Arama

Aktüer (Aktüerya)

Güncelleme: 15 Haziran 2015 Gösterim: 6.782 Cevap: 2
Mystic@L - avatarı
[email protected]
Ziyaretçi
19 Ekim 2006       Mesaj #1
Mystic@L - avatarı
Ziyaretçi
Aktüer Nedir?
Kaynak: MsXLabs & Büyük L.
Sponsorlu Bağlantılar

AKTÜER a. (fr. actuaire, ing. actuary' den). Verg. huk. Olasılık ve istatistik hesaplarını, sosyal tahminlere, mali konulara ve sigorta işlerine uygulayan uzmanlaşmış kişi. (Bk. ansikl. böl.)
—AnsİKL. Mali kuruluşlar ya da sigorta şirketleri, karşılayacakları ya da sigorta edecekleri hesaplanabilir bir risk sözko- nusu olduğunda mutlaka aktûerlere başvururlar. Aktüerler, mali kuruluşlarda amortisman oranlarını hesaplarlar, sigorta şirketlerinde ise, ölüm olasılığı cetvellerini çıkarırlar. Aktüerlerin hesaplamaları, büyük sayılar yasasından çıkarılmış ilkelere dayanır. Aktüarya bilimi önce İngiltere’de uygulandı, daha sonra Fransa’ ya geçti. Türkiye Aktüerler derneği 1951 'de kuruldu. Bu dernek, bir meslek odası niteliğinde değildir. Ne var ki, sigorta şirketlerinin hesapladığı riyazi ihtiyat (matematik karşılık) işlemlerini, ancak, bu derneğin Ticaret bakanlığı nca yetkilendirilmiş bir üyesi onaylayabilir.


Aktüerya


Amacı aktüerya konusunda halihazırda çalışmakta olan profesyonelleri, akademisyenleri, öğrencileri ve aktüerya'yı merak eden herkesi buluşturmak ve aralarında bilgi alış verişini kolaylaştırarak Türkiye'de aktüeryal dökümantasyonu zenginleştirmektir. Aktüarya(Actuarial Science), Sigorta ve Finans alaninda bir tür bilim dalıdır.Aktüerlerin çalışma alani anlamına gelen aktüerya tarihi
cok eskilere Roma İmparatorluğu devrine kadar uzanır.

Aktüer Kimdir?

Aktüerler yönetmeliğindeki tanımı: Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayan, sigortacılık konusunda tablolar oluşturan, yasal düzenlemelere uygun bir şekilde tarife ve teknik esasları belirleyen, rezerv ve kar paylarını hesaplayan ve bunlara dair finansal raporları onaylayan kişilerdir.

İş Alanları

Bir sigorta firmasının aktüerin öngördüğü hesaplamalara ihtiyacı vardır. Onlar, oluşabilecek risklerin getireceği maddi zararların miktarını, hayat poliçesi alan kişilerin ne kadar prim öderlerse teminat olarak ne kadar alacaklarını tahmin etmeyi, İzmit'te olacak bir depremin getireceği hasar miktarının tahmini olarak belirlenebilmesi için ödenecek sigorta primlerini hesaplarlar.

Ayrıcalıklar

Aktüerler, gelecek zamanda oluşacak risklerin gerçekleşmesine bir fiyat biçerler. Onlara bir finans mühendisi, bir matematikçi diyebilirsiniz.Çünkü analitik birleştirimi onlara ticari, finansal ve sosyal problemleri çabucak fazla büyümeden çözme imkanı sağlar.
Son düzenleyen Finn and Jake; 26 Mayıs 2015 09:29 Sebep: Moderatör eklentisi
Finn and Jake - avatarı
Finn and Jake
VIP 🐻 Bear ✔
25 Mayıs 2015       Mesaj #2
Finn and Jake - avatarı
VIP 🐻 Bear ✔
Aktüer finansal riskleri değerlendirebilen, çözümler öneren, ve her çözümün uzun dönemdeki sonuçlarını irdeleyebilen bir profesyoneldir. Aktüer yalnızca bugünü değil yarınları da düşünerek finansal belirsizlikleri değerlendirir. İleriye yönelik projeksiyonlar yaparak stratejik kararlar için önerilerde bulunur.
Aktüer, sahip olduğu teknik bilgileri üst yönetime aktaran sosyal bir matematikçidir. Aslında aktüer olmak bir düşünce yapısı kazanımı ile gerçekleşmektedir. Bu perspektifte de aktüerler için bir çalışma alanı tanımlayarak bir kısıtlamaya gitmek yersiz ve anlamsız olmaktadır. Temel düşünce yapısının doğru yerleşmiş olması ön koşulu ile sigorta şirketleri, finans kurumları, fon yönetimi şirketleri, devlet kuruluşları, uluslararası sosyal güvenlik örgütleri, üniversiteler, araştırma ve danışmanlık şirketleri ve benzerleri aktüerler için bir rol sahnesi olabilmektedir.
Sponsorlu Bağlantılar
Gelecekteki riskleri belirleyerek fiyatları tespit eden ve yatırım stratejilerini oluşturan aktüerler, yatırım karlılıklarını artırıp istihdam imkanları yaratarak çalıştıkları ülkelerin ekonomik büyümesine de katkı sağlarlar.
Türkiye’de Aktüer olabilmek için; matematik, istatistik, ekonometri veya aktüarya dallarında eğitim veren en az dört yıl süreli bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olmak ve Hazine Müsteşarlığı’nın sınavından geçmiş olmak ile 2 yıl mesleki uygulama görmüş olmak yeterlidir.
Hazine Müsteşarlığı’nda Aktüerliğe atananlar ile yurtiçi veya yurtdışındaki Aktüarya dalında eğitim veren üniversitelerden bu dalda yüksek lisans ya da doktora derecesi alanlar Hazine Müsteşarlığı’nın bu sınavından muaf tutulmaktadır.
İşin teknik doğası nedeniyle ilk aktüerler matematikçilerden çıkmıştır. Ancak ilerleyen zamanlarda Aktüerlerin sayısındaki artış 1848 yılında İngiltere'de Aktüarya Enstitüsü'nün kurulmasını zorunlu kılmıştır. Bundan sekiz yıl sonra İskoçya'da Aktüarya Fakültesi kurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1889 yılında Amerikan Aktüerler Birliği ve 1909 yılında Amerikan Aktüarya Enstitüsü kurulmuştur.
20. yüzyılın başları itibariyle Amerika Birleşik Devletleri’nde hastalık, maluliyet ve kaza sigortalarında, özellikle 1911 yılından itibaren uygulanan işçi tazminatlarından kaynaklanan problemler aktüaryal yaklaşımlar gerektirmiştir. Yeni problemler ve geleneksel hayat sigortası uygulamaları arasındaki farklar 1914 yılında “Amerika Kaza Aktüaryası ve İstatistik Birliği'’nin kurulmasına yol açmıştır. Amerikan Aktüerler Birliği ve Amerikan Aktüarya Enstitüsü 1949 yılında birleşerek Aktüerler Birliği'ni oluşturmuştur.
Ülkemizde ise “Aktüerler Derneği”, 1951 yılında Türkiye Aktüerler Cemiyeti adı altında 12 aktüerin bir araya gelmesi ile kurulmuştur ve 56 üyesi ile birlikte mesleğin gelişimi ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir.
Alman Aktüerler Birliğinin (DAV) üye sayısı ise 2.424'tür. İngiltere'de ise bu rakam 16.337'ye ulaşmış durumdadır. Yunanistan'daki birlik 90 ve İsveç'teki birlik 350 üyeye sahiptir. Türkiye’de Aktüerler siciline kayıtlı aktüer sayısı sadece 47’dir.


🌘 🚀
Finn and Jake - avatarı
Finn and Jake
VIP 🐻 Bear ✔
15 Haziran 2015       Mesaj #3
Finn and Jake - avatarı
VIP 🐻 Bear ✔
AKTÜARYA a. (fr. actuarıat). 1. Aktu- er'in işlevi. —2. Aktüerlerin tümü. || Aklü- arya hesaplan, sigorta matematikçilerince yapılan hesaplar. || Aktüarya oranı, anapara ve faizleri zaman içinde kademeli olarak (taksitlerle) ödenen bir sermayenin getiri haddi.

MsXLabs & Büyük L.
🌘 🚀
Hızlı Cevap
Mesaj: