Arama

İslam'da İman ve İmanın Şartları

Güncelleme: 21 Kasım 2012 Gösterim: 9.721 Cevap: 0
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
21 Kasım 2012       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
İslam'da İman
MsXLabs.org & Vikipedi, özgür ansiklopedi
Sponsorlu Bağlantılar

İslam dinine göre kişinin kurtuluşa erebilmesi için îmân etmesi gerekir. İslâm'da îmân, İslâm dîninin esaslarına inanmaktır. Farklı mezheplerin farklı görüşleri varsa da burada sâdece kısa ve genel bir çerçeve çizilmiştir. Îman mezheplerinin imânâ dair görüşleri için ilgili maddelere bakmak gerekir.
İslâm dîninde inanılması lâzım olan altı temel esasa Âmentü denir.
Âmentü ve mânâsı:
Âmentü billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulihî vel yevmilâhiri ve bil kaderi hayrihî ve şerrihî minellahi teâlâ vel-ba'sü ba'delmevti hakkun eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlühü.
"Allaha, meleklerine, kitablarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kaderin, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna îmân ettim. Öldükten sonra dirilmek haktır. Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed aleyhisselâmın Allah'ın kulu ve resûlü olduğuna şehâdet ederim."
Âmentü'de bildirilen altı şeyin manalarını bilip, beğenip, kabul eden kimseye mü'min denir. İslam'da kişi âmentüye inanmadığı sürece mü'min yani inanan kabul edilmez.


Îmânın Şartları

1. Allah'a Îmân
Tevhid, yânî Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Şu noktaları içerir:
 • Allah'ın yaratıcı, mülkün sâhibi, yaratılmışların bütün işlerini yürüten ve âlemlerde yegâne tasarruf sâhibi olduğuna inanmaktır.
 • Allah'ın gerçekten ibâdet edilmeyi hak eden ilâh, onun dışında ibâdet edilen her şeyin ise batıl olduğuna inanmak.
 • Kuran'da ve Muhammed'in sünnetinde bildirdiği üzere, Allah'ın isimlerinin (esma'ul husna) yüce sıfatları olduğuna inanmak.
2. Melekler'e Îmân
Meleklere inanmaktır.
Buna göre:
Melekler, Allah'ın yalnız ona ibâdet etsinler ve onun emirlerini yerine getirsinler diye yarattığı üstün kullarıdır. Allah onlara özel görevler vermiştir. Cebrail, Allah'ın katından peygamberlere vahiy (mesaj/kitap) indirmekle; Mikail, yağmur ve bitkilerle; İsrafil, sura üflemekle; ölüm meleği olan Azrail, hayatı sona erdirmekle görevlidir.

3. Kitaplara Îmân
Allah'ın peygamberlerine içinde doğru yolu, iyiliği ve kurtuluşu gösteren kitaplar indirdiğine inanmak.
Buna göre:
 • Mûsâ peygambere indirilen ve İsrailoğulları'nın kitabı olan Tevrat
 • Îsâ peygambere indirilen İncil.
 • Dâvûd peygambere verilen Zebur.
 • İbrâhîm peygamberin sahifeleri (Suhuf).
 • Allah'ın peygamberlerinin sonuncusu Muhammed peygambere indirdiği kitabı Kur-an.
Kur-an'ın korunacağını ve tahrif edilemeyeceği Allah tarafından belirtilmiştir. İslam'a göre Kur'an kıyamete kadar özgünlüğünü koruyacaktır.

4. Peygamberlere Îmân
Allah'ın peygamberler gönderdiğine inanmak.
Buna göre:
Onların (emir getiren) ilki Nuh sonuncuları da Muhammed'dir. İçlerinde Meryem oğlu İsa ve Üzeyr de dahil olmak üzere peygamberlerin hepsi birer insandır. Rablık sıfatlarından hiçbirini taşımazlar. Onlar Allah'ın kendilerine peygamberlik vermekle lütufta bulunduğu kimselerdir, Allah'ın elçileridirler.
Allah, Muhammed'i bütün insanlığa göndermekle peygamberliği sona erdirmiştir. İslam'a göre ondan sonra peygamber yoktur.
Kur'an'da adı geçen peygamberler şunlardır:
 • Âdem (آدَمُ)
 • İdris (إدرٍِيس)
 • Nuh (نُوح)
 • Hûd (هُوداً)
 • Sâlih (صَلِح)
 • İbrâhim (إبرَاهِيم)
 • Lût (لوط)
 • İsmâil (إسمَاعِيل)
 • İshak (إسحَاق)
 • Yâkup (يَعقُب)
 • Yusuf (يُوسُف)
 • Eyyûb (أيُوب)
 • Şuayb (شُعَيب)
 • Mûsâ (مُوسى)
 • Hârûn (هَارُون)
 • Dâvûd (دَاوُد)
 • Süleyman (سُلَيمان)
 • İlyas (إليَاس)
 • Elyesa (اَليَسعَ)
 • Zulkifl (ذُاالكِفل)
 • Yûnus (يُونُس)
 • Zekeriyyâ (زَكَرِيَّا)
 • Yahyâ (يَحيى)
 • Îsâ (عِيسى بِن مَريم)
 • Muhammed (مُحَمَّد بِن عَبدُ الله)
Bunların dışında Lokman (لُقمَان), Zulkarneyn (ذِي القَرنَين) ve Hızır'ın (هِدرٌ) da peygamber olabileceği konusunda görüşler vardır. Bunlardan Hızır'ın adı, Kur'ân-ı Kerîm'de peygamber olarak geçmez, Mûsâ'yla birlikte yaptıkları seyahat anlatılır (18:65).

5. Ahiret Gününe Îmân
Ahiret'e, yânî âhiret gününe inanmak.
Buna göre:
Ahiret günü; Allah'ın insanları kabirlerinden diri olarak çıkarıp onları bir arada toplayacağı gündür. O gün onlar ya nimetleri bol cennet yurduna ya da elem verici azabın olduğu cehennem yurduna gireceklerdir.
Ahiret gününe îmân; öldükten sonra kabirde karşılaşılacak ceza ve ödül, sonraki diriliş, toplanma ve hesap verme, ardından da cennete ya da cehenneme girilmesi gibi ölümden sonra gerçekleşecek olan şeylere îmân etmektir.

6. Kaza ve Kader'e Îmân
Kader'e inanmak.
Buna göre:
Allah'ın ezeli ilmi ve bilgeliğinin gereği olarak evrenin yönettiğine, her şeyin onun bilgisi dahilinde olduğuna ve huzurundaki “Levh-i Mahfuz” da yazıldığına inanmaktır. Allah evreni dilemiş ve yaratmıştır. Onun iradesi ve yaratışı olmadan olmuş hiçbir şey yoktur.

Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

9 Ocak 2012 / Misafir Cevaplanmış
9 Aralık 2016 / virtuecat Müslümanlık/İslamiyet
5 Haziran 2009 / ThinkerBeLL Müslümanlık/İslamiyet
4 Ekim 2013 / gulyarasi Kur'an-ı Kerim
23 Kasım 2009 / Misafir Soru-Cevap