânâyı kaybetmek değildir.


İkinci Ders (Nun'u sakin ve Tenvin)Nun'u Sakin ve Tenvin'in Hükümleri

İzhar: Cezimli nundan (نْ) sonra aşağıda görülen 6 boğaz harflerinden birisi gelirse o zaman cezimli Nunu Gizleme olmadan normal ve açık bir halde okuruz.

ikinci ders 1

İdğam: (şeddeli okuma): Cezimli nun (نْ) veya Tenvinden sonra aşağıda görülen 6 harften birisi gelirse o zaman cezimli Nunu kendinden sonra gelen harfin içine tamamen koyarak o harfi de genizimizden çıkardığımız ğunne sesi ile veya ğunnesız şeddeleyerek okuruz.

ikinci ders 2

İklab (م'e dönüştürüp okuma): İklab bir şeyi dönüştürme veya çevirme manalarına gelir. Burada isevirguli Cezimli nun (ن) veya Tenvinden sonra sadece ب harfi gelirsevirguli o zaman cezimli Nunu م olarak genizimizden çıkardığımız ğunne sesi ile beraber okuruz.

ikinci ders 3

İhfa (Gizleme): Cezimli nun (نْ) veya Tenvinden sonra aşağıda görülen 15 harften birisi gelirsevirguli o zaman cezimli Nunu kendinden sonra gelen harfi gizleyerek genizimizden çıkardığımız ğunne sesi ile beraber okuruz.

ikinci ders 4 01
ikinci ders 4 02
ikinci ders 4 03
ikinci ders 4 04

Son düzenleyen Gabriella; 10 Temmuz 2010 14:59 Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi


Gabriella
10 Temmuz 2010 14:58       Mesaj #2
Gabriella - avatarı
Ziyaretçi
Cezimli Mim’in Hükümleri

Cezimli Mimden sonra gelen harfe göre aşağıdaki üç kısım oluşur.

1. Dudak İhfası

2. Dudak İzharı

3. Küçük idğam-ı misleyn

Dudak İhfası: Cezimli Mimden sonra ب harfi gelirse agzımızı tam kapatmadan gizleme yaparak okunmasıdır.


3ders 1

Küçük idğam-ı misleyn: Biri cezimli biri harekeli iki mim yanyana geldiginde seddeli ve gunneli Mimin olusmasıdır.


3ders 2

Dudak İzharı: Cezimli Mim'den sonra Be ve Mim'den sonra geri kalan harflerden birisi gelirse açık bir şekilde okunur.


3ders 3


Daha fazla sonuç:
Tecvid ve Mahreç Dersleri

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç