Arama

Nazmi Ziya Güran

Güncelleme: 30 Eylül 2016 Gösterim: 4.556 Cevap: 3
Mira - avatarı
Mira
VIP VIP Üye
10 Mart 2012       Mesaj #1
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Nazmi Ziya Güran
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Sponsorlu Bağlantılar
Nazmi Ziya, Otoportre
3cw70

Nazmi Ziya Güran
(d. 1881 Aksaray İstanbul 1937), Türk ressam. İlköğrenimini İstanbul Vefa Özel Şemsülmaarif adlı bir okulda tamamladı. Vefa İdadisi (Vefa Lisesi) ardından da Mülkiye Mektebi’nde öğrenim gördü. Çocukluğundan beri sanata düşkünlüğü olan Nazmi Ziya, Sanayi-i Nefise Mektebi Ali’si (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)’nde öğrenimi sürdürmek istedi. Ancak ailesi onun bu isteğine karşı çıktı. Resim öğretmeni amcası Binbaşı Hasip’ten ders aldığı öğrenilince engellendi. 1901 yılında Mülkiye Mektebi’nden mezun oldu. Aynı yıl babasının ölümü üzerine kendi kararını verebilecek duruma gelince 1902 yılında Sanayi-i Nefise’mektebi’ne kaydoldu. Ancak, okulda Osman Hamdi Bey yönetiminde Salvatore Valery, Varniya ve Osgan Efendi gibi hocaların verdikleri eğitime uyum sağlamada ciddi sıkıntılar yaşadı. Ders aldığı ve manzara (Peyzaj) resimleriyle tanınan Hoca Ali Rıza’nın Hertürlü etkiden kaçınması ve sadece doğaya yönelmesi konusundaki telkinleri akademideki uyumsuzluğun nedenleri arasında sayılabilir.

Akademide öğrenciyken, İstanbula gelen ve kendisi ile tanışma fırsatı bulduğu
Fransız Neo-Empresyonist ressam Paul Signac’ın etkilerini değerlendirecek yeterli veri bulunmamaktadır. Etkiler hangi kaynaktan gelirse gelsin; sanatçının daha akademide öğrenci iken eğitimi verilen sanat anlayışıyla ciddi bir çatışma yaşadığı anlaşılmaktadır. Nitekim: Eğitim kurallarına uymadığı gerekçesiyle hocası Valery tarafında şikayet edildi. 1907 öğretim yılı diploma sınavında resimleri Osman Hamdi Bey tarafından beğenilmeyerek mezuniyeti bir yıl gecikti.

1908
yılında mezun olan sanatçı aynı yıl kendi olanaklarıyla Paris’e gitti. Burada kısa bir süre Academie Julian’da Marcel Bachet ve Royer’in atölyesinde çalıştıktan sonra Ecole National Supérieur’da eğitimini sürdürdü. Cormonn’un atölyesindeki çalışmalarından artta kalan serbest zamalarında açık havada resim yaparak zamanını değerlendirdi. Bu arada Hoca Ali Rıza'nın kimseden etkilenmemesi yönündeki, hayatı boyunca sadık kaldığı öğüdünü aklının bir köşesinde tutarak müzeleri gezmekten geri kalmadı.

Louvre Müzesi
'nde iki ay çalışarak Antoine Coypel'in Democrite Başı kopyasını yaptı. 1911 yılında atölye arkadaşı olan Fransız asıllı Marcel Chevalier ile evlenen sanatçı, yurt dışında bulunduğu süre içerisinde aynı zamanda Almanya ve Avusturya'yı ziyaret etti. 1914 yılında yurda döndü. Hemen ardından İzmir Muallim Mektebi Müdürlüğü ve İstanbul İl Tedrisat Müfettişliği gibi görevlerde bulundu. Bu sırada savaşın nefesi tüm Avrupa'da hissedilmektedir. Mütareke yıllarında ailesinin geçimini sağlayabilmek için arkadaşlarıyla Çamlıca'da tavuk çiftliği kurmak ve kunduracılık yapmak gibi girişimlerde bulundu.

1918
yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’ne Müdür oldu. 1921’e kadar süren müdürlüğünün ardından 1925 yılında iki yıl daha müdürlük görevinde bulundu. 1909 yılında kurulan, ilk adıyla Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, sonraki adıyla Güzel Sanatlar Birliği içerisinde yer alıp onların 1916 yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri sergilere katıldı. Nazmi Ziya, Akademi'deki hocalığı ve devletten aldığı resmi siparişleri yerine getirmekten arta kalan zamanlarında doğayla başbaşa kalarak açık havada manzara resimleri üretmeye devam etti.

Kişisel sergilerin son derece sınırlı olduğu bu dönemde sanatçı, ancak 1937 yılında Akademi'de düzenlenen kapsamlı sergi sayesinde bu imkânı bulabildi. Resim, heykel, tezyini sanatlar, afiş ve tarihte Karagöz konulu beş ayrı bölümden oluşan serginin resim bölümü sadece sanatçıya ayrıldı. Büyük bir heyecanla çalışmaya koyuldu, resimlerini o sıcak yaz günlerinde kendi elleriyle taşıdı, 300'e yakın resmini yerleştirmek ve asmakla titiz bir şekilde uğraştı. Bu heyecan ve yorgunluk,
17 Ağustos 1937 günü açılan ve 35 yıllık sanat hayatını ortaya koyan büyük bir sergiyle sonuçlandı. Ancak, aynı zamanda sanatçının bitkin düşmesine yol açtı. Sergi henüz kapanmadan 11 Eylül 1937 tarihinde gelen bir kalp krizi ölümüne neden oldu.

Göksu'da Gezinti
3cw9s

Biyografi Konusu: Nazmi Ziya Güran nereli hayatı kimdir.
theMira
Baturalp - avatarı
Baturalp
Ziyaretçi
30 Eylül 2016       Mesaj #2
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi
Ad:  Nazmi_Ziya_Güran.JPG
Gösterim: 827
Boyut:  85.6 KB

NAZMİ ZİYA GÜRAN

1881 yılında İstanbul, Aksaray'da doğdu. İlkokulu İstanbul Vefa Özel Şemsülmaarif adlı bir okulda tamamladı. Vefa Lisesi ’ ni bitirdi. Çocukluğu ve gençliği doğduğu yer olan Aksaray’ da geçti. Fatih Sultan Mehmet’ in hocası olan Molla Gürani’ nin soyundan olan Nazmi Ziya Güran, 1901’de Mülkiye’yi bitirdi, bir süre edebiyat ve felsefeyle ilgilendi. 1902’ de girdiği Sanayi-i Nefise Mektebi' ni bitirdikten sonra Paris’ e gitti. Julien Akademisinde öğrenim gördü. Monet, Pissaro ve Cezanne’ a duyduğu hayranlık nedeniyle izlenimciliğe yöneldi. Yurda döndükten sonra yöneticilik, müfettişlik ve Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürlüğü yaptı. Aynı okulda öğretim üyeliğini ölümüne kadar sürdürdü. Kişisel sergilerinin yanı sıra Güzel Sanatlar Birliğinin İstanbul ve Ankara’da açtığı sergilere katıldı. İzlenimciliğin yerli temsilcilerinden oldu ve resimlerinde renk, ışık oyunlarıyla İstanbul görünümlerini işledi.

Sponsorlu Bağlantılar
Nazmi Ziya Güran, 1913 yılında Türkiye’ ye dönünce Akademi kadrosuna alındı. İlki 1918-1921 ve ikincisi 1925-1927 tarihleri arasında olmak üzere iki kez Güzel Sanatlar Akademisinde müdürlük yaptı. Birinci Dünya Savaşı’nın Çanakkale’de yaratılan kahramanlık olaylarını tespit etmek üzere 1917 yılında Başkumandan Vekili Enver Paşa’nın seçtiği heyete Nazmi Ziya da alındı. Burada yaptığı dört tablo ile ressamımız, şöhret merdiveninin basamaklarında gözükmeye başladı.

Nazmi Ziya, Fransız dilini çok iyi bilirdi. Zengin bir kitaplığı vardı. Bu tabiat aşığı Türk ressamı, sabahları erken kalkardı. Tarlasını işleyen köylünün hayatı nasıl güneşin doğuşuna ve batışına bağlıysa onun hayatı da bir başka yönden güneşe bağlıydı. Tabiatı çeşitli biçimlerde gösteren ve her an değiştiren ışığa, onun kaynağı olan Güneş’e adeta gönül vermişti.

Nazmi Ziya, 1915’de Maarif Nezareti (Millî Eğitim Bakanlığı) tarafından okullarda duvar tablosu olarak kullanılmak üzere Türk Tarihi’yle ilgili 10 kadar tablo yapmakla görevlendirmişti. Genç ressam tablolarını kısa bir süre içinde bitirdi ve bunlar büyük boyuttaki reprodüksiyonlarının basımı için Almanya’ya gönderildi. Türk Tarihinin çeşitli olaylarını canlandıran bu tablolar arasında Lala Mehmet Paşa’nın Boçkay’a Macar Krallığı Tacını Giydirmesini canlandıran tablo ile İstanbul’da Cirit Oyunu, Zigetvar Kuşatması ve 3. Mustafa’nın Kılıç Alayı adlı eserleri gerçek bir sanat değeri taşır.

Nazmi Ziya Güran, Türk resminde 1910 kuşağı olarak bilinen İbrahim Çallı ve arkadaşları arasında, izle­nimci eğilimi en sadık biçimde yansı­tan sanatçıdır. Onun resimlerinde İstanbul, ışık içinde yıkanan doğası ve izlenimci bir anlayışa kaynak oluşturacak değişken görünümleriyle, Hoca Ali Rıza’nın başlatmış olduğu içten ve yapmacıksız akımın, daha entelektüel plandaki bir uzantısı ola­rak dikkatimizi çeker. Sabahın ilk saatlerinden başlayarak İstanbul’un sessiz köşelerine uzanan Nazmi Ziya Güran, kimi zaman çok sevdiği Kan­dilli sırtlarına, kimi zaman Langa bostanına, Halic’e ya da Göksu dere­sine iner, han içlerinin loş gölgele­rini, ağaç diplerinin eflatun sessizli­ğini seçer. Bedri Rahmi Eyüboğlu haklı olarak, ondaki güneş ışığının, nesnelerin asıl rengini ve formunu eriterek, bütün motiflerin üstüne sıcak bir buğu gibi çöktüğünü öne sürer. Işık, onda, resmi biçimlendiren ve yönlendiren temel etkendir. Figür ve portre resimleri de yapmış, olmakla birlikte, daha çok bir peyzaj ressamı olan Nazmi Ziya Güran’ın sanatında özel bir dizi oluşturan ve bir bakıma en tipik resimleri sayabi­leceğimiz Koç Kahvesi tabloları ondaki bu peyzaj ressamlığının en somut örnekleridir.

Nazmi Ziya Güran İzlenimcilik (empresyonizm) akımının Türkiye’deki ilk temsilcisi olmuştur. Sanatçı hiçbir kimsenin etkisi altında kalmadan kendi tarzında oluşturduğu resimleriyle bir ilke imza atmıştır. Etkilendiği tek şeyin ‘’doğa’’ olduğunu ifade ederken, bunda haklılık payı büyüktür. Çünkü ömrü boyunca yılmadan resmettiği çalışmalarında boğaz ve haliç manzaraları, doğa görünümleri kendine büyük bir yer edinmiştir. Bu alandaki tutkusunu sanatçı şöyle ifade etmektedir; ‘’Tabiat karşısında beni en ziyade heyecana getiren şey hayat ve hayatiyet ifade eden şeylerdir. Bunlar; kadın, ağaç, deniz, çiçek, güneş, güneş ve yine güneş’tir.’’Ömrü boyunca açık hava ressamlığına kendini adamış olan sanatçı, izlenimci akıma bağlı kalmış yalnız bunu kendine özgü üslubu ile ortaya koymuştur. Modernliğe karşı çıkmış, modernliği ‘’anlaşılmazlık’’ olarak nitelendirmiş olsa da kendi çağdaşları arasında da modernliği yakalamış bir sanatçıdır.Manzara ve natürmort türlerine yepyeni bir görüş ve teknikle yaklaşarak, figürleri de resmine dahil etmiştir. Renkleri birbirine karıştırmadan, divizyon tekniğiyle oldukça dikkatli neredeyse güneşin saat başı değişen hareketlerini bize göstermiştir. Mavi, yeşil ve morlarda toplanan soğuk; sarı, kırmızı ve turuncuda toplanan sıcak renkleri bir şekilde tuvaline yansıtmaktadır.Sanatın halk için olduğunu savunmaktadır. Taklit etmeye karşıdır.

17 Ağustos 1937 yılında Akademi’de ilk kişisel sergisini açan Nazmi Ziya Güran bu sergiden yaklaşık bir ay sonra 11 Eylül 1937 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetmiştir. Ölmeden bir gün evvel "Resim Sergisi Hakkında"ki makalesi 12 Eylül 1937 günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandı. Ancak bu yayını sanatkârımız göremedi. Ölümünden sonra çok duygulu yayınlar yapıldı. Bunların çoğu daha sonraki yayınlarda tekrarlandı. Nazmi Ziya'nın kısa bir tanıtımı, Türkiye'ye empresyonist akımı getirmesi ve doruğuna çıkarmasıdır. Bütün resimleri bu tekniğin şaheserlerindendir. Hemen hemen bütün eserleri her milletin müzelerinde yer alabilecek niteliktedir. Resim tarihlerimiz onu çok yerinde övgülerle tanımlamaktadırlar. Türk resim sanatının kutsal simalarından olarak belirtirler. En nankör şartlar içinde Türk resmini yaşatarak bugüne ulaştıran üstadlar arasında anarlar.

Derlemedir.

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Baturalp - avatarı
Baturalp
Ziyaretçi
30 Eylül 2016       Mesaj #3
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi

NAZMİ ZİYA GÜRANAd:  Nazmi_Ziya_Güran_Eserleri.JPG
Gösterim: 1272
Boyut:  354.0 KB
Baturalp - avatarı
Baturalp
Ziyaretçi
30 Eylül 2016       Mesaj #4
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi

NAZMİ ZİYA GÜRANAd:  Nazmi_Ziya_Güran_Eserleri.JPG
Gösterim: 1420
Boyut:  548.8 KB
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.

Benzer Konular

30 Eylül 2016 / Misafir Cevaplanmış
21 Şubat 2010 / Misafir Soru-Cevap
30 Kasım 2006 / ReaLin Spor tr
28 Ağustos 2008 / GÜLGECELER Sinema tr
23 Mayıs 2011 / Misafir Soru-Cevap