Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 20 Ağustos 2012  Gösterim: 41.877  Cevap: 3

İslam'ın Şartları - Kelime-i Şehadet (Şehadet Etmek)

22 Ocak 2010 19:14       Mesaj #1
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Kelime-i Şehadet Nedir?

kelimeisehadet
Sponsorlu Bağlantılar

Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhu ve resûluhu

Türkçesi: "Tanıklık ederim ki Allah'tan başka İlah yoktur ve yine tanıklık ederim ki Muhammed onun kulu ve peygamberidir." Arapça'da "La" ve "İlla" kelimelerinin kullanım şekline göre, ilk bölüm "Hiçbir İlah yoktur, sadece Allah vardır." şeklinde de tanımlanmaktadır.

La ilâhe illallah, "Allah'tan Başka İlah Yoktur" manasına gelen Arapça ibaredir. İslam inancındaki Allah'tan başka ilah olmadığı esasının beyanı olan ibaredir. Kelime-i Tevhid'in ilk kısmıdır. Ayrıca Tevrat'ta 10. emir içinde yer alır.


İslâm'a girişin temel şartı olan cümle. Bu Arapça cümle, "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve rasûluh"tur. Şehadet cümlesi tevhidi ve Hz. Muhammed (s.a.s)'in peygamberliğini ifade eden iki bölümden oluşur. Birinci bolümde Allah'tan başka ilah olmadığına, ikinci bölümde de Hz. Muhammed (s.a.s)'in Allah'ın kulu ve rasulü olduğuna tanıklık edilir. Bu tanıklık kesinlik kazanan bir bilgi ve inancın dille açıklanması anlamındadır.

İslâm, Allah'ın birlenmesi (tevhid) ile Rasul'ün Allah'tan getirdiklerinden oluşur. Diğer tüm inanç esasları, insan ve toplum hayatını düzenleyecek emir ve yasaklar, Allah'a ve Peygamber'inin O'ndan getirdiklerine inanmanın içindedir. Bu nedenle Kelime-i Şehadet İslâm'ın en özlü bir ifadesidir ve bu cümlenin söylenmesi tüm İslâm'ın topluca (mücmel olarak) kabulü anlamına gelir. Kişinin Allah'tan başka ilah bulunmadığını söylemesi, Kur'an'ın tanımladığı tüm isim ve sıfatları ile Allah'ın varlığına iman ettiği; Hz. Muhammed (s.a.s)'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu söylemesi de onun Allah'tan getirdiği tüm emir ve yasaklara, tüm haberlere inandığı, bunlara itaatla yükümlü olduğunu kabul ettiği anlamına gelir. Aynı cümle içinde Hz. Muhammed (s.a.s)'in Allah'ın "kulu" olarak tanımlanması da Rasul'ün sözgelimi Hristiyanların yaptıkları gibi yüceltilmemesi, tanrılaştırılmaması gereğini ve bununla ilgili yükümlülüğü belirtir.

Kelime-i Şehadet-i söyleyen kişi müslüman ve İslam toplumunun bir üyesi olur. Artık İslâm hukukunun müslümanlara tanıdığı tüm haklara sahiptir. Eğer müslümanlarla savaş halindeki bir toplumun üyesi (harbi) ise dokunulmazlık kazanır. Öldürülemez, esir edilemez, mal varlığına el konulamaz. Hiç kimse Kelime-i şehadet'i söylemeye zorlanamaz; zorlanan kişinin şehadeti geçerli sayılmaz. Buna karşılık kendiliğinden şehadet getiren kişiden girdiğini ilan ettiği İslâm'ın tüm kural ve gereklerini öğrenmesi, yerine getirmesi beklenir.

Ahmed ÖZALPMisafir
23 Ocak 2010 13:27       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Şahadet kelimesinin kaynağı nedir? Kelime-i şehadet?

Bazıları “Ne Allah’ın ne de peygamberin demediği bir söz var ki, onu söylemeyen Müslüman olmaz Bu söz nedir?” diye bir bilmece şeklide soru sorarlar Tabii ki, cevap olarak da “Miraçta, Hz Peygamber ile Allah arasında geçen ve Teşehhütte yerini alan tahiyyattan sonra, Hz Cebrail de Kelime-i şahadet getirmiştir” Yani sorunun cevabı kelime-i şahadettir

Kelime-i şahadetin kaynağı ayet ve hadislerdir:

a İmanın altı şartından birincisi, kelime-i şahadettir

b İslam’ın beş şartının başında da kelime-i şahadet gelir (bk Müslim, İman,5)

c “Allah’a ve Resulüne iman edin” mealindeki bir çok ayet, kelime-i şahadeti ön planda tutuyor (bk Afraf, 7/158; Hadid, 67/7; Teğabun, 64/8)

d Hz Muaz anlatıyor: Hz Peygamber(asm) beni (Yemen’e) gönderirken şu tavsiyelerde bulundu: “Muhakkak ki, sen ehl-i kitap olan bir topluluğun yanına gidiyorsun Önce onları ‘Allah’tan başka ilah olmadığına, benim de Allah’ın Resulü olduğuma şahadet etmeye davet et Eğer bunu kabul ederlerse, onlara her gece ve günde/24 saatte, beş vakit namazı Allah’ın kendilerine farz kıldığını bildir Eğer bunu da kabul ederlerse, zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere, Allah’ın kendilerine sadaka/zekâtı farz kıldığını bildir Şayet bunu kabul ederlerse, mallarının en iyisini almaktan sakın Ayrıca mazlumun bedduasından sakın, çünkü onunla Allah arasında bir perde yoktur” (Müslim, İman, 7)

Kelime-i Şahadet Getirmenin Faydaları

Kelime-i şahadet ‘’eşhedü en la ilahe illALLAH ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh’’ demektir Şehadeti söylemenin 130 kadar faydası vardır Bunlardan 30 tanesi şunlardır:

Dünyada olan 5 fayda
1- Adı güzel çağrılır
2- İslamın emir ve yasakları kendisine farz olur
3- Cezadan ve aşağılanmaktan kurtulur
4- ALLAHü azim-üş-şan, ondan razı olur
5- Cümle müminler ona muhabbet eder

Ölürken olan 5 fayda
1- Azrail aleyhisselam ona güzel suretle gelir
2- Yağdan kıl çeker gibi ruhunu alır
3- Cennet kokuları gelir
4- Müjdeci melekler gelir
5- Merhaba yâ mümin! Sen cennetliksin denir

Kabirde olan 5 fayda
1- Kabri geniş olur
2- Münker ve Nekir güzel suretle gelir
3- Bir melek ona bilmediğini talim eder( öğretir )
4- ALLAHü azim-üş-şan bilmediğini hatırına getirir
5- Cennetteki makamı görünür

Arasat’ta olan 5 fayda
1- Sual ve hesabı kolay olur
2- Kitabı sağından verilir
3- Mizanda sevabı ağır gelir
4- Arş’ın altında gölgelenir
5- Sıratı yıldırım gibi geçer

Cehennemde olan 5 fayda
1- Cehenneme girerse, Cehennem ehli gibi gözleri gök olmaz
2- Şeytanı ile çatışmaz
3- Ellerine ateşten kelepçe, boynuna zincir vurulmaz
4- Hamim suyundan içirilmez
5- Ebedi cehennemde kalmaz

Cennette olan 5 fayda
1- Cümle melekler ona selam verir
2- Sıdıklar ile refik olur
3- Ebedi cennette kalır
4- ALLAHü teala ondan razı olur
5- ALLAHü tealanın cemalini görürDaisy-BT
29 Kasım 2010 12:29       Mesaj #3
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

Kelime-i şehadet

İslam'ın şartlarının ilki Müslüman olabilmek için ilk şart Kelime-i şehadet getirmektir. Kelime-i şehadet şu­dur:

Eşhedü enlâ ilahe illallah ve eşhe-dü enne Muhammed'in abdühü ve re­sul ühü. (Ben şehadet ederim ki Al­lah'tan başka Tann yoktur, yine şe­hadet ederim ki Muhammed O'nun kulu ve peygamberidir.)

Kelime-i tevhid

Allah'ın birliğini ifade eden cüm­ledir. Allah'ın mutlak bir olduğunu, O'ndan başka tapılacak Mâbud bu­lunmadığını ifade eder. Şöyledir:

Lâ ilahe illallah, Muhammedün resûlüllah.
(Allah'tan başka ilah yoktur, Mu­hammed O'nun peygamberidir.)İslam Ansiklopedisi
20 Ağustos 2012 04:10       Mesaj #4
buz perisi - avatarı
VIP Lethe
Kelime-i Şehadet
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

Söylenmesi Müslüman olmanın koşullarından biri olan, Arapça "Eşhedü en lâ ilâhe illa'l-Lâh ve eşhedü enne Muhammedün abdühu ve resuluhu" (Tanıklık ederim ki Allah'tan başka Tanrı yoktur ve Muhammet, onun kulu ve elçisidir) cümlesine verilen ad. Bu söz kısaltılarak: "Eşhedü en lâ ilâhe illâl-Lâh ve eşhedü enne Muhammedün resulu'l-Lâh" biçiminde de söylenebilir. Müslüman olacak bir kimsenin yapacağı ilk iş kelimei şahadeti söylemektir. Buna şahadet getirmek denir.


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç