Arama

İlahi İrade Yasaları

Güncelleme: 16 Haziran 2013 Gösterim: 5.103 Cevap: 0
_EKSELANS_ - avatarı
_EKSELANS_
Kayıtlı Üye
16 Haziran 2013       Mesaj #1
_EKSELANS_ - avatarı
Kayıtlı Üye
İlahî İrade Yasaları
MsXLabs.org & Vikipedi, özgür ansiklopedi
Sponsorlu Bağlantılar

Spiritüalizm’e Dr. Bedri Ruhselman tarafından getirilmiş yeni bir kavramdır. Bu terim daha önce birçok kimse tarafından kullanılmışsa da, Ruhselman’ın açıkladığı kadar kapsamlı ve ayrıntılı olarak açıklanmamıştır.
Neo-spiritüalizm’e göre, evrenin düzeni doğrudan doğruya Tanrı tarafından değil, fakat O’nun koymuş olduğu yasalarla sağlanmaktadır. Neo-spiritüalizm’in temel taşlarından biri olan İlahi İrade Yasaları (İ.İ.Y.) kavramı hakkında Ruhselman’ın bildirdikleri şöyle özetlenebilir:
İ.İ.Y., İlâhî İrade'nin, evrendeki yansıması olan yaptırımlardır.
Evrenin görkemli uyum ve düzenini İ.İ.Y.'nın gerekleri sağlamaktadır.
İ.İ.Y., evrendeki her varlığa, her zerreye, her olaya, kısaca her şeye hakimdir. Evrende İ.İ.Y.'nın kapsamı dışında kalan hiçbir şey yoktur.
İ.İ.Y., değişmez ve kesindirler; hiçbir etki, hareket veya güçle yönlerinden kıl kadar şaşmazlar.
İ.İ.Y., sonsuz ve sınırsızdır, sayı ile de sınırlı değildir; yani İ.İ.Y.'na bir son, bir sınır, herhangi bir sayı kavramı yakıştırılamaz.
Hiçbir varlık İ.İ.Y.'nı tam anlamıyla kavrayamaz.
İnsanların doğanın düzen ve sistemlerini inceleyerek saptadıkları, doğa yasaları dediğimiz yasalar, İ.İ.Y.'nın doğal (tabiî) dediğimiz olaylara ait yansımalarıdır.
İnsana kendi iradesiyle mukadderatını belirleme özgürlük ve yetkisi verilmiştir. İ.İ.Y.'nın yansımaları olan düzen ve kuralların birine veya diğerine uymak, varlıkların tamamen kendi durum ve yeteneklerini ilgilendiren bir iştir. Dışarıdan hiçbir güç, zorla, kimsenin bu konudaki özgür seçim hakkını elinden almaz; fakat, İlâhî İrade’nin yansımalarından birinin, bir başka deyişle İ.İ.Y.'ndan herhangi birinin seyrine uymak iradesini göstermiş, yani karar ve girişiminde bulunmuş bir varlık, artık o yasanın gereklerince meydana gelecek sonuçlara katlanmak durumundadır. Bu kaçınılmaz sonuçlar da onun mukadderi olmuştur. Bunu kimse geriye çeviremez.
Tekâmül düzeyi yükselmiş varlıklar, tekâmülleri oranında, İ.İ.Y.'nın uygulanmasında birer etken, birer vazifeli olarak çalışırlar.
Karşılaştığımız olayların düzen ve denetimi, İ.İ.Y.’nın gereklerine göre, Yüksek İdare Mekanizması tarafından sağlanır.


Benzer Konular

12 Mart 2009 / ThinkerBeLL X-Sözlük
14 Mart 2011 / Efulim Psikoloji ve Psikiyatri