Arama

Atatürk Devrimleri / Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler - Harf Devrimi

Güncelleme: 8 Ağustos 2016 Gösterim: 13.487 Cevap: 3
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
15 Şubat 2007       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Yeni Türk Harflerinin Kabulü

Ad:  harf.jpg
Gösterim: 7313
Boyut:  68.0 KB

Harf Devrimi, 1928’de çıkarılan bir yasayla Türkiye’de yazıda Arap harflerinin yerine Latin harflerinin kullanılması uygulaması. Cumhuriyet’in ilanından sonra gerçekleştirilen yenileşme hareketlerinin en önemlilerinden biridir.
Sponsorlu Bağlantılar

Cumhuriyet’ten sonra yeni yönetimin yöneldiği ilk alanlardan biri eğitim oldu. 1924’te medrese-mektep ikiliğini yok etmek ve öğretim birliğini sağlamak amacıyla Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı. Bunu Şeriye ve Evkaf Vekâleti’ni kaldıran ve okulların tümünün denetimini Maarif Vekâleti’ne veren bir başka yasa izledi. O dönemde Türkiye’de okuma yazma oranı yüzde 20 gibi oldukça düşük bir düzeydeydi. Türkçe yazıda Arap harflerinin kullanılması, okuryazarlık oranının düşük olmasına yol açtiği gibi, başlatılan eğitim atılımının hızlı sonuç vermesine de engel olacaktı. Çözüm olarak Latin harflerinin kabul edilmesi kararlaştırıldı. Aslında ülkede Latin alfabesinin benimsenmesine ilişkin tartışmalar 1860’tan beri süregelmekteydi. 1926’da Alman eğitimci Kuhne’ye hazırlatılan rapor uyarınca, Mustafa Kemal (Atatürk) Haziran 1927’de Maarif Vekâleti’nden Latin harflerine geçiş için hazırlık yapılmasını istedi.

1 Kasım 1928’de TBMM’de kabul edilen ve 3 Kasım’da Resmî Gazete’dz yayımlanan 1353 sayılı “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun” ile, yasada “Türk harfleri” olarak anılan Latin harfleri Arap harflerinin yerini aldı.

Yasa ile bütün devlet kurumlarında, şirket, dernek ve özel kuruluşlarda yazışmaların Türk harfleri ile yapılması zorunlu kılındı. Bunun için bir geçiş süresi belirlendi. Resmî işlemlerde Türk harflerine geçiş için son tarih 1 Ocak 1929’du. Gene de, aynı yılın haziran başına değin, eski yazı ile verilen dilekçeler işleme konacak, bazı zorunlu işlemler eski yazı ile yapılabilecekti. 1 Aralık 1928’den başlamak üzere, kitap dışındaki yayınların tümü, 1 Ocak 1929’dan sonra ise kitaplar da Türk harfleriyle basılacaktı. Kamu kuruluşlarıyla özel kuruluşlarda bulunan Arap harfli yayınlar 1 Haziran 1930’a değin kullanılabilecek, her türlü kıymetli kâğıt ile özel eski belgeler, yenileri ile değiştirilmediği sürece, geçerli kabul edilecekti. Eski harflerle basılı kitapların eğitimde kullanılması yasaklanmıştı.

Harf Devrimi geniş yığınların hızla okuma yazma öğrenmesini olanaklı kılmanın yanı sıra, Türk dili ve kültürünün Arap ve Doğu kültürünün etkisinden kurtarılmasını amaçlıyordu.

Harf Devrimi’nden sonra açılan millet mektepleri ile okuma yazma bilmeyen geniş yığınların en kısa sürede eğitilmesi için çaba harcandı. 1935’te okuryazarlık oranı yüzde 25’e çıktı. Harf Devrimi’yle birlikte yalnızca eğitim alanında değil, yayıncılık ve buna bağlı başka alanlarda da gözle görülür ilerlemeler oldu.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 8 Ağustos 2016 17:08
The Unique - avatarı
The Unique
Kayıtlı Üye
17 Haziran 2010       Mesaj #2
The Unique - avatarı
Kayıtlı Üye

TÜRK HARFLERİ


(1 Kasım 1928)
Sponsorlu Bağlantılar

1 Kasım 1928'de yeni Türk Harfleri hakkında kanun kabul edildi. (3 Mart 1924'de "Tevhidi Tedrisat Kanunu" ile eğitim -öğretim birleştirilmişti.)
  • 24 Kasım 1928'de yeni harfleri öğretmek için kanun çıktı.
  • 1 Ocak 1929'da da Millet Okulları açıldı.
  • 15 Nisan 1931'de Türk Tarih Kurumu açıldı.
  • 12 Temmuz 1932'de Türk Dil Kurumu açıldı.
Amacı
  • Türk dilinin sadeleşmesine katkıda bulunacaktı.
  • Dile ilişkin kaynakların araştırılmasına ve yayınlanma­sına yardımcı olacaktı.

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 8 Ağustos 2016 16:58
Bir bildiğim varsa hiç bir şey bilmediğimdir. (:
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
8 Ağustos 2016       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Harf devrimi


Türkiye'de kullanılagelen arap abecesi yerine latin abecesine dayanan türk harflerinin benimsenmesi. Doğu İslam kültürünün bir simgesi olan arap abecesinin yerine, Batı ile bütünleşmeyi ve okuyup yazmayı kolaşlaştırıcı bir etmen olarak latin kökenli türk harflerinin kabul edilmesi için uzmanlarca çeşitli ön çalışmalar yapıldı (1927 -1928).
Çalışmalar bitince Mustafa Kemal Paşa yeni türk abecesinin uygulanmaya başlayacağını, İstanbul Sarayburnu parkı'nda yaptığı bir konuşmada açıkladı (9 ağustos 1928). TBMM'de görüşülüp kabul edilen (1 kasım 1928) "Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkındaki" 1353 numaralı yasayla yeni abecenin uygulanmasına başlandı Ardından, arap abecesinin kullanımı yasaklandı (1 ocak 1929).

Kaynak: Büyük Larousse
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
8 Ağustos 2016       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
EĞİTİM ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Osmanlı devletinde eğitim sistemi dinseldi. Mahalle okulunu bitirenler isterlerse öğrenimlerini Medreselerde sürdürüyorlardı. Medreselerde genel olarak dini bilgiler öğretilirdi. Bu öğretim kurumlarında tekniğe, bilime önem verilmezdi. Medreselerin yanı sıra İmparatorluğun devlet işleri için kurulmuş Enderun adlı Saray Okulu vardı. Çok sonraları Tanzimat döneminde ortaokul dengi Rüştiye, lise dengi İdadi ve Sultani okulları açıldı. Daha sonra Tıp, Harp Okulu, Mülkiye Okulları kuruldu. Cumhuriyet döneminde dine bağlı eğitim sistemine son verildi. Eğitim kurumlarında bilimsel yöntem ve ilkelere dayalı eğitim çalışmaları başladı. Tüm okullar bu ilkelere göre yeniden örgütlendi. Atatürk eğitime, öğretime çok önem verdi. Bilgisizliği kısa yoldan çözmek, okuma yazmayı kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1928 tarihinde Türk Alfabe Yasası'nı kabul etti. Bu alfabe ile okuma yazma öğrenilmesi için Ulus Okulları açıldı. Bütün yurtta okuma yazma öğrenme çalışmaları başladı.Atatürk, Ulus Okullarında Başöğretmen olarak dersler verdi. Harf değişikliğini, dilde özleşme izledi. Arapça ve Farsça sözcüklerden oluşan Osmanlıca yerine Türkçe konuşulup yazılmaya başlandı. Atatürk Türk Dili'nin benliğine kavuşma çalışmalarını yürütmek amacı ile 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dili Teknik Cemiyeti'ni kurdu. Dilimiz yabancı sözcüklerden arındı.


45019d1456873414 ataturk inkilaplari oncesi ve sonrasi ile ilgili resim ve ani var mi arap alfabesi
ARAP ALFABESİ

SONRASINDA

45020d1456873414 ataturk inkilaplari oncesi ve sonrasi ile ilgili resim ve ani var mi turk abc1
TÜRK ALFABESİ

DEVAMI Atatürk inkılapları öncesi ve sonrası ile ilgili resim ve anı var mı?
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

15 Eylül 2021 / Misafir Mustafa Kemal ATATÜRK
21 Haziran 2010 / Misafir Mustafa Kemal ATATÜRK
23 Kasım 2016 / Misafir Mustafa Kemal ATATÜRK
21 Haziran 2010 / Misafir Mustafa Kemal ATATÜRK
23 Mart 2016 / Misafir Mustafa Kemal ATATÜRK