Arama

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Güncelleme: 6 Mart 2018 Gösterim: 92.866 Cevap: 2
Mystic@L - avatarı
Mystic@L
Ziyaretçi
2 Ekim 2006       Mesaj #1
Mystic@L - avatarı
Ziyaretçi

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİGİ NEDİR?

Ad: mühendis.JPG
Gösterim: 336
Boyut: 31.4 KB

Elektrik ve elektronik mühendisliği hızla gelişen bir mühendislik dalıdır. Bölümün eğitim programı, bu hızlı değişime uyum sağlayarak, yeni teknolojik gelişmeleri takip edebilen, uygulayan ve geliştiren, liderlik ve yaratıcılık vasıflarına sahip mühendisler yetiştirmek amacı ile düzenlenmiştir.
Sponsorlu Bağlantılar

Lisans düzeyindeki eğitim programlarında ilk üç yıl için dersler bölüm öğrencilerinin tümü için ortaktır. Dördüncü yılda, öğrenciler Enerji veya Elektronik dallarından birisini seçerler. Dört yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere (ayrıldıkları dala bakılmaksızın) Elektrik ve Elektronik Mühendisi diploması verilir. Teorik dersler laboratuvar uygulamaları ile desteklenmektedir.
Mezuniyet için ayrıca, toplam 50 iş günü endüstri stajı zorunludur. Lisans üstü programı, başarılı öğrenciler için ileri seviyede eğitim olanağı sağlamaktadır. Bölümde teorik ve olanaklar ölçüsünde uygulamalar ile desteklenmiş olarak; Elektronik, Sayısal Elektronik, Haberleşme, Ölçmeler, Elektrik Makinaları, Güç Elektroniği, Anten ve Mikrodalga, Bilgisayar, Bilgisayar Mimarisi, Kontrol Sistemleri ve Yüksek Gerilim Tekniği alanlarında yüksek lisans düzeyinde araştırmalar yürütülmektedir.

BÖLÜMÜN AMACI:
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında yalnız ulusal değil, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, evrensel değerlere önem veren, erdemli, araştırmacı, çalışkan, mesleki bilgilerini insanlık ve toplum adına kullanan, üreten, yaratıcı çözümler üretip sunabilen, mühendislerin yetişmesi için gerekli eğitim ve öğretimi sağlamak, ve insanlığın ihtiyaç duyduğu bu mühendislik dalı ile ilgili gerekli tüm bilgi, beceri ve teknolojileri üretmek, geliştirmek ve yaymak bölümümüzün temel amacıdır.
Bölümümüz iki alt program şeklinde eğitim verdiğinden; bu programların amaçlarını ayrı ayrı belirtirsek;

Elektrik Mühendisliği Programının Amacı:
Elektrik enerjisinin üretimini, iletimini ve dağıtımını sağlayabilecek, elektrik enerjisi ve buna bağlı enerji sistemleri ve cihazlarının tasarımını, kontrolünü, güvenli ve ekonomik şekilde işletilmesini ve korunmasını sağlayabilecek hem ulusal ve hem de uluslararası düzeyde çalışabilecek, araştırma yapabilecek, yaratıcılık heyecanı ve kapasitesine sahip elektrik mühendisleri ve öğrendiklerini pratik hayatta da uygulayabilecek, konusuna yakın en son elektrik ve bilgisayar teknolojilerini de kullanabilen mühendisler ve bilim adamları yetiştirmektir.

Elektronik ve Haberleşme Programının Amacı:

Elektronik ve haberleşme alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışabilecek ileri teknolojilerle rekabet edebilecek, insanlığın ve bulunduğu toplumun konusuyla ilgili sorunlara çözümler ve alternatifler getirebilecek, son elektronik ve haberleşme teknolojilerini kullanabilen, elektronik ve haberleşme cihaz tasarımı ve işletilmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapıp çalışabilecek, ve yakın olduğu elektrik ve bilgisayar teknolojileriyle konularını bütünleştirerek pratik hayata uygulayabilen mühendisler ve bilim adamları yetiştirmektedir.

BÖLÜMÜN HEDEFLERİ:
1. Temel mühendislik, matematik ve ilgili konularda güçlü altyapıya sahip ve bunları Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında kullanabilen,
2. Gerek Elektrik-Elektronik ve gerekse ilgili mühendislik konularında analitik düşünebilen, gerekli teknik ile donanımları etkin ve verimli kullanabilen,
3. Problemlere çabuk ve pratik çözümler bulabilen,
4. Konular arasında kolay ilişkiler kurarak, yeni çözümler üretebilen,
5. Sürekli ve hatta yaşam boyu eğitim ve öğrenimin gerekliliğine inanan, gelişmeleri yakından izleyebilen ve bunlar hakkında yorum ve gerektiğinde kritik yapabilen,
6. Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin temel ve mesleki sorumluluğunu taşıyabilen,
7. Uluslararası düzeyde kaliteye inanan ve uygulayan, sorumluluk alabilen ve ekip çalışmasını başarı ile sağlayabilen mühendisler yetiştirmektir.

BÖLÜMÜN STRATEJİLERİ:
1. Öğrenciler gerek derslerle ve gerekse laboratuar çalışmaları ve yapmış oldukları çalışmalarla ilgili hazır programlar kullanmanın yanında, problemin çözümü için gerekli algoritma ve programlar oluşturma hususunda yönlendirilecektir.
2. Derslerde öncelikle öğretilenlerin ve inceleme konularının, pratikteki endüstriyel uygulamalarına yönelik ilgili tasarımlar üzerinde örnekler verilip açıklanacaktır.
3. Derslerde ve uygulamalarda gerekli ve yeterli takım çalışmalarını teşvik eden sunum çalışmalarına ve etkinliklere yer verilecektir.
4. Yaptığı her çalışmada, sırası ile güvenlik, ekonomiklik ve estetik gibi temel mühendislik kriterlerini kullanması ve nasıl uygulayabileceği öğretilecektir.
5. Endüstri ile yakın ilişkiler kurularak çalışma ve araştırma yaptırılıp, özendirilecektir.
6. Öğrenciye mühendislik alanında kendisine referans olabilecek yerlerde staj olanakları sağlanacaktır.
7. Bir mühendisin teknik yönünün yanında sosyal ve toplumu ilgilendiren ve kendisini de geliştirebilecek ve bilgilerini güncel hayattaki konularda da kullanabileceği insan, toplum konularında seminer, panel, sunuş ve kurslara katılması için olanaklar sağlanacaktır.
8. Büyük ve küçük ölçekli değişik sanayi kuruluşları ile öğrenciler ve bölüm elemanları karşı karşıya getirilecek, ilgili konularda sunumlar ve tartışmalar gerçekleştirilecektir.
9. Öğrenci toplulukları (Bilgisayar ,Elektromekanik ve Elektronik toplulukları) ile gerekli mesleki ve teknik kuruluşlar ile beraber eğitim, öğretim, öğrenci ve toplumun problemleri ile ilgili ulusal ve mümkünse uluslararası sempozyum, panel ve kongreler düzenlenecek ve öğrenciler ile bölüm elemanlarının bu etkinliklere aktif katılımı sağlanacaktır.
10. Yalnız derslerde değil, lisans araştırma projelerinde ve Bitirme Ödevlerinde daha etkin, gerekirse bölümün tüm öğrencileri ve ilgili teknik elemanlar, sanayide ve endüstride çalışan yetişmiş elemanlar ile birlikte jurilerde çalışmaları değerlendirilerek, daha üst düzeyde hazırlanması ve sunulması sağlanacaktır.
11. Öğrencilerin her türlü çalışmalarında kütüphane, laboratuar, bilgisayar ve internet gibi imkanları en etkin şekilde kullanmaları sağlanacak ve teşvik edilecektir.

Son düzenleyen Safi; 6 Mart 2018 17:46
Pollyanna - avatarı
Pollyanna
Ziyaretçi
3 Ekim 2006       Mesaj #2
Pollyanna - avatarı
Ziyaretçi
ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
TANIM
Sponsorlu Bağlantılar
Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi konularında çalışan kişidir

GÖREVLER
 • -Elektrik enerjisinin; hidrolik, nükleer ve diğer kaynaklara dayalı üretimini yapar,
 • -Üretim noktasından tüketim noktasına kadar iletim hattının plan, proje ve uygulamasını yapar,
 • -Elektrik enerjisi üreten ve tüketen tesislerin proje, montaj ve işletmesini yapar,
 • -Haberleşme, endüstriyel, kontrol ve tıbbi elektronik cihaz ve ekipmanların tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapar,
 • -Sayısal (mikroişlemci tabanlı) ve bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapar,
 • -Elektronik teçhizat sistemleri için bakım, işletme standartları, bültenler, teknik talimatlar, resimli şemalar hazırlar,
 • -Bu işler için gerekli işgücü ve maliyeti hesaplar,
 • -Danışmanlık eğitim-öğretim, yönetim ve teknik satış işlemleri yapar.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
 • -Analog ve dijital ölçüm aletleri(avometre, osiloskop vb.)
 • -Jenaratör ve motorlar,
 • -Sayısal kökenli aletler(sayısal osiloskop, spektrum analizörleri vb)
 • -Optik ölçüm aletleri,
 • -Bilgisayar
 • -Çeşitli el aletleri
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Elektrik ve elektronik mühendisi olmak isteyenlerin;
 • -Üst düzeyde akademik yetenek ve analitik düşünme yeteneğine sahip,
 • -Fen alanına özellikle fizik konularına ilgili,
 • -Planlama, tasarım gücü kuvvetli,
 • -Mekanik yeteneği olan,
 • -Sorumluluk duygusu gelişmiş, risk alabilen,
 • -Kurallara uyan,
 • -Yönergeleri izleyebilen,
 • -Yaratıcı,
 • -Ekip çalışmasına yatkın,
 • -İleriyi görebilme ve koşulları değerlendirme yeteneğine sahip,
 • -Başkalarını yönetebilen ve işbirliği halinde çalışabilen, yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Elektrik elektronik mühendislerinin çalışma alanları çok geniş olduğundan, çok farklı ortamlarda çalışabilirler. Genellikle;
 • -Elektrik santralleri, şantiyeler ve laboratuarlarda,
 • -Proje yapımında büro ortamında,
 • -Enerji dağıtımı konusunda açık havada,
 • -Tıbbi elektronik konularında ise hastane ortamında çalışırlar.
Şantiye ortamı gürültülü, büro ortamı ise genelde sakindir. Çalışma koşulları genellikle tam gün olup, zaman zaman seyahat etmeleri gerekir. Şantiye ortamındaki çalışmalarda hafta sonu çalışmaları da gerekebilir.

İş yapılırken bazen yalnız, bazen ise diğer çalışan ve kişilerle (diğer mühendisler, tekniker, teknisyen, teknik ressam, müteahhit vb) iletişim de bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
 • -Bu bölüm mezunları için iş olanakları ve çalışma alanları oldukça geniştir.Mezunlar; elektronik ve elektrik teknolojilerinin üretildiği, transfer edildiği, satıldığı ve pazarlandığı özel sektör ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler. (Telekom, TRT, Türk Kablo, TEK, vb)
 • -Elektronik tasarım, bakım ve onarım, kontrol sistemleri tasarım ve üretim, iletişim sistemleri (cep telefonu, uydu haberleşme, kablo işletmeleri) alanlarında ulusal ve uluslararası boyutta iş imkanları mevcuttur.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı mühendislik fakültelerinin Elektrik-Elektronik bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
 • -Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • -Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak.
 • -Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM) Tercih Bildirim Formunda “Elektrik Elektronik Mühendisliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra 4 yıl, hazırlık sınıfı olan üniversitelerde ise 5 yıldır.

Eğitimin süresince; Elektrik Mühendisliğine Giriş, Elektrik Ölçme, Güç Elektroniği, Elektrik Makineleri, Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Enerji Üretimi, Enerji İletimi, Enerji Dağıtımı, Güç Sistemleri Analizi, Elektrik Tesisleri, Elektrik Tesis Proje, Elektrik Tesislerinde Koruma, Elektriğin Endüstride Kullanılması, Güç Elektroniğinin Endüstriye Uygulanması, Güç Kalitesi, Elektrik Sürücü Sistemleri, Aydınlatma ve İç Tesisat, Yüksek Gerilim Tekniği, Elektrik Santralleri, Elektrik Enerjisi Ekonomisi, Topraklama, Matematik, Fizik, Bilgisayar Programlaması, Teknik Resim Mühendislik Çizimi, Doğrusal Analiz, Kompleks Hesaplama, Mantıksal Analiz, Temel Devre, Elektronik Devreleri, Sinyal ve Sistem Analizi, Haberleşme, Stokastik Sistemler, Mikrodalga, RF Elektroniği ve Tıbbi Elektronik gibi dersler okutulur.

MESLEKTE İLERLEME
 • Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
 • Mezunlar Sistemler, Elektronik, Katı Hal Elektroniği ve Enerji Dönüşümünde uzmanlaşabilirler.
 • Nitelikli elemanlar işletmelerde üst düzey yöneticiliğe yükselebilmektedirler.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca, bazı kurum ve kuruluşların burslarından faydalanabilirler.
Eğitimini tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlarsa 657 sayılı kanunda belirlenen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.

Özel sektör işyerlerinde çalışanlar ise asgari ücretin 4 ile 6 katı arasında ücret alırlar. Yabancı dil bilgisi ve tecrübe ücret düzeyini yükseltmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
 • -İlgili eğitim kurumları,
 • -Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
 • -Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Son düzenleyen Safi; 6 Mart 2018 17:48
By_Meslek_Lseli - avatarı
By_Meslek_Lseli
Kayıtlı Üye
23 Ekim 2016       Mesaj #3
By_Meslek_Lseli - avatarı
Kayıtlı Üye
Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı bugün diğer tüm alanları geliştiren, temel ve üretken bir sanayiye dönüşmüş durumdadır.

Alan, bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik-Elektronik alanı birçok alanı etkilerken, ekonomiye kendi üretimi, ihracatı ve istihdamıyla yaptığı birinci derece katkının yanında, diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece katkılarda da bulunmaktadır. Bu alandaki teknoloji değişimleri ve kalite artışlarının, sektör ürünlerini girdi olarak kullanan birçok alanda kalitenin artmasına olumlu etkide bulunacağı anlamına gelmektedir.

Benzer Konular

20 Ekim 2011 / Misafir Soru-Cevap
9 Haziran 2007 / P.u.S.u Taslak Konular
13 Temmuz 2014 / sedaeda Soru-Cevap
13 Aralık 2012 / Misafir Soru-Cevap