Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 27 Kasım 2013  Gösterim: 34.778  Cevap: 2

Aspiratörler ve Vantilatörler

11 Ekim 2008 15:38       Mesaj #1
kompetankedi - avatarı
SMD Bir Dünyalı
Aspiratörler ve Vantilatörler
1. ASPİRATÖRLER
1.1. Tanımı
Sponsorlu Bağlantılar
Temizleyici anlamındadır. Bulunduğu ortamdaki kullanılmış havanın temizlenmesi amacıyla kullanılan elektrik aygıtıdır. Aspiratörlerin halk arasında bilinen diğer adı da fandır. Fanlar özelliklerine göre ikiye ayrılır.
- Emiş (dönüş) Fanı: Bu fan, ortamdaki havayı emdiğinden aspiratör olarak adlandırılır.
- Veriş (besleme) Fanı: Bu fan, ortamdaki havanın sirkule edilmesini sağladığından vantilatör olarak adlandırılır.
Fanın hareketli elemanı olan çarkı, hava üzerinde iş yapar ve ona statik ve kinetik enerji kazandırır. Havaya kazandırılan bu statik ve kinetik enerjilerin birbirine oranı, fanın türüne bağlıdır. Emiş (dönüş) fanı kullanımı, küçük sistemlerde isteğe bağlıdır; iç – dış hava karışımı ile çalışılan, sistemlerde ise gereklidir. Sabit egzoz sistemlerinin (örneğin tuvalet aspiratörleri gibi) etkisini karşılamak ve iklimlendirilen mahalde bir artı basınç oluşturmak için emiş fanları, veriş fanlarından biraz daha küçük debi ile çalışırlar. Egzoz fanı, iç – dış hava karışımı ile çalışılan, ancak, emiş fanı kullanılmayan sistemlerde bulunur ve alınan dış hava kadar dönüş havasının egzoz edilmesini sağlar. Bu hava temizleme işlemi; ortamdaki kullanılmış havanın dışarıya atılması şeklinde ya da aspiratörün çıkışına bir karbon filtre konularak havanın temizlenmesi sağlanıp havanın tekrar ortama verilmesi şeklindedir. Aspiratör çıkışına konulan bu karbon filtrenin yaklaşık olarak altı ayda bir değiştirilmesi gerekir. Ayrıca özellikle mutfaklarda kullanılan aspiratörlerin hava girişine yağ tutucu filtre takılır. Bu filtreler özel kâğıttan ya da alüminyumdan yapılırlar. Kâğıt filtreler yaklaşık üç ayda bir değiştirilir. Alüminyum filtreler ise üç ayda bir su ile yıkanıp durulanır, kuruduktan sonra tekrar yerine takılır.
Filtrelerin değiştirilme süreleri her marka için farklıdır. Bunun içinürün kullanma kılavuzlarına bakınız.
İyi bir aspiratörün aşağıdaki özellikleri taşıması gerekir.
- Aspiratörün emiş gücü ortama göre ayarlanabilmelidir. (motor hız ayarı yapılabilmeli)
- Gürültüsüz çalışmalı.
- Dış etkenlere karşı sağlam olmalı .
- Temizlemesi kolay olmalı.
- Elektrik bağlantıları çok iyi yalıtılmış olmalı.
- Montajı ve takılıp sökülmesi kolay olmalı.
- Kullanımı basit olmalıdır.
1.2. Kullanımında Dikkat Edilecekler
- Aspiratör çalışırken filtre kontrol edilmemelidir.
- Dış ortamlara veya doğrudan dış ortama açılan, yağmur alabilecek yerlere monte edilmemelidir.
- Aspiratörün bağlanacağı bacanın çapı fan çıkış ağzından küçük olmamalı, baca daha sonra daralmamalıdır. Aksi halde fan verimli çalışmayabilir.
- Cihaz uzun süre kullanıldıysa lambalara dokunulmamalıdır.
- Alevli hiçbir yiyecek aspiratör altında pişirilmemelidir.
- Herhangi bir bakım işleminde aspiratörün elektrik şebekesinden ayrılması gerekir.
- Mutfaklarda aspiratör ile ocak arasında en az 65 cm mesafe olmalıdır.
- Gaz kaçağı olduğunda aspiratör çalıştırılmamalıdır.
- Aspiratör filtresiz çalıştırılmamalıdır.
- Metal gövde topraklanmalıdır.
1.3. Çalışma Prensibi
Aspiratörler özellikle de mutfaklarda kullanılanlar değişik hızlarda imal edilirler. Aspiratörlerde değişik hızlar aşağıdaki şekillerde elde edilirler.
Motor iç bağlantıları değiştirilerek: Motorların kutup sayıları değiştirilmek suretiyle devir sayıları da değişir. Örneğin; motor 2 kutuplu ise n=60. f / p formülünden Frekans = 50 Hz yerine konulursa n= 3000 devir/dakika olur. Motor 4 kutuplu ise n= 1500 devir / dakika olur. Motor 6 kutuplu ise n= 1000 devir / dakika olur.
Dikkat: Motorun kayması dikkate alınmamıştır.
Hız ayar ünitesi konularak: Bu ünitenin de görevi motora değişik gerilimler vererek değişik hızlar elde etmektir. Bu ünite ile motora uygulanan gerilim değeri düşürülür veya yükseltilir. Motor; düşük gerilim uygulandığında düşük devirde, yüksek gerilim uygulandığında ( motora uygulanabilecek en yüksek gerilim değeri ) yüksek devirde çalışacaktır. Bu şekilde de değişik hızlar elde edilerek aspiratörün emiş gücü kontrol altına alınmış olacaktır.
Faz kilitli döngü tekniği kullanılarak: Bu teknikte hız ayarı frekans ile ayarlanır. Bu yöntem genellikle fırçasız doğru akım motorları için kullanılır.
Ad: 1.jpg
Gösterim: 2346
Boyut: 13.1 KB

Şekil 1.1: Hız ayar ünitesi
Şekil 1.1’deki devre, hız ayar üniteli bir mutfak aspiratörünün prensip şemasıdır. Mutfak aspiratörü; havayı çeken pervaneli 1 veya 2 adet motor, ocağı aydınlatan lamba, motora ve lambaya kumanda eden konum anahtarı, hız ayar ünitesi (Aspiratörün özelliğine göre) , yağ tutucu alüminyum filtre, bacasız kullanılacak aspiratörler için koku giderici karbon filtre ve bunları üzerinde taşıyan kabinden oluşmaktadır.
Aspiratöre alternatif akım uygulanır. Uygulanan bu akım seçilen konum anahtarı aktif hale getirilerek hız ayar ünitesine gönderilir. Hız ayar ünitesinde seçilen konuma göre motora gerilim uygulanır. Böylece motor istenilen devirde çalıştırılmış olur. Lambanın da çalışması bu konum anahtarından kontrol edilir. Çoğu modellerde bir mikro anahtar (siviç) vasıtası ile seçilen bu konumlar aspiratör sürgüsünün öne çekilmesiyle aktif olur. Sürgü geriye itildiğinde ise aspiratörün çalışması sona erer.
1.4. Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Gelişen teknoloji pek çok konuda olduğu gibi burada da imdada yetişip evlerde temiz bir soluk almamızı sağlamaktadır. Aspiratörler mutfakta ve diğer ortamlarda oluşan kokuları kısa ve zahmetsizce yok etmektedir.
İyi bir aspiratörden beklenen:
- Su buharını ve sıcaklığını etrafa yayılmadan çekmesi,
- Kokuları ortadan kaldırması,
- Çekiş gücü gereğinden fazla olmaması ve hava akımı yaratmaması,
- Dış etkilere bağlı olmaksızın çalışması ve istenilen durumlara göre ayarlanabilir olmasıdır.
1.5. Çeşitleri
Aspiratörler çalışma mekanizması bakımından iki türlüdür bunlar;
- Bağlı bulunduğu ortamdaki kullanılmış havayı emerek bir baca vasıtasıyla dışarıya verenler.
- Bağlı bulunduğu ortamdaki kullanılmış havayı bir karbon filtre ile temizleyip tekrar ortama verenler .
Günümüzde kirlenen havanın temizlenmesi ya da bulunan ortamdan dışarıya atılması için değişik tip aspiratörler kullanılmaktadır. Bunlar; aksiyel tip aspiratörler, radyal tip aspiratörler, santrifüj tip aspiratörler, sanayi tip aspiratör, salyangoz tip aspiratörler, kapaklı aspiratör, baca aspiratörü, mutfak aspiratörü, banyo aspiratörüdür. Uygulamada kullanılan bazı aspiratörlerin özellikleri ve kullanıldıkları yerler ana başlıklar halinde verilmiştir.
1.5.1. Monofaze Sanayi Tipi Aspiratör
Bu tip aspiratörler, fabrikalar, emita depoları, boyahaneler, alışveriş merkezleri, imalathaneler vb. gibi büyük hacimli yerlerin havalandırılması için kullanılır.
Ad: 2.jpg
Gösterim: 1504
Boyut: 3.5 KB

Resim 1. 1: Sanayi duvar ve çatı tipi aspiratör
Özellikleri
· Çalışma performansları yüksektir.
· Monofaze ve trifaze olmak üzere iki ayrı tiptedir.
· Tamamı metal olan çember yapısı ile çok sağlamdır.
· Pervanelerin boyutlarına göre en ideal açıdan imal edilmiş ve maksimum debi sağlanmıştır.
· Cihazların önlerine monte edilmiş özel kafesleri sayesinde yabancı cisimlerin pervanelere zarar vermesi engellenir.
· Elektrik motoru çatı aspiratörünün dizaynı gereği , dışarı atılan egzost havası ile karşılaşmaz. Çatı aspiratörlerinin emiş tarafına kanal bağlanarak lokal bölgelerden emiş yaptırılabilir.
· Elektrik bağlantıları üzerlerindeki klemensten rahat ve kolayca yapılır.
1.5.2. Aksiyel Tip Aspiratörler
Ad: 3.jpg
Gösterim: 1497
Boyut: 2.5 KB
Resim1.3: Aksiyel tip kapaklı duvar tipi aspiratörler
Ad: 4.jpg
Gösterim: 1564
Boyut: 3.5 KB
Resim 1.4: Aksiyel tip kapaksız duvar tipi aspiratörler
Ad: 5.jpg
Gösterim: 1521
Boyut: 2.7 KB
Resim 1.5: Aksiyel banyo+wc aspiratörleri
Genellikle pencereye monte edilerek kullanılan bu tip aspiratörler; mutfaklarda, banyolarda, ofislerde, lokallerde ve iş yerlerinde yemek kokularının, sigara dumanının, istenmeyen koku ve kirli havanın tahliyesinde; ayrıca kaynak makinelerinin ve elektrik panolarının soğutulmasında kullanılır. Kapakları sayesinde kullanılmadıkları sürece dış hava ile teması kesilir.
Özellikleri
· Çalışma performansları yüksektir.
· Çalışmadığı zaman gövde kapağı kapatılarak ters hava akımı önlenmiş olur.
· Pencere ve duvarlara kolayca monte olur.
· Motor gövdeleri alüminyum enjeksiyondan imal edilmiştir. Rotor yataklarında sinter burçlar kullanılmış ve motorun bu sayede sessiz çalışması sağlanmıştır.
· Pervaneleri 0. 60 sac alüminyum olup ideal kanat açıları sayesinde sessizce güçlü hava akımı sağlanır.
· Gövdesi alüminyum olup elektrostatik toz boyalıdır.
· Rotor ve stator paketleri 6109 kalite sacdan imal edilmiştir.
Montaj şekli (sanayi ve aksiyel tip aspiratörler): Aspiratörlerin montaj yerinin seçimi önemlidir. Aspiratör yanlış yere monte edilirse ortamdaki kirli havayı veya yemek kokularını verimli şekilde dışarıya atamaz. Aspiratörün monte edileceği yer Resim 1.6’ da görüldüğü gibi zeminden asgari 230 cm yükseklikte olmalıdır. Ayrıca aspiratörler, Şekil 1.2’ de görüldüğü gibi iyi bir hava dolaşımının sağlanabilmesi için hava girişi olan kapı veya pencerenin karşısına gelecek şekilde olmalıdır. Aşağıda aspiratörün yanlış ve doğru montajşekilleri gösterilmiştir.
Ad: 6.jpg
Gösterim: 1464
Boyut: 1.9 KB
Resim1.6: Aspiratörün duvar montajının gösterilmesi
Ad: 7.jpg
Gösterim: 1518
Boyut: 3.8 KB
Şekil 1.2: Kare tipi salyangoz aspiratörler
1.5.3. Kare Tipi Aspiratörler
Bu tip aspiratörler; fabrikalarda, emita depolarında, boyahanelerde, alışveriş merkezlerinde, imalathanelerde, otellerde, restaurant vb. gibi büyük hacimli yerlerin havalandırılmasında kullanılır. Buharlı ütü makineleri ve diğer tip makinelerde de ( plastik mal, poşet, kağıt, paketleme, zeytin eleme mak. vs. ) kare tipi aspiratörler kullanılır.
Ad: 8.jpg
Gösterim: 1652
Boyut: 6.7 KB
Resim 1.7: Büyük güçlü aspiratör çeşitleri
Özellikleri
· Monofaze ve trifaze olmak üzere iki ayrı tiptedir.
· Motor gövdeleri alüminyum enjeksiyondan imal edilmiştir.
· Motor ve stator paketlemeleri 6190 sacdan imal edilmiştir.
· Yüksek güce sahip obr - 140 tipinde motor yataklaması rulmanlarla yapılmıştır.
· Kullanışlı bir yapıya sahip oldukları için montaj ve bakımları kolaydır.
· Elektrik bağlantıları üzerindeki klemenslerden rahatlıkla yapılabilir.
· Çalışma performansları yüksektir.
· Cihazlar elektrostatik toz boyalıdır.
· Cihazların motorları soğutma fanlıdır.
1.5.4. Ankastre Aspiratör
Bu tip aspiratörler mutfaklardaki yemek kokularının ve buharının dışarıya atılması amacıyla kullanılır.
Ad: 9.jpg
Gösterim: 1733
Boyut: 5.0 KB

Resim 1.8: Değişik ankastre mutfak aspiratörleri
Özellikleri
· Bacalı ve bacasız kullanıma uygun
· Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi
· Cam sürgülü ve aspiratör önü aydınlatması
· Mutfak mobilyasına uygun malzeme ile kaplanabilen ön panel
· Değişik güç kademeleri ve yüksek verimliliğe sahip 1 veya 2 motor
· Bir dolabın altına kolayca monte edilebilen düz aspiratörler
· Kendi özel dolabı sayesinde saklanabilen gömme tip aspiratörler
· Dış etkilere bağlı olmaksızın çalışan, istenilen durumlara ayarlanabilir.
Ocak yanına, tezgâhla aynı hizaya yerleştirilen modern görünümlü aspiratörlerin yanı sıra en çok tercih edilen türleri, üç değişik şekildedir.
· Bir dolabın altına kolayca monte edilebilen düz aspiratörler,
· Kendi özel dolabı sayesinde gözden saklanan gömme aspiratörler,
· Davlumbaz tipi bacası ile birlikte şık bir görünüm sergileyenlerdir.
Aspiratör alınırken ocak yüzeyi ile aynı ya da büyük olmalı. Piyasada 60, 90, 120 cm genişliğinde aspiratör bulunur. Bir aspiratörün verimli olabilmesi için ocaktan 60-80 cm yüksekte olması gerekir.
1.5.5. Davlumbaz
Mutfaklardaki yemek kokularının ve buharının dışarıya atılması veya bir karbon filtre konularak havanın temizlenmesi amacıyla kullanılır. Kullanım esası bakımından ankastre tipi mutfak aspiratörlerine benzerlik gösterirler. Yalnız teknolojik bakımdan gelişmiştir.
Ad: 10.jpg
Gösterim: 1417
Boyut: 5.0 KB

Resim1.9: Değişik davlumbaz modelleri
Özellikleri
· Bacalı ve bacasız kullanıma uygun
· Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi
· Filtreler için doluluk göstergesi
· Elektronik kumanda ve otomatik çalışma durma
· Değişik güç kademeleri ve yüksek verimliliğe sahip motorlar
· Davlumbaz önü aydınlatması
· Dış etkilere bağlı olmaksızın çalışan istenilen durumlara ayarlanabilir
1.6. Kullanılan Motor Çeşitleri
Çok geniş kullanma alanına sahip küçük motorlar bir fazlı olarak yapılırlar. Bu bir fazlı motorlardan bazıları aspiratör ve vantilatörlerde de kullanılır. Aspiratör ve vantilatörlerde kullanılan bu motorlar tablo halinde verilmiştir Ayrıca bu motorların diğer kullanım alanlarında belirtilmiştir.
GÖLGE KUTUPLU MOTORLAR : Aspiratör, saç kurutma makinesi, oyuncaklar gibi düşük yol alma momenti gerekli yerler.
SÜREKLİ KONDANSATÖRLÜ MOTORLAR : Aspiratör, vantilatör, pompa gibi az gürültülü yerler.
FIRÇASIZ D. C MOTORU : Hız kontrolü istenen yerlerde kullanılır.
ÇİFT KONDANSATÖRLÜ MOTORLAR : Kompresör, pompa, vantilatör gibi az gürültülü yüksek yol alma momenti gerekli yerler.
YARDIMCI SARGILI MOTORLAR : Aspiratör, vantilatör, bulaşık makinesi gibi düşük veya orta derecede yol alma momenti gerekli yerler.
ÜNİVERSAL TİP MOTORLAR : Gövdesi ve kapağı alüminyum enjeksiyon olup, her iki taraf da rulman ile yataklanmıştır. Askeri zırhlı araçlarda personel havalandırma fanı (vantilatör)olarak kullanılmaktadır. Üniversal tip, sanayide hız kontrolü gereken yerlerde kullanılır.
Ad: 11.jpg
Gösterim: 1367
Boyut: 3.0 KB
Resim.1.10:Gölge kutuplu motor
Ad: 12.jpg
Gösterim: 1400
Boyut: 3.3 KB
Resim.1.11:Dıştan rotorlu motor
Ad: 13.jpg
Gösterim: 1340
Boyut: 1.6 KB
Resim.1.12: Bir fazlı asm
Ad: 14.jpg
Gösterim: 1318
Boyut: 2.3 KB
Resim 1.13: Üniversal tip motor
1.7. Muhtemel Arızalar ve Çözümleri

Ad: 15.JPG
Gösterim: 1534
Boyut: 86.8 KB
2. VANTİLATÖRLER
2.1. Tanımı
Havalandırıcı, üfleyici anlamındadır. Vantilatör bir basınç farkı oluşturarak havanın akışını sağlayan bir elektrik aygıtıdır. Vantilatörün halk arasında bilinen diğer adı da fandır. Fanlar özelliklerine göre ikiye ayrılır.
Ad: 16.jpg
Gösterim: 1315
Boyut: 1.9 KB
Resim 2.1: Vantilatör
2.1.1. Emiş (Dönüş) Fanı
Bu fan ortamdaki havayı emdiğinden aspiratör olarak adlandırılır.
2.1.2. Veriş (Besleme) Fanı
Bu fan ortamdaki havanın sirkule edilmesini sağladığından vantilatör olarak adlandırılır. Fanın hareketli elemanı olan çarkı, hava üzerinde iş yapar ve ona statik ve kinetik enerji kazandırır. Havaya kazandırılan bu statik ve kinetik enerjilerin birbirine oranı, fanın türüne bağlıdır. Bu fanlar, iklimlendirilen mahalde havanın uygun miktarda dönmesini sağlar. Minimum miktardan daha fazla hava alınması durumunda, aşırı basınç oluşumunu engeller ve veriş (besleme) fanının daha küçük bir statik basınca karşı çalışmasını sağlarlar.
2.2. Çalışması
Vantilatörlerin çalışma prensipleri, Aspiratörlerin çalışma prensipleriyle büyük bir benzerlik gösterirler. Vantilatörler de değişik hızlarda imal edilirler. Piyasada 2 ve 3 değişik hızlarda çalışan vantilatörler çoğunluktadır. Vantilatöre 220 volt alternatif akım uygulandığında vantilatörün pervanesi seçilen konum hızıyla dönerek hava akımının dolaşmasını sağlar. Bu esnada motorun arka miline bağlanmış olan bir dişli sistemi pervanenin sağa-sola, aşağı yukarı hareket etmesini sağlayarak vantilatörün daha büyük bir alanı etkisi altına almasını sağlar. Vantilatörün etkisi artırmak için seçilen motorun hız konumu kademesi yükseltilir. Ayrıca bir düğme vasıtasıyla pervanenin sağa sola veya aşağıya-yukarıya hareketi kontrol edilebilir. Piyasada üzerinde lamba, termometre, radyo vb. aksesuarları olan vantilatörler de bulunmaktadır.
Özellikle tavan ve duvar tipi sabit monte edilen vantilatörlerin metal aksamları topraklanmalıdır.
Ad: 17.jpg
Gösterim: 1339
Boyut: 1.5 KB
Şekil 2.1: Masa veya ayaklı vantilatör prensip şeması
2.3. Vantilatör Çeşitleri
Vantilatörler yaygın olarak fabrikalarda, hazır giyim ve tekstil atölyelerinde, ticari mekânlarda, endüstriyel alanlarda, konutlarda ve geniş hacimli mekânlarda içerdeki havanın hareketlendirilmesi suretiyle serinletme amacıyla kullanılır. Büyüklükleri kullanılacak alan ile doğru orantılıdır. Piyasada bulunan ve kullanılan vantilatörlerden bazıları; duvar tipi vantilatör, tavan tipi vantilatör, masa tipi vantilatör, ayaklı vantilatör, sanayi tipi vantilatörlerdir. Bunlarla ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.
Ad: 18.jpg
Gösterim: 1315
Boyut: 1.4 KB
Resim 2.2: Ayaklı tip vantilatörler
Ad: 19.jpg
Gösterim: 1892
Boyut: 10.0 KB
Resim 2.3: Masa tipi vantilatörler
Ad: 20.jpg
Gösterim: 1333
Boyut: 2.5 KB
Resim 2.4: Tavan tipi vantilatör
2.4. Muhtemel Arızalar ve Çözümleri
Vantilatörün arızaları, aspiratörlerin arızalarıyla büyük benzerlik göstermektedir. İkisinde de motor miline bağlanmış pervane iş yapar. Tek fark; vantilatörün pervanesini sağa sola, aşağı-yukarıya hareket ettiren dişli mekanizmasıdır.
Vantilatörde pervaneyi bulunduran kısım hareket etmiyor.
Nedenleri
o Mekanizmaya kumanda eden düğmeye basılmamış olabilir.
o Düğme arızalı olabilir.
o Hareketi sağlayan dişliler arızalı olabilir.
Çözümleri
o Düğmeye basılır. Sıkışıklık varsa giderilir.
o Düğme avometre ile ölçülerek arızalı ise değiştirilir.
o Dişliler kontrol edilir. Arızalı olan dişliler yenisi değiştirilir.
Dişliler periyodik olarak yağlanmalıdır.

Kaynak:Elektrik.gen.tr

Son düzenleyen kompetankedi; 12 Ekim 2008 19:46 Sebep: düzenleme


Misafir
8 Mart 2011 13:57       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Tavan Vantilatörü Alınırken Bilinmesi Gerekenler

Tavan Vantilatörleri – Hunter Avantajları
Evinizdeki havanın kalitesini arttırabilmek için Hunter' dan fazlasını yapabilmek pek olanaklı değildir, zira bizim ünümüz, verdiğimiz bu sözden ileri gelir. 1886 dan bu yana, her bir odanızın dekorasyonunu ve havasının sirkülasyonunu sağlayabilmek için akılcı çözümler sunmaktayız.
En İyisini Üret, En İyi Desteği Ver
Hunter' ın Ömür Boyu Garantili motorlarının şöhreti ,120 yıllık vantilatör çalışması ile desteklenmektedir. Dolayısıyla, her satın aldığınız ürün ile birlikte kesinlikle akılcı bir seçim yapmış olursunuz.
Whisperwind® Motorun Gücü

The WhisperWind motoru, çoğu ürünümüzde mevcuttur ve tamamen sessiz performans ile birlikte çok güçlü hava sirkülasyonu sağlamaktadır. Dolayısıyla, istediğiniz serinletme gücünü, tamamen gürültüsüz elde edebilirsiniz.
AVTT Teknolojisi

Hunter’ ın patentli Anti-Titreşim Teknolojisi (AVTT), eşsiz ve patentli olan üçgen asma bilye sistemi sayesinde, maksimum tork performansının stabilitesini sağlayarak, sallantıyı önler. Bu üçgen bilyeler Hunter vantilatörlere, sallantıyı engelleyerek her zaman sağlam performans sağlamaları için gerekli olan öz-denge kabiliyetini verir.
Dış Mekan Vantilatörler

Verandalar, garajlar, teraslar, havuz kenarları…. Hunter tavan vantilatörlerinin harika dış mekan ürünlerini yerleştirmek için daha bir çok mekan sayılabilir. Çünkü Hunter’ ın dış mekan vantilatörleri sadece yenilenmiş esinti yaratmakla kalmaz, istenmeyen uçan canlıları da mekanlardan uzak tutar.

Hunter Dışmekan Tavan Vantilatörleri UL Islak Mekan yada UL Nemli Mekan standartlarına uygun olarak dizayn edilmiştir. Vantilatörler, her mevsim dayanıklı plastik kanatlar, paslanmaz çelik gövde elemanları, bozulma ve UV korumalı boyalar ile son derece dayanıklı üretilmişlerdir. Dışmekan yüksek performanslı motorlar ve ömür boyu motor garantisi ile desteklenen Hunter Dışmekan vantilatörler yıllar boyu konfor sağlayacaklardır.
Satın Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Bazı tavan vantilatörleri “Hunter gibi” görünebilirler, ancak unutmayınız ki görünüş aldatıcı olabilir. Evinizdeki hava kalitesini arttırmak için sadece Hunter, sessiz, uzun ömürlü ve şık ürünleri, yüksek kaliteli dizayn ve işçilik ile size sunabilir.
• Ne kadar hava gerçekten sirküle edilebilir ?
• Bir vantilatör havayı ne kadar etkin dağıtabilir ?
• Vantilatör ne kadar sesli veya sessiz olabilir ?
• Vantilatör çalışırken sallanma yapar mı ?
• Vantilatörün ömrü ne kadardır ?
• Vantilatörler ne kadar dayanıklıdırlar ?
• Üretici verdiği garantinin arkasında nasıl durur ?

Çoğu Vantilatör Çok Az Havayı Etkiler
Güzel görünen ancak çok az havayı etkileyebilen bir vantilatör kimseye konfor sağlamaz. Hava sirkülasyonunu sağlayabilmek için en önemli noktalardan biri kanat çapıdır. Çapın genişliği-kanatların açısı en iyi hava sirkülasyonunun sağlanabilmesi için motor performansıyla senkronize edilmiş olmalıdırlar. Bazı üreticiler materyal azaltarak, sundukları kanat çaplarını desteklemesi gereken motorlarının güçlerinden ve büyüklüklerinden taviz verirler. Dolayısıyla kanat çapını arttırırken, güçsüz motorlara yük binmemesi için hava sirkülasyonundan ödün vermek zorunda kalırlar. Ayrıca, çoğu vantilatör maliyeti azaltmak için ekstra ince kanatlar kullanırlar. Azaltılmış kanat yüzey alanı, daha az hava sirkülasyonu demektir.
Neden Çoğu Vantilatör Daha Az Etkindir ?
Vantilatörün harcadığı enerji ve döndürdüğü hava, vantilatörün toplam etkinliğini oluşturan faktörlerdir. Ufak, düşük voltajlı ürünler daha az enerji harcayabilirler, ama ayrıca da daha az havayı sirküle ederler, bu da etkisiz kalmalarına yol açar.
Niçin Bir Çok Vantilatör Ses Çıkartır ?
Vantilatörünüz çalışırken ortaya çıkan elektrik vızıldaması, zayıf mühendislik dizaynı ve özensiz üretimden kaynaklanmaktadır. Bazı üreticiler, maliyetleri düşürmek amacıyla markasız ve ucuz rulman kullandıkları için sessizliği sağlayamazlar. Ayrıca, montaj parçaları arasındaki hususi tasarruflar da, tıpkı ekstra zayıf ve ince kullanılan metal motor aksamları gibi sesin şiddetini pekiştirirler.

Niçin Çoğu Vantilatör Sallanma Yapar ?
Bir vantilatörün sallanması için birden çok neden vardır. Standart dışı kanat materyallerinin kullanımı ve uygunsuz kanat montajı, kanatların nemlenmesine ve yamulmasına yol açarak sallanmaya neden olurlar. Balans ayarı yapılmamış ve ölçülere uygun hazırlanmamış kanatlar da, ayrıca sallanma yaparlar. Uygun olmayan kanat ayakları, kanat çaplarının ve açılarının bozulmalarına yol açar ve bu da vantilatörünüzün balans ayarının yapılamamasını sağlar. Yetersiz ve kalitesiz üretilen motorların rotları, kolaylıkla balans ayarını bozabilirler ve sallanmayı vantilatörünüzün tam kalbinden yaparlar. Ucuz montaj parçalarından oluşan montajlama sistemi de, ayrıca sallanmaya yol açacak diğer bir etmendir.
Standartların Altındaki Vantilatörlerin Erken Bozulma Nedenleri
• Motor büyüklüğü ve kanat çapları ile açıları birbileri arasında doğru olarak oranlanmamıştır.
• Kalitesiz ve özensiz monte edilmiş kapama/açma zincirleri sorunlar yaratabilir ve montaj yerinden çıkabilirler.
• Yetersiz kalite, kalite kontrol, üretim ve araştırma prosedürleri pazara adi kalitede vantilatörlerin çıkmasını sağlamaktadırlar.
• Hatalı motor bobinajları, motorlarda kısa devreye yol açarlar.
• Düşük kalitedeki rulmanlar ve de tek taraflı kapaklı olanları, içlerine toz kaçırılar ve erken bozulmaya yol açarlar.
• Ucuz materyaller, kalitesiz mühendislik ve standart altı üretim teknikleri, “kelepir” vantilatörlerinin üretiminde kullanılırlar.

Parlak Pirinç Renkli Vantilatörler Niçin İstenmezler ?
Başlangıçta tüm pirinç renkli vantilatörler harika görünürler. Daha sonra, üzerlerinde bozulma ve kararma yapan bölümler oluşmaktadır. Vantilatörünüz ile aydınlatması arasında, renk farklılıkları ortaya çıkmaya başlar.

Kaliteli pirinç ve diğer metalik malzemeler, üretimdeki farklı kaplama işlemleri esnasında temizlemeye ve cilalamaya tabi tutulurlar. Kaliteli kaplama yapılmış bir boyayı anlayabilmek ve çizikleri, pürüzleri görebilmek için yüzeye yakından bakınız. Zemin kolayca görülebiliyor mu ? Eğer öyleyse, o vantilatörden uzak durun. Elinizi, üzerinde gezdirdiğinizde pürüzsüz koruyucu bir astar hissediyor musunuz? İşte bu, Hunter Parlak Pirinç Vantilatörlerde bulabileceğiniz cinsten kaliteli boyamanın bir işaretidir.
Niçin Hunter Garantisi Fark Yaratır?
Hunter, yaklaşık 120 senedir vantilatörlerine ömür boyu motor garantisi vermektedir. Hiçbir üreticide bu şekilde bir kayda rastlayamazsınız. Dolayısıyla, sektördeki en iyi garantiyi aldığınızı bilerek, oldukça mantıklı bir alış-veriş yapmış olursunuz.


Tavan Vantilatörü Seçimi

Maksimum hava sirkülasyonunu sağlayabilmek, doğru oda için doğru vantilatörü seçmekten geçer. En iyi dizayn ile performansı birleştirebilmek için aşağıdaki adımları inceleyiniz.
Adım 1 : Vantilatör Seçimi


Size uyan konfor ve etkinliği sağlamak için, yaklaşık vantilatör ebatlarını seçiniz. ( Eğer, odanızın ölçülerinden emin değilseniz, gerekirse düşük hızda da kullanabileceğiniz bir boy büyük vantilatörü seçiniz.)
Adım 2 : Hangi rengi ve stili tercih etmelisiniz?
Yaşam alınınız ile koordineli bir dizayn seçebilmek için, kanat renkleri ile mobilya veya tahta çerçevelerinizin renklerinin uyumuna dikkat ediniz. Vantilatör gövde rengi ile de, kapılarınızın veya dolaplarınızın renklerinin uyumunu sağlayabilirsiniz. Bir çok vantilatörde ters çevrilebilir kanatlar mevcuttur. Her iki yüzündeki farklı renkler, kanatların uyumunda esneklik sağlamaktadır.
Not : Kanat renkleri, motor renkleri ile uyumlu olarak tasarlanmıştır. Kanatlar farklı renklerde, ayrıca satılmamaktadır.

Adım 3 : Tavanınızın Yüksekliği Nedir ?

Standart Tavanlar

Tüm Hunter vantilatörler, her türlü tavana monte edilebilecek şekilde dizayn edilmiştir.


Alçak Tavanlar
Hunter vantilatörler alçak tavanlar için özel olarak dizayn edilmiştir.. Motor kabı bölümü, tavanınıza uzatma borusu olmadan monte edilebilir durumdadır.


Yüksek Tavanlar
Tüm vantilatörler için 6 mt ye kadar uzatma borusu kullanılabilmektedir.
Adım 4 : Aydınlatmaya İhtiyacınız Var mı ?
Vantilatörünüze uygun bir aydınlatma, yada istediğiniz aydınlatmaya uygun bir vantilatör de seçebilirsiniz. Çoğu Hunter tavan vantilatörlerine aydınlatma takılabilmektedir.
Adım 5 : Kontrol Seçimi
Hem aydınlatmanızı hem de vantilatörünüzü aynı yerden kontrol etmek için duvar kumandası ünitesi tercih edebilirisiniz. Ek olarak, yüksek tavanlı yatak odalarında ve odalarda, uzaktan kumanda kullanabilirsiniz.


Neden Hunter ?
Evinizin Havasını Temizlemede, Sirküle Etmede ve Düzenlemede Lider MarkaŞimdiye Kadar Olduğu Gibi
İnsanlar, 1886 yılında baba John Hunter ve oğlu James Hunter’ ın New York’ un kuzey bölgelerinde ilk suyla çalışan tavan vantilatörünü icat ettiklerinden bu yana konforlu serinlik için güvenle Hunter tavan vantilatörlerini seçmektedirler. Bundan 17 yıl sonra Hunter tavan vantilatörleri, elektrik ile çalışan ilk ürün olmuşlardır. Baba ve oğul, ellerindeki ufak çaplı üretimin bir gün tüm dünyanın güvenle kullanacağı kaliteli ve hassas işçilikli, dünya standartlarına uygun efsanevi bir markaya dönüşeceğini biliyorlardı. Ne varki, yakın tarihte de Hunter, bu sağlam vantilatörleri deniz yolu ile Hindistan, Uzak Doğu, Africa ve ABD nin her yerine göndermeye başladı.
Bugün, 19’ uncu yüzyılın el işçiliği karşılaştırılamaz kalite, stil ve sessiz çalışma performansı yaratmak için 21’ inci yüzyıl teknolojisi ve dizaynıyla birleştirildi. Artık bu fanlar, John ve James Hunter’ ın 120 sene sonra övünecekleri gibi dış mekanlarda, iç mekanlarda göründükleri kadar güzel , iç mekanlarda ise dış mekanlardaki gibi sağlamlar.

Quiet for Life™ Yaşam için Sessiz.
Her bir Hunter tavan vantilatörü, güzel olmasından ve diğer markalardan ziyade çok daha ustalıkla dizayn edilmiş ve yaratılmıştır. Müşterilerimizin, her zaman Hunter performansını talep etmelerinin bir nedeni de budur. Eşsiz motor teknolojimiz ve donanım sistemimiz her Hunter vantilatörünün sessiz ve sallanmadan çalışmasını sağlamaktadır; tıpkı 1886 bu yana üretilen Her Hunter vantilatör gibi. “Yaşam için sessiz”, bu bizim size teminatımızdır.
Zanaatkarlık
Hunter’ ı farklı kılan budur. Bu, tavan vantilatörlerimizin içine koyduğumuz her şeyin kalbidir. Bu, dünya çapındaki müşterilerimizin bulduğu, Hunter tavan vantilatörlerinin sağladığı sessizliğin ve konforun güvencesidir.
Her Dönüşte Kalite
Hunter vantilatörler sessizlerdir. Sessiz bir vantilatör bulabilmek için, gerçek hikayeyi bilmeniz gerekir. Her Hunter vantilatör, içerisinde sessiz çalışma amaçlanarak en iyi materyallerden oluşan ve ihtimamlı testlerden geçen yüksek performanslı Hunter motoru ihtiva eder.
Hunter tavan vantilatörleri güçlü ve performanslı çalışmaları ile ünlülerdir. Sıcak günlerde ihtiyaç duyulan serin esinti ve hava sirkülasyonu çok önemlidir. Hava sirkülasyonu, kanat çapına, şekline ve adedine, en önemlisi de motor performansına bağlıdır. Eğer, bunlardan biri aksarsa bu, hava sirkülasyonunda dengesizliğe ve motor ömründe kısalmaya yol açacaktır. Bizim uluslararası test laboratuarlarımız, mühendislerimizin her tavan vantilatöründe optimal performansı sağlamalarına yardımcı olur.

Ömür Boyu Garanti Üretimi
Hunter vantilatörler, hem iç mekan, hem de dış mekan kullanımlarına dayanıklıdırlar. Bu nedendendir ki , tüm ürünlerimize Ömür Boyu Motor Garantisi verebiliyoruz. Hunter ürünlerinin pas, bozulma ve toza karşı geçirmez özellikleri vardır. Tüm Hunter ürünleri en iyi renk ve maksimum dayanıklılık için sık tozlu boyalarla kaplanmıştır.

3E Avantajı - Hergün Enerji Tasarrufu (Energy Efficiency Everyday™)
Hunter vantilatörleri, eviniz için şık ve konforlu olmalarının yanı sıra, enerji tasarrufu ve elektrik faturalarınızın azaltılması açısından da en iyi yoldur. Tavan vantilatörünüzü takıp kullanmaya başladığınızdan sonra yıllık olarak, %47’ ye kadar serinleme maliyetlerinizde, %15E kadar da ısıtma maliyetlerinizde düşüş sağlayabilirisiniz.
Enerjiden tasarruf etmenin diğer yollarını görmek için ve hesaplama yapabilmek için, Enerji Departmanı sitesindeki hesaplayıcıları kullanabilirsiniz.
Energy Calculators and Software: Homes.

Kaan1 Korbekq
27 Kasım 2013 13:01       Mesaj #3
Kaan1 Korbekq - avatarı
Ziyaretçi
Davlumbaz Karbon Filtresi Nasıl Değiştirilir ?
Öncelikle davlumbaz ile aspiratör asıl olarak aynı makinelerdir. Türkiye ‘de 2 farklı terim kullanılmasına rağmen İngilizce de yalnızca cooker hood olarak tanımlanmaktadırlar. Bu konudaki yanlış algıyı ortadan kaldıralım.

Karbon filtrenin amacı, içerisindeki aktif karbon granülleri sayesinde aspiratör & davlumbaz devirdaim yaparken çekilen hava içerisindeki kokuyu filtrelemektir. Eğer davlumbazınıza karbon filtre takılamıyor ise bu ürüne ihtiyacınız yok demektir.
Eğer davlumbazınız bacalı kullanılmakta ve çekilen havayı dışarı vermekte ise yine karbon filtre ihtiyacınız yok demektir. Eğer bacalı kullanılan bir aspiratör üzerinde karbon filtre takılı ise, çıkarmanız makinenin performansınız arttıracaktır. Bacalı davlumbazlarda karbon filtre kullanmayınız.
Makinenizde kumaş şeklinde bir karbon filtre mevcut ise aynı marka ve model ürün aramanıza gerek yoktur. Electrolux markasının tedarik ettiği 57x47cm ebatındaki universal davlumbaz karbon filtresini satın alıp uygun ölçüde keserek kullanabilirsiniz.
Makinenizde eğer dairesel ya da dörtgen karbon filtre kullanılıyor ise o zaman birçok farklı seçenek içerisinden doğru ürünü bulmanız gerekmektedir. Bunun için hızlı bul kısmından aspiratör & davlumbaz markası ve modeli seçerek sonuca ulaşabilirsiniz Eğer davlumbazının markası mevcut modeller içerisinde yok ise bizimle canlı destek, 0232 347 43 69 nolu telefon ya dainfo@supurgemarket.com adresinden iletişime geçerek uygun ürünü sorabilirsiniz.
Mevcut karbon filtreniz eğer açılabiliyor ise yada siz bir şekilde açıp içerisindeki granülleri değiştirebileceğinizi düşünüyorsanız, electrolux markasının tedarik ettiği 480g miktarında aktif karbon granülleri size daha ekonomik şekilde yardımcı olacaktır.
Karbon filtrelerden aynı ve yeterli performansı alabilmeniz için 12 ayda bir değiştirmeniz önerilmektedir.
Karbon Filtre Nasıl Takılır
Genel olarak dairesel karbon filtreler davlumbazlarda, 2 fan motorunun altında 2 adet olacak şekilde kullanılmaktadırlar. Dörtgen filtreler ise bazı makineler hariç tek kullanılmaktadırlar. Dairesel filtreler farklı bir klips sistemi yok ise karbon filtre yuvasına oturtulup belirtilen yönde (bu genelde saat yönündedir) çevirilip yerleştirilmektedir.
Aşağıdaki, yurt dışında hazırlanmış videoda görsel olarak size bu konuda yardımcı olacaktır

Elektrikli süpürge toz torbası,aksesuar,hortum,filtre,koku çubuğu | Süpürge Market en hızlı kargo & en uygun fiyat


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç