Arama

Psikolojik Testler - Sayfa 4

Güncelleme: 2 Ekim 2019 Gösterim: 169.925 Cevap: 38
_PaPiLLoN_ - avatarı
_PaPiLLoN_
Ziyaretçi
10 Ağustos 2010       Mesaj #31
_PaPiLLoN_ - avatarı
Ziyaretçi
Panik Atak Belirleme Listesi

Sponsorlu Bağlantılar
Panik atak, başta panik bozukluk olmak üzere birçok psikiyatrik bozuklukta ve bazı fiziksel hastalıklarda görülen yoğun korku, kaygı, yoğun endişe karışımı bir nöbettir.Günümüzün değişken, oynak yaşam ortamlarında, yaşam kaygılarının artması, maddi ve manevi kaos ile belirsizlik durumunun yarattığı “hiçlik duygusu”nun çoğalmasıyla paralellik gösteren panik atak, tüm dünyada toplum sağlığını tehdit eder boyuta gelmiş durumdadır.


Uzmanlar tarafından “psikolojik bir sendrom” olarak tarif edilmesine karşın, hasta, çoğunlukla yaşadıklarının gerçekten fiziksel kaynaklı sorunlar olduğunu ama kimsenin hastalığının gerçek sebebini bulamadığını düşünmektedir. Doktorların hastanın durumuna “psikolojik” tanısı koymasının ardından, bu sefer de bilinçsiz hasta yakınlarının tavrı hastaya zarar vermektedir. Panik atağın önemsiz bir sorun olduğunun düşünülmesi ve kişiye “hastalık hastası” yakıştırmasının yapılması panik ataklı hastanın durumunu zorlaştırmaktadır. Kendisini yalnız ve çaresiz hisseden hasta ise kısır döngü içine girmektedir.

Panik Atak Belirleme Listesi ektedir.


Kaynak

Eklenmiş Dosyalar
Dosya Türü: zip Panik Atak Belirleme Listesi.zip (8.2 KB, 276 gösterim)
_PaPiLLoN_ - avatarı
_PaPiLLoN_
Ziyaretçi
10 Ağustos 2010       Mesaj #32
_PaPiLLoN_ - avatarı
Ziyaretçi
Rosenbaum'un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği (RÖGÖ)

Sponsorlu Bağlantılar
Aşağıda kötü bir durum veya olayla karşılaşıldığında kişilerin neler yapabileceğini anlatan 36 ifade vardır. Lütfen her maddeyi dikkatle okuyarak o maddede yer alan ifadenin size ne derece uygun olduğuna karar veriniz. Verdiğiniz karara göre aşağıdaki ölçeği dikkate alarak yandaki sayılardan uygun olanı daire içine alınız.

Ölçeğin tamamı ekte mevcuttur.Eklenmiş Dosyalar
Dosya Türü: zip ROSENBAUM.zip (10.0 KB, 265 gösterim)
_PaPiLLoN_ - avatarı
_PaPiLLoN_
Ziyaretçi
10 Ağustos 2010       Mesaj #33
_PaPiLLoN_ - avatarı
Ziyaretçi
Conners Değerlendirme Ölçeği

Ölçeğin tamamı ekte mevcuttur.

Eklenmiş Dosyalar
Dosya Türü: zip conners dehb formu.zip (7.5 KB, 410 gösterim)
_PaPiLLoN_ - avatarı
_PaPiLLoN_
Ziyaretçi
11 Ağustos 2010       Mesaj #34
_PaPiLLoN_ - avatarı
Ziyaretçi
Offer Benlik İmaj Envanteri

Daha çok ergenlerin benlik imgelerini ölçmek için kullanılan ve yüksek bir geçerlilik ve tutarlılığa sahip bu test, farklı konular üzerinde kişinin tutumunu ve hislerini açığa çıkarmaya yarayan negatif ve pozitif maddelerden oluşur. Ölçeğin alt boyutları ve bunların özellikleri sırasıyla şu şekildedir:

a) Aile İlişkileri: Ergenin ailesine ilişkin duyguları ile ilgilidir. Bu alt ölçek aynı zamanda bireyin yaşadığı evin duygusal atmosferi hakkında bilgi verir.
b) Dürtü Kontrolü: Bu gruptaki sorular bireyin iç ve dış çevredeki baskılara karşı direnmede, egosunun ne ölçüde güçlü olduğunu çıkarmayı amaçlamaktadır.
c) Cinsel tutumlar: Bu alt ölçek bireyin cinsel konulardaki duyguları, tutumları ve davranışları ele alınmakta, karşı cinsle ilişkileri hakkında bilgi edinilmektedir.
d) Bireysel Değerler: Bu alt ölçekteki sorular, bireyin davranışlarında, kendi mi yoksa başkalarını mı merkeze aldığı ile ilişkilidir.
e) Başetme Gücü: Bu alt ölçekte, bireyin, çevreye ne kadar başarılı bir şekilde uyum sağladığı, kararlılığı ve özgüveni ele alınmaktadır.
f) Beden İmgesi: Bireyin kendi bedenine karşı olumlu ve olumsuz duyguları ele alınmaktadır.
g) Duygusal Düzey: Bireyin ruhsal yapısı içindeki duygusal uyumu ölçülmektedir.
h) Çevre Uyumu: Bireyin baş etme yeteneği hakkında ne hissettiği ile ilgilidir.
i) Meslek ve Eğitim Hedefleri: Bu alt ölçekteki sorular, bireyin mesleğe hazırlığını, gelecekle ilgili planlarını ve genel olarak çalışma ve iş konusundaki tutumlarını ölçmektir.
j) Sosyal İlişkiler: Bireyin arkadaşlarının niteliği ve yaşıt gruplarıyla ilişkileri hakkında bilgi vermektedir.
k) Ruh Sağlığı: Bu ölçek, bireyin açık psikolojik belirtilerinin olup olmadığını
gösterir.

Envanterin tamamı ektedir.


Eklenmiş Dosyalar
Dosya Türü: zip OFfer.zip (9.7 KB, 308 gösterim)
adsız - avatarı
adsız
VIP VIP Üye
18 Kasım 2012       Mesaj #35
adsız - avatarı
VIP VIP Üye
DEPRESYON TESTİ

Aşağıda gruplar halinde cümleler verilmektedir. Öncelikle her gruptaki cümleleri dikkatle okuyarak, BUGÜN DAHİL GEÇEN HAFTA içinde kendinizi nasıl hissettiğinizi en iyi anlatan cümleyi seçiniz.lütfen bunları bir kağıda not ediniz.Not ederken sadece gruptaki sizi en iyi anlatan cümlenin sayısal değerini(cümle başındaki sayı sayısal değeridir.) yazacaksınız.20 gruptan her birine cevap vermeyi unutmayınız. Mümkünse boş bırakmayınız.Test bittikten sonra her gruptaki işaretlediğiniz cümlenin sayısal değerlerini toplayarak toplam puanı bir kenara yazacaksınız. Başlayabilirsiniz…
A-
0. Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissetmiyorum.
1. Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissediyorum.
2. Hep üzüntülü ve sıkıntılıyım. Bundan kurtulamıyorum.
3. O kadar üzüntülü ve sıkıntılıyım ki artık dayanamıyorum.

B-
0. Gelecek hakkında mutsuz ve karamsar değilim.
1. Gelecek hakkında karamsarım.
2. Gelecekten beklediğim hiçbir şey yok.
3. Geleceğim hakkında umutsuzum ve sanki hiçbir şey düzelmeyecekmiş gibi geliyor.


C-
0. Kendimi başarısız bir insan olarak görmüyorum.
1. Çevremdeki birçok kişiden daha çok başarısızlıklarım olmuş gibi hissediyorum.
2. Geçmişe baktığımda başarısızlıklarla dolu olduğunu görüyorum.
3. Kendimi tümüyle başarısız biri olarak görüyorum.D-
0. Birçok şeyden eskisi kadar zevk alıyorum.
1. Eskiden olduğu gibi her şeyden hoşlanmıyorum.
2. Artık hiçbir şey bana tam anlamıyla zevk vermiyor.
3. Her şeyden sıkılıyorum.E-
0. Kendimi herhangi bir şekilde suçlu hissetmiyorum.
1. Kendimi zaman zaman suçlu hissediyorum.
2. Çoğu zaman kendimi suçlu hissediyorum.
3. Kendimi her zaman suçlu hissediyorum.F-
0. Bana cezalandırılmışım gibi geliyor.
1. Cezalandırılabileceğimi hissediyorum.
2. Cezalandırılmayı bekliyorum.
3. Cezalandırıldığımı hissediyorum.G-
0. Kendimden memnunum.
1. Kendi kendimden pek memnun değilim.
2. Kendime çok kızıyorum.
3. Kendimden nefret ediyorum.H-
0. Başkalarından daha kötü olduğumu sanmıyorum.
1. zayıf yanların veya hatalarım için kendi kendimi eleştiririm.
2. Hatalarımdan dolayı ve her zaman kendimi kabahatli bulurum.
3. Her aksilik karşısında kendimi hatalı bulurum.İ-
0. Kendimi öldürmek gibi düşüncelerim yok.
1. Zaman zaman kendimi öldürmeyi düşündüğüm olur. Fakat yapmıyorum.
2. Kendimi öldürmek isterdim.
3. Fırsatını bulsam kendimi öldürürdüm.J-
0. Her zamankinden fazla içimden ağlamak gelmiyor.
1. Zaman zaman içindem ağlamak geliyor.
2. Çoğu zaman ağlıyorum.
3. Eskiden ağlayabilirdim şimdi istesem de ağlayamıyorum.


K-
0. Şimdi her zaman olduğumdan daha sinirli değilim.
1. eskisine kıyasla daha kolay kızıyor ya da sinirleniyorum.
2. Şimdi hep sinirliyim.
3. Bir zamanlar beni sinirlendiren şeyler şimdi hiç sinirlendirmiyor.


L.
0. Başkaları ile görüşmek, konuşmak isteğimi kaybetmedim.
1. Başkaları ile eskiden daha az konuşmak, görüşmek istiyorum.
2. Başkaları ile konuşma ve görüşme isteğimi kaybettim.
3. Hiç kimseyle konuşmak görüşmek istemiyorum.


M.
0. Eskiden olduğu gibi kolay karar verebiliyorum.
1. Eskiden olduğu kadar kolay karar veremiyorum.
2. Karar verirken eskisine kıyasla çok güçlük çekiyorum.
3. Artık hiç karar veremiyorum.N-
0. Aynada kendime baktığımda değişiklik görmüyorum.
1. Daha yaşlanmış ve çirkinleşmişim gibi geliyor.
2. Görünüşümün çok değiştiğini ve çirkinleştiğimi hissediyorum.
3. Kendimi çok çirkin buluyorum.O-
0. Eskisi kadar iyi çalışabiliyorum.
1. Bir şeyler yapabilmek için gayret göstermem gerekiyor.
2. Herhangi bir şeyi yapabilmek için kendimi çok zorlamam gerekiyor.
3. Hiçbir şey yapamıyorum.P-
0. Her zamanki gibi iyi uyuyabiliyorum.
1. Eskiden olduğu gibi iyi uyuyamıyorum.
2. Her zamankinden 1-2 saat daha erken uyanıyorum ve tekrar uyuyamıyorum.
3. Her zamankinden çok daha erken uyanıyor ve tekrar uyuyamıyorum.R-
0. Her zamankinden daha çabuk yorulmuyorum.
1. Her zamankinden daha çabuk yoruluyorum.
2. Yaptığım her şey beni yoruyor.
3. Kendimi hemen hiçbir şey yapamayacak kadar yorgun hissediyorum.S-
0. İştahım her zamanki gibi.
1. iştahım her zamanki kadar iyi değil.
2. İştahım çok azaldı.
3. Artık hiç iştahım yok.T-
0. Son zamanlarda kilo vermedim.
1. İki kilodan fazla kilo verdim.
2. Dört kilodan fazla kilo verdim.
3. Altı kilodan fazla kilo vermeye çalışıyorum.U-
0. Sağlığım beni fazla endişelendirmiyor.
1. Ağrı, sancı, mide bozukluğu veya kabızlık gibi rahatsızlıklar beni endişelendirmiyor.
2. Sağlığım beni endişelendirdiği için başka şeyleri düşünmek zorlaşıyor.
3. Sağlığım hakkında o kadar endişeliyim ki başka hiçbir şey düşünemiyorum.

Değerli arkadaşlar test bitti.
Toplam puanı 18 olan varsa depresyonun eşiğindedir.18 in üzerinde arttıkça depresyon yoğunluğu da artmaktadır.18 gibi sınırda olan arkadaşlar kendine dikkat etsinler.Daha yüksek skor olanlar bir psikolog/psikolojik danışman/psikiyatriste başvursunlar
ömr-ü bahar
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
13 Nisan 2013       Mesaj #36
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Psikolojik Testler Nedir?

Psikolojinin insan sorunlarına getirdiği ilk ve belki de en önemli katkısı testler olmuştur. Testler; bireylerin zeka,yetenek,beceri,işlev,kişilik özellikleri gibi açıktan gözlenemeyen unsurlarını belirli koşullara dayanarak ölçme ve değerlendirmeyi sağlarlar.

Bireylerin güçlü ve gizli kalmış özelliklerini olduğu kadar zayıf yönlerini de değerlendirmek için kullanılır.

Bir kimsenin önemli özelliklerinin sayısal olarak ortaya konmasını,karşılaştırma yapmayı, tahmin edebilmeyi sağlar.

Psikolojik Testler Ne Gibi İnsan Özelliklerini Ölçer?

Yetenek testleri
İnsanların neyi yaptıkları değil bazen en iyi neyi yapabileceklerini ölçmek gereksinimi oluşur.neyin öğrenilmiş olduğunu değil, birey ne öğ renebilir? Gizli kalmış olanı açığa çıkarmak hedeflenir.

Kişilik Testleri
Bu testlerde doğru veya yanlış cevaplar yoktur.Kişilerin çoğunlukla ne yaptıkları veya neyin onlara özgü olduğu öğrenilmeye çalışılır.Kişiye özel farklara ulaşılmaya çalışılır.
Kişilik testleri de kendi içinde dört gruba ayrılır.
  • görüşme ve dereceleme ölçekleri,İki ayrı ortamda kullanılır. Biri iş görüşmesinde kullanılır.Kişinin işe uygunluğunu anlamak için.Diğeri ise; danışma görüşmesidir.Kişiyi, yaşantıları hakkında konuşturarak ya da belli formları doldurtarak,o kimsenin duygu ve tutumları hakkında bilgi edinilmye çalışılır.Görüşülen kimsenin sorun alanları,bunlarla nasıl baş ettiği ,yetersizliğin nerde olduğu gibi sorulara cevap aranır.
  • İlgi testleri; kişinin neyden hoşlandığı,neyin tercih edilip edilmediğini,kaçındığını anlamayı sağlar.
  • Kişilik testleri ,en yaygın kullanım alanı psikolojik danışma ve psikoterapi alanındadır. Ayrıca yoğun olarak endüstride,adli süreçlerde,hastanelerde de kullanılmaktadır. Yardım için başvuran kişiyi neyin rahatsız ettiği, bazen kişinin kendisi açısından saklıdır. Bilinemez.Bazen de sıkıntı yaratan sorunların kaynağı yanlış yerlerde aranır. Bazen de hoşumuza gitmeyen şeyleri kendimizden uzaklaştırmaya,reddetmeye çalışırız. Hastalanmaya yol açan etkenler bilinmedikçe uygun tedavi de yapılamaz. Hekimin uygun bir tedavi,terapistin kişiye en uygun olacak yaklaşımı benimsemesi için testlere ihtiyaç duyulur.Aslında hayatımızın her alanında sürekli bir şeylerin ölçümüne göre kararlar verilir. Psikolojik işlevler için de durum benzer olmalıdır.Testler bir çeşit ;ruhsal ,düşünsel,duygusal ve davranışsal özelliklerimizin röntgeninin çekilmesine benzer.Yol gösterir. Neyin kişi için iyi,neyin yanlış olabileceğini bilmeyi sağlar. Özellikle terapi ortamlarında daha kısa sürede sorunun nerde ,neden ortaya çıktığı,nasıl oluştuğunun bilinmesine ihtiyaç duyulur.Mümkün olan her yolla edinilen bilgiler çok önem taşır.Kişiye nasıl yardım edilebileceği,neyden faydalanıp neyin iyi gelmeyeceğini bilmek önemlidir. Zaman kaybını azaltır.Yanlış karar vermeyi önleyebilir.
  • Dereceleme Ölçekleri, çok sıklıkla kullanılır.Basit ve kolay uygulanır. Hastalığın,belirtinin vb.nin nasıl gittiği,şiddeti anlaşılmaya çalışılır. İlaç,terapi kişiye yarar sağlıyor mu? Takip etmeyi sağlar. Gerekirse ilaç,terapi,tutum değiştirme imkanın verir.zarar getirir.Raporlarda yazılanlar sadece işin uzmanı kişilerin anlayıp,yorumlayabileceği tarzdadır.
Testleri Kimler Uygulayabilir?

Test uygulamak kolay bir iş değildir. Hele de psikolojik testler basit bir teknik iş değildir.Ölçülmeye çalışılan özellikler çok değişkendir. Kişisel tutumlardan kolaylıkla etkilenir, sonuçlar değişebilir. Testi uygulayan kişinin mutlaka o konuda özel bir eğitimden geçmiş olması gerekir. Test uygulamak için sadece psikolog olmak yetmez. Hastalıklar,insan psikolojisi,bireysel farklılık vb. alanlarda da eğitimli ve deneyimli olması gerekir.
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
minoz16 - avatarı
minoz16
Ziyaretçi
23 Nisan 2013       Mesaj #37
minoz16 - avatarı
Ziyaretçi
gessel gelişim testi, frostig algı testi ve metropolitan okul olgunluğu testi var mı?
Şeb-i Yelda - avatarı
Şeb-i Yelda
VIP ..Paşa Gönlüm..
21 Temmuz 2014       Mesaj #38
Şeb-i Yelda - avatarı
VIP ..Paşa Gönlüm..
Metaforik bir test...

Japonya’nın ünlü psikoloğu İsamu Saito, Kokology (Kokoloji) adında bir kitap çıkartmış ve tüm dünyada büyük satış rekorları kırmış. Bu kitabın amacı metaforik testlerle kişilerin kendilerini keşfetmesi,

kişiler kendilerini anlatırken çoğu zaman bırakın başkalarına kendilerine bile dürüst olmazlar.Bu testte lütfen dürüst olalım , Teste başlamadan önce lütfen cevaplarınızı bir kenara not ediniz.


1)çok nadir bir taşı bulmak için dağa tırmanmak üzere yola çıkıyorsunuz. Dağ hakkında neler düşünüyorsunuz?


2)sonunda aradığınız taşı buldunuz. Ne tür bir taş ? Boyunu, ağırlığını ve değerini tanımlayın.


3)Bir safari parkındasınız, yolu takip ederek otlakta ilerliyorsunuz ve bir dişi ile bir erkek aslanın büyük parçalar halinde çiğ etleri koparıp yediklerini görüyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz?


4)Yıllardır kimsenin ayak basmadığı eski bir binadasınız ve yerin altına doğru inen bir merdiven keşfettiniz aşağıya doğru kaç basamak indiniz?


5)Derken karanlığın içinden birinin sesini duydunuz. Bu kişi yavaşça ağlıyor mu? İnliyor mu ? yoksa sizinle konuşuyor mu?


6)Külkedisi masalındaki yakışıklı prens camdan ayakkabınızı çirkin üvey kız kardeşinizin ayağında denerken siz de oradasınız ve ayakkabı üvey kız kardeşinize uyuyor. Bu kötü sürprize nasıl tepki verirsiniz?


7)Bir çilek bahçesine girdiniz. Çilekleri yemeye başladınız. Kaç tane yediniz?8)Çileklerini çalmakta olduğunuz çiftçi ortaya çıktı ve bağırmaya başladı. Kendinizi savunmak için ne dediniz?


9)Tüm olanı biteni bir kenara bırakıp söyleyin, çileklerin tadı nasıldı?Evet, şimdi cevaplarınızı karşılaştırabilirsiniz..
1-Dağ hakkındaki düşünceniz babanızın gözünüzde nasıl biri olduğunu gösterir.
2-Taşı tanımlayan sözleriniz değeriniz hakkında hissettiklerinizdir.
3- Senaryoya verdiğiniz tepki hayatınızda ilk defa cinsel içerikli film gördüğünüzde verdiğiniz tepkiye eşittir.
4- Terk edilmiş binalar ve yer altı odaları gömülmüş anıları ve eski psikolojik yaraları sembolize eder. Az sayıda basamak inenler geçmişten daha az etkilenen insanlardır. Çok fazla inenler içlerinde derin yaralar. Taşırlar.
5- Kendisiyle konuşan bir ses duyduğunu söyleyenler eski acılarını bir madalya gibi göğüslerinde taşırlar inleme sesi duyduğunu söyleyenler zor zamanlarını yanlız geçirmiş kişilerdir.
6-Bu durumda vereceğiniz tepki gerçek hayatta eşinizi çalmaya kalkışan bir rakibe vereceğiniz tepkiye eşittir. Sabırlı olmak bilgelik belirtisidir. Ama zaman zaman insan kendisine ait olanı elinde tutmak için savaşmalıdır.
7- Çaldığınız çilek sayısı aşık olduğunuza inandığınız kişi sayısını gösterir. Bir tane yedikten sonra durduğunuzu söylediyseniz aşk hayatında sadık birisiniz. İki haneli sayılarla cevap verenleriniz ise libidolarını frenlemeyi düşünmeliler.
8-Bu sözler yasak ilişki sırasında yakalanırsanız söyleyeceklerinize eştir!
9-Çileklerin tadı hakkında söyledikleriniz geçmiş ilişkiniz hakkında düşündüklerinize eşdeğer.
Hiç kimsenin cesareti Bir kelebeğe aşık olmaya yetmez...
thenetspy79 - avatarı
thenetspy79
Yeni Üye
2 Ekim 2019       Mesaj #39
thenetspy79 - avatarı
Yeni Üye
Bu testleri nasıl temin edebilirim

TÜRKİYE'DE VAROLAN PSİKOLOJİK TESTLER


*KLİNİK PSİKİYATRİDE KULLANILAN TESTLER*
Kişiler arası farklar psikolojiyi yakından ilgilendirmektedir.Ve bu farklar bir çok psikiyatrik hastalığın oluşumunda belli bir görecelik oluşturmaktadır.Bu göreceliği göz ardı etmemek için kliniklerde başvuran hastalara kullanılmak için çeşitli ölçekler geliştirilmiştir

Biz bu siteyi hazırlayanlar olarak bu tür testlerin sadece Profesyonel kurumlurda ve kliniklerde uygulanması gerektiğine inandığımız için burada bu testleri sadece isimleriyle ve içerikleriyle kısaca tanıtmakla yetineceğiz.

Bir çok ülkede bir çok değişik test kullanılmaktadır.Ülkemizdede hemen hemen aynı testler kullanılmaktadır.

BUNLAR : Zeka testi,Gelişim tarama ölçekleri,Psikolojik ( duygusal test ) ve kişilik envanterleri şeklinde çeşitlendirilmiştir.

GENEL ZEKA TESTLERİ


Bireysel Zeka Testleri


1.Alexander Pratik Yetenek Testi (Ç) / Haluk Yavuzer
2.Chapius labirentleri (Ç) / Yani Anastasiadis
3.Goodenough-Harris adam Çizme Testi / Perin Uçman
4.Healy Resim Tamamlama Testi / İlknur Bahadır
5.K.I.T. Zeka Testi / Figen Bütev
6.Merrill-Palmer Ölçeği / Neşe Erol
7.Peabody Resim-Kelime Ölçeği / J.Katz ve diğ.
8.Porteus Labirentleri Testleri / Beğlan Toğrol
9.Stanford -Binet Zeka Testi (Ç) / Refia U.Şemin
10.Yağmurda Dolaşan Kadın Resmi Çizme Testi (Ç) / Norma Razon
11.Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC) (Ç) / Refia U.Şemin
12.Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği R-(WAIS-R) / I.Savaşır,N.Şahin
13. Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WAIS) (Ç) / S.Epir ,Ü. İskit
14.Leiter Uluslararası Performans Ölçeği

Grup Zeka Ölçekleri


15.Akademilik Yetenek Testi Form A,B ,ve C / İ.Ethem Özgüven
16.Analitik Zeka Testi / A.Osman Özcan
17.Cattell Zeka Testi 2A-2B / Beğlan Toğrol
18.D-48 Testi / Çiğdem Kağıtçıbaşı
19.Mantıklı Düşünme Testi / Dilek Ardaç
20.Otis Alfa Form: AS (Okul Öncesi ) / Test ve Araştırma Bürosu
21.Otis Alfa Form :B (5-7 Yaş) / Test ve Araştırma Bürosu
22.Otis Alfa Form :1 (Okul Öncesi) / Test ve Araştırma Bürosu
23.Otis Alfa Form : A ve B (1-4 Sınıf ) / Test ve Araştırma Bürosu
24.Otis Beta Zihin Yeteneği Testi -Takımı: DM / İ.Ethem Özgüven
25.Otis Beta Zihin Yeteneği / Vural Türker
26.Otis Gama Zihin Yeteneği Testi / Test ve Araştırma Bürosu
27.Progresif Matrisler Testi (Ç) / Ferhad Goraşi
28.Soyut Düşünme Testi Form A 6-8 Yaşlar / İ.Ethem Özgüven
29.Soyut Düşünme Testi Form B 8-9 Yaşlar / İ.Ethem Özgüven
30.Soyut Düşünme Testi Form C 9-12 Yaşlar / İ.Ethem Özgüven
31.Temel Zihin Yetenekleri Testi (T) / Gündüz Vassaf
32.Temel Kabiliyet Testi TKT 5-7 / Test ve Araştırma Bürosu
33.Temel Kabiliyet Testi TKT 7-11 / Test ve Araştırma Bürosu
34.Temel Kabiliyet Testi TKT11-17 / Test ve Araştırma Bürosu
35.Tnurstone Kavrayış Sürati Ölçeği / Remzi Öncül

Gelişim Ölçekleri


36.Ankara Gelişim Ölçeği / I.Savaşır N , Sezgin N Erol
37.Beylay Çocuklar İçin Gelişim Ölçeği / Lale Özelli
38.Brunnet - Lezine Testi (Ç) / Yani Anastasiadis
39.Denver Gelişimsel Tarama Testi / K.Yalaz , S. Epir
40.Gazi Erken Çocukluk Dönemi / Z.F.Temel , N.Avcu
Gelişimi Değ. Ölçeği / Ö.Ersan , A.Turla
41.Gelişim Tarama Envanteri / N. Sezgin , N.Erol , I. Savaşır
42.Psiko Sosyal Gelişim Testi / Fatma Başaran
43.Psikososyal Gelişim Testi / E.Toparak
44.Uyumsal Davranış Skalası (Ç) / Shirley Epir

YETENEK VE BECERİ TESTLERİ


45.Yetenek Testleri
46.Büro işleri Sürat ve Doğruluk (DAT) / Remzi Öncül
47.Çeşitli Yetenekler Testleri Bataryası / Vural Türker
48.Detroid Zihin Yeteneği Testi (6-7 Yaş) / İ.Ethem Özgüven
49.Otis Beta Zihin Yeteneği Testi (TKG DM) / İ.Ethem Özgüven
50.Genel Yetenek Testleri Form A,B, ve C / İ.Ethem Özgüven
51.Genel Yetenek Testi (T) / Muzaffer Şahin
52.Genel Yetenek Testleri Bataryası / A.Osman Özcan
53.Goodenough - Haris Adam Çizme Testi / İ.Ethem Özgüven
54.Maequarrie Teknik Yetenek Testi / Remzi Öncül
55.Maequarrie Mekanik Kabiliyet Testi / Stefanos Cepoğlu
56.Mekanik Yetenek Testi (DAT) / Remzi Öncül
57.Minnessota Büro İşleri Testi / Test ve Araştırma Bürosu
58.Minnessota Geometrik şekil İlişkileri testi / Test ve Araştırma Bürosu
59.Mekanik Testi / Stefanos Cepoğlu
60.Sayı Yeteneği Testi (DAT) / Remzi Öncül
61.Soyut Düşünme Testi (DAT) / Remzi Öncül
62.Sözel Yetenek Testi (DAT) / Remzi Öncül
63.Torrance Yaratıcı Düşünme Testi / Ayşenur A. Yontar
64.Yer- Mekan İlişkileri Testi (DAT) / Remzi Öncül

EĞİTİM TESTLERİ


65.Çalişma Alışkanlıkları Envanteri (T) / Fevzi Uluğ
66.Descoudres 'in Lügatçe Testi / Refia U.Şemin
67.Fen Tutumu Ölçeği (T) / Ersin Azarkaya
68. İngilizce Tutum Ölçeği (T) / Hande Gürci
69.Kahtorniya Zihin Olgunluk Testi (Okul Öncesi) / Test ve Araştırma Bürosu
70.Lügatçe ve Dil Testi (Ç) / Refia U. Şemin
71.Metropolitan Olgunluk Testi / Ayla Oktay
72.Okul Tutum Ölçeği (T) / Hande Gürci
73.Okuduğunu Anlama Testi Form A,B, ve C / İ.Ethem Özgüven
74.Okuma Olgunluğu Testi (Ç) / Norma Razon
75.Öğrenci Uygu Ölçeği (T) / Gürhan Can
76.Öğrenime Hazır Oluş Testi Form R (Okul Öncesi) / Test ve Araştırma Bürosu
77.Öğrenci İhtiyaçlarını Tarama Testi / Naime Tan. Hasan Tan
78.Rehberlik Anlayışı Envanteri (T) / Muharrem Kepçeoğlu
79.Rehberlik Uzmanlarının Görevleri Envanteri (T) / Nihat Görkem
80.Sınıf Öğretmenliği Görev Algıları Envanteri (T) / İsmail Gültekin
81.Sosyometrik Test (T) / Gül Aydın

Mesleki Testler


82.Burdon Dikkat Testi (Ç) / Yani Anastasiadis
83.İstikrar Tecrübesi Testi (Ç) / Esin Cantez
84.Reaksiyon Zamanı Testi (Ç) / Esin Cantez
85.Whipple Çizme Tahtası (Ç) / Esin Cantez

Psikomotor ve Klinik Testleri


86.Anlamsız Hece Testi (Ç) / Norma Razon
87.Anlamsız Şekiller Testi (Ç) / Norma Razon
88.Apraksi Testi (Ç) / Öğet Ökten
89.Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi / A.Yalın ,O.Somer
90.Benton Görsel Bellek Testi (Ç) / Yani Anastasiadis
91.Benson Diagnostik Afazi Testi (Ç) / Öget Öktem
92.Chassagny Kareleri (Ç) / Norma Razon
93.Cümle Telaffuz Testi (Okul öncesi -18 Yaş) / Test ve Araştırma Bürosu
94.Cümle Ekleme Testi / Yahya Özsoy
95.Frosting Gelişimsel Görsel Algı Testi (Ç) / Arşaluys İbişoğlu
96.Gizlenmiş Şekiller Grup Testi / G.Okman , F.Ceberler
97.Görsel İşitsel Dizeleri Testi -B Formu / Sirel Karakaaş
98.Haufhann-Kasanin Testi (Ç) / Yani Anastasiadis
99.Hunt Minessota Testi (Ç) / Öget Öktem
100.Karmaşık Bir Şekli Kopye Etme Testi (Ç) / Norma Razon
101.Kendi Bedeninde Sağ-Sol Tayin Testi (Ç) / Norma Razon
102.Kohs Küpleri (Ç) / Yani Anastasiadis
103.Laterralleşme Testi (Ç) / Ayla Oktay
104.Lincoln -Oseretzky Skalası-Kısa Formu (Ç) / Hüseyin Nazlı
105. .Lincoln -Oseretzky Skalası-Noktalama Testi (Ç) / Hüseyin Nazlı
106.Memory for Designs Testi (Ç) / Öget Öktem
107.Ritm Tekrarı Testi (Ç) / Norma Razon
108.Trail Making Testi (Ç) / Mücella Ormanoğlu
109.Weclisler Hafıza Ölçeği (Ç) / Ö.Öktem , A.BaltaşK

KİŞİLİK TESTLERİ


Kişilik ölçek ve Envanterleri


110.Ahlaki İkilem Test / M.Çileli
111.Aile Sorunları Skalası / R.Palabıyıkoğlu , B.Ceyhan
112.Aile Yapısını Değerlendirme Aracı / Aydan Gülerce
113.Akademilik Benlik Tasarımı Ölçeği (T) / Hande Gürel
114.Atılganlık Envanteri (T) / Hüseyin Topukçu
115.Ayrılık Kaygısı Ölçeği / Yasemin Akman
116.Bağımlılık Eğimi Ölçeği / Sevda Uluğtekin
117.Bardwell Cinsiyet Rolü Ölçeği / F.Akarsu ,Sema Doğan
118.Başarı Beklenti Ölçeği / G.Erkan ,S.Baykal
119.Beck Depresyon Ölçeği / Buket Tegin
120.Beck Depresyon Envanteri / Nesrin Hisli
121.Beck Umutsuzluk Ölçeği / G. Saber
122.Beden İmaji Doyumu Ölçeği / Figen Çok
123.Beden İmgesi Testi -Profil Alt Testi / Gülay Mandalı
124.Vücut Algısı Ölçeği / Selim Hovardaoğlu
125.Çok Yönlü Beden -Self İlişkileri Ölçeği / Orhan Doğan , Sema Doğan
126.Belirti Tarama Listesi -90Gözden Geçirilmiş / M.Kılıç ,İ.Dağ
127.Bem Cisiyet Rolü Envanteri / A.N.Kavuncu , Z .Dökmen
128.Benlik Gücü Ölçeği / Güler Okman
129.Benlik Kimliği Skalası / Gül Eryüksel
130.Benlik Kimliği Statüleri / Gül Varan ,Azmi Varan
131.Benlik Tasarımı Envanteri / Feriha Baymur
132.Benlik Tasarım Envanteri (T) / Feriha Baymur
133.Belli Kişilik Envanteri / Remzi Öncül
134.Birtehnell Eş Değerlendirme Ölçeği-m ve F Formları / E.Kabakçı ,C.Tuğrul
135.Callifornia Kişilik Envanteri / Banu Demirtürk
136.Cattell Anksiyete Testi / İ. Kasatura , O. Gökçe
137.Ceaserec-Marke Kişilik Ölçeği (Ç) / Müjen İlnem
138Cinsel Kavrayış ve Cinsel Algılama Testi / S.M Menlioğlu
139.Cinsiyet Kalıpyargı Ölçeği / Dilek Şirvani
140.Cinsiyet Rolü Envanteri / S.L Bem , A.N Kavuncu
141.Cinsiyet Rolü Değerlendirme Envanteri / Ayşe Nur Kavuncu
142.Cornell Index (Ç) / Yani anastasiadis
143.Coopersmith Özsaygı Envanteri / Sonay Gürçay
144.Çatışma Eğilimi Ölçeği (T) / Üstün Dökmen
145.Çocukların Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği / Melda Akçakın
146.Çocuklar İçin Denetim Odağı Ölçeği / Fidan Korkut
147.Çocuklar İçin Öğrenilmiş Çaresizlik ölçeği / Gül Aydın
148.Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği / Belma Öy
149.Çocukluk Depresyonu Derecelendirme Ölçeği / Belma Öy
150.Çok Yönlü Depresyon Envanteri / G.Aydın , A.demir
151.Davranış Derecelendirme Ölçeği (T) / İ.Ethem Özgüven
152.Denetimci İdeoloji Ölçeği (T) / Perin Uçman
153.Depresyonda Bilşsel Tepkiler Ölçeği (T) / Buket Tegin
154.Durumluk /Sürekli Kaygı Envanteri / N.Önder , A.Le Comte
155.Dışavurulan Duygulanım Düzeyi Ölçeği / O.E.Berksun , Ç.Soykan
156.Duygusal Empati Ölçeği (Ç) / Füsun Akkoyun
157.Eysenek Kişilik Envanteri (Ç) / P.Bayar
158.Empatik Beceri Ölçeği A ve B Formu / Üstün Dökmen
159.Empatik Eğitim Ölçeği / Üstün Dökmen
160.Evlilik Uyumu Testi / Şennur Tutarel Kışlak
161.Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği / N.H.Şahin , N. Şahin
162.Golombock -Rust Cinsel Doyum Ölçeği M ve F / C.Tuğrul , N.Öztan
163.Görüşleri Belirleme Testi / Füsun Akkoyun
164.Guiford STDCR Envanteri (Ç) / Sabri Özbaydar
165.Guiford -Zimmerman Mizaç Ölçeği / Neriman Samurçay
166.Guiford -Zimmerman Mizaç Envanteri / İlkay Kasatura
167.Hacettepe Kişilik Envanteri (T) / İ.Ethem Özgüven
168.Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (Ç) / M.Sercan
169.Jeckins Etkinlik İncelemesi -Form C / Tuncay Ergene
170.Jourard Kendini Açma Envanteri / Ziya Selçuk
171.İlişki Yükleme Ölçeği / Şennur Tutarel Kışlak
172.Karar Stratejileri Ölçeği / Yıldız Kuzgun
173.Kaygı ve Endişe ölçme Aracı-Kısa Formu / Füsun Akgök
174.Kendini Anlatma Envanteri / Servet Doğan
175.Kendini Anlatma Envanteri / Feriha Baymur
176.Kendini Değerlendirme Envanteri (T) / Yıldız Kuzgun
177.Kendini Değerlendirme Ölçeği / Necla Öner
178.Kendini Gerçekleştirme Engellerini Tarama Testi / Füsun Akkoyun
179.Kendini Kabul Envanteri -Lise Formu (T) / Tuluğ Temuge
180.Kendini Kabul Envanteri- Üniversite Formu (T) / Yadigar Kılıççı
181.Kendini Kabul Envanteri-Yaşlılar Formu (T) / A.Şule İslam
182.Kendini Tanıma İhtiyacı Ölçeği (T9 / Ü.Dökmen , Z. Dökmen
183.Kişi Algısı Ölçeği / Zehra Dökmen
184.Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) / Işık Savaşır
185.Korku Tarama Ölçeği - Çocuk Formu / N.Erol , N.Şahin
186.Kolej Kendini Anlatma Ölçeği / Nilüfer V.Acar
187.Luria - Nedreska Nöropsikolojik Bataryası / K.Gödelek
188.MacAndrew Alkolizm Ölçeği / B.Ceyhun , R.Palabıyıkoğlu
189.Maudsley Obsesif - Kompulsif Soru Listesi / N.Erol , N.Şahin
190.Maslach Tükenmişlik Ölçeği / Canan Ergin
191.MicHigan Alkolizm Tarama Testi / H.Coşkunol , İ.Bağdiken
192.Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri / Işık Savaşır
193.Minnessota Danışma Envanteri / F.Akdağ , N.P. Özdemir
194.Minnessota Psikolojik Danışma Envanteri / Çetin Özoğlu ,Güzin Kurç
195.Modemlik Ölçeği / Zehra Dökmen
196.Nowicki-Strickland Denetim Odağı Ölçeği / B.Yeşilyaprak
197. Nowicki-Strickland Çocuk Denetim Odağı Ölçeği / F.Korkut
198.16 Kişilik Faktörü Envanteri Form A / İ.Ethem Özgüven
199. Otomatik Düşünceler Ölçeği / Güler Aytar
200. Otomatik Düşünceler Ölçeği / N.H.Şahin , N. Şahin
201.Öğrenci Bağımsızlık Ölçeği / R.Bakırcı
202.Öğrenci İhtiyaçlarını Tarama Listesi (Ç) / Hasan Tan
203.Piers-Harris Çocuklar İçin Öz-Kavram Ölçeği / M.Çataklı , N.Öner
204.Piers-Harris Çocuklar İçin Benlik Kavramı Ölçeği / D.Süzel N.Doğrusal
205.pozitif Semtomları Değerlendirme Ölçeği / S.Erkoç , O.Arkanoç
206.Problem Tarama Envanteri Takım:L (T) / Feriha Baymur
207.Problem Envanteri (T) / İ.E Özdemir
208.Problem Envanteri -Y Form (T) / Mustafa Kılıç
209.Q-Sort Kendini Anlatma Envanteri / Z.Güney
210.Rathus Atılganlık Envanteri / Nilüfer V.Acar
211.Rol Alma testi / Üstün Dökmen
212.Rosembatım'ım Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği / Ayşe Siva , İhsan Dağ
213.Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği / Füsun Çuhadaroğlu
214.Rotter'in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği / İhsan Dağ
215.Ruhsal Belirti Tarama Listesi -SCl-90 / Mustafa Kılıç
216.Saldırganlık Envanteri (T) / İpek Kiper
217.Saldırganlık Ölçeği / Rasim Kocatürk
218.Saldırganlık Ölçeği / Sevda Uluğtekin
219.Sarason 'un Yaşama Değişimleri Anketi (Ç) / Seza Aslanoğlu
220.Sınav Kaygısı Envanteri / D.A Kaymak ,N.Öner
221.Sosyal Atom Ölçeği / Üstün Dökmen
222.Stresle Başaçıkma Stratejileri Ölçeği / Ferda Aysan
223.Stres Ölçeği / Benal İnceer ,Aslı Day
224.Stres Karşısında Dayanıklılık Testi (Ç) / Üstün Dökmen
225.Şimdiki Durum Muayenesi Ölçeği (Ç) / Ferda Aysan
226.Taylaor Açık Kaygı Ölçeği (Ç) / Recep Yaparel , Ayhan Demir
227.Tel Aviv Denetim Ölçeği / N.Koç , N:çıkrıkçı
228.Tennesscee Benlik Kavram Ölçeği / N.Şişman
229.UCLA Yalnızlık Ölçeği / Recep Yaparel , Ayhan Demir
230.Watson - Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Ölçeği / N.Koç , N.Çıkrıkçı
231.Vinesonald Sosyal Olgunluk Ölçeği / N.Şişman
232.Vücut Algısı Ölçeği / S.Hovardaoğlu
233.DSM-3-R Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu-1 / Soli Sorias ve Arkadaşları
234.DSM-3-R Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu-11 / Soli Sorias ve Arkadaşları
235.Yaşam Doyum Ölçeği / Süreyya Köker
236.Yaşam Yönelimi Testi / Gül Aydın Esin Teser
237.Yeni Yükleme Biçim Ölçeği / Selim Hovardaoğlu
238.Yetişkinlik statüsü İşaret Listesi (Ç) / Perin Uçman
239.Yükleme Biçimi Teşhis Ölçeği / U.Işık Papatya
240.Yüz İfadeleri Teşhis Testi (T) / Üstün Dökmen

Projektif Testler


241.Beier Cümle Tamamlama Testi / D.B Beier
242.Beier resim Yorumlama Testi / D.B Beier
243.Çocuklar İçin Algı Testi (C.A.T ) (Ç) / Yani Anastasidis
244.healy Resim Tamamlama Testi-2 / İ.Bahadır
245.Jackson Aile Tutumları Testi (Ç) / Norma Razon
246.Kent-Rosanoff Klimeye Reaksiyon Testi (Ç) / Yani Anastasidis
247.Luisa - Duss Psikoanalitik Hikayeler Testi (Ç) / Yani Anastasidis
248.Masal Değerlendirme Ölçeği (T) / Üstün Dökmen
249.Rorsehach Testi (Ç) / Yani Anastasidis
250.Rotter Cümle Tamamlama Testi-Üniversite Formu / Füsun Akkoyun
251.Rozenweig Testi (Ç) / Yani Anastasidis
252.Szondi Testi (Ç) / Yani Anastasidis
253.Tematik Algı Testi (T.A.T) (Ç) / Yani Anastasidis

İlgi ve Tutum Ölçekleri


254.Algılanan Çocukları Yetiştirme Tutumları Ölçeği (T) / Güler Okman
255.Aile Kabul va Reddetma Ölçeği / E.Tansel
256.Aile Tutum Ölçeği (PARA) / G.Le ompte ,A.Le Compte
257.Anababa Davranış Ölçekleri (T) / Sevda Uluğtekin
258.Anababa Tutum Envanteri (T) / Yıldız Kuzgun
259.Anababa Tutum Ölçeği (T) / Gülden Bilal
260.Anababa Tutum Ölçeği (T) / Suna Polat
261.edwards Kişisel Tercih Envanteri / Yıldız Kuzgun
262.Fen Bilimleri İlgi Envanteri / Nükret Çıkrıkçı
263.Gazete Haberleri Testi (T) / Hasan Tan
264.İş Doyum Ölçeği / E.Gödelek , M.Güler
265.Kişisel Yönetim envanteri / Yıldız Kuzgun
266.Kuder Meslek Tercihi Envanteri Takımı CH / Test ve Araştırma Bürosu
267.Kuder ilgi Envanteri Form CH / S.Çetin Özoğlu
268.Kuder Tercih Envanteri-Kişisel Form A / Nizamettin Koç
269.Mesleki Doyum Envanteri (T) / Yıldız Kuzgun
270.Mesleki Yönetim Envanteri / Muharrem kepçeoğlu
271.Mesleki Yönetim Envanteri / E.Savaş
272.Mesleki Olgunluk Envanteri / Sibel Uzer
273.Mesleki Olgunluk Envanteri - Yeterlilik Testi (Ç) / Ayşim İncesulu
274.Mesleki Olgunluk Ölçeği / B.Akay
275.Mesleki Olgunluk Envanteri - Yeterlilik Testi / A.Sibel Uzer
276.Mesleki Olgunluk Envanteri-Tutum Ölçeği (U9 / A.Sibel Uzer
277.Öğretmenlik Anlayışı Envanteri (Ç) / Test ve Araştırma Bürosu
278.Öğretmen Tutum Envanteri (Ç) / Feriha Baymur
279.Rokeach Değer Surveyi / M.Karaduman
280.Servis Ortamı ölçeği / Perin Uçman
281.Thurslone Alaka Testi (Ç) / Mücella Orormanlıoğlu
282.Thurstone İlgi Envanteri / Remzi Öncül
283.Yeme Tutum Testi (Anoreksiya Nevroza) / O.Doğan ,I.savaşır , N.Erol

Kaynaklar
(1) Öner N . Özge S. Türkiye'de Kullanılan Psikoljik Testler;El Kitabı- Ön Çalışması. I.UlusalPsikoloji Kongresi : 1981 Eylül 23-25 ;Ege. Üni. Edebiyat Fak. Yay.122-129
(2)Öner N . Türkiye'de Kullanılan Psikoljik Testler Boğaziçi Üniversitesi , İstanbul 1994
(3)Özgüven İ.E. Psikolojik Testler , Psikoloji Danışma Rehberlik Ve eğitim Merkezi (PDREM) yayınları Ankara 1994.
(4)Özgüven , E. Tez Özetlri (250 sayfa) Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Ankara 1981
(5)Özgüven , E. Research Absracts (240 sayfa) Hacettepe Üniversity , Faculy of Social and Administratj ve Sciences Ankara 1981
Özgüven E.Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Bibliyografyası , Psikolojik Danışma Rehberlik ve Eğitim Merkezi (PDREM) Ankara 1988
(7)Psikolojik Testler (Genel Bilgi rehberi).Milli Eğitim Bakanlığı, Pak dairesi :Ankara1971
Psikiyatri , Psikoloji ve Psikofarmoloji (3p) Dergisi Türkiye'de Kullanılan psikolojik Ölçekler-1 Cilt 1, Sayı: 2 ,Ek Sayısı P.K.69 Kızılay Ankara
Son düzenleyen Safi; 3 Ekim 2019 18:06
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

9 Temmuz 2009 / Pasakli_Prenses Psikoloji ve Psikiyatri
3 Kasım 2010 / KinG ArtHur Soru-Cevap
10 Eylül 2008 / asla_asla_deme Psikoloji ve Psikiyatri