Arama

Cam İşçiliği

Güncelleme: 14 Kasım 2018 Gösterim: 4.002 Cevap: 10
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
14 Kasım 2018       Mesaj #1
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Camcılığın gelişmesi

Ad: cam4.JPG
Gösterim: 576
Boyut: 17.2 KB

Soda camları en azından 2 bin yıldır, kurşunlu camlar yaklaşık 400 yıldır bilinmektedir; öbür cam türleri ise 20. yüzyılda geliştirilmiştir.
Sponsorlu Bağlantılar

Yüzyıllar boyunca gerek kullanım eşyası olarak, gerek bezeme amacıyla çok değişik cam eşya üretilmiştir. Bir yandan cam üretimindeki ve işlenmesindeki teknik gelişmeler, öte yandan beğenilerin ve modanın değişmesi, yaratıcı bir sanat olarak cam işçiliğinin tarihsel gelişimini belirlemiştir. Cam üretiminin başlangıcı ilkçağa dayanır, ama camın ilk kez ne zaman ortaya çıktığı bilinmemektedir. İÖ y. 2500’e tarihlenen Mısır cam boncukları, bilinen en eski cam ürünleridir. Mısır’da daha sonra, zikzak desenli ya da tüyü andıran renkli çizgilerle bezenmiş cam kaplar yapılmıştır.

Çağdaş cam üretiminin öncüsü sayılan en önemli merkezler ise Ptolemaios dönemindeki İskenderiye, daha sonraları da Roma idi. İskenderiyeli ustalar mozaik cam tekniğini geliştirmişlerdi. Bu teknikte, değişik renklerdeki cam çubuk dilimleri, değişik süsleme dokuları oluşturmak üzere çaprazlamasına kesiliyordu. Bir mozaik cam türü olan binçiçek cam işinde ise çubuklar, çiçek biçimlerini andıran örgeler oluşturacak biçimde kesiliyordu. Bu model 19. yüzyılda kâğıt ağırlıklarının yapımında yaygın olarak kullanılıyordu. Belirli bir biçim vermek üzere camın kalıplanması tekniği de eski zamanlarda geliştirilmişti. Oyma ve renklendirme işlemleri uygulanarak çeşitli bezemelerin yapılması o zamanlarda biliniyordu.

Büyük bir olasılıkla İÖ 1. yüzyılda geliştirilen cam üfleme yöntemi, Sidon (Sayda), Beroia (Halep), Epiphoneia (Hama) ve Palmyra (bugün Humus’ta) bölgelerindeki Suriyeli cam ustalarının buluşudur. Cama istenen biçimi verme olanaklarının sınırsız olduğu bu teknikte, önceleri kalıp içine üfleme yapılıyordu, istiridye kabuğu, üzüm salkımı ve insan başı biçimindeki kalıplara üflenerek üretilen cam kaplar, ilk dönem Suriye cam sanatının ortak ürünleridir. Sonraları Suriyeli cam üfleyicileri kahp kullanmaksızm camı doğrudan doğruya üfleyerek küresel biçimler yapmayı başardılar.

Temel özellikleri günümüze değin değişmeden kalan bu teknikle macun kıvamındaki erimiş cam, içi boş bir borunun ucunda toplanır, bu cam kütlesi, borudan üflenen havayla balon gibi şişirildikten sonra, sürekli üflenip borunun çevresinde döndürülerek ya da düzgün bir taş ya da demir yüzey üstünde yuvarlanarak kap biçimine sokulur. Kulp ya da ayak gibi ekler, camı o noktada eritip kaynak yaparak birleştirilir. Sertleşip donmadan önce, bu yumuşak cam kütlesi el aletleriyle işlenebilir ya da makasla kesilebilir. Suriyeli cam ustalarının ürettikleri gündelik ya da özel amaçlı kullanıma yönelik üfleme cam kaplar Roma İmparatorluğumun her yanma ihraç edilirdi. Sonraki yüzyıllarda Romalılar kamayö camının yetkin hale getirdiler. Bu tür camda, bir cam katmanı kesilip çıkarılıyor ve bu işlem sırasında kabartma desenler oluşturuluyordu.

İslam sanatında camın çok geniş bir kullanım alanı vardı. Sur, Şam, Halep ve Rakka’daki pek çok cam atölyesi cam üretim ve işçiliğinin merkezi olarak sivrildi. Genellikle pencerelerde kullanılan renkli camların yanı sıra, kadeh, sürahi, kâse ve tabak biçimindeki cam eşya üretimi özellikle Memlûkler ve Eyyubiler döneminde yüksek bir düzeye ulaştı.

Camın tarihindeki başka önemli gelişmeler 15. yüzyılda Venedik’te görüldü. Venedik’teki Murano Adası daha 13. yüzyılda bir cam işçiliği merkezi durumuna gelmişti. Başlangıçta Venedikli cam yapımcıları, İtalyan Rönesansı’na özgü örgeler taşıyan, bol renkli ve süslü parçalar üretmek amacıyla, ortaçağdan ve eski zamanlardan gelen birçok bezeme tekniklerinden yararlandılar (Venedik cam işi).
Venedikliler daha sonraları da cam sanatına özgün katkılarda bulundular, cristallo denen ve kristale benzeyen duru bir cam geliştirdiler. Bu cam türü, temel bir ihraç malı durumuna geldi ve bütün Avrupa’ ya yayıldı. Bu türden basit üfleme cam eşya 16. yüzyılda çok tutuluyordu. Böyle camlar, zarif desenlerin oyma tekniğiyle işlenmesine uygundu. 16. yüzyılın başlarında kullanılmaya başlayan oyma tekniği, 18. yüzyıla değin bütün Avrupa’da yaygınlığını sürdürdü. Elmaslı oyma tekniği özellikle Felemenk’te ve Almanya’da uygulandı (oymalı cam işi).

17. yüzyılın sonlarında Bohemya önemli bir cam üretim bölgesi oldu ve özellikle barok üsluptaki kesme ve oymalı cam ürünleriyle ün kazandı (Bohemya cam işi). Bölge 20. yüzyıl başlarına değin de bu önemini korudu.

17. yüzyılda İngiltere cam yapımında, basitliğiyle ünlü Venedik geleneğini sürdürüyordu. Cam yapımcısı George Ravenscroft 1675’te Venedik türü cama kurşun oksit ekleyerek yoğun, ağır bir cam elde etti. Kurşunlu kristal, daha sonraları değerli bir eşya olarak çok tutulan bir cam türü haline geldi.

İngiliz camlan, bezemeli ayaklı kadehler aracılığıyla tanınır. 18. yüzyıl başlarında ayağı boğumlu bir bardak modeli yaygınlaştı. Daha sonra bardak ayağını oluşturan cam boğumların içindeki hava kabarcıkları ile renkli çizgilerin çekilip burulmasıyla sarmal biçimde bezemeler yapıldı. Oyma da, özellikle armaların ve yazıların işlenmesinde kullanılan, yaygın bir bezeme biçimiydi.

Mine işi Ingiltere’de 18. yüzyılın ortalarında yaygınlaştı ve Bristol camı da denen bir cam türünün gelişmesine yol açtı. Bu alanda önde gelen sanatçılar, Newcastle upon Tyne’daki Beilby ailesinden yetişti.

18. yüzyılda kesme cam yaygınlaştı. Bu teknik yetkinleştirildikçe, önemli ifade zenginliği olanakları ortaya çıktı. 18. yüzyılın sonlarında İrlanda’da bu teknik daha geliştiğinde, ışığı yansıtması için camın bütün yüzü boydan boya kesiliyordu. İngiliz ve İrlanda’nın kesme kurşunlu kristalleri, Avrupa ve ABD’de de yaygınlaştı ve günümüze değin yaygınlığını korudu. Waterford cam işi bu türün önemli bir örneğidir.

ABD’de birçok cam yapım şirketi kurulmuş, ama bunların hiçbiri 18. yüzyıl sonlarına değin öne çıkamamıştı. İlk önemli cam ürünleri 18. yüzyılın ortalarına doğru New Jersey eyaletinde üretilmeye başladı. Caspar Wistar’ın kurduğu bu atölye yüzyılın sonuna doğru üretilmeye başlayan Güney Jersey cam işi örneklerinin bir başlangıcıydı. Bunu 1760’larda Pennsylvania’da kurulan (Stiegel cam işi), 1780’lerde John Frederick Amelung tarafından Maryland eyaletindeki New Bremen’de oluşturulan (Amelung cam işi) ve 19. yüzyılın başında da Pittsburg’da açılan (Pittsburgh cam işi) atölyeler izledi. Bu yüzyılda adını Boston and Sandwich Glass Company’den (kuruluşu 1825) alan ve Sandwich cam ışi diye anılan preslenmiş cam özellikle çok kullanılan bir Amerikan cam türü idi. 19. yüzyıl ortalarına gelindiğinde Amerikan cam sanayisi seri üretime geçmiş bulunuyordu.

19. yüzyılın sonlarında bazı cam yapımcıları çok bezemeli (renkli ya da kesme) parçalan bırakıp camın kendi güzelliğine ağırlık veren bir tarza yöneldiler. Art nouheau döneminde bazı önemli değişmeler görüldü. Louis Comfort Tiffany tarafından bulunan Tiffany (Favrile) cam işi doğal biçimlerden üretilmiş akıcı biçimleri ve parlak yüzeyiyle çok tutuldu ve özellikle Orta Avrupa’daki cam yapımcılannı etkiledi. Fransız cam yapımcısı Emile Galle ve Daum Freres şirketi de art nouveau dönemindeki önemli tasarımcılardandı.

18. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’daki Baccarat’da açılan atölyeler (Bakara cam işi) bu dönemde sanat değeri yüksek Amelung cam işi örneklerinden Bremen kapaklı kadehi, 1788; Metropolitan Sanat Müzesi, New York Metropolitan Museum of Art, New York, Rogers Fund cam eşya üretti. Fransız cam sanatının önderlerinden olan Rene Lalique kabartma süslemeli cam ürünleriyle dikkati çekti. New York’taki Steuben Glass Company duru cam eşya üretti. Bunlar çoğunlukla oymalı desenleri olan, gerçek kristal heykellerdi. Bütün ürünler 20. yüzyıl cam yapımcılığının klasik örnekleri durumuna geldi.

20. yüzyılda İskandinav camı, tasarımının bütün dünyada beğenilen zarafeti ve yalınlığıyla ün kazandı. İsveç’teki Orrefors (Orrefors cam işi) ve Kosta da önde gelen cam eşya yapım şirketleridir.
kaynak: Ana Britannica

SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
14 Kasım 2018       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Venedik cam işi

Ad: venedik9.JPG
Gösterim: 351
Boyut: 36.2 KB

13. yüzyıldan beri Venedik’te yapılan cam sanatı ürünleri.
Sponsorlu Bağlantılar

Venedik’te daha 1224’te bir cam üflemecileri loncasının kurulduğu bilinirse de, günümüze ulaşmış en eski Venedik cam işi örneklerinin tarihi 15. yüzyıl ortaları olarak belirlenmiştir.

Bu nedenle Venedik camlarının ilk dönemi konusunda bilinenler büyük ölçüde varsayımlara dayanır. 1291’de cam atölyelerinin Venedik’in karşısındaki Murano Adasına taşındığı ve burada kaldığı bilinmektedir. Konstantinopolis’in (İstanbul) 1204’te Haçlıların eline geçmesi, 1453’te de Osmanlılar tarafından alınması çok sayıda BizanslI cam işçisinin kenti terk ederek Venedik’e gitmesine yol açtı. Günümüze çok sayıda cam işi örneğinin ulaştığı 16. yüzyılda ise Venedik artık dünya çapında bir güç olma durumunu yitirdi ve bu nedenle cam sanatı da kentteki başka sanat dallarının çoğu gibi ticari açıdan bir gerileme dönemine girdi.
Ad: venedik1.JPG
Gösterim: 292
Boyut: 15.2 KB

15. yüzyılda cristallo denen ve görünüşü neceftaşına benzeyen duru camın geliştirilmesine ağırlık verildi. 16. yüzyıla gelindiğinde, duru camın renklendirilmesi ve camdaki madenlerin ham cama verdiği duman renginin giderilmesi gibi uygulamalara yönelindi. Bu dönemde altın yaldızlama ve mineleme teknikleri de biliniyordu. 16. yüzyıldan kalma Venedik cam işleri arasında, değişik renklerdeki ince cam çubukların birbirine kaynaştırıldığı bin çiçek, camın mermere ya da başka taşlara benzetildiği calcedonio ve çoğunlukla beyaz cam çubukların cam eşya içine çeşitli desenler oluşturacak biçimde gömüldüğü latticinio gibi teknikler de kullanılıyordu. 16. yüzyılda ayrıca camın niteliği geliştirilerek elmaslı oyma tekniği de uygulandı. Cam sanatına ilişkin bilgiler sır olarak saklanıyor, bunları başkalarına verenler ağır biçimde cezalandırılıyordu.
Ad: venedik2.JPG
Gösterim: 320
Boyut: 22.4 KB

Venedikli cam üflemecilerinin 16. ve 17. yüzyıldaki başlıca üretimi kadehti. Bu kadehlerin özelliği, cam henüz soğumadan kerpeten gibi araçlarla ince bir biçimde işlenen ayaklarıydı. Kadehin iki yanma simetrik kanatlar yapılıyor, bazen de bunlar hayvan ya da maske biçiminde işleniyordu. Aşırı süslendiği için kullanılamayacak duruma gelen örnekler de vardı. Bu tür gösterişli kadehlere bouquetier (çiçeklik) deniyordu.

Cam işçilerinin başka yerlere göç etmesi kısıtlanmış olmakla birlikte, birçok Venedikli cam ustası özellikle Cenova yakınlarındaki Altare’ye gitti. Kıskançlıkla saklanan teknik bilgiler herkesçe öğrenildi. 11. yüzyılda Normandiya’dan gelen cam yapımcılarının kurmuş olduğu Altare cam sanayisi Venedik cam işlerinden bağımsız olarak gelişmişti. Venedik üslubunun ve cam yapım yönteminin hızla yayılmasında Altare cam ustalarının büyük rolü oldu; Murano’ dan kaçan birkaç yüz Venedikli ile birlikte, birçok Avrupa ülkesinde cam sanayisinin kurulmasına katkıda bulundular.
Ad: venedik3.JPG
Gösterim: 342
Boyut: 18.6 KB

16. yüzyıldan başlayarak Venedik cam işlerinin benzerlerini façon de Venise (Venedik modeli) adı altında Fransa, Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkeler de üretmeye giriştiler. Gerçek Venedik camından ayırt edilmesi çok güç olan bu cam işleri Avrupa’daki önemli cam atölyelerinin çok satış yapan ürünlerinin başında geliyordu. İngiltere’de, ilkel cam dışında üretilen ilk güzel cam örneği bir façon de Venise'di. Venedik’ten gelerek 1573’te Londra’da bu camı yapan Jacopo Verzelini (1522-1606), 1575’te kraldan cam üretimi için özel bir izin aldı. Anvers’de de Venedik etkisi çok güçlüydü. Buradaki cam sanayisini 16. yüzyılda Venedikli işçiler başlattı. 17. yüzyıl Ispanyol camları da özgün Venedik işlerinden yalnızca teknik yetkinlik açısından ayırt edilebiliyordu. Ama 17. yüzyıl sonunda Venedik cam işinin Avrupa’daki önemi azaldı.
Ad: venedik7.JPG
Gösterim: 302
Boyut: 21.5 KB

18. yüzyılda, başta Bohemya olmak üzere çeşitli ülkelerle rekabet etmek zorunluluğu da ortaya çıktı. Venedik camlan artık eskisi gibi aranır olmaktan çıktıysa da, ayna ve boncukların yanı sıra 17. yüzyıla özgü örneklerin üretimi sürdürüldü. 19. yüzyılda da eski örneklerin yinelenmesi dışında bir gelişme görülmedi. 20. yüzyılda ise latticinio gibi eski teknikler aynı ustalıkla uygulanmakla birlikte birtakım zevksiz ürünler ortaya çıktı. Ama 1960’lardan sonra kum saati gibi güzel cam işi örnekleri de yapılmaya başladı. Günümüzde 17. yüzyıl camlarının üretimi de sürdürülmektedir.
kaynak: Ana Britannica

SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
14 Kasım 2018       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Venedik cam işi

Ad: venedik4.JPG
Gösterim: 331
Boyut: 17.3 KB Ad: venedik6.JPG
Gösterim: 299
Boyut: 23.2 KB Ad: venedik8.JPG
Gösterim: 316
Boyut: 20.8 KB
Ad: venedik10.JPG
Gösterim: 295
Boyut: 22.9 KB Ad: venedik11.JPG
Gösterim: 220
Boyut: 17.5 KB Ad: venedik12.JPG
Gösterim: 226
Boyut: 28.2 KB
Ad: venedik13.JPG
Gösterim: 223
Boyut: 19.2 KB Ad: venedik5.JPG
Gösterim: 255
Boyut: 56.5 KB
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
14 Kasım 2018       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Bohemya cam işi

Ad: bohemiya13.JPG
Gösterim: 296
Boyut: 31.3 KB

Bohemya ve Silezya’da 13. yüzyıldan beri üretilen dekoratif cam eşya.

Özellikle 1685’ten 1750’ye değin yapılan barok üsluptaki kesme ve oymalı camlar çok ünlüdür. 17. yüzyıl başlarında Prag’da imparator II. Rudolf’un değçrli taş yontucusu Caspar Lehmann, bu taşlarda uygulanan bakır ve tunç çarklarla yontma tekniğini cama uyguladı. Camda intaglio (Tiefschnitt “derin kesme”) ile yüksek kabartma (Hochschnitt “yüksek kesme”) teknikleri çok eski çağlardan beri bilinmekle birlikte, Lehmann bu tekniği geliştirip kişisel bir üslup yaratan ilk çağdaş cam kesicisi oldu.
Ad: bohemiya11.JPG
Gösterim: 248
Boyut: 33.4 KB

Bir okul kurduysa da, en yetenekli öğrencileri Bohemya dışına göç ettiler. Bunların arasında ünlü Nürnberg oymabaskı okulunun kurucusu Georg Schwanhardt da vardı. Böylece y. 1700’de ağır ve çok parlak olan potasyum kireç camı (Bohemya kristali) bulunana değin, çam kesmeciliği bir gelişme gösteremedi. İlginç desenleri, örgelerinin bolluğu, zengin ve gösterişli bezemeleri Bohemya kristalini dünyanın en ünlü cam işi haline getirdi.
Ad: bohemiya7.JPG
Gösterim: 230
Boyut: 17.7 KB

18. yüzyılın sonlarına doğru, rokoko üslubunun ortaya çıkmasıyla Bohemya cam işinin yaygınlığı kesme bezemeli İngiliz camının gerisinde kaldı. Bohemya cam işi bu rekabeti, siyah üstüne altın yaldızlı Çin tarzı (chinoiserie) desenleri olan “hyalith” ve yarı değerli taşlara benzeyen “lithyalin” cam işleriyle sürdürdü. Ayrıca kesme desenli ve mineli ucuz yakut cam ve beyaz ppal kaplama cam işleri de üretildi.

19. yüzyılın sonlarına doğru Bohemya cam işinin sanatsal niteliği azaldı, ama Viyanalı bir sanayici olan Ludwig Lobmeyr, Kamenicky Senov’da (Steinschönau) bir cam atölyesi kurarak bu üretim dalını yeniden canlandırdı.
kaynak: Ana Britannica
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
14 Kasım 2018       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Bohemya cam işi
Ad: bohemiya2.JPG
Gösterim: 226
Boyut: 19.2 KB Ad: bohemiya3.JPG
Gösterim: 250
Boyut: 26.3 KB Ad: bohemiya4.JPG
Gösterim: 232
Boyut: 21.2 KB
Ad: bohemiya5.JPG
Gösterim: 211
Boyut: 17.4 KB Ad: bohemiya6.JPG
Gösterim: 221
Boyut: 19.8 KB Ad: bohemiya8.JPG
Gösterim: 205
Boyut: 20.4 KB

Ad: bohemiya9.JPG
Gösterim: 212
Boyut: 14.2 KB Ad: bohemiya10.JPG
Gösterim: 209
Boyut: 21.8 KB Ad: bohemiya12.JPG
Gösterim: 226
Boyut: 25.2 KB
Ad: bohemiya14.JPG
Gösterim: 211
Boyut: 21.8 KB Ad: bohemiya15.JPG
Gösterim: 212
Boyut: 17.9 KB Ad: bohemiya16.JPG
Gösterim: 198
Boyut: 22.3 KB
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
14 Kasım 2018       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Waterford cam işi

Ad: waterford3.JPG
Gösterim: 223
Boyut: 19.3 KB

1729’dan beri İrlanda’da Waterford’da üretilen derin kesimli cam işi.

Özelliği kalın çeperli, derin oyulmuş geometrik örgelerle bezeli ve parlak cilalı olmasıdır. İlk örneklerin dumanlı, mavimsi gri renkleri bir hata olarak görülüyordu; berrak kristal ancak 1830’dan sonra üretildi. Ama günümüzde koleksiyoncular en çok bu koyu renkli camlara değer vermektedir.

Tipik Waterford ürünleri arasında elmas kabuğu kesimli kollan olan rokoko avizeler, duvar lambaları, şamdan ayakları, sürahiler ve vazolar bulunur.
Ad: waterford2.JPG
Gösterim: 250
Boyut: 40.0 KB
Waterford cam üretiminde üslup bakımından birbirini izleyen iki ayrı dönem görülür. 1770’ten sonra İngiltere’de yeni-klasik üslupta daha ince ve yalın parçalar yapılırken, Waterford’dâ rokokoya özgü biçim ve kesimlerin uygulanması sürdürüldü. Ama zamanla orada da aynı üslup benimsendi. İngilizlerin cam işine getirdikleri ağır vergilerin kârlılığı yok etmesi üzerine Waterford imalathanesi 1851’de üretime son verdi. 1951’de Irish Glass Bottle Company kentte yeni bir imalathane açtı ve eski Waterford camlarını yeniden canlandırmaya yöneldi.
kaynak: Ana Britannica
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
14 Kasım 2018       Mesaj #7
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Waterford cam işi
Ad: waterford4.JPG
Gösterim: 276
Boyut: 22.2 KB Ad: waterford5.JPG
Gösterim: 214
Boyut: 16.8 KB Ad: waterford6.JPG
Gösterim: 241
Boyut: 25.1 KB
Ad: waterford7.JPG
Gösterim: 205
Boyut: 27.5 KB Ad: waterford8.JPG
Gösterim: 217
Boyut: 27.7 KB Ad: waterford9.JPG
Gösterim: 216
Boyut: 23.7 KB
Ad: waterford10.JPG
Gösterim: 235
Boyut: 23.0 KB Ad: waterford11.JPG
Gösterim: 227
Boyut: 13.6 KB Ad: waterford12.JPG
Gösterim: 205
Boyut: 15.3 KB
Ad: waterford13.JPG
Gösterim: 251
Boyut: 14.5 KB Ad: waterford14.JPG
Gösterim: 229
Boyut: 16.9 KB Ad: waterford15.JPG
Gösterim: 264
Boyut: 23.7 KB
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
14 Kasım 2018       Mesaj #8
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Stiegel cam işi


Amerika’da Alman asıllı Henry William Stiegel’in 1768’de Manheim kasabasında ürettiği cam eşya.

Çok kısa bir süre üretilmiş olmakla birlikte mavi, mor, yeşil renkli ya da kristal beyazı bu ürünler yüksek nitelikleriyle çok tutulmuştu. Stiegel’in 1774’te iflas etmesi üzerine üretim durdu, fabrika da satıldı.
kaynak: Ana Britannica
Ad: stiegel1.JPG
Gösterim: 262
Boyut: 27.6 KB Ad: stiegel2.JPG
Gösterim: 268
Boyut: 26.3 KB
Ad: stiegel3.JPG
Gösterim: 255
Boyut: 67.7 KB Ad: stiegel5.JPG
Gösterim: 287
Boyut: 31.5 KB
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
14 Kasım 2018       Mesaj #9
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Amelung cam işi


ABD’de 1784-95 arasında Alman kökenli John Frederick Amelung tarafından üretilen cam eşya.

Alman ve Amerikalı girişimcilerden sermaye sağlayan Amelung, Maryland’deki Frederick kenti yakınlarında New Bremen Glassmanufactory’yi (New Bremen Cam Fabrikası) kurdu. Almanya’dan cam işçileri ve başka el sanatçıları, eğitmenler, müzik öğretmenleri ve bir de doktor getirterek kendi kendine yeten bir topluluk oluşturmaya çalıştı.

Bu girişim Washington, Jefferson ve Franklin gibi kişiler tarafından da desteklendi; 1789’da pencere camı ve başka cam ürünler için koruyucu bir gümrük vergisi önerildi. Bu vergi, Amerikan Anayasası yürürlüğe girdikten sonra kabul edilen ilk koruyucu gümrük vergisiydi. Ama iddialı tasarısı başarısızlığa uğrayan Amelung, girişimini kurtarmak için 1790’da Kongre’den yardım istedi. Bu konuda borç vermenin anayasal yetkileri içinde bulunup bulunmadığını ve böyle bir örnek oluşturmanın uygun düşüp düşmeyeceğini tartışan Kongre sonunda öneriyi geri çevirdi; New Bremen sanayisi iflas etti.

Amelung camlarından günümüze yalnızca birkaç örnek kalmıştır. Bunların çoğu kazıma yöntemiyle bezenmiş süs eşyasıdır. Aralarında George Washington’a verilmiş bir servis takımı ile Amelung’a destek olan Alman sermayeciler için yapılmış kapaklı bir kadeh vardır.
kaynak: Ana Britannica
Ad: amelung1.JPG
Gösterim: 210
Boyut: 13.2 KB Ad: amelung2.JPG
Gösterim: 227
Boyut: 17.3 KB Ad: amelung3.JPG
Gösterim: 211
Boyut: 14.7 KB
Ad: amelung4.JPG
Gösterim: 209
Boyut: 15.3 KB Ad: amelung5.JPG
Gösterim: 206
Boyut: 14.9 KB Ad: amelung6.JPG
Gösterim: 210
Boyut: 14.6 KB
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
14 Kasım 2018       Mesaj #10
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Bakara cam işi

Ad: bakarat11.JPG
Gösterim: 274
Boyut: 28.6 KB

1765’te Fransa’daki Baccarat’da kurulmuş ünlü bir cam yapımevince üretilen cam eşyaya verilen ad.

Önceleri pencere, sofra takımı ve sanayi kullanımları için sodalı cam üreten yapımevi, 1817’de Belçikalı bir kristal yapımcısı tarafından satın alındıktan sonra bu tür cam yapımında uzmanlaştı. 1823’te uluslararası bir cam sergisinde ilk altın madalyasını kazanan şirketin 1925 Dekoratif Sanatlar Sergisi’nde yer alan ürünleri, art deco üslubunun biçimlenmesinde önemli bir rol oynadı. Şirketçe üretilen sanat değeri yüksek çeşitli yapıtlar arasında Emile Gaile’nin ürünleri de bulunmaktadır.

Baccarat yapımevi 1846’da cam ağırlık üretimine başladı. Süslemeli cam eşya yapımında kullanılan bingüllü, kamayö, heykel, oyma ve kaplama gibi pek çok farklı tekniklerle işlenmiş olmalarına karşın oldukça ucuz olan bu cam ağırlıklar koleksiyoncuların gözdesi haline geldi. Günümüzde yapımevi, eski modellerde çeşitli sofra takımları üretmektedir.
kaynak: Ana Britannica
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

24 Ekim 2006 / virtuecat Bilgisayar
13 Kasım 2018 / Misafir Türkiye Cumhuriyeti
8 Aralık 2018 / _Yağmur_ Botanik
12 Kasım 2018 / ener X-Sözlük
30 Aralık 2012 / Jumong Sinema ww