Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 25 Mart 2008  Gösterim: 76.069  Cevap: 2

Boş Gebelik (Anembriyonik Gebelik)

Pollyanna
23 Mart 2008 17:26       Mesaj #1
Pollyanna - avatarı
Ziyaretçi
Boş gebelik(Anembriyonik Gebelik)

Halk arasında su gebeliği olarak da adlandırılan bu durumda gebelik kesesini oluşturan zar ve plasenta oluşurken bu yapıların içinde bir bebek bulunmaz.
Sponsorlu Bağlantılar
Tanısı ultrasonda embryo ve kalp atımları görülmesi gereken haftalarda kesenin boş olarak izlenmesi ile konur. Erken gebelikte konulan bir tanı olduğu için bazı özel durumlara dikkat etmek gerekir. Özellikle adet kanamaları düzensiz olan kişilerde yumurtlama beklenen tarihten daha sonra gerçekleşmiş olabileceğinden bu durum özellikle dikkate alınmalıdır.
Boş gebelik ile çok erken dönemdeki normal bir gebeliği ayırdetmenin en önemli yolu kese içinde yolk kesesi adı verilen yapının izlenmesidir. Yolk kesesi varlığı gebeliğin boş gebelik olmadığının en önemli belirtisidir. Öte yandan kesenin ultrasondaki görüntüsü de bu iki durumun ayrımında yol gösterici olabilir. Teorik olarak son adet tarihinden yaklaşık 5 hafta geçen durumlarda transvajinal ultrasonografi ile fetus görülebilmelidir. Bunun gerçekleşmediği durumlarda ise boş gebelik tanısı koymak için aceleci davranmak çok yanlış bir yaklaşım olacaktır. Bu gibi bir durum varlığında en azından bir hafta beklenerek durumun gidişatı hakkında yeterli bilgi edinilmelidir.blighted111

Erken gebelik kayıpları, yani düşüklerin neredeyse yarısından fazlasının sebebi boş gebeliklerdir.
Blighted ovumda annede yumurtlama olur. Bu yumurta babadan gelen sperm ile birleşir ve döllenir. Döllenen yumurta tüplerdeki yolculuğunu tamamlar ve rahim duvarına tutunur.Gelişen hücreler gebelik kesesini oluşturmaya başlarlar. Buraya kadar herşey normal gebelikle aynıdır. Normal olmayan ise bu kesenin içinde embryo olmamasıdır.


Belirtileri

Klinik olarak normal bir erken gebelikten hiçbir fark yoktur. Tüm belirtiler aynıdır. Ne bir kanama ne de kramplar bulunur.Zaman geçtikçe hafif kahverengi akıntı görülebilir ancak bu da ayırıcı bir bulgu değildir. Kişi ultrason kontrolünde gebelik kesesinin içinde embroyun ve kalp atımlarının olmadığı anlaşılana kadar boş gebelik olduğunu fark edemez.


Nedenleri

Boş gebelik kromozomal problemlerden kaynaklanan bir tablodur. Bu olayın kalıtsal olduğu anlamına gelmez. Sadece o gebeliği meydana getiren sperm ve yumurtalarda kalite düşüklüğü ya da anomali söz konusudur. Geçmişte düşük yapan kadınların çoğu boş gebelikten haberdar bile değildiler. Oysa günümüzde uterus içinde neler olup bittiğini çok güzel gösteren ultrason cihazları ve tecrübeli hekimler sayesinde bu tür hastalıkları tespit edebiliyoruz ve düşük gibi tehlike yaratabilecek durumlara karşı önlemimizi alabiliyoruz.
Blighted ovum tekrarlama eğiliminde olan bir anomali değildir. Kromozomal bozukluk olmasına karşın anne ya da babada genetik bir problem yoksa kalıtsal özellik göstermez. Tamamen normal bir düşük olarak sınıflandırılmalıdır. Özellikle ilk gebeliği boş gebelik veya düşük ile sonuçlanan anne baba adayları haklı olarak endişe duyarlar. Oysa bir neden aramak için arka arkaya 2 yada 3 düşük olması gereklidir.


Tedavi

Blighted ovum'un tedavisi gebeliğin kürtaj ile sonlandırılmasıdır. Bunun dışında herhangi bir tedavi alternatifi yoktur.Kürtaj tanı konulduktan sonra mümkün olan en kısa zamanda yapılmalıdır.

Boş gebelik nedeni ile kürtaj olmak zorunda kalan anne adaylarında 1-2 hafta içinde yeniden yumurtlama olur ve 4 hafta sonunda adet görürler. Bu adet kanamasından sonraki siklusdan itibaren yeniden gebe kalınmasında hiçbir sakınca yoktur.


Pollyanna
24 Mart 2008 15:32       Mesaj #2
Pollyanna - avatarı
Ziyaretçi
BOŞ GEBELİK
Düşükler her zaman aynı belirtilerle oluşmaz. Bazen kanama veya ağrı henüz başlamamışken teşhis edilebilen düşükler vardır. Gebelik kesesi görülmesine rağmen embriyonun gelişmemesi veya çok erken dönemde gelişmesinin durması nedeniyle görülmemesi Anembriyonik gebeliği düşündürür ve bu durum bir düşük türüdür. Boş gebelikte gebelik kesesini oluşturan zar ve plasenta mevcutken,içinde fetüs bulunmaz.

Belirtileri
Normal bir gebelikten hiçbir fark yoktur. Ancak ultrason kontrolünde farkedilebilir.Yapılan ultrasonda gebelik haftasına göre embriyo görülmesi gerekirken, görülmez.Bu durumda tanı konur.(Embriyonun abdominal ultrasonografide 6 haftalıkken, vajinal ultrasonografide ise 5.5 haftalıkken görülmesi gerekir.Yine de hesaplamada oluşabilecek hatalardan dolayı tanıda aceleci davranmamak,en azından bir hafta bekleyerek durumun seyri hakkında yeterli bilgi edinmek gerekir.)

Nedenleri
Sperm ve yumurtalarda kalite düşüklüğünden ya da kromozomal bir anomaliden kaynaklanır.Hemen kalıtsal olduğu düşünülmemelidir.O gebeliğe mahsustur,tekrarlama olasılığı düşüktür.Ancak 2 ya da daha fazla düşük yaşandığında anne ve babada genetik bir problem olduğu düşünülebilir.

Tedavi
Anembriyonik gebelik tanısının kesin olduğu durumlarda gebeliğin en kısa zamanda kürtaj ile sonlandırılması gerekir.Bir sonraki adet döneminden sonra tekrar gebelik denenebilir.

Pollyanna
25 Mart 2008 01:54       Mesaj #3
Pollyanna - avatarı
Ziyaretçi
Anembriyonik gebelik (anembriyonik=embriyo olmayan yani "boş" gebelik; ingilizce=blighted ovum)Yapılan ultrasonda gebelik haftasına göre embriyo görülmesi gerekirken,
embriyonun görülememesi durumudur. Embriyonun abdominal (karından
yapılan) ultrasonografide takriben 6 haftalıkken, vajinal
ultrasonografide ise takriben 5.5 haftalıkken görülememesi durumunda
anembriyonik gebelik düşünülür (Ancak gebelik haftası değerlendirmesi
yapılırken son adet tarihi baz alındığında oluşabilecek hatalar
nedeniyle (geç yumurtlama gibi), haftaya bağlı yorum çok dikkatli
yapılmalıdır). Gebelik kesesi bu durumda haftasına uygun büyüklükte
olabileceği gibi, normalden büyük ya da küçük olabilir. Embriyo
gebeliğin erken aşamasında aşağıdaki anlatılacak nedenlerden birine
bağlı olarak ölmüş ve rezorbe olarak ("eriyerek") görülmez hale gelmiş,
ya da baştan beri hiç gelişmemiştir. Gebelik hormonları belli bir süre
daha etkili olmaya devam eder ve belli bir süre sonra (ortalama 1 hafta
içinde) gebeliğin düşükle sonuçlanması beklenir.Anembriyonik gebelik tanısının kesin olduğu durumlarda tıbbi tahliye
uygulanmalıdır. Şüphede kalınan durumlarda ikişer gün aralıklarla
tercihan vajinal ultrasonografide gebelik kesesinin büyümesi
izlenebilir ve /veya beta HCG değerlerinin normal artıp artmadığı
araştırılabilir (beta HCG bu dönemde 48 saatte bir yaklaşık iki katına
çıkar ve gebelik kesesi günde ortalama 1.2 milimetre büyür). Gebelik
kesesinin büyümemesi, küçülmesi veya gerekenden yavaş büyümesi
durumunda yine anembriyonik gebelik tanısı konarak gebelik
sonlandırılmalıdır.Geç gebelik kayıpları genellikle, genetik bozukluktan ziyade rahim ve
rahim kanalının yapısal bozukluklarına bağlıdır. Bu yapısal
bozuklukların başlıcaları; servikal yetmezlik, rahim duvarı
yapışıklıkları ve rahim içi anatomik bozukluklarıdır.


Daha fazla sonuç:
anembriyonik gebelik

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç