Arama

Psikolojik Testler

Güncelleme: 2 Ekim 2019 Gösterim: 168.520 Cevap: 38
_PaPiLLoN_ - avatarı
_PaPiLLoN_
Ziyaretçi
10 Eylül 2008       Mesaj #1
_PaPiLLoN_ - avatarı
Ziyaretçi
Psikolojik Testler Hakkında Genel Bilgi

Sponsorlu Bağlantılar
Genel olarak bir psikolojik test , standart koşullarda yapılan gözlem yada görüşme anlamını taşır.Psikolojik test bireylerin yeteneklerini , becerileri, performansları, güdüleri,tutumları, savunmaları vb hakkında bilgi verbilecek soruların sorulmasına olanak sağlayan sistemli bir yaklaşımdır.Test maddesi olarak isimlendirilen test sorularının içeriği, şekli ,dizilişi ve sunuluşu standart hale getirilmiş olduğundan, uygulama koşulları bireyden bireyeveya zaman aralıkları içerisinde değişmez.Böylelikle yanıt farklarının ( puanların),ölçme koşullarından değil, ölçülen davranışdaki / nitelikteki bireysel farklılıklardan geldiğini söyleme olanağı elde edilebilir.Testlerin teknik tanımlarına bir örnek olarak şu tanım gösterilebilir: psikolojik test kişinin davranışını standart koşullar altında gözlemek ve tanımlamak için kullanılan sistematik bir yöntemdir.

Kuramsal açıdan kişil farklarının saptanması psikolojinin önemli bir işlevini oluşturur.Bireyler arası farklılıklar, kişiye has niteliklerdir.Bu nitelikler, bireylerin davranışlarını belirlemede ve yordamada önemlidir.Gözlenen davranış farklılıklarına olan kişilik katkısını anlayabilmek için ölçme ve değerlendirmeden yararlanılır.Testlerden elde edilen puanlar kullanılarak zeka, kavrama yeteneği, kaygı, saldırganlık vb. pek çok psikolojik boyutta bireyler bir dağılım çizelgesi üzerinde birbirleri ile karşılaştırılarak farklılık saptanır.Birey için en uygun olan bir okulun, uzmanlaşma dalının, mesleğin, işin yada tedavinin saptanabilmesi, o birey hakkında güvenilir ve geçerli bilgileri üretmekle olanaklıdır.Bireyin psikososyal güçlerini yada yetersizliklerini saptamak, yaşamlarını etkin bir biçimde planlamada yardımcı olmak açısından psikolojik testler önemlidir. Psikolojik testleri sınıflandırmak istersek şu ölçütlerden yararlanabiliriz:

1- Testin (ölçmenin) temel felsefesi
2- Ölçülen davranışın niteliği
3- Testin içeriği
4- Sorulara verilen yanıt türü
5- Testin uygulama şekli
6- Veri toplama tekniği

Psikolojik testleri aşağıdaki gibi guruplayabiliriz:

1- Genek zeka testleri
a) Bireysel zeka testleri
b) Grup zeka testleri
c) Gelişim ölçekleri

2- Özel yetenek ve beceri testleri
a) Özel yetenek testleri
b) Eğitim testleri
c) Mesleki testler
d) Psikomotor ve klinik testler

3- Kişilik testleri
a) Kişilik test ve envalterleri
b) Projektif testler
c) İlgi ve tutum envalterleri

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
_PaPiLLoN_ - avatarı
_PaPiLLoN_
Ziyaretçi
10 Eylül 2008       Mesaj #2
_PaPiLLoN_ - avatarı
Ziyaretçi
KINDER ANGST TESTİ

Sponsorlu Bağlantılar
ADI-SOYADI:
YAŞI :
SINIFI :

Aşağıdaki soruları okuyarak sana en uygun olanı ( x ) ile işaretleyin

1- Bazı çocuklar hayvanlardan benden daha az korkar EVET ( ) HAYIR( )

2- Diğer insanların yanında olsam bile kendimi yalnız EVET ( ) HAYIR( )
hissederim

3- Sık sık başım ağrır. EVET ( ) HAYIR( )

4- Yatağa yattığım zaman çoğunlukla sıkıntılı şeyler EVET ( ) HAYIR( )
düşünürüm

5- Sık sık başkalarının benden hoşlanmadıklarını EVET ( ) HAYIR( )
düşünürüm

6- Çoğunlukla hep bir şeylere üzülürüm EVET ( ) HAYIR( )

7- Bana zor gelen şeylerin başkalarına kolay geldiğini EVET ( ) HAYIR( )
zannediyorum

8- Evde hemen her gün dikkatli olmam söylenir. EVET ( ) HAYIR( )

9- Okulda cezalandırılacağım diye korkarım EVET ( ) HAYIR( )

10- Annem ve Babam benim bazı davranışlarımı EVET ( ) HAYIR( )
durmadan yasaklar

11- Okuldaki derslerimde benimle aynı notu alan EVET ( ) HAYIR( )
arkadaşlarımdan daha fazla endişelendiğimi
düşünüyorum.

12- Gelecek günler için bazen endişe duyarım. EVET ( ) HAYIR( )

13- Sık sık hasta olacağımdan ya da bana kötü bir şey EVET ( ) HAYIR( )
olacağından korkarım.

14- Çoğunlukla sinirliyim. EVET ( ) HAYIR(
)

15- Sınıf çalışmalarında ya da sınavlarda diğer
arkadaşlarımdan daha fazla heyecanlandığımı EVET ( ) HAYIR( )
düşünüyorum.

16- Arkadaşlarımın çoğuna evlerinde benden daha EVET ( ) HAYIR( )
fazla serbest davranmalarına izin verilir.

17- Hemen hemen her gün bir şeylere canım sıkılır. EVET ( ) HAYIR( )

18- Utandığım zaman arkadaşlarımdan daha EVET ( ) HAYIR( )
fazla kızarırım.

19- Sık sık anne babamın bana nasıl davranacaklarını EVET ( ) HAYIR( )
düşünür üzülürüm.

KINDER ANGST TESTİ

9-12 Yaşları arasında ki normal çocuklara uygulanır.
Sorulara verilen EVET yanıtları 1’er puan değerlendirilir.HAYIR cevapları ise değerlendirilmez.Testte 19 soru vardır.Bu değerlendirme sonuçlarına göre;

0-5 puan alan çocuklara korkusuz çocuklar,
6-11 puan alan çocuklara ortalama korkuları olan çocuklar,
12-19 puan alan çocuklara korkulu çocuklar denir.


KORKUSUZ ÇOCUKLAR

Bu çocuklar sorunlu çocuklardır.Daha çok atak olurlar,hareketlidirler ve düşünmeden hareket ederler.Okul hakkındaki daha önceki deneyimleri bu çocuklar üzerinde rol oynar.Eğer olumsuz izlenimleri varsa,korkusuz oldukları için davranış bozuklukları gösterirler,derslerinde de başarısız olurlar.

ORTALAMA KORKULARI OLAN ÇOCUKLAR

Özel bir problemleri yoktur.Öğrenmeye istekli motive edilebilir çocuklardır.Psikolojik problemleri olursa dahi bunun üstesinden gelebilirler. Bunlar problemlerinden çok etkilenmeyen çocuklardır.

KORKULU ÇOCUKLAR

Bu çocuklar diğer çocuklara oranla psikolojik problemleri olan çocuklardır.Bu çocuklar için yardımcı bilgiler gerekmektedir.Bu çocuklar üzerinde dikkatle durulmalı ve yardımcı bilgiler toplanmalıdır.Doktora veya terapiste başvurulmalıdır.

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
_PaPiLLoN_ - avatarı
_PaPiLLoN_
Ziyaretçi
11 Eylül 2008       Mesaj #3
_PaPiLLoN_ - avatarı
Ziyaretçi


Rorschach Testi


Rorschach Testi 10 adet, mürekkep lekelerinden oluşmuş kart içermektedir. Bu 10 kart, Hermann Rorschach’nın yüzlerce kart içerisinden son olarak tayin ettiği 10 karttır. Bu seçimlerdeki temel hedefi ise kartların hem çok somut hem de tam olarak ne olduklarını göstermemesidir. Her kart kendi içerisinde şekil, renk, hareket ve gölge içermektedir. 1, 4, 5, 6, 7 numaralı kartlar koyu renkli, siyah ve beyaz, 2 ve 3 numaralı kartlar siyah ve kırmızı renklerden oluşmaktadırlar. Buna karşılık 8, 9 ve 10 numaralı kartlar renklidir. Her kartın ortak özelliği simetrik ve bir eksen etrafında oluşmasıdır. Bu eksen, 1, 4, 5, 6 ve 9 numaralı kartlarda çok açıktır. Bunun dışındaki 2, 3, 7 ve 8 numaralı kartlarda simetrinin daha çok ayna veya tekrar şeklinde çok belirgin olduğunu görmekteyiz. Tabii ki bir bütün olarak yoğun diyeceğimiz kartlarda beden imgesine gönderme yapmakta, diğer ayna şeklindeki kartlarda nesne ilişkilerine ve daha sonra detaylı şekilde açıklanacak olan kişiler arası tasarımlara gönderme yapmaktadır.

Rorschach Testi, psikiyatrik sınıflamalara uygun olarak bilgi vermekten ziyade, yapısal yaklaşımı benimsemektedir. Hiçbir hastanın birbirine benzemeyeceğini düşünerek herkesi aynı sınıflama altında görmek yerine, tek vakalarla olan zenginliği hesaba katmalıyız. Bir başka nokta da, kişilerin değerlendirilmesinde tek bir testin yeterli olmadığıdır. Rorschach Testi ile tercihen birlikte verilmesi gereken TAT kişileri geniş bir perspektifte değerlendirmede çok yararlıdır. Rorschach Testi çeşitli 7’den 70’e tüm yaş gruplarına uygulanabilen bir testtir. Hasta popülasyonunun yanısıra çok çeşitli alanlarda da, pedopsikiyatri, geriatri, nöroloji, adli psikiyatri ve hatta orduda, bu testin kullanıldığını bilmekteyiz.

Rorschach Testi ile ilgili unutulmaması gereken en önemli noktalardan bir tanesi de bu testle ortaya çıkacak teşhisin anlamının kişilik yapısını değerlendirme olup, etiketleme olmadığıdır. Kişiden elde edilecek test bilgileri onun terapötik çalışmasında önemli bir malzeme olacaktır.
Bu test psikolojik testler arasında en az güvenilir olan testlerden biri ama yine de uygulanış bakımından en ilginç testlerden biri olma özelliğini koruyor.

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 10 Aralık 2015 19:32
_PaPiLLoN_ - avatarı
_PaPiLLoN_
Ziyaretçi
11 Eylül 2008       Mesaj #4
_PaPiLLoN_ - avatarı
Ziyaretçi
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPİ)


Psikiyatrik tanılama için kullanılır.10 temel alt test ve 3 geçerlik alt testten oluşan 550 soruluk bir testtir. Normal bireylerle bazı psikiyatrik tanı grubuna giren kişileri birbirinden ayırt edebilmek için alt testlere ayrılmıştır. Ayrıca temel alt testlerin yanında testin kullanılabilirliğine ilişkin üç geçerlik alt testi vardır. Bu üç alt test puanları testin ne kadar içten ve doğru yanıtlandığı konusunda bilgi verir. Süre sınırı yoktur.Testin Türü: Kişilik testidir.


Uygulanacak Yaş Grubu: 16 yaş ve üzerine uygulanır. Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel veya grupla uygulanır.Uygulama Şekli: Bireylerden testteki maddeleri "Evet", "Hayır" ve "Bilmiyorum" şeklinde yanıtlamaları istenir.Uygulayıcının Niteliği ve Eğitimi: Ölçme aracını uygulayanlar, psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.
_PaPiLLoN_ - avatarı
_PaPiLLoN_
Ziyaretçi
11 Eylül 2008       Mesaj #5
_PaPiLLoN_ - avatarı
Ziyaretçi
Stanford Binet Zeka Testi

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir.Testin Türü: Zeka testidir.


Uygulanacak Yaş Grubu: 2 yaştan yetişkin yaşa kadar uygulanmaktadır.


Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel test olduğu için bir oturumda bir kişiye uygulanır. Uygulama Şekli: Uygulayıcı tarafından bireye, yönergeye uygun olarak sorular yöneltilir ve bireyden bu soruları yanıtlaması istenir.


Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi:
Ölçme aracını uygulayanlar psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
_PaPiLLoN_ - avatarı
_PaPiLLoN_
Ziyaretçi
11 Eylül 2008       Mesaj #6
_PaPiLLoN_ - avatarı
Ziyaretçi
Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (VVISC-R)


Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır.


Testin Türü: Yetenek (zeka) testidir.


Uygulanacak Yaş Grubu: 6-16 yaş grubuna yönelik bir testtir.
Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.


Uygulama Şekli: Her alt testin sorularını yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir.


Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi: Ölçme aracını uygulayanlar psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
_PaPiLLoN_ - avatarı
_PaPiLLoN_
Ziyaretçi
29 Eylül 2008       Mesaj #7
_PaPiLLoN_ - avatarı
Ziyaretçi
Kuder İlgi Alanları Envanteri


Kuder ilgi alanları envanteri bireyin seçebileceği meslekleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kuder ilgi envanteri ile belirli bir mesleğe olan ilgi değil, genel düzeyde bir meslek alanına olan ilgiyi saptamak amaçlanmıştır. Envanter üçerli gruplandırılmış 504 maddeden oluşmakta ve açık hava, el işi, hesap, ilim, ikna, sanat, edebiyat, müzik sosyal ve büro olmak üzere on alanda ilgiyi ölçmektedir. Sınırlandırılmış bir uygulama süresi yoktur.

Testin Türü: İlgi envanteri


Uygulanacak Yaş Grubu: Lise öğrencilerine uygulanır


Uygulanacak Kişi Sayısı: 30-40 kişiye uygulanabilir.


Uygulama Şekli: Bireylerden farklı meslek alanları ile ilişkili olarak verilen üç durumdan birini "en çok hoşlandığı", bir diğerini de "en az hoşlandığı" etkinlik olarak seçmesi istenmektedir. Üçüncü etkinliğe ilişkin madde ise boş bırakılmaktadır.


Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi: Ölçme aracını uygulayanlar psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
ışık - avatarı
ışık
Ziyaretçi
16 Ekim 2008       Mesaj #8
ışık - avatarı
Ziyaretçi
Psikolojik testler, kullanım amaçlarına, içeriğine ve ölçülen özelliklere göre genel olarak şöyle sınıflandırılır:
· Yetenek Testleri
· Başarı Testleri
· Kişilik Testleri
· İlgi Testleri
· Tutum Testleri

1. Yetenek testleri

Yetenek testleri bireyin zihinsel, mesleki ve kişilik alanındaki potansiyelini ortaya çıkaran testlerdir. Bireylerin yeteneklerinin bilinmesi ilerisi için daha uygun amaçlar belirlemesini sağlar. Yaşama daha planlı bir biçimde hazırlanmasında Kılavuz niteliği taşır. Bireyin yeteneklerinin bilinmesi meslek seçiminde daha kararlı ve gerçekçi seçimlerin yapılmasına rol oynar. Yetenekleri bilinen kişinin gelecek başarısı hakkında güçlü tahminlerde bulunmak olasıdır.
Testler bireylerin yaşları dikkate alınarak hazırlanır ve genellikle çoklu puan veren yetenek testlerinin tercih edilmesi önerilir; çünkü tekli puan veren testlerde olumsuz sonuç alan bireyin özgüveni düşebilir. Çoklu puan veren testler bireyin hem güçlü hem de zayıf yönlerini ortaya çıkartır. Dolayısıyla birey yapabileceği alanlara yönlendirilir ve böylece özgüveninde gereğinden fazla bir düşüş olmaz.
Yetenek testleri genel yetenek, farklı yetenek ve özel yetenek testleri olarak hazırlanır. Özellikle özel yetenek testleri, bazı alanlarda örneğin, resim, müzik, sporda üstün yetenekli olduğu tahmin edilen çocuklara uygulanır. Yetenekleri erken fark edilen çocuklar, zaman kaybı yaşamadan yeteneklerini geliştirme olanağına kavuşurlar.
Farklı yetenek testleri bireylerin dil, mekanik ve soyut algılama yeteneklerini ölçmek amacıyla kullanılır. Bireylerin mesleki yeteneklerini belirlemede kullanılan çok sayıda yetenek testi geliştirilmiştir. Bireylerin düşünme, hafızada tutma, sayısal işlemler yapma, var olan bilgiyi sınıflandırma, problemleri anlama ve çözme gibi zihinsel işlevlerini ölçen araçlara da zihinsel yetenek testleri denilir. Zihinsel yetenekler günümüzde genellikle zekâ testleriyle ölçülmektedir.
Zekâ Testleri: Zekâ testleri bireysel ve grup zekâ testleri olmak üzere iki gruba ayrılır. Grup zekâ testleri aynı andan birden fazla kişiye uygulanırken, bireysel zekâ testleri sadece bir kişiye uygulanacak biçimde hazırlanmıştır. Birçok zekâ testi kültürel özellikler ve değerler düşünülerek hazırlandığı için başka kültürde yaşayan bireylere uygulanmak istendiğinde uyarlama gereği duyulur. Aksi durumda geçerlilik ve güvenirlikleri düşer.
Bireysel zekâ testlerinden Wechsler, Stanford-Binet ve Goodenough zekâ testleri yaygın olarak kullanılmakta ve bu testlere ilişkin kısa açıklamalar aşağıda yer alacaktır.
Stanford Binet Zekâ Testi
Türkçeye çevrilip kültürüme uyarlanan Stanford-Binet zekâ testi, bireysel uygulanan ve kültüre bağlı olarak geliştirilmiş bir testtir. Uygulama bir uzmanın kontrolünde yapılır; uygulayıcı anlaşılır ifadelerle soru sorar veya yönerge verir, bireyden uygun tepkilere vermesi istenir. Uygulama sırasında belir bir süre sınırlaması söz konusu değildir. Uygulama sonunda bireyin zekâ yaşı ve zekâ bölümü elde edilir. 2 yaştan 35 yaşa kadar olan bireylerin zihinsel performansı ölçülebilir. 35 yaşın üstündeki bireyler için de ayrı bir formu bulunmaktadır.
Wechsler Zekâ Testleri
İlk Wechsler zekâ testi 1939 da yetişkinler için psikolog Wechsler tarafından geliştirilmiştir. Kısaca W-B(Wechsler-Bellevue) olarak adlandırılmış ve 1955 yılında yenilenerek WAIS olarak adlandırılmıştır. Daha sonra yeniden gözden geçirilerek WAİS-R denilir. David Wechsler 1949 yılında çocukların da zekâ düzeylerini ölçen bir test geliştirir ve WISC adını verir. 1974 yılında WISC üzerinde bazı değişiklikler yapılır ve WISC- R (Wechsler Intelligence Scale For Children – Revised ) denilerek son şekli verilir. WISC-R 6-16 yaşları arasındaki bireylere uygulanır. Bireysel bir testtir ve yaklaşık bir saatlik zaman diliminde uygulanabilir. Wechsler daha sonra okul öncesi çocuklar için bir zekâ testi geliştirir ve kısaltarak WPPSI olarak adlandırır.
Wechsler’e ait her üç test takımında sözel ve performans bölümleri yer almakta ve her bölüm kendi içinde alt bölümlere ayrılmaktadır. Sözel bölümde yer alan alt testlerle bireylerin genel bilgi düzeyleri, benzerlikleri bulma, sözcük hazinesi, aritmetik, yargılama ve sayıları hatırlama gibi yetenekleri belirlenir. Performans bölümünde bulunan alt testlerle bireylerin resim tamamlama, resim düzenleme, küplerle desen oluşturma, parçaları birleştirme, şifre çözme, labirentlerden geçme gibi eylemsel performansları ölçülür. Wechsler testlerinde sonuç standart sapma yöntemiyle bulunur.
Goodenough Zekâ Testi
3–10 yaşındaki çocuklara uygulanan bireysel zekâ testidir. Çocuğun yaptığı resim belli kriterlere göre puanlandırılır ve zekâ düzeyi saptanmaya çalışılır. Uygulayıcı çocukla karşılıklı oturur ve çocuktan bir insan resmi yapmasını ister. Çocuk resmi yaptıktan sonra uygulayıcı önceden belirlenmiş kritere göre resmi değerlendirir. Örneğin, kulaklar yapılmış mı, kaşlar çizilmiş mi, parmaklar ve parmak sayısı belirtilmiş mi? vb kriterler dikkate alınır ve her bir kısım için önem durumuna göre puan verilir.
Kohs Küpleri Zeka Ölçeği
10 üstü çocuklara uygulanan bir zekâ testidir. 17 adet kart ve desenli küplerden oluşan test, belirlenen sürede tamamlanır, yani sınırlandırılmış bir uygulama süresi vardır. Bireylere tek tek uygulanır.
Grup ve bireysel zekâ testlerinden birkaçı şöyle sıralanabilir:
Otis Testleri
Kuhlman Testleri
Henman-Nelson Testleri
Wesman Personel Seçimi Testi
Cattell Zekâ Testi
Raven Progressive Matris Testi
Goodenough-Harris Çizim Testi
Yetenek Testleri:
Kognitif Yetenek Testleri
Torrance Yaratıcı Düşünme Testi
Toga Genel Yetenek Testi
Macquarrie Mekanik Kabiliyet Testi
Seashone Müzik Yetenek Testi
Goldstein Scheere Testleri
Vigotsky-HanfmanKasanin
Bennet mekanik kavrama testi
Mellenbruch mekanik motivasyon testi
Minnosota kağıt peg-board testi
Kohs Küpleri Testi
Meili Levye Testi
Bonnardell Disket Testi
Crawford Beceri Testi
O’Connar Parmak Becerisi Testi
Tweezer beceri Testi
Stromberg Beceri Testi
Bennet El Aletlerini Kullanma Becerisi Testi
Lahey Puantaj Testi
El-Kol Kımıldamazlığı Testi
Rotary Pursuit Testi
Pursuit Confusion Testi
Sinüzoit Testi
Omega Testi
Crawford Beceri testi
O’Connor Parmak Becerisi Testi
Tweezer Beceri Testi
Stroberg Beceri Testi
Bonnardel Double Labirent testi
Bonnardel Omega Testi
Tourneur Testi
Denver Gelişimsel Tarama Testi


2. Başarı testleri

Başarı testleri, bireyin performans seviyesini ölçmek amacıyla geliştirilmiş testlerdir. Testin içeriği bireyin anlama, hatırlama ve problem çözme başarısını ölçmeye dayalıdır. Edward L. Thorndike, hazırladığı testlerle başarı testlerinin gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır. Başarı testleri, okullarda öğrencilerin derslerdeki başarı durumunu, endüstri sektöründe çalışanların başarı düzeylerini ve personel alımında uygun elemanları belirlemek amacıyla kullanılır. Standart başarı testleri ve öğretmen yapımı başarı testleri olarak iki gruba ayrılır.
Standart başarı testleri bireyin bulunduğu çevre ve diğer koşulları göz önüne almaz ve genel uygulama olanağı sağlayan bir formatta hazırlanır. Bu testler, uzman bir ekip tarafından hazırlanıp uygulandığı için geçerlilik ve güvenirlikleri öğretmen yapımı başarı testlere göre daha yüksektir.
Öğretmen yapısı testler, içinde bulunulan koşullar dikkatte öğretmenler tarafından hazırlanır ve derslerde öğrencilere öğretilen konuların öğrenilme düzeyini ölçmede kullanılır. Öğrencinin belirli konulardaki durumunu bir bütün olarak değerlendiren bu testler, öğrencilerin öğrenmedikleri bilgi veya konuları saptayabilmektedir. Böylece öğrencinin başarısızlık durumu ve nedenleri ortaya çıkarılabilir. Ayrıca öğretilen konuların sınıf düzeyinde öğrenilme derecesini belirler ve öğrencilerin diğer derslerdeki başarı düzeyleriyle karşılaştırma olanağı verir. Dolayısıyla öğretmenin öğretebilme ve öğretilenleri değerlendirebilme başarısı da saptanabilir.

3. İlgi Envanterleri

İlgi envanterleri bireylerin ilgilerini belirlemek ve kendilerini tanımalarını sağlamak amacıyla geliştirilir. Bu envanterleri ilk olarak E. K. Strong tarafından geliştirilmiştir. Okullarda öğrencilerin ilgi duydukları alanları belirlemek ve doğru mesleğe yönlendirmek için uygulanır. Ayrıca endüstride bireylerin belirli iş alanlarına olan ilgi düzeylerinin saptanmasında kullanılır. İlgi envanterleri bireyin doğrudan verdiği cevaplar ve gözlem aracılığıyla elde edilen verilerle kullanıldığında daha sahici sonuçlara ulaşılabilir. Örneğin, çocukların oyunlarda üstlendikleri roller, okuldaki sosyal ve kültürel etkinliklerdeki görevleri ve hoşlandığı alanlarla ilgili sözel açıklamaları ilgi envanterlerinden alınan sonuçlarla birlikte değerlendirilir.
Bireylerin ilgileri zamanla kişisel etkenler ve çevresel koşulların etkisiyle sürekli değişebilmektedir. Küçük yaşlarda başlayan ilgiler çok sık değişebilir, hatta bir anda birden fazla alana ilgili gösterilebilir. Ancak ergenlikten sonra kısmen de olsa ilgiler sabitlenebiliyor. Bundan dolayı ilgi envanterlerinin ergenlikten önce uygulanması önerilmemektedir. Bireyin bir alana ilgi duyması onun o alanda yetenekli olduğunu ve başarı sağlayacağı anlamına gelmez. Örneğin, doktor olmak isteyen öğrenci tıp eğitimi için gerekli başarıyı gösteremez veya ressam olmak isteyen kişinin resim yapma yeteneği olmayabilir. Bu nedenle öğrenciler sadece ilgilerine göre yönlendirilmemeli, ilgi envanterlerinden elde edilen sonuçlar ile başarı ve yetenek testlerindeki sonuçlar birlikte değerlendirilerek uygun bir alana yönlendirilmelidir.
Kuder İlgi Alanları Envanteri
Mesleki eğilimi ölçen bir envanterdir. Bireyin sadece bir mesleğe olan ilgilisin değil, genel bir meslek alanına olan ilgisini belirler. Bu mesleki alanlar şunlardır: Hava, el işi, hesap, ilim, ikna, sanat, edebiyat, müzik, sosyal ve büro. Üçerli gruplandırılmış 504 maddeden oluşan envanter, herhangi bir süreye sınırlaması yoktur. Daha çok lise öğrencilerine uygulanır. Ortalama 40 kişilik bir gruba uygulanabilir.
İlgilerin belirlemesin için geliştirilmiş testlerden bir kısmı şöyle sıralanabilir:
Strong Mesleki İlgi Envanteri
Lee-Thorpe Mesleki İlgi Envanteri
Gordon Mesleki İlgi Envanteri
Rothwell-Miller İlgi Çizelgesi
Hall Mesleki Yönelim Testi
Ohio Mesleki İlgi Testi
Campbell İlgi Envanteri
Minnesota İlgi Envanteri
Connally Mesleki İlgi Anketi
Mesleki Tercih Anketi
Brook Tepki Testi

Not:Alıntıdır.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen _PaPiLLoN_; 15 Kasım 2008 19:20
HerHangiBiri - avatarı
HerHangiBiri
Ziyaretçi
10 Kasım 2008       Mesaj #9
HerHangiBiri - avatarı
Ziyaretçi
Şekillere Bakarak Karakter Analizi


Aşağıdaki resimler psikologlar tarafından ortaya çıkarılmış, defalarca test edilmiş, şekiller ve renkler değişerek bugünkü halini almış.

9 şekilden hangisi sizi ifade ediyor seçin, numarasına göre karakter özellikleriniz öğrenin!

1. İçedönük-Hassas-Kolay Etkilenen: Kendinizle ve çevrenizle ilgili düşüncelere etrafinızdaki çoğu kişiden daha sık ve daha derin bir şekilde dalıyorsunuz. Üstün körü hareketler ve konuşmalardan nefret ediyorsunuz. Geyik muhabbeti yapmaktansa, yalnız kalmayı tercih edebiliyorsunuz. Ama yakın arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz o kadar kuvvetli ki bu da size ihtiyacınız olan uyumu ve gücü getiriyor. Yine de yalnız başına kalmaktan hiç sıkılmıyorsunuz.

2. Özgür-Geleneklere Karşı-Tutulamayan: Kendinizi geliştirmenizi saglayacak özgür ve kimseye bağlı olmayan bir hayat peşindesiniz. Hobilerinizde ya da işinizde sizi başarıya ulaştıracak yeteneklere sahipsiniz. Bağımsızlığa olan düşkünlüğünüz bazen sizden beklenilenin tam tersini yapmanıza neden olabiliyor. Öyle her gördüğünüz şeye üzerinde düşünmeden uyacak tiplerden değilsiniz. Aksine kendi fikirleriniz doğrultusunda gitmeyi yani, akıntıya karşı kürek çekmeyi seviyorsunuz.

3. Dinamik-Aktif-Dışadönük: İlginç ve çeşitli işlere girebilmek için risk almaktan kaçınmıyorsunuz. Rutin bir hayat sizi etkisiz hale getirebiliyor. En çok sevdiğiniz şey tüm olaylarda başrol oynamak. Aslında olayları başlatan kişi de siz oluyorsunuz.

4. Ayakları Yere Basan-Dengeli-Uyumlu: Komplike olmayan ve doğal bir yaşamı, bir aşkı ve işi amaç edinmişsiniz. İnsanlar size saygı duyuyor, çünkü sizin ayaklarınız öyle bir yere basıyor ki, herkes sizden destek alıyor. Siz de bu insanlara güven sağlamayı biliyorsunuz. Çok sıcak ve insancıl olarak tanınıyorsunuz. Basmakalıp ve çok abartılı olan herşeyi reddediyorsunuz. Modanın getirdiği yeniliklere de bağlı değilsiniz. Aksine, sizin için giyim pratik ve rahat olmalı.

5. Profesyonel-Pragmatik-Kendini Tanıyan: Hayatını eline alıp şansını kadere bırakmak yerine yaratmayı sevenlerdensiniz. Problemlerinizi pratik ve karışık olmayan yöntemlerle çözüyorsunuz. Günlük hayatınızda gerçekçi olmayı tercih ediyorsunuz. İşte ise, herkes sizi sorumluluk sahibi olarak tanıyor. Sizin kendinize olan güveniniz sayesinde etrafınızdakiler de sizden güç alıyor. Fikirlerinizi uygulamaya koyana kadar rahat edemiyorsunuz.

6. Barışçıl-Tedbirli-Agresif Olmayan: Anlaşması kolay bir insansınız. Kendi özel hayatınıza ve özgürlügünüze düşkün oldugunuz için de arkadaşlarınızı pek yormuyorsunuz. Bazen hayatın anlamını düşünmek ya da kendi kendinize eğlenmek için her şeyden uzaklaşıp yalnız kalmak istiyorsunuz. Bu yüzden de kaçabileceğiniz güzel mekanlar nerede biliyorsunuz. Ama siz yalnızlık düşkünü bir insan da değilsiniz. Sadece hayatın size vermiş olduklarını takdir eden, dünyayla barışık bir insansınız.

7. Dikkatsiz-Oyunsever-Neşeli: Spontane ve özgür bir hayatı seviyorsunuz. Hayata bir kere gelinir ilkesinden yola çıkarak dolu dolu yaşamayı istiyorsunuz. Çok meraklı ve her yeni şeye açık bir insansınız. Tüm değişikliklerin sizi büyüttüğüne inanıyorsunuz. Bağlı kalmak kadar sizi sıkan bir şey yok. Sürpriz yapmaktan ve sürprizlerle karşılaşmaktan çok hoşlanıyorsunuz.

8. Romantik-Hayalci-Duygusal: Çok duygusal bir insansınız. Olayları gerçekçi tarafından görmeyi reddediyorsunuz. Sizin için duygularınızın size söyledikleri önemli. Ayrıca yaşamda hayallere yer olması gerektiğini savunuyorsunuz. Romantizmi reddeden ve her şeyi akılcı bir yolla çözmeye çalışan insanlarla anlaşamıyorsunuz. Hayallerinizi, duygularınızı sınırlayacak her şeyi reddediyorsunuz.

9. Analitik-Güvenilir-Kendinden Emin: Hayatınızı insanların gözden kaçırdığı küçük değerli taşlarla doldurmayı seviyorsunuz. Bu nedenle kültür sizin hayatınızda önemli bir yer oynuyor. Yine de siz şık ve zarif duygularınızın çevreden etkilenmemesini sağlıyorsunuz. Sizin için zarif ve görgülü bir hayata sahip olmak çok önemli. Ve yine aynı tarzdaki insanlarla birlikte olmayı tercih ediyorsunuz.


MYNET
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 10 Aralık 2015 19:31
_PaPiLLoN_ - avatarı
_PaPiLLoN_
Ziyaretçi
15 Kasım 2008       Mesaj #10
_PaPiLLoN_ - avatarı
Ziyaretçi
TÜRKİYE'DE VAROLAN PSİKOLOJİK TESTLER

*KLİNİK PSİKİYATRİDE KULLANILAN TESTLER*


Kişiler arası farklar psikolojiyi yakından ilgilendirmektedir.Ve bu farklar bir çok psikiyatrik hastalığın oluşumunda belli bir görecelik oluşturmaktadır.Bu göreceliği göz ardı etmemek için kliniklerde başvuran hastalara kullanılmak için çeşitli ölçekler geliştirilmiştir

Biz bu siteyi hazırlayanlar olarak bu tür testlerin sadece Profesyonel kurumlurda ve kliniklerde uygulanması gerektiğine inandığımız için burada bu testleri sadece isimleriyle ve içerikleriyle kısaca tanıtmakla yetineceğiz.

Bir çok ülkede bir çok değişik test kullanılmaktadır.Ülkemizdede hemen hemen aynı testler kullanılmaktadır.

BUNLAR : Zeka testi,Gelişim tarama ölçekleri,Psikolojik ( duygusal test ) ve kişilik envanterleri şeklinde çeşitlendirilmiştir.

GENEL ZEKA TESTLERİ

Bireysel Zeka Testleri

1.Alexander Pratik Yetenek Testi (Ç) / Haluk Yavuzer
2.Chapius labirentleri (Ç) / Yani Anastasiadis
3.Goodenough-Harris adam Çizme Testi / Perin Uçman
4.Healy Resim Tamamlama Testi / İlknur Bahadır
5.K.I.T. Zeka Testi / Figen Bütev
6.Merrill-Palmer Ölçeği / Neşe Erol
7.Peabody Resim-Kelime Ölçeği / J.Katz ve diğ.
8.Porteus Labirentleri Testleri / Beğlan Toğrol
9.Stanford -Binet Zeka Testi (Ç) / Refia U.Şemin
10.Yağmurda Dolaşan Kadın Resmi Çizme Testi (Ç) / Norma Razon
11.Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC) (Ç) / Refia U.Şemin
12.Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği R-(WAIS-R) / I.Savaşır,N.Şahin
13. Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WAIS) (Ç) / S.Epir ,Ü. İskit
14.Leiter Uluslararası Performans Ölçeği

Grup Zeka Ölçekleri


15.Akademilik Yetenek Testi Form A,B ,ve C / İ.Ethem Özgüven
16.Analitik Zeka Testi / A.Osman Özcan
17.Cattell Zeka Testi 2A-2B / Beğlan Toğrol
18.D-48 Testi / Çiğdem Kağıtçıbaşı
19.Mantıklı Düşünme Testi / Dilek Ardaç
20.Otis Alfa Form: AS (Okul Öncesi ) / Test ve Araştırma Bürosu
21.Otis Alfa Form :B (5-7 Yaş) / Test ve Araştırma Bürosu
22.Otis Alfa Form :1 (Okul Öncesi) / Test ve Araştırma Bürosu
23.Otis Alfa Form : A ve B (1-4 Sınıf ) / Test ve Araştırma Bürosu
24.Otis Beta Zihin Yeteneği Testi -Takımı: DM / İ.Ethem Özgüven
25.Otis Beta Zihin Yeteneği / Vural Türker
26.Otis Gama Zihin Yeteneği Testi / Test ve Araştırma Bürosu
27.Progresif Matrisler Testi (Ç) / Ferhad Goraşi
28.Soyut Düşünme Testi Form A 6-8 Yaşlar / İ.Ethem Özgüven
29.Soyut Düşünme Testi Form B 8-9 Yaşlar / İ.Ethem Özgüven
30.Soyut Düşünme Testi Form C 9-12 Yaşlar / İ.Ethem Özgüven
31.Temel Zihin Yetenekleri Testi (T) / Gündüz Vassaf
32.Temel Kabiliyet Testi TKT 5-7 / Test ve Araştırma Bürosu
33.Temel Kabiliyet Testi TKT 7-11 / Test ve Araştırma Bürosu
34.Temel Kabiliyet Testi TKT11-17 / Test ve Araştırma Bürosu
35.Tnurstone Kavrayış Sürati Ölçeği / Remzi Öncül

Gelişim Ölçekleri

36.Ankara Gelişim Ölçeği / I.Savaşır N , Sezgin N Erol
37.Beylay Çocuklar İçin Gelişim Ölçeği / Lale Özelli
38.Brunnet - Lezine Testi (Ç) / Yani Anastasiadis
39.Denver Gelişimsel Tarama Testi / K.Yalaz , S. Epir
40.Gazi Erken Çocukluk Dönemi / Z.F.Temel , N.Avcu
Gelişimi Değ. Ölçeği / Ö.Ersan , A.Turla
41.Gelişim Tarama Envanteri / N. Sezgin , N.Erol , I. Savaşır
42.Psiko Sosyal Gelişim Testi / Fatma Başaran
43.Psikososyal Gelişim Testi / E.Toparak
44.Uyumsal Davranış Skalası (Ç) / Shirley Epir

YETENEK VE BECERİ TESTLERİ
45.Yetenek Testleri
46.Büro işleri Sürat ve Doğruluk (DAT) / Remzi Öncül
47.Çeşitli Yetenekler Testleri Bataryası / Vural Türker
48.Detroid Zihin Yeteneği Testi (6-7 Yaş) / İ.Ethem Özgüven
49.Otis Beta Zihin Yeteneği Testi (TKG DM) / İ.Ethem Özgüven
50.Genel Yetenek Testleri Form A,B, ve C / İ.Ethem Özgüven
51.Genel Yetenek Testi (T) / Muzaffer Şahin
52.Genel Yetenek Testleri Bataryası / A.Osman Özcan
53.Goodenough - Haris Adam Çizme Testi / İ.Ethem Özgüven
54.Maequarrie Teknik Yetenek Testi / Remzi Öncül
55.Maequarrie Mekanik Kabiliyet Testi / Stefanos Cepoğlu
56.Mekanik Yetenek Testi (DAT) / Remzi Öncül
57.Minnessota Büro İşleri Testi / Test ve Araştırma Bürosu
58.Minnessota Geometrik şekil İlişkileri testi / Test ve Araştırma Bürosu
59.Mekanik Testi / Stefanos Cepoğlu
60.Sayı Yeteneği Testi (DAT) / Remzi Öncül
61.Soyut Düşünme Testi (DAT) / Remzi Öncül
62.Sözel Yetenek Testi (DAT) / Remzi Öncül
63.Torrance Yaratıcı Düşünme Testi / Ayşenur A. Yontar
64.Yer- Mekan İlişkileri Testi (DAT) / Remzi Öncül

EĞİTİM TESTLERİ
65.Çalişma Alışkanlıkları Envanteri (T) / Fevzi Uluğ
66.Descoudres 'in Lügatçe Testi / Refia U.Şemin
67.Fen Tutumu Ölçeği (T) / Ersin Azarkaya
68. İngilizce Tutum Ölçeği (T) / Hande Gürci
69.Kahtorniya Zihin Olgunluk Testi (Okul Öncesi) / Test ve Araştırma Bürosu
70.Lügatçe ve Dil Testi (Ç) / Refia U. Şemin
71.Metropolitan Olgunluk Testi / Ayla Oktay
72.Okul Tutum Ölçeği (T) / Hande Gürci
73.Okuduğunu Anlama Testi Form A,B, ve C / İ.Ethem Özgüven
74.Okuma Olgunluğu Testi (Ç) / Norma Razon
75.Öğrenci Uygu Ölçeği (T) / Gürhan Can
76.Öğrenime Hazır Oluş Testi Form R (Okul Öncesi) / Test ve Araştırma Bürosu
77.Öğrenci İhtiyaçlarını Tarama Testi / Naime Tan. Hasan Tan
78.Rehberlik Anlayışı Envanteri (T) / Muharrem Kepçeoğlu
79.Rehberlik Uzmanlarının Görevleri Envanteri (T) / Nihat Görkem
80.Sınıf Öğretmenliği Görev Algıları Envanteri (T) / İsmail Gültekin
81.Sosyometrik Test (T) / Gül Aydın

>Mesleki Testler


82.Burdon Dikkat Testi (Ç) / Yani Anastasiadis
83.İstikrar Tecrübesi Testi (Ç) / Esin Cantez
84.Reaksiyon Zamanı Testi (Ç) / Esin Cantez
85.Whipple Çizme Tahtası (Ç) / Esin Cantez

Psikomotor ve Klinik Testleri86.Anlamsız Hece Testi (Ç) / Norma Razon
87.Anlamsız Şekiller Testi (Ç) / Norma Razon
88.Apraksi Testi (Ç) / Öğet Ökten
89.Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi / A.Yalın ,O.Somer
90.Benton Görsel Bellek Testi (Ç) / Yani Anastasiadis
91.Benson Diagnostik Afazi Testi (Ç) / Öget Öktem
92.Chassagny Kareleri (Ç) / Norma Razon
93.Cümle Telaffuz Testi (Okul öncesi -18 Yaş) / Test ve Araştırma Bürosu
94.Cümle Ekleme Testi / Yahya Özsoy
95.Frosting Gelişimsel Görsel Algı Testi (Ç) / Arşaluys İbişoğlu
96.Gizlenmiş Şekiller Grup Testi / G.Okman , F.Ceberler
97.Görsel İşitsel Dizeleri Testi -B Formu / Sirel Karakaaş
98.Haufhann-Kasanin Testi (Ç) / Yani Anastasiadis
99.Hunt Minessota Testi (Ç) / Öget Öktem
100.Karmaşık Bir Şekli Kopye Etme Testi (Ç) / Norma Razon
101.Kendi Bedeninde Sağ-Sol Tayin Testi (Ç) / Norma Razon
102.Kohs Küpleri (Ç) / Yani Anastasiadis
103.Laterralleşme Testi (Ç) / Ayla Oktay
104.Lincoln -Oseretzky Skalası-Kısa Formu (Ç) / Hüseyin Nazlı
105. .Lincoln -Oseretzky Skalası-Noktalama Testi (Ç) / Hüseyin Nazlı
106.Memory for Designs Testi (Ç) / Öget Öktem
107.Ritm Tekrarı Testi (Ç) / Norma Razon
108.Trail Making Testi (Ç) / Mücella Ormanoğlu
109.Weclisler Hafıza Ölçeği (Ç) / Ö.Öktem , A.BaltaşK
<

KİŞİLİK TESTLERİ


Kişilik ölçek ve Envanterleri

110.Ahlaki İkilem Test / M.Çileli
111.Aile Sorunları Skalası / R.Palabıyıkoğlu , B.Ceyhan
112.Aile Yapısını Değerlendirme Aracı / Aydan Gülerce
113.Akademilik Benlik Tasarımı Ölçeği (T) / Hande Gürel
114.Atılganlık Envanteri (T) / Hüseyin Topukçu
115.Ayrılık Kaygısı Ölçeği / Yasemin Akman
116.Bağımlılık Eğimi Ölçeği / Sevda Uluğtekin
117.Bardwell Cinsiyet Rolü Ölçeği / F.Akarsu ,Sema Doğan
118.Başarı Beklenti Ölçeği / G.Erkan ,S.Baykal
119.Beck Depresyon Ölçeği / Buket Tegin
120.Beck Depresyon Envanteri / Nesrin Hisli
121.Beck Umutsuzluk Ölçeği / G. Saber
122.Beden İmaji Doyumu Ölçeği / Figen Çok
123.Beden İmgesi Testi -Profil Alt Testi / Gülay Mandalı
124.Vücut Algısı Ölçeği / Selim Hovardaoğlu
125.Çok Yönlü Beden -Self İlişkileri Ölçeği / Orhan Doğan , Sema Doğan
126.Belirti Tarama Listesi -90Gözden Geçirilmiş / M.Kılıç ,İ.Dağ
127.Bem Cisiyet Rolü Envanteri / A.N.Kavuncu , Z .Dökmen
128.Benlik Gücü Ölçeği / Güler Okman
129.Benlik Kimliği Skalası / Gül Eryüksel
130.Benlik Kimliği Statüleri / Gül Varan ,Azmi Varan
131.Benlik Tasarımı Envanteri / Feriha Baymur
132.Benlik Tasarım Envanteri (T) / Feriha Baymur
133.Belli Kişilik Envanteri / Remzi Öncül
134.Birtehnell Eş Değerlendirme Ölçeği-m ve F Formları / E.Kabakçı ,C.Tuğrul
135.Callifornia Kişilik Envanteri / Banu Demirtürk
136.Cattell Anksiyete Testi / İ. Kasatura , O. Gökçe
137.Ceaserec-Marke Kişilik Ölçeği (Ç) / Müjen İlnem
138Cinsel Kavrayış ve Cinsel Algılama Testi / S.M Menlioğlu
139.Cinsiyet Kalıpyargı Ölçeği / Dilek Şirvani
140.Cinsiyet Rolü Envanteri / S.L Bem , A.N Kavuncu
141.Cinsiyet Rolü Değerlendirme Envanteri / Ayşe Nur Kavuncu
142.Cornell Index (Ç) / Yani anastasiadis
143.Coopersmith Özsaygı Envanteri / Sonay Gürçay
144.Çatışma Eğilimi Ölçeği (T) / Üstün Dökmen
145.Çocukların Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği / Melda Akçakın
146.Çocuklar İçin Denetim Odağı Ölçeği / Fidan Korkut
147.Çocuklar İçin Öğrenilmiş Çaresizlik ölçeği / Gül Aydın
148.Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği / Belma Öy
149.Çocukluk Depresyonu Derecelendirme Ölçeği / Belma Öy
150.Çok Yönlü Depresyon Envanteri / G.Aydın , A.demir
151.Davranış Derecelendirme Ölçeği (T) / İ.Ethem Özgüven
152.Denetimci İdeoloji Ölçeği (T) / Perin Uçman
153.Depresyonda Bilşsel Tepkiler Ölçeği (T) / Buket Tegin
154.Durumluk /Sürekli Kaygı Envanteri / N.Önder , A.Le Comte
155.Dışavurulan Duygulanım Düzeyi Ölçeği / O.E.Berksun , Ç.Soykan
156.Duygusal Empati Ölçeği (Ç) / Füsun Akkoyun
157.Eysenek Kişilik Envanteri (Ç) / P.Bayar
158.Empatik Beceri Ölçeği A ve B Formu / Üstün Dökmen
159.Empatik Eğitim Ölçeği / Üstün Dökmen
160.Evlilik Uyumu Testi / Şennur Tutarel Kışlak
161.Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği / N.H.Şahin , N. Şahin
162.Golombock -Rust Cinsel Doyum Ölçeği M ve F / C.Tuğrul , N.Öztan
163.Görüşleri Belirleme Testi / Füsun Akkoyun
164.Guiford STDCR Envanteri (Ç) / Sabri Özbaydar
165.Guiford -Zimmerman Mizaç Ölçeği / Neriman Samurçay
166.Guiford -Zimmerman Mizaç Envanteri / İlkay Kasatura
167.Hacettepe Kişilik Envanteri (T) / İ.Ethem Özgüven
168.Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (Ç) / M.Sercan
169.Jeckins Etkinlik İncelemesi -Form C / Tuncay Ergene
170.Jourard Kendini Açma Envanteri / Ziya Selçuk
171.İlişki Yükleme Ölçeği / Şennur Tutarel Kışlak
172.Karar Stratejileri Ölçeği / Yıldız Kuzgun
173.Kaygı ve Endişe ölçme Aracı-Kısa Formu / Füsun Akgök
174.Kendini Anlatma Envanteri / Servet Doğan
175.Kendini Anlatma Envanteri / Feriha Baymur
176.Kendini Değerlendirme Envanteri (T) / Yıldız Kuzgun
177.Kendini Değerlendirme Ölçeği / Necla Öner
178.Kendini Gerçekleştirme Engellerini Tarama Testi / Füsun Akkoyun
179.Kendini Kabul Envanteri -Lise Formu (T) / Tuluğ Temuge
180.Kendini Kabul Envanteri- Üniversite Formu (T) / Yadigar Kılıççı
181.Kendini Kabul Envanteri-Yaşlılar Formu (T) / A.Şule İslam
182.Kendini Tanıma İhtiyacı Ölçeği (T9 / Ü.Dökmen , Z. Dökmen
183.Kişi Algısı Ölçeği / Zehra Dökmen
184.Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) / Işık Savaşır
185.Korku Tarama Ölçeği - Çocuk Formu / N.Erol , N.Şahin
186.Kolej Kendini Anlatma Ölçeği / Nilüfer V.Acar
187.Luria - Nedreska Nöropsikolojik Bataryası / K.Gödelek
188.MacAndrew Alkolizm Ölçeği / B.Ceyhun , R.Palabıyıkoğlu
189.Maudsley Obsesif - Kompulsif Soru Listesi / N.Erol , N.Şahin
190.Maslach Tükenmişlik Ölçeği / Canan Ergin
191.MicHigan Alkolizm Tarama Testi / H.Coşkunol , İ.Bağdiken
192.Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri / Işık Savaşır
193.Minnessota Danışma Envanteri / F.Akdağ , N.P. Özdemir
194.Minnessota Psikolojik Danışma Envanteri / Çetin Özoğlu ,Güzin Kurç
195.Modemlik Ölçeği / Zehra Dökmen
196.Nowicki-Strickland Denetim Odağı Ölçeği / B.Yeşilyaprak
197. Nowicki-Strickland Çocuk Denetim Odağı Ölçeği / F.Korkut
198.16 Kişilik Faktörü Envanteri Form A / İ.Ethem Özgüven
199. Otomatik Düşünceler Ölçeği / Güler Aytar
200. Otomatik Düşünceler Ölçeği / N.H.Şahin , N. Şahin
201.Öğrenci Bağımsızlık Ölçeği / R.Bakırcı
202.Öğrenci İhtiyaçlarını Tarama Listesi (Ç) / Hasan Tan
203.Piers-Harris Çocuklar İçin Öz-Kavram Ölçeği / M.Çataklı , N.Öner
204.Piers-Harris Çocuklar İçin Benlik Kavramı Ölçeği / D.Süzel N.Doğrusal
205.pozitif Semtomları Değerlendirme Ölçeği / S.Erkoç , O.Arkanoç
206.Problem Tarama Envanteri Takım:L (T) / Feriha Baymur
207.Problem Envanteri (T) / İ.E Özdemir
208.Problem Envanteri -Y Form (T) / Mustafa Kılıç
209.Q-Sort Kendini Anlatma Envanteri / Z.Güney
210.Rathus Atılganlık Envanteri / Nilüfer V.Acar
211.Rol Alma testi / Üstün Dökmen
212.Rosembatım'ım Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği / Ayşe Siva , İhsan Dağ
213.Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği / Füsun Çuhadaroğlu
214.Rotter'in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği / İhsan Dağ
215.Ruhsal Belirti Tarama Listesi -SCl-90 / Mustafa Kılıç
216.Saldırganlık Envanteri (T) / İpek Kiper
217.Saldırganlık Ölçeği / Rasim Kocatürk
218.Saldırganlık Ölçeği / Sevda Uluğtekin
219.Sarason 'un Yaşama Değişimleri Anketi (Ç) / Seza Aslanoğlu
220.Sınav Kaygısı Envanteri / D.A Kaymak ,N.Öner
221.Sosyal Atom Ölçeği / Üstün Dökmen
222.Stresle Başaçıkma Stratejileri Ölçeği / Ferda Aysan
223.Stres Ölçeği / Benal İnceer ,Aslı Day
224.Stres Karşısında Dayanıklılık Testi (Ç) / Üstün Dökmen
225.Şimdiki Durum Muayenesi Ölçeği (Ç) / Ferda Aysan
226.Taylaor Açık Kaygı Ölçeği (Ç) / Recep Yaparel , Ayhan Demir
227.Tel Aviv Denetim Ölçeği / N.Koç , N:çıkrıkçı
228.Tennesscee Benlik Kavram Ölçeği / N.Şişman
229.UCLA Yalnızlık Ölçeği / Recep Yaparel , Ayhan Demir
230.Watson - Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Ölçeği / N.Koç , N.Çıkrıkçı
231.Vinesonald Sosyal Olgunluk Ölçeği / N.Şişman
232.Vücut Algısı Ölçeği / S.Hovardaoğlu
233.DSM-3-R Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu-1 / Soli Sorias ve Arkadaşları
234.DSM-3-R Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu-11 / Soli Sorias ve Arkadaşları
235.Yaşam Doyum Ölçeği / Süreyya Köker
236.Yaşam Yönelimi Testi / Gül Aydın Esin Teser
237.Yeni Yükleme Biçim Ölçeği / Selim Hovardaoğlu
238.Yetişkinlik statüsü İşaret Listesi (Ç) / Perin Uçman
239.Yükleme Biçimi Teşhis Ölçeği / U.Işık Papatya
240.Yüz İfadeleri Teşhis Testi (T) / Üstün Dökmen

Projektif Testler


241.Beier Cümle Tamamlama Testi / D.B Beier
242.Beier resim Yorumlama Testi / D.B Beier
243.Çocuklar İçin Algı Testi (C.A.T ) (Ç) / Yani Anastasidis
244.healy Resim Tamamlama Testi-2 / İ.Bahadır
245.Jackson Aile Tutumları Testi (Ç) / Norma Razon
246.Kent-Rosanoff Klimeye Reaksiyon Testi (Ç) / Yani Anastasidis
247.Luisa - Duss Psikoanalitik Hikayeler Testi (Ç) / Yani Anastasidis
248.Masal Değerlendirme Ölçeği (T) / Üstün Dökmen
249.Rorsehach Testi (Ç) / Yani Anastasidis
250.Rotter Cümle Tamamlama Testi-Üniversite Formu / Füsun Akkoyun
251.Rozenweig Testi (Ç) / Yani Anastasidis
252.Szondi Testi (Ç) / Yani Anastasidis
253.Tematik Algı Testi (T.A.T) (Ç) / Yani Anastasidis

İlgi ve Tutum Ölçekleri

254.Algılanan Çocukları Yetiştirme Tutumları Ölçeği (T) / Güler Okman
255.Aile Kabul va Reddetma Ölçeği / E.Tansel
256.Aile Tutum Ölçeği (PARA) / G.Le ompte ,A.Le Compte
257.Anababa Davranış Ölçekleri (T) / Sevda Uluğtekin
258.Anababa Tutum Envanteri (T) / Yıldız Kuzgun
259.Anababa Tutum Ölçeği (T) / Gülden Bilal
260.Anababa Tutum Ölçeği (T) / Suna Polat
261.edwards Kişisel Tercih Envanteri / Yıldız Kuzgun
262.Fen Bilimleri İlgi Envanteri / Nükret Çıkrıkçı
263.Gazete Haberleri Testi (T) / Hasan Tan
264.İş Doyum Ölçeği / E.Gödelek , M.Güler
265.Kişisel Yönetim envanteri / Yıldız Kuzgun
266.Kuder Meslek Tercihi Envanteri Takımı CH / Test ve Araştırma Bürosu
267.Kuder ilgi Envanteri Form CH / S.Çetin Özoğlu
268.Kuder Tercih Envanteri-Kişisel Form A / Nizamettin Koç
269.Mesleki Doyum Envanteri (T) / Yıldız Kuzgun
270.Mesleki Yönetim Envanteri / Muharrem kepçeoğlu
271.Mesleki Yönetim Envanteri / E.Savaş
272.Mesleki Olgunluk Envanteri / Sibel Uzer
273.Mesleki Olgunluk Envanteri - Yeterlilik Testi (Ç) / Ayşim İncesulu
274.Mesleki Olgunluk Ölçeği / B.Akay
275.Mesleki Olgunluk Envanteri - Yeterlilik Testi / A.Sibel Uzer
276.Mesleki Olgunluk Envanteri-Tutum Ölçeği (U9 / A.Sibel Uzer
277.Öğretmenlik Anlayışı Envanteri (Ç) / Test ve Araştırma Bürosu
278.Öğretmen Tutum Envanteri (Ç) / Feriha Baymur
279.Rokeach Değer Surveyi / M.Karaduman
280.Servis Ortamı ölçeği / Perin Uçman
281.Thurslone Alaka Testi (Ç) / Mücella Orormanlıoğlu
282.Thurstone İlgi Envanteri / Remzi Öncül
283.Yeme Tutum Testi (Anoreksiya Nevroza) / O.Doğan ,I.savaşır , N.Erol

Kaynaklar

(1) Öner N . Özge S. Türkiye'de Kullanılan Psikoljik Testler;El Kitabı- Ön Çalışması. I.UlusalPsikoloji Kongresi : 1981 Eylül 23-25 ;Ege. Üni. Edebiyat Fak. Yay.122-129

(2)Öner N . Türkiye'de Kullanılan Psikoljik Testler Boğaziçi Üniversitesi , İstanbul 1994

(3)Özgüven İ.E. Psikolojik Testler , Psikoloji Danışma Rehberlik Ve eğitim Merkezi (PDREM) yayınları Ankara 1994.

(4)Özgüven , E. Tez Özetlri (250 sayfa) Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Ankara 1981

(5)Özgüven , E. Research Absracts (240 sayfa) Hacettepe Üniversity , Faculy of Social and Administratj ve Sciences Ankara 1981

Özgüven E.Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Bibliyografyası , Psikolojik Danışma Rehberlik ve Eğitim Merkezi (PDREM) Ankara 1988

(7)Psikolojik Testler (Genel Bilgi rehberi).Milli Eğitim Bakanlığı, Pak dairesi :Ankara1971

Psikiyatri , Psikoloji ve Psikofarmoloji (3p) Dergisi Türkiye'de Kullanılan psikolojik Ölçekler-1 Cilt 1, Sayı: 2 ,Ek Sayısı P.K.69 Kızılay Ankara

NOT : Ç = Çeviri U = Uyarlama
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

9 Temmuz 2009 / Pasakli_Prenses Psikoloji ve Psikiyatri
3 Kasım 2010 / KinG ArtHur Soru-Cevap
10 Eylül 2008 / asla_asla_deme Psikoloji ve Psikiyatri