Arama

Dört İşlem - Çıkarma

Güncelleme: 30 Mayıs 2011 Gösterim: 20.225 Cevap: 2
virtuecat - avatarı
virtuecat
Ziyaretçi
4 Aralık 2008       Mesaj #1
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
Çıkarma, temel aritmetik işlemlerden biridir. İki sayının farkının alınması işlemidir. Azalma anlamı vardır. İki nokta arasındaki uzaklığı belirtir. Sonucun negatif olması, sonucun orijinden negatif yönde bir uzaklığa karşılık geldiğini gösterir.
x + a = b şeklindeki denklemlerin çözüm kümesi x = a - b şeklinde çıkarma işlemi kullanılarak bulunur. Bir sayıdan negatif bir sayının çıkarılması a – (– b) = a + b özdeşliğine göre bir toplama niteliği taşır.
Sponsorlu Bağlantılar


Kaynak :wikipedi

ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
27 Mayıs 2009       Mesaj #2
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Çıkarma İşlemi
MsXLabs.org & Temel Britannica
Sponsorlu Bağlantılar

Çıkarma, dört temel aritmetik işlemden biridir. Toplamayla yakından bağlantılı olan çıkarma birbirinden farklı çeşitli durumlarda kullanılır. Birkaç örnekle bunları görebiliriz:
1. Elimdeki 74 posta pulundan 16'sını başkasına verirsem, geriye kaç pul kalır?
2. Benim 74, arkadaşımın 16 posta pulu var. Benim pullarım arkadaşımınkilerden ne kadar fazla?
3. Onun pulları benimkilerden ne kadar az?
4. Bugün 74 yaşındayım. 16 yıl önce kaç yaşındaydım?
5. 16 yıl sonra 74 yaşında olacağıma göre, bugün kaç yaşındayım?
Birbirinden oldukça farklı olan bütün bu durumlarda soruyu yanıtlamak için yapılacak işlem aynıdır:
74–16=58
Öyleyse çıkarma, geriye kalanı bulmak için büyük sayıdan küçük sayıyı düşmek demek­tir. Yatay, kısa bir çizgi olan eksi işareti (—), çıkarma işleminde, önüne konulduğu sayının düşülecek sayı olduğunu gösterir.
Çıkarma işleminin kullanıldığı iki temel durum vardır. Bunlardan birinde bir kümeyle işe başlarız ve bu kümenin elemanlarından bir bölümünü kümeden ayırırız.
cikarma1
Örneğimizdeki kümede başlangıçta 7 eleman vardır. Bunlardan 3'ünü kümeden ayırdığı­mızda geriye 4 eleman kalır. Bunu
7–3 = 4
biçiminde gösteririz.
İkinci durumda, biri A, öbürü B olmak üzere iki kümeyle işe başlarız:
cikarma2
ve şu üç sorudan birinin yanıtını ararız:
1. A kümesindekiler B kümesindekilerden ne kadar çoktur?
2. B kümesindekiler A kümesindekilerden ne kadar azdır?
3. A kümesindeki elemanlarla B kümesindeki elemanların sayıları arasındaki fark nedir?
Kuşkusuz bu soruların tümü aynı sonucu verir. Sorulardan herhangi birini yanıtlamak için üç yoldan gidilebilir:
1)
A kümesini B kümesiyle eşit yapmak için A kümesinden kaç eleman ayırmak gerektiği bulunur.
cikarma3
2) B kümesini A kümesiyle eşit yapmak için B kümesine kaç eleman eklemek gerektiği bulunur.
3) B kümesindeki her eleman A kümesin-deki bir elemanla eşlenir ve geriye ne kaldığı bulunur.
cikarma4
Hangi yoldan gidilirse gidilsin yapılan işle­min rakamlarla gösterilişi birinci durumdakinin aynı olur:
7–3 = 4
Çıkarmayı toplamanın tersi olarak da düşü­nebiliriz. İşe 4 sayısıyla başlarsak, 7 elde etmek için 4'e 3 ekleriz. Başka bir deyişle 4 ile 3'ü toplarız:

4
+3 = 7
İşe ters yönden bakarsak, işleme 7 ile başlar ve 4 elde etmek için 7'den 3'ü çıkarırız:
73 = 4
cikarma5
Sorabileceğimiz bir başka soru da şu olabi­lir:
"7 elde etmek için 3'e kaç eklemeliyim ya da 3'le kaçı toplamalıyım?"
Bu soruyu
3+? = 7
biçiminde yazabilir ve yanıtı daha önce oldu­ğu gibi,
7–3 = 4
işlemiyle bulabiliriz. Görüldüğü gibi aşağıda­ki eşitlikler aynı şeyin farklı anlatımlarıdır:
3+4 = 7, 4+3 = 7
7–3 = 4, 7–4 = 3
Aşağıdaki şekilde bu açıkça görülür:
cikarma6
Bu dört eşitliğin birbirinin aynı olduğunu bilmek önemlidir. Çünkü bu durumda, ör­neğin;
257+349 = 606
olduğunu biliyorsak, bununla aynı anlama gelen aşağıdaki üç eşitliği de yazabiliriz:
349+257 = 606
606–257 = 349

606–349 = 257
Büyük sayıları birbirinden çıkarmak için kullanılan basit yöntemler ilkokulda öğretilir. Günümüzde temel aritmetik işlemlerinin hesap makinesiyle yapılması da yaygınlaşmış­tır. Satıcılar alışverişte paranın üstünü doğru verebilmek için çoğu kez ilginç bir çıkarma yöntemi uygularlar. Bir satıcı vereceği bozuk paraları tek tek, ödemeniz gereken miktarın üstüne ekleyerek sayar. Örneğin 675 liralık bir satışta 1.000 liranın üstünü verecekse, kasadan önce bir 25 liralık çıkarır 700 der, sonra sırayla üç tane yüzer liralık çıkarır, 800, 900, 1.000 der ve bu bozuk paraları müşteriye verir. Yukarıda gösterilen ikinci yöntemin benzeri olan bu hesaplamayla satıcı, ayrıca hesaplamadığı ve ne kadar olduğunu önceden bilmediği halde para üstünü doğru olarak verir. Günümüzde yazar kasa kullanılan iş­yerlerinde ise bu elektronik aygıt alıcıya verile­cek para üstünü otomatik olarak hesaplar.

Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
ener - avatarı
ener
Ziyaretçi
30 Mayıs 2011       Mesaj #3
ener - avatarı
Ziyaretçi
Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi & MsXLabs

Dört İşlem - Çıkarma

Toplama işleminin ters işlemi. Geriye doğru saymanın kısaltılmış biçimidir. a'dan b'yi çıkarma işlemi a-b ("a eksi b" diye okunur) biçiminde gösterilir ve sonuç c ise, a eksilen, b çıkan, c fark adını alır. Çıkarma işleminin bazı özellikleri şunlardır: İki sayı ya da ifadenin farkı, bu sayıların her birine aynı sayının eklenmesi ya da çıkarılmasıyla değişmez, bir sayıdan bir toplamın çıkarılması yerine, toplamın her bir terimi bu sayıdan art arda çıkarılabilir.

Benzer Konular

25 Aralık 2012 / virtuecat Matematik
18 Mayıs 2011 / virtuecat Matematik
25 Ekim 2013 / Misafir Soru-Cevap
14 Aralık 2012 / virtuecat Matematik