Arama

Atatürk İnkılapları (Devrimleri) Kronolojisi

Güncelleme: 13 Ağustos 2016 Gösterim: 66.271 Cevap: 1
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
20 Nisan 2011       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, vatanın kurtulmasından ve milli sınırların çizilmesinden sonra yüz yıllarla ifade edilebilecek zaman dilimlerinde gerçekleştirilebilecek sosyal ve siyasi değişimleri içeren reformist icraatları 10-12 yıl gibi kısa bir süreye sığdıran büyük bir devlet adamıdır.
Atatürk’ün yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünya ile entegrasyonunu sağlamak, onun çağdaş ve medeni devletler arasındaki yerini süratle almasını temin etmek amacıyla yaptığı inkılapların (devrimlerin) yapılış tarihlerine göre kronolojik sıralaması aşağıdaki gibidir.
Sponsorlu Bağlantılar

Atatürk İnkılapları (Devrimleri) Kronolojisi

 • 1 Kasım 1922 - Saltanatın kaldırılması
 • 29 Ekim 1923 - Cumhuriyet'in İlanı
 • 1923 - İzmir İktisat Kongresi
 • 3 Mart 1924 - Halifeliğin Kaldırılması
 • 20 Nisan 1924 - 1924 Anayasası'nın Kabul Edilmesi
 • 1924–1937 - Mecellenin Kaldırılması
 • 1924 - Teşkilatı Esasiye Kanunu
 • 1924 - Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması
 • 3 Mart 1924 - Öğretimin Birleştirilmesi
 • 9 Ağustos 1924 - Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri (Cumhuriyet Halk Fırkası'nın Kurulması)
 • 1925 - Çiftçinin Özendirilmesi
 • 1925 - Örnek Çiftliklerin Kurulması
 • 1925 - Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Kurulması
 • 17 Şubat 1925 - Aşar (Öşür) Vergisinin Kaldırılması
 • 25 Kasım 1925 - Şapka Kanunu
 • 30 Kasım 1925 - Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması
 • 1925–1935 Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler
 • 1926–1934 Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına Kavuşması
 • 17 Şubat 1926 - Medeni Kanunun Kabulü
 • 1926 - Türk Ceza Kanunu
 • 1926 - Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun
 • 1926 - Medreselerin Kapatılması
 • 1 Temmuz 1926 - Kabotaj Kanunu
 • 28 Mayıs 1927 - Sanayi Teşvik Kanunu
 • 1 Kasım 1928 - Harf Devrimi
 • 24 Kasım 1928 - Millet Mekteplerinin Açılması
 • 1928 - Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler
 • 1931 - Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması
 • 1933–1937 I. ve II. Kalkınma Planları
 • 1933 - Üniversite Reformu
 • 21 Haziran 1934 - Soyadı Kanunu
 • 26 Kasım 1934 - Lâkap ve unvanların kaldırılması
 • 3 Aralık 1934 - Kılık ve Kıyafette Değişiklik
 • 1935 - Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması
 • 1935 - Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün Kurulması

İnkılapların Kronolojik Tablosu


Ad: tablo.jpg
Gösterim: 27708
Boyut: 122.2 KB

BAKINIZ
Atatürk Devrimleri / Siyasal Devrimler - Cumhuriyetin İlanı
Atatürk Devrimleri / Siyasal Devrimler - Halifeliğin Kaldırılması
Atatürk Devrimleri / Siyasal Devrimler - Saltanatın Kaldırılması
Atatürk Devrimleri / Toplumsal Devrimler - Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkı
Atatürk Devrimleri / Toplumsal Devrimler - Şapka ve Kıyafet Devrimi
Atatürk Devrimleri / Toplumsal Devrimler - Uluslararası Ölçülerin Kabulü
Atatürk Devrimleri / Toplumsal Devrimler - Soyadı Kanunu
Atatürk Devrimleri / Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler - Köy Enstitüleri
Atatürk Devrimleri / Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler - Harf Devrimi
Atatürk Devrimleri / Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler - Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Atatürk Devrimleri / Hukuk Devrimleri - Türk Medeni KanunuSon düzenleyen Safi; 13 Ağustos 2016 17:45
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
18 Aralık 2011       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Cumhuriyet Dönemi İnkılapları;


Siyasi alanda yapılan inkılâplar şunlardır:


Sponsorlu Bağlantılar
 • Saltanatın kaldırılması. (1922)
 • Cumhuriyet’in ilanı. (1923)
 • Halifeliğin kaldırılması. (1924)
 • Türkiye’nin idari teşkilatlanması (illere, ilçelere, köylere ayrılması) (1921, 1924, 1930)
 • Ankara’nın başkent olması. (1923)
 • Çok partili hayata geçiş denemeleri. (Serbest Cumhuriyet Fırkası, 1930)
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması. (1934)

Hukuk alanında yapılan inkılâplar şunlardır:


 • Mecellenin Kaldırılması (1924 - 1937)
 • Şer'iyye mahkemelerinin kaldırılması: (1924) Dine dayalı mahkemeleri kaldırarak hukuk alanındaki ikililiği önlemiştir.
 • 1924 Anayasası’nın kabulü: 1921 Anayasası olağanüstü şartlar altında hazırlanmıştır İnkılâpların yapılmasını kolaylaştıracak yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu için 1924 Anayasası hazırlanmış ve kabul edilmiştir.
 • Türk Medeni Kanunu’nun kabulü: (1924-1937) İsviçre’den alınmıştır. Evlenme, boşanma, miras, aile hukuku gibi konuların din kurallarına göre değil, modern Avrupa hukukuna göre düzenlenmesini sağlamıştır. Kanun ile erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırıldı; kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı tanındı.
 • Türk Ceza Kanunu’nun kabulü: (1926) İtalya’dan alınmıştır. Ceza hukuku dini kurallara göre değil de Avrupa yasalarına göre düzenlenmiştir.

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar şunlardır:


 • Millet Mekteplerinin Açılması (1920)
 • Tevhid-i Tedrisat (Öğretim birliği) kanununun kabulü: (1924) Böylece eğitim laikleştirilerek tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı. Kız ve erkekler eşit haklarla eğitim görmeye başladı.
 • Medreselerin kapatılması: (1926) Laikleşmeye ve eğitimdeki ikiliği önlemeye yöneliktir.
 • Maarif Teşkilatı (eğitim sistemi yasası) Hakkında Kanun : (1926) Ülkede ilkokul lise ve yükseköğretimin belli esaslara göre düzenlenmesi için kabul edildi. Devletin izni olmadan okul açılamayacağı belirtilerek okullarda hangi derslerin ne şekilde okutulacağı belirlendi.
 • Latin Alfabesinin kabulü: (1928) Okur-yazar oranın artmasına neden olmuştur. (Bunu harf devriminden sonra basılan kitap sayısındaki büyük artıştan anlamaktayız.) Ayrıca kültürel etkileşimi ve bilgi akışını hızlandırmıştır.
 • Güzel Sanatlarda Yenilikler (1928)
 • Türk Tarih Kurumu’nun kurulması (1931)
 • Türk Dil Kurumu’nun kurulması: (1931) Türk dilini zenginleştirmek, Türkçeden yabancı kelimeleri çıkartmak ve halk dili ile aydın dili arasındaki farkı ortadan kaldırmak için kurulmuştur. Milliyetçilik ilkesi ile ilgili bir faaliyettir.
 • Üniversite Reformu (1933)
 • Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi (1933)
 • Köy Enstitüleri (1940)

Toplumsal (Sosyal) alanda yapılan inkılâplar şunlardır:


 • Tekke ve Zaviyelerin kapatılması. (1925)
 • Şapka kanunu ve kılık kıyafet inkılâbı. (1925)
 • Miladi Takvimin kabulü: Hicri ve Rumi takvime son verilmiştir. (1925)
 • Uzunluk, ağırlık, ölçü ve saat birimlerinin değiştirilmesi: (1931) Arşın ve endaze yerine, metre ve kilogram kabul edilmiştir. Ekonomik alanda batı ile bütünleşmeyi sağlar. Toplumda saat ve ölçüler konusundaki ikiliği ortadan kaldırmaya yöneliktir. İlişkilerde Avrupa ile uyum sağlamıştır.
 • Soyadı kanunun kabulü ve ayrıcalığı olan unvanların kullanılmasının yasaklanması: (1934) Halkçılık ilkesiyle ilgili olup sınıf farkını önlemeye yöneliktir. Toplumsal alanda yapılan tüm inkılâplar, çağdaşlaşmaya yöneliktir.
 • Miili Bayramlar ve Genel Tatiller (1935)

Ekonomi alanında yapılan inkılâplar şunlardır:


 • Kapitülasyonların kaldırılması: (1929) Ekonomik bağımsızlığımızı sağlamış, Anadolu’yu ham madde kaynağı ve açık pazar alanı olmaktan kurtarmıştır.
 • Aşar vergisinin kaldırılmasını: (1925) Halkçılık la ilgili bir yenilik olup köylünün vergi yükünü hafifletmiştir.
 • Kabotaj Kanununun kabulü: (1926) Ulusçuluk alanında bir inkılâp olup denizciliğimizi geliştirmeyi amaçlamıştır. Türk denizlerinde ticaret yapma hakkının, Türklere ait olmasıdır. Kapitülasyonların etkisini silmeye yönelik bir faaliyettir.
 • İzmir İktisat Kongresi (1923)
 • Çiftçinin Özendirilmesi (1925) Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925)
 • Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Kurulması (1925)
 • •Sanayi Teşvik Kanunu (1927)
 • I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937)
 • Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün Kurulması (1935)
 • Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması (1935)
 • Toprak Reformu (1929)

Son düzenleyen Safi; 23 Kasım 2016 19:17

Benzer Konular

1 Mart 2016 / Misafir Mustafa Kemal ATATÜRK
17 Haziran 2010 / Misafir Mustafa Kemal ATATÜRK
12 Mayıs 2008 / Misafir Mustafa Kemal ATATÜRK
7 Mart 2015 / ThinkerBeLL Mustafa Kemal ATATÜRK