Arama

Türk Şiirinde Atatürk - Atatürk'e Şiirler - Şiirlerle Atatürk

Güncelleme: 11 Ekim 2017 Gösterim: 30.121 Cevap: 24
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
10 Kasım 2005       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal İçin Yazılan İlk Şiir


Anafartalar Zaferi'nden sonra, Mustafa Kemal ismi herkes için kahraman anlamı taşıyordu. Çanakkale'de görev yapan Türk askeri için onun adı moral kaynağı ve cesaret demekti, Müttefik askerleri bile kim olduğunu bilmedikleri bu komutana övgüler diziyorlardı. Ian Hamilton bile günlüğüne, Türk askerinin çok iyi komuta edildiğini yazıyordu.
Sponsorlu Bağlantılar

Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal ilk kez burada gösterdiği kahramanlıkla bir şiirde yerini alıyordu. Mehmet Emin Yurdakul Eylül 1915'de; yani muharebeler henüz bitmemiş iken; "Tan Sesleri" isimli ir şiir kitabı yayınlar. Bu kitapta "Ordunun Destanı" adlı ve 15 Eylül 1915 tarihini taşıyan uzun manzumede, ilk dörtlük:

"Ey bugüne şahit olan Sarphisarlar
Ey kahraman Mehmet Çavuş Siperleri
Ey Mustafa Kemal'lerin aziz yeri
Ey toprağı kanlı dağlar, yanık yerler"

Böylece Mustafa Kemal adı şiirle halka mal edilmektedir. Farklılığı vurgulanmaktadır.

Muharebeler sırasında yerli ve yabancı basının M. Kemal'e ilgisi yoğundur. 2'nci Anafartalar Zaferi'nden sonra çok artar ve devletin planlı heyetlerinin dışında M. Kemal ile doğrudan görüşebilmek için; 21 Ağustos'ta Polonyalı bir bayan gazeteci gelir ve 2 nci Anafartalar Zaferinin coşkusunu M. Kemal'le birlikte yaşar. 2 Eylül'de bir Alman gazeteci gelir. 8 Eylül'de Türkiye'nin ilk filmcisi Necati bey gelir ve 3 gün çekimler yapar. 10 Eylül'de Tanin yazarı Ekrem Bey, 21 Ekim'de Suriye yazar ve şairler heyeti gelir. Özetle şöyle diyebiliriz. Muharebeler sırasında o dönemin yazarları, çizerleri, ressam ve şairlerinin büyük bölümü; başarılarından dolayı M. Kemal ile tanışmak için cepheye gelmişler ve intibalarını halka aktarmışlardır. İşte bu aktarmaların sonunda M. Kemal, halkın ağzında efsanevi kahraman olur. Yakup Kadri, o günlerde duyduklarını "Atatürk" isimli eserinde şöyle anlatır:

"Bu genç kumandan, yanında bir avuç süngülü askerle, yerden, gökten, denizden gelen sürekli bir gülle, kurşun ve şarapnel sağanağının ortasında durmadan ileriye doğru atılıyor kollarıyla, kızgın boyunlarından yakalayıp denize yuvarlayacakmış gibi sıra sıra topları üstüne saldırıyor. Bu insan, ateşte yanmıyordu. Vücuduna kurşun işlemiyordu ve zırhlıların (savaş gemilerinin) attığı gülleler başının üstünden munisleşmiş, yırtıcı kuşlar gibi geçip gidiyordu"

Bu anlatım, Atatürk'ün tam bir masal kahramanı gibi algılandığını gösteriyor ki, o neslin de bir beklenti içinde olduğunu yine Yakup Kadri kitabının başlangıcında şöyle ifade eder.

"Bizim ilk gençlik yıllarımız bir milli kahramana hasretle geçti" der.

Atatürk'ün kazandığı bu haklı ün, Başkomutanlık'ta da etkisini gösterir. Muharebelerin ilk ayı sonunda başarılarından dolayı rütbesi albaylığa yükseltilir ve toplam 3 madalya ve 2 nişan verilir. Ayrıca kendisine iki önemli görev için tayin teklifi yapılır. İlki, Temmuz 1915 ortasında, Trablusgarb'e ordu komutanı yetkisiyle ve Tuğgeneral (Mirliva) rütbesi ile gitmek arzusunda olup olmadığı sorulur. İkincisi ise Anafartalar grup komutanı iken 1915 Ekim ayı başında, Irak Ordusu Komutanlığına tayin teklifidir. Bu görev çok daha büyük ve önemlidir.

Bu olaylar devleti yönetenlerin Atatürk'e bakış açısını sergilemektedir. Yani daha muharebeler sırasında, henüz zafere erişilmeden Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal tanınmış ve hakkı teslim edilmiştir.

Zaferden sonra ise Mustafa Kemal ismi, efsanevi bir kimlik kazanır, artık İstanbul'u Kurtaran Kahraman ünvanı ile anılır. Gazeteciler, yazarlar kendisiyle mülakat yaparlar. Halkın en büyük arzusu ise kendisini görmektir. 1916'nın ocak ayında 16'ncı kolordu komutanı olarak Edirne'ye girişinde halk sokaklara dökülür.

Atatürk'ün Çanakkale'de ve sonrasında Kurmay Başkanlığı'nı yapmış olan Orgeneral İzzettin Çalışlar, günlüğünde bu karşılanışı şöyle anlatır:

"28 Ocak 1916

...Yollar hıncahınç ahaliyle dolmuş, bütün mektepler karşılama için yerlerini almıştı. Şehir saray gibi donanmış, peş peşe zafer takları yapılmıştı. "Yaşasın Arıburnu ve Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Bey" yazılı levhalar asılmıştı...Edirne eşrafı, vilayet erkanı,konsoloslar hep oradaydılar...Bütün şehir, heyecan ve coşkulu sevinçle karşıladı. Çiçekler, buketler takdim ettiler. Alkışlar, her türlü nümayişler, tezahürat, her türlü tasavvurun üstündeydi..."

Görüldüğü gibi Atatürk'ün şöhreti, halkın kendisine layık gördüğü unvanlar, kendisine duyulan hayranlık o günlerde ortaya çıkmıştır. Sonradan yakıştırma değildir. Tarihte herhalde bir şehir halkı, hiçbir albayı bu şekilde karşılamamıştır. Albay Mustafa Kemal ne Edirne'nin fatihidir, ne de Edirne'yi düşmandan kurtarmıştır. Bunlara rağmen karşılanışın bir fatih'e yaraşır biçimde olduğunu anlıyoruz. Sebep, Çanakkale'de yaptıklarıdır. Yaptıkları ile kazanılan zaferdir. Türk milletine, iki yüz yıldır hasret kaldığı zafer coşkusunu tekrar tattırmasıdır. Bir büyük zafer armağan etmesidir.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 7 Kasım 2016 18:27
TheGrudge - avatarı
TheGrudge
Ziyaretçi
10 Eylül 2006       Mesaj #2
TheGrudge - avatarı
Ziyaretçi

Atatürk!Sponsorlu Bağlantılar
ATATÜRK ,Mustafa Kemal'in gerçek çocuklarıyız biz.
Bir kalp durduysa soluk bir on Kasımda
Binlerce kalp doğdu vatan topraklarında.
Türkiye'nin istikbali, hali, güvencesiyiz.
Atatürk'üz biz...
Atatürkçüyüz.

Dedi; 'yurtta sulh, cihanda sulh olur bilirsen.'
Görmek istediği, birleşecek olan çizgisiz dünyayı.
Anadolu'dan müjdeledi umudun sonsuz çocukları
Bir bölünmez müzik gibi, bütün dünyaya seslenirken...
Atatürk'üz biz.
Atatürkçüyüz.

Bize seslendi o günlerden, olacağı bilerek.
Dedi; 'istikbal göklerdedir'bakın yarına.
Belirmişti sınırsızlık, o anda kafasında.
Bütünüyle teknolojik savaşları görerek...
Atatürk’üz biz.
Atatürkçüyüz.

Emanet etti bu vatanı kendi çocuklarına.
Cumhuriyeti kurdu, bütün sistem değişti
Sanatla olur öne çıkarmak asil karakterini,
İlimle gidin, yanılmazsınız dedi insanlarına.
Atatürk'üz biz.
Atatürkçüyüz.

Destan insandı, destan yazdırdı mucizelerle.
mağlubiyeti, esareti çekti aldı kaderimizden
Yarına bakmayı öğretti, çıkardı cehaletimizden.
Dünyayı örnek alın dedi, kazanın mücadelelerle,
Atatürk'üz biz.
Atatürkçüyüz.

Ey! türk istikbalinin evladı, derken bize.
“İradenin adı halktır” dedi, ”hükümetse onun ismi”
Benim yaptıklarım, sizin yapacaklarınızın resmi.
“Bir hazine bıraktım ki, o da bilim, demokrasi...”
Atatürk'üz biz...
Atatürkçüyüz.

Son düzenleyen Safi; 7 Kasım 2016 18:27
mydarling24 - avatarı
mydarling24
Ziyaretçi
13 Eylül 2006       Mesaj #3
mydarling24 - avatarı
Ziyaretçi

BİR ELDİR MUSTAFA KEMAL


Bir eldir Mustafa Kemal dev bir el
Uzanır kucaklar vatanı
Büyütür barış içinde çocukları
Bir eldir Mustafa Kemal görür düşünür bir el
Tanrı'ya yakındır ışığı
Aydınlatır taşı toprağı
Bir eldir Mustafa Kemal sert bir el
Tutar aydınlığa aykırı gidenleri
Çevirir geri
Bir eldir Mustafa Kemal yiğit bir el
Mert cömert bir el
Tüm insanlığın ortasında
Kurtuluş türküleri söyler
Son düzenleyen Safi; 7 Kasım 2016 18:28
TheGrudge - avatarı
TheGrudge
Ziyaretçi
13 Eylül 2006       Mesaj #4
TheGrudge - avatarı
Ziyaretçi

ATATÜRK


Türk tarihi insanlığa kök olmuştur, evrenseldir,
Türk Milleti, ta Asya' nın ortasından kopup gelen,
Yeryüzünün dört yanına kol atan bir çoşkun seldir.
Hep o selin ayakları: Sümer, Elam, Mısır, Eti.
Türkiye' dir bir kolu da, en yenisi, en gürbüzü:
Tarih yeni yazmaktadır böyle güçlü bir devleti.
Bu devleti kuran kimdir?
Sensin bilir bunu cihan
Adın Kemal Atatürk' tür, büyük, küçük tanır seni.
Sensin Türk' e yol gösteren, sensin bize ulu başkan.
Damarında akan kanda milletin öz kanı var,
Bileğinde milletin yenilmeyen öz kuvveti. Yüreğinde, bütün Türklük tarihinin volkanı var.
Görüşünle vatanını ölümlerden sen kurtardın;
Düşmanları bu topraktan denizlere sensin döken;
Yıkık yurdu can verici ellerinle sen onardın. Uzak, yakın geçmişlerde hiçbir eşi bulunmayan
Eserini, yarın için,Türk gencine inanladın.
Biz de onu korumaya ant içmişiz, buna inan.
Çalışmakta, iş yapmakta, yurt sevmekte örnek sensin
Bizler senin çocuğunuz, atamızsın ey Atatürk,
Kurtaransın, koruyansın, Türklüğe can verensin...
Son düzenleyen Safi; 7 Kasım 2016 18:28
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
11 Mart 2007       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ey milletim,
Ben, Mustafa Kemal'im...
Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim,
Hâlâ en hakiki mürşit, değilse ilim,
Kurusun damağım, dilim.
Özür dilerim...
Unutun tüm dediklerimi.
Yıkın, diktiğiniz heykellerimi...
*
Özgürlük hâlâ,
En yüce değer
Değilse eğer...
Prangalı kalsın diyorsanız, köleler...
Unutun tüm dediklerimi.
Yıkın, diktiğiniz heykellerimi...
*
Yoksa, çağdaş medeniyetin bir anlamı,
Ortaçağa taşımak istiyorsanız zamanı,
Baş tacı edebiliyorsanız
Sanatın içine tüküren adamı...
Unutun tüm dediklerimi.
Yıkın, diktiğiniz heykellerimi...
*
Yetmediyse acısı, şiddetin, savaşın.
Anlamı kalmadıysa
Yurtta sulh, dünyada barışın.
Eğer varsa ödülü, silahlanmayla yarışın.
Unutun tüm dediklerimi.
Yıkın, diktiğiniz heykellerimi...
*
Özlediyseniz fesi, peçeyi.
Aydınlığa yeğliyorsanız, kara geceyi.
Hâlâ medet umuyorsanız
Şıhtan, şeyhten, dervişten.
Şifa buluyorsanız,
Muskadan, üfürükçüden...
Unutun tüm dediklerimi.
Yıkın, diktiğiniz heykellerimi...
*
Eşit olmasın diyorsanız, kadınla erkek...
Kara çarşafa girsin diyorsanız,
Yobazın gazabından ürkerek...
Diyorsanız ki, okumasın Kadınımız, kızımız;
Budur bizim alın yazımız...
Unutun tüm dediklerimi.
Yıkın, diktiğiniz heykellerimi...
*
Fazla geldiyse size,
Hürriyet, Cumhuriyet...
Özlemini çekiyorsanız,
Saltanatın, sultanın...
Hâlâ önemini anlayamadıysanız,
Millet olmanın...
Kul olun, ümmet kalın,
Fetvasını bekleyin, Şeyhülislamın...
Unutun tüm dediklerimi.
Yıkın, diktiğiniz heykellerimi.
RAHAT BIRAKIN BENİ..."

Süleyman APAYDIN
Son düzenleyen Safi; 7 Kasım 2016 18:29
zekiice - avatarı
zekiice
Ziyaretçi
12 Ağustos 2007       Mesaj #6
zekiice - avatarı
Ziyaretçi

ATATÜRK MARŞI


O ATATÜRK’TÜR
Alim asırlarda bir yaratmış deha
Şükr olsun yaratana bizde bu defa
Her şeyin en üstünde görerek yurdu
Son nefesine kadar gösterdi vefa

Gönüllerde yaşayan o ata Türk’tür
İftihar edelim ki O ATATÜRK’TÜR

İngiltere Fransa ve Yunanistan
Sardılar İtalya’yla Rusya bir yandan
Parçalayacaklardı muazzez yurdu
Haksız saldıranları haksız çıkartan

Üstün zeka sahibi o ata Türk’tür
İftihar edelim ki O ATATÜRK’TÜR

Kahraman orduların başında durdu
Taarruz cephesine karargah kurdu
En önemli emrini orda buyurdu
Ordular Akdeniz’e temizle yurdu

Gazilerin gazisi o ata Türk’tür
İftihar edelim ki O ATATÜRK’TÜR

İttifakı şaşırtan büyük kumandan
Kovaladı düşmanı bütün vatandan
Böylece dünyaya hür bir ses duyurdu
Burası Türkiye’dir Türk’lerin yurdu

Ebediyen ölümsüz o ata Türk’tür
İftihar edelim ki O ATATÜRK’TÜR

Savaş bitmişti artık vatan bütündü
Cumhuriyeti kurdu bayram / düğündü
Gençliğine emanet etti de yurdu
Bütün dünya huzurda saygılar sundu

Büyük devlet adamı o ata Türk’tür
İftihar edelim ki O ATATÜRK’TÜR


ÇANAKKALE MARŞI


SANA BORÇLUYUZ ATAM
Aziz vatanımızın düşmanı boldu
Tüm kıyılarımıza na-mertler doldu
Çanakkale sayende geçilmez oldu
Sana minnet ve şükran borçluyuz Atam

Çanakkale geçitti hedefti vatan
Ülkemi paylaşmaktı altında yatan
...................................
Şanlı Türk tarihine ey onur katan
Sana minnet ve şükran borçluyuz Atam

İngiltere Fransa çok hayasızdı
Başlatılan bu savaş acımasızdı
Hainler yurdumuza *****ce sızdı
Sana minnet ve şükran borçluyuz Atam

*****ler ittifakı azıp kudurdu
Vatanıma göz dikip hayaller kurdu
Alamadı Türk’lerden bu aziz yurdu
Sana minnet ve şükran borçluyuz Atam

Esirgemez canını kanına katar
Varın sayın orada kaç yiğit yatar
Güneş bile kızarıp saygıyla batar
Sana minnet ve şükran borçluyuz atam

Milletime yapılan zulüm hoş değil
Devrilen çınarların ardı boş değil
Gözlerimden boşalan sade yaş değil
Sana minnet ve şükran borçluyuz atam

Gencecik fidanlarla çiçekler soldu
Anadolu’m gaziler yetimler doldu
Dönemedi Mehmet’ler kadınlar duldu
Ağıtlar yakıldı hep sağ olsun vatan
Sana minnet ve şükran borçluyuz Atam

CUMHURİYET MARŞI


ATATÜRK ve CUMHURİYET
Rabbimin armağanı batıdan doğan nurdun
Sine-i millet ile önderi oldun yurdun
Adım adım dolaşıp gereğini buyurdun
Saygılar duyulan bir Türk gücünü duyurdun

Gerçek bir dehaydın hep bir adım önde durdun
Tertemiz ufkun gibi Cumhuriyeti kurdun

Dağılan orduları ve halkını dererek
O günkü imkanları önlerine sererek
Gençliğine güvenip idealler vererek
Sevgiyle toparlayıp Türk gücünü duyurdun

Gerçek bir dehaydın hep bir adım önde durdun
Tertemiz ufkun gibi Cumhuriyeti kurdun

Yaptığın mücadele yedi düvelle yarış
Alamadı düşmanlar bu vatandan bir karış
Seninle geldi zafer sayende oldu barış
Zaferler kazanarak Türk gücünü duyurdun

Gerçek bir dehaydın hep bir adım önde durdun
Tertemiz ufkun gibi Cumhuriyeti kurdun

Yıllar sonrayı görüp istikbal belirledin
Devrimlerinle fersah fersah hep ilerledin
Ekonomiyle sosyal hayatı da derledin
İnkılaplar yaparak Türk gücünü duyurdun

Gerçek bir dehaydın hep bir adım önde durdun
Tertemiz ufkun gibi Cumhuriyeti kurdun

Vatan millet minnettar ve şükranlar borçluyuz
Türk’üz mayamız sağlam çünkü demir harçlıyız
Başka nişan istemez Atam senle taçlıyız
Ne mutlu Türk’üm deyip Türk gücünü duyurdun

Gerçek bir dehaydın hep bir adım önde durdun
Tertemiz ufkun gibi Cumhuriyeti kurdun

TÜRK MARŞI


TÜRKÜM ATATÜRK’ÜM
Bu vatan bizimdir böyle biline
Kadını yaşlısı Mehmetçiğiyle
Çanakkale'deki boğazı ile
Söyledi cihana geçilmez diye

Samsun’un ufkunda doğdu o güneş
Yurdumun bağrını sarınca ateş
Tüm ulus cephede yan yana kardeş
Ya ölüm ya kalım tek hedef diye

Erzurum ve Sivas da kongresiyle
Uğraştı dünyanın meselesiyle
Milletle beraber gür nefesiyle
Haykırdı ilk hedef Akdeniz diye

Dahi baş kumandan becerisiyle
Dumlupınar Afyon İnönü'süyle
Tüm vatan sulandı al kanlar ile
Ezelden ebede hür olsun diye

Ağlıyorken ulus hep için için
Cumhuriyet kurup istiklal için
Gençliğe emanet hitabe niçin
Okuyup okutup savunsun diye

Hayatta hakiki mürşit ilimdir
Benim güzel Türkçe'm ana dilimdir
Motiflenmiş yurdum tıpkı kilimdir
Huzurla kardeşçe yaşansın diye

İstikbal göklerde diyen irade
Cihanda emsali var mı nerede
Dünya var oldukça söyle her yerde
Söyle ki ; "Ne Mutlu Türküm Diyene"

ON KASIM


ATAM SENİ ARIYORUZ
Bir 10 Kasım daha geldi buruklaştı yine kalpler
Her 10 Kasım gelişinde hüzünlenir bütün kalpler
Fikirlerin evrenselce bütün insanlığı kaplar

İnan her gün biraz daha özlem ile anıyoruz
Yıllar geçti ve geçiyor Atam seni arıyoruz

Ne yaptınsa millet için planlayıp tasarladın
Bize karşı ittifakı zaferlerle hasarladın
Türk adını dahiyane bir üslupla pazarladın

İnan her gün biraz daha özlem ile anıyoruz
Yıllar geçti ve geçiyor Atam seni arıyoruz

Kurduğun Cumhuriyeti gençliğinle varlıyorsun
İçimizdeki ateşi ilel-ebed harlıyorsun
Ufkumuzda ışık gibi gece gündüz parlıyorsun

İnan her gün biraz daha özlem ile anıyoruz
Yıllar geçti ve geçiyor Atam seni arıyoruz

Hitabende söylüyorsun gereken tüm talimatı
Anla diye veriyorsun etraflıca malumatı
Misak-ı Milli mizi (!) Bilmiyor mu Doğu / Batı

İnan her gün biraz daha özlem ile anıyoruz
Yıllar geçti ve geçiyor Atam seni arıyoruz

Aydınlattığın bu yolda ışıklar hiç sönmeyecek
Gösterdiğin hedeflerden gençliğin bil dönmeyecek
Seni anlamayanlarsa elbette ki onmayacak

İnan her gün biraz daha özlem ile anıyoruz
Yıllar geçti ve geçiyor Atam seni arıyoruz

Eserin emin ellerde huzur duy ve rahat uyu
Yüz binlerce yiğidimin şahitken tertemiz ruhu
Bize karşı dayatamaz kimse şu yu ya da bu yu

İnan her gün biraz daha özlem ile anıyoruz
Yıllar geçti ve geçiyor Atam seni arıyoruz
Son düzenleyen Safi; 7 Kasım 2016 18:30
nünü - avatarı
nünü
Ziyaretçi
10 Kasım 2007       Mesaj #7
nünü - avatarı
Ziyaretçi
Saygıyla Anıyoruz..

ATATÜRK'TEN SON MEKTUP


Siz beni halâ anlamadınız
Ve anlamayacaksınız çağlarca da…
Hep tutturmuş "Yıl 1919, Mayıs'ın 19'u diyorsunuz
Ve eskimiş sözlerle beni övüyor, övüyorsunuz.
Mustafa Kemal'i anlamak bu değil,
Mustafa Kemal ülküsü, sadece söz değil.

Bırakın o altın yaprağı artık,
Bırakın rahat etsin anılarda şehitler.
Siz bana, neler yaptınız ondan haber verin.
Hakkından gelebildiniz mi yokluğun, sefaletin ?
Mustafa Kemal'i anlamak yerinde saymak değil,
Mustafa Kemal ülküsü, sadece söz değil.

Bana, muştular getirin bir daha,
Uygar uluslara eşit yeni buluşlardan…
Kuru söz değil, iş istiyorum sizden anladınız mı ?
Uzaya Türk adını Atatürk kapsülüyle yazdınız mı ?
Mustafa Kemal'i anlamak avunmak değil,
Mustafa Kemal ülküsü, sadece söz değil.

Halâ, o, acıklı ağıtlar dudaklarınızda,
Halâ oturmuş, 10 Kasımlarda bana ağlıyorsunuz.
Uyanın artık diyorum, uyanın, uyanın !
Uluslar, fethine çıkıyor, uzak dünyaların…
Mustafa Kemal'i anlamak göz boyamak değil,
Mustafa Kemal ülküsü, sadece söz değil.

Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız ;
Laboratuarlarda sabahlayın, kahvelerde değil.
Bilim ağartsın saçlarınızı… Kitaplar…
Ancak, böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar…
Mustafa Kemal'i anlamak ağlamak değil,
Mustafa Kemal ülküsü, sadece söz değil.

Demokrasiyi getirmiştim size, özgürlüğü…
Görüyorum ki, halâ aynı yerdesiniz, hiç ilerlememiş,
Birbirinize düşmüşsünüz, halka eğilmek dururken.
Hani köylerde ışık, hani bolluk, hani kaygısız gülen ?
Mustafa Kemal'i anlamak itişmek değil,
Mustafa Kemal ülküsü, sadece söz değil.

Arayı kapatmanızı istiyorum uygar uluslarla
Bilime, sanata varılmaz rezil dalkavuklarla.
Bu vatan, bu canım vatan, sizden çalışmak ister,
Paydos övünmeye, paydos avunmaya, yeter, yeter !
Mustafa Kemal'i anlamak aldatmak değil,
Mustafa Kemal ülküsü, sadece söz değil.
Son düzenleyen Safi; 7 Kasım 2016 18:31
sanar - avatarı
sanar
Kayıtlı Üye
1 Mayıs 2008       Mesaj #8
sanar - avatarı
Kayıtlı Üye

MUSTAFA KEMAL'İ DÜŞÜNÜYORUM

Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
Yeleleri alevden al bir ata binmiş
Aşıyor yüce dağları, engin denizleri,
Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,
Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri...

Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında
Destanlar yaratıyor cihanın görmediği
Arkasından dağ dağ ordular geliyor
Her askeri Mustafa Kemal gibi.

Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel
Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere.
Al bir ata binmiş yalın kılıç
Koşuyorlar zaferden zafere...

Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
Ölmemiş bir Kasım sabahı!
Yine bizimle beraber her yerde.
Yaşıyor dört köşesinde vatanın
Yaşıyor damar damar yüreklerde.

Mustafa Kemal'i düşünüyorum:
Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,
Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum.
Uykularıma giriyor her gece.
Elllerinden öpüyorum.

Ü.Yaşar OĞUZCAN
Son düzenleyen Safi; 7 Kasım 2016 18:31
sanar - avatarı
sanar
Kayıtlı Üye
1 Mayıs 2008       Mesaj #9
sanar - avatarı
Kayıtlı Üye
Şiirlerle Atatürk

CUMHURİYETİMİZİN 50. YIL MARŞI


Müjdeler var yurdumun toprağına taşına,
Erdi Cumhuriyetim elli şeref yaşına,
Bu rüzgarla şahlanmış dalga dalga bayrağım,
Başka bir tuğ yaraşmaz Türk'ün özgür başına.
Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu,
Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu...
Yılları bir çığ gibi aşarak hafta hafta
Koşuyoruz durmadan kadın erkek bir safta.
Ellimizde meşale, ilke ilke Atatürk,
Işıklara donattık ülkeyi her tarafta...
Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu,
Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu...
Aynı kandan feyiz alır bunca toprak, bunca taş...
Kılıç tutan bilekler, verdi sabanla savaş.
Tekniğin dev nabzında her adım, her dakika,
Çarklarda aynı tempo, yüreklerde aynı marş..
Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu,
Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu...
Biz yürekten bağlıyız elli yıldır bu yola,
"Yurtta barış" ilk hedef, "Cihanda sulh" parola.
Koparamaz hiçbir güç bizi milli birlikten,
Ata'mızın izinde koşuyoruz kol kola...
Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu...
Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu...
Yaşasın hür ulusum, soylu gencim, benliğim,
Yaşasın şanlı ordum, sarsılmaz güvenliğim.
Ersin elli yıllarım nice mutlu çağlara,
Örnek olsun cihana devletim, düzenliğim...
Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu,
Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu...
BEKİR SITKI ERDOĞAN

ONUNCU YIL MARŞI


Çıktık açık alınla on yılda her savaştan;
On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan
Başta bütün dünyanın saydığı Başkumandan;
Demir ağlarla ördük Anayurdu dört baştan.
Türk'üz Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi,
Türk'e durmak yaraşmaz,
Türk önde Türk ileri.
Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını,
Dindirdik memleketin yıllar süren yasını
Bütünledik her yönden İstiklal kavgasını,
Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını.
Türk'üz Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi,
Türk'e durmak yaraşmaz,
Türk önde Türk ileri
Örnektir milletlere açtığımız yeni iz;
İmtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kütleyiz;
Uyduk görüşte bilgiye, gidişte ülkeye biz;
Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.
Türk'üz Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi,
Türk'e durmak yaraşmaz,
Türk önde Türk ileri.
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR
Son düzenleyen Safi; 14 Mayıs 2019 20:28
nünü - avatarı
nünü
Ziyaretçi
7 Mayıs 2008       Mesaj #10
nünü - avatarı
Ziyaretçi
O' dur

O' dur Cumhuriyeti-hediye edip kuran
O' dur Türk Milleti'ni-esirlikten kurtaran
O' dur ilk Başöğretmen-cahilliğe set vuran
O' dur ilke sahibi-durmadan akıl yoran
O' dur yurtta cihanda-sulh deyip de haykıran
O' dur ahlâklı insan-bütünlüğe çağıran
O' dur okuyup yazan-geçmişi bize soran
O' dur On Kasımlarda-ruhu bizleri saran
O' dur sönmüş yüreğe-su verip tutuşturan
O' dur Dünya Önderi-Türklüğü kavuşturan
O' dur nice belâyı-milletle savuşturan
O' dur genç ihtiyarı-sevgiyle barıştıran
O' dur "Ne Mutlu Türk'üm"-söyleyip yarıştıran
O' dur birçok devletle-yılmadan ilk savaşan
O' dur Türk' ün Önder' i -dışarıyla uğraşan
O' dur millî birliği-pekiştiren ve yayan
O' dur sanatçılara-destek vererek sayan
O' dur ilk Türk Dili' ni-anlayan ve yaşatan
O' dur düşünceleri-asırları kuşatan
O' dur Türk Devleti' ni-kuran eşsiz komutan
O' dur yedi düveli-aziz yurdumdan atan
O' dur güzellikleri-dost düşmana kavratan
O' dur yıkıcı fikre-karşı koyarak çatan
O' dur ülkü sahibi-çağa doğru fırlatan
O' dur ışık aydınlık-bütün herkese sunan
O' dur kandaki ateş-hürriyet için yanan
O' dur aydın bir kişi-kötülüğe el banan
O' dur Kurtarıcımız-memleketi savunan
O' dur her kişi için-söz söyleyip çırpınan
O' dur olumsuzları-hemen olumlu yapan
O' dur hiç usanmayan-yurt sevgisiyle çarpan
O' dur beraberliği-hepimize duyuran
O' dur hep meşalemiz-bizi ışıklandıran
O' dur ilim sahibi-Türk'ü onurlandıran
O' dur bu aziz yurdu-halkla vatanlaştıran
O' dur denizler gibi-bizi dalgalandıran
O' dur değeri bilip-gençlerini anlayan
O' dur bağımsızlığı-millete aşılayan
O' dur şu çağda bile-ellerle alkışlanan
O' dur vatan sevgisi-halkı için yaşayan
O' dur insanımızı-sevip sayıp okşayan
O' dur bizi anlayan-şu anda da aranan,,,

--
HASAN SANCAK

Benzer Konular

28 Kasım 2014 / Misafir Soru-Cevap
7 Kasım 2016 / __büş__ Cevaplanmış
23 Mayıs 2011 / Misafir Mustafa Kemal ATATÜRK
9 Kasım 2011 / Misafir Soru-Cevap
15 Kasım 2012 / Misafir Soru-Cevap