Arama

Zeka Gerilikleri (Mental Retardasyon)

Güncelleme: 13 Mayıs 2018 Gösterim: 9.195 Cevap: 2
firstlady - avatarı
firstlady
Ziyaretçi
30 Nisan 2008       Mesaj #1
firstlady - avatarı
Ziyaretçi
Mental Bozukluklar
Gelişimsel Bozukluklar
:

Sponsorlu Bağlantılar
Mental Retardasyon
MR2
Mental retardasyon adaptif davranışlardaki bozukluklarla beraber görülen genel entelektüel fonksiyonların önemli oranda ortalamanın altında bulunması ile tanımlanır ve 18 yaştan önceki gelişimsel dönem esnasında gözlenir. Bu bir hastalık değil ancak entellektüel ve adaptif fonksiyonlardaki bozukluktur. Sebep her zaman bilinmez; nadiren tek bir neden tanımlanabilir. Vakaların %75’inin sebebi bilinmez.
Bilinen sebeplerin bazıları:
 • kromozomal anomaliler
 • prenatal kusurlar (rubella, alkol kullanımı, ilaç kullanımı)
 • perinatal(anoxia)
 • postnatal (menenjit, ensefalit, travma, kültürel yoksunluk, ağır malnütrisyon)
Mental retardasyon İntelligence Quaitent (IQ) skorları veya “eğitilebilir” öğretilebilir” “tamamen bakıma muhtaç” şeklinde kategorize edilerek tanımlanır:
 • normal entellektüel fonksiyon, IQ=100
 • hafif mental retardasyon, IQ=55-70 (eğitilebilir)
 • orta derecede retardasyon, IQ=40-55 (öğretilebilir)
 • ağır mental retardasyon, IQ=25-40 (bazılarına öğretmek mümkün)
 • ileri derecede mental retardasyon, IQ=25’den az (total bakım gerektirir)
 • ( Not: testteki değişkenlere bağlı olarak, bu sınıflamalar her zaman uygun değildir ve her zaman bireysel yaklaşım endikedir.)
(Not: testteki değişkenlere bağlı olarak, bu sınıflamalar her zaman uygun değildir ve her zaman bireysel yaklaşım endikedir.)
100 kişiden 3-5 kişi mental retardasyonlu olarak sınıflandırılmıştır. Bunların %85’i hafif mental retardedir (IQ 55’den büyük) ve toplumsal çevrede yaşayabilirler. Mental retardasyon, diş hekiminin özel muayenesinde en sık karşılaşabileceği durumdur.

Mental retardasyon diğer bozukluklarla beraber görülebilir, e.g.:
 • epileptik bozukluklar
 • kardiak anomaliler
 • duygusal bozukluklar
Doktor, aile ve bakıcılarla konsültasyon şu durumlarda zaruridir:
 • doğru bir medikal hikaye alınmasında
 • uygun bir oral sağlık bakımının sağlanmasında
 • Bilgilendirici rıza formunun alınmasında
 • davranışın yönlendirilmesinde
 • günlük oral hijyenin sağlandığından emin olunması konusunda
apertsa Ağız bulguları:
 • kötü ağız hijyeni
 • malokluzyon
 • mine defektleri
 • gingival hiperplazi
 • dil itimi
 • alışkanlıklar
 • diş sıkma ve gıcırdatma
 • salya akışı
 • kendi kendini yaralayıcı davranış
 • yenmeyecek objelerin yenmesi (pica)
Hafif mental retardasyonlu hastalarda iletişim:
 • dikkatinin dağılmasını minimalize edin
 • kısa açıklamalar kullanın
 • basit bir dil kullanın
 • bilgi almak için daha çok zaman harcayın
 • nedenlerin açıklanmasından kaçının
 • oral hijyenin eksikliğinin etkileri üzerine odaklanın
 • konseptlerden ziyade aktiviteleri öğretin
 • uyumluluğu teşvik edin
 • pozitif desteklemeyi kullanın
 • sözlü övgüler kullanın
MR severe a Ağır mental retardasyonlu hastalarla iletişimde:
 • kısa, kolay açıklamalar kullanın
 • eğitimi daha fazla tekrarlayın ve ağız hijyen prosedürlerinin pratiğini daha fazla kullanın
 • pozitif katkıyı daha geniş kullanın
Bu bireylerin davranışlarını düzenlenirken itiraz ile karşılaşılabilinir. Davranışsal güçlükler, sıklıkla bilinç fonksiyonu ile ilişkilidir. Davranış yönetimi:
 • şefkatli bakım
 • kibarca direnç (sözlü kontrol)
 • hassasiyetin ortadan kaldırılması
 • sınırlayıcılar
 • sedasyon
 • genel anestezi
 • yukarıdaki stratejilerin bir kombinasyonu ile sağlanır
Down Sendromu
13a Trizomi 21 (Down sendromu) muhtemelen en sık görülen gelişimsel engeldir. Bu; 21. grubun ekstra kromozomu ile ilişkilidir. Bu bireyde normal 46 komplemandan ziyade 47 kromozom mevcuttur. Down sendromunun görülme sıklığı 700 canlı doğumda 1’dir. Ancak annenin yaşı arttıkça insidansıda artar; ör; 54 yaşında bir annenin şansı 54’de 1’dir.
Tipik yüz görüntüsü:
 • orta yüz hipoplazisi
 • eğri gözler
 • dar düz burun
 • düz artkafa
 • kısa boy
Tıbbi konsültasyon önemlidir, şu durumlarla beraber gözlenir:
 • mental retardasyon
 • konjenital kardiak anomaliler (antibiyotik profilaksisi sıklıkla gereklidir)
 • nöbet hastalıkları
 • immunolojik bozukluklar
 • üst solunum yolları hastalıkları
 • lösemi
 • hepatit
Oral durumlar:
 • düşük çürük oranı
 • artmış periodontal hastalık riski
 • kısa konik kökler
 • dil itimi
 • önde konumlanmış dil
 • makroglossi
 • fisürlü dil
 • klas III malokluzyon
 • dar palatin
 • gecikmiş erüpsiyon
 • bruksizm
 • salya akışı
 • kendi kendini yaralayıcı davranışları içerir
Klinik tedavi şunları içerir:
 • muhtemel epilepsi nöbetinin tedavisi
 • kısıtlı nazal kanallar nitröz oksit kullanımını engelleyebilir
 • muhtemel öğürme refleksi artabilir
 • sedasyon hastanın endişesinin kontrolüne yardımcı olabilir
 • zor vakalar genel anestezi altında tedavi gerektirebilir
Tedavi planı ilaca bağlı gingival büyümeyle ile ilgili problemleri hesaba katmalıdır. Optimal oral hijyen gingival büyümeyi engellemek için gereklidir. Eğer havale nöbetleri kontrol edilemiyorsa, hareketli protezler kontrendikedir. Eğer anterior dişler tekrarlayan tarzda travmatize oluyor ve tamir ediliyorsa; sabit protezlerde porselen yerine akrilik venerler kullanma tercihini göz önünde bulundurun.Otizm
Otizm:
 • düşük sosyal beceriler ( insanlarla anlaşma kabiliyetinin olmaması )
 • kişilerarası ilişkilerde yoksunluk
 • anormal konuşma ve dil
 • tekrarlayıcı ( streotipik) aktiviteler
 • mental retardasyona oldukça sık rastlanması ile karakterize gelişimsel bir hastalıktır.
Bu kişiler xerostomiye sebep olacak psikotopik ilaçları sık alırlar. Ayrıca şekerli yiyeceklere karşı belirgin arzuları vardır ve genellikle kötü ağız hijyenine sahiptirler.

Bu yüzden, bu hastalar diş çürüğü ve periodontal hastalık konusunda yüksek risk gurubundadırlar.
Hastanın davranışsal problemleri tedavi güçlüklerine yolaçabilmektedir. Davranış yönetimi davranış modifikasyonu, pozitif destek ve sakinleştirmeyi içermelidir. Ağız hastalığının çok yaygın olduğu durumlarda ise sedasyon, sınırlayıcı ve genel anestezi gerekli olabilir.
Otizmli hasta aşağıdaki ilaçlardan bir veya daha fazlasını kullanıyor olabilir:
 • antipsikotikler

Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
10 Mayıs 2018       Mesaj #2
Avatarı yok
Yasaklı

Zeka Gerilikleri!


Zeka, bir yetenektir. Zeka geriliği ise bu yeteneğin normal durumdan daha aşağıda bir aşamada olmasıdır. Psikologlara göre zeka geriliği; belirli bir zeka bölümünün altına düşmektir. Bu sınır 70’tir. Pedagoglar ise normal eğitim programından yararlanamayanlar için zeka geriliği tabirini kullanırlar.
Sponsorlu Bağlantılar

Zeka geriliğinde 2 kriter vardır:
 • Zihinsel gelişme.
 • Sosyal gelişme.
Zeka geriliğinde zihinsel gelişme:
İster geri zekalı olsun ister normal zekalı, herkes aynı zihinsel gelişim sürecinden geçer. Fakat geri zekalılarda bu süreç yavaştır. Bu yavaşlık çocuğun zeka yaşının daima kronolojik yaşının gerisinde kalmasına neden olur. Zeka yaşı ise zeka testlerinin gösterdiği zihinsel yetenek düzeyidir. Kronolojik yaş; takvim yaşıdır. Zeka gelişimleri yavaş olanların diğer gelişim süreçleri de yavaş olmaktadır. Örneğin; geç konuşurlar, geç yürürler, tuvalet terbiyesini öğrenemezler vb.

Zeka gelişiminde sosyal uyumsuzluk:
Önemli olan bireyin kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürmesidir. Zeka geriliği olanlarda başkalarına bağımlı olmadan kurtulma, normal insanlara göre çok daha sonra olmakta veya ağır geri zekalılar bu yeteneği hiçbir zaman kazanamamaktadırlar.

Zeka geriliğinin türlerine ilişkin sınıflamalar:
 • Zeka bölümüne göre yapılan sınıflamalar
 • Eğitimsel açıdan yapılan sınıflamalar
Zeka bölümü (ZB); zeka yaşının (ZY), kronolojik yaşa (KY) bölümünün 100 ile çarpımıdır. Zeka düzeyi; 0 ila 140 arasında bir dağılım göstermektedir. 100 dolayında zeka bölümü normaldir. Bunun sınırları 90 ila 110’dur.

Clark’ın zeka bölümüne ait sınıflaması:
 • 0-19 Çok ağır geri zekalı.
 • 20-34 İleri derecede geri zekalı.
 • 35-49 Orta derecede geri zekalı.
 • 50-70 Hafif derecede geri zekalı.
 • 70-80 Sınırda geri zekalı.
Bir başka sınıflama:
 • 0-20 İdiot
 • 20-39 Embesil
 • 40-59 Moron
 • 60-69 Debil
 • 70-79 Sınır zeka geriliği
 • 80-89 Zeka bölümü normalin altına işaret etmektedir.
İlgili sınıflandırmalardan çıkan sonuca göre; 90 – 110 arası normal zekaya bunun altı ise zeka geriliğine işaret etmektedir. Ciddi derecedeki zeka geriliği ise 70’den önce başlamaktadır.
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
13 Mayıs 2018       Mesaj #3
Avatarı yok
Yasaklı

Zeka Geriliği Oranını Tespit Etmeyi Etkileyen Faktörler!

 • Zeka geriliğinin derece derece olması nedeniyle bunları birbirinden ayırmak çok güç olduğundan zeka geriliği oranını ölçmek pek mümkün değildir. Örneğin, zeka bölümü; 70-90 arasındakiler toplum içinde kaybolur, fark edilmezler.
 • Zeka geriliğine sahip olanlar arasında, ölüm oranının yüksek olması nedeniyle sağlıklı olarak bir sonuca varmak çok zordur.
 • Teşhis güçlüğü söz konusudur; zeka gerilikleri özellikle ilk yaşlarda pek fark edilmez özellikle ileriki yaşlarda fark edilebilirler.
İlgili nedenlerden dolayı bir ülkedeki gerçek zeka geriliklerinin oranını tespit etmek çok zordur. Fakat hipotetik olarak zekanın nasıl bir dağılım gösterdiği saptanabilir. Hipotetik ve teorik dağılım söz konusu ülkede zeka geriliği oranının ne kadar olduğu hakkında bilgi verir.
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

9 Ağustos 2018 / _PaPiLLoN_ Psikoloji ve Psikiyatri
29 Eylül 2010 / empati81 Soru-Cevap
16 Nisan 2010 / Misafir Soru-Cevap
29 Temmuz 2009 / HATİCE KUZEY Soru-Cevap
12 Ağustos 2009 / Özge Uslu Soru-Cevap