Arama

Arif Bedii Kaptan

Güncelleme: 20 Ekim 2016 Gösterim: 5.471 Cevap: 4
buz perisi - avatarı
buz perisi
VIP Lethe
24 Temmuz 2012       Mesaj #1
buz perisi - avatarı
VIP Lethe

ARİF KAPTAN

Ad:  arif bedii kaptan 1.jpg
Gösterim: 1062
Boyut:  85.0 KB

türk ressam
Sponsorlu Bağlantılar
(İstanbul 1905 - ay. y. 1982).

Deniz harp okulu’nu bitirdi (1924). Konuk öğrenci olarak bir süre İstanbul Devlet güzel sanatlar akademisi'nde resim derslerini izledi. Üsteğmen rütbesindeyken askerlikten ayrılarak kendisini yalnızca resim çalışmalarına verdi (1930). Ali Avni (Çelebi) ve Nazmi Ziya gibi ressamlarla birlikte çalıştı. D grubu’na katıldı. Halkevleri'nin açtığı yurt resimleri kampanyasında Kastamonu’da görevlendirildi (1940). iki kez Paris’te bulundu ve sanat etkinliğini orada sürdürdü (1947-1949 ve 1957-1962). Paris'te ilk bulunuşunda Andrâ Lhote atölyesinde çalıştı.

Başlangıçta, izlenimci bir anlayışla, çeşitli tonlardaki gri renklerin egemen olduğu peyzajlar yaptı. Paris’teki çalışmalarında, önceleri fovist ressamlar gibi parlak renk tonları içeren resimler üretti; tek sürüşte oluşan renk lekeleri elde etmek amacıyla, geniş fırça darbelerine ağırlık veren bir teknik uyguladı; doğadaki nesneleri deforme ederek resmetti. Daha sonra renk uyumuna önem veren bir anlayışla, inşaacı bir üslubu benimsedi. Son yapıtlarında, başlangıçta olduğu gibi, izlenimci bir anlayışla yeniden duygusal peyzajlar üretti.

İlk sergisini İstanbul Devlet güzel sanatlar akademisi'nde açtı (1935). Bunu, Ankara, İstanbul ve Bursa'da hemen her yıl açtığı öteki kişisel sergiler izledi. Devlet resim ve heykel sergilerine, D grubu ve bazı karma sergilere de katıldı. Çanakkale ve Kastamonu adlı yapıtlarıyla Ankara'da Halkevleri'nin düzenlediği Yurt gezisi sergisi'nde birinci geldi (1945). Üç kez Devlet resim ve heykel sergilerinde ödül kazandı (1939,1956, 1975). Yapıtları, Devlet resim ve heykel müzesi, Ankara Milli kütüphane, özel koleksiyonlarda; Avrupa ve Amerika’daki galerilerdedir.

Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 20 Ekim 2016 20:17
Biyografi Konusu: Arif Bedii Kaptan nereli hayatı kimdir.
In science we trust.
Tusubasa_ozora - avatarı
Tusubasa_ozora
Ziyaretçi
24 Temmuz 2012       Mesaj #2
Tusubasa_ozora - avatarı
Ziyaretçi
Ad:  arif bedii kaptan 3.jpg
Gösterim: 911
Boyut:  66.1 KB
Arif Kaptan

(1906 İstanbul-1982 İstanbul)
Sponsorlu Bağlantılar
Ressam.

Deniz Harp Okulu'nu bitirdi (1924), Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki sergisiyle ilgi çekti (1935). Ordudan ayrılarak Paris'e gitti ve Lhote'un atölyesinde çalıştı (1947-1949). İlk dönemlerinde desen kaygısı içinde duygulu bir doğa görüşü ağır bastı. 1955'ten sonra renk uyumuna önem veren geometrik bir anlayışla soyut çalışmalar yaptı.

"D" grubunun sergilerine katıldı. 1939'da Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nde üçüncülük, 1955'te aynı sergide ikincilik kazandı. Kaptan'ın çeşitli müze ve özel koleksiyonlarda yapıtları vardır.

MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

Son düzenleyen Safi; 20 Ekim 2016 20:17
Baturalp - avatarı
Baturalp
Ziyaretçi
20 Ekim 2016       Mesaj #3
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi
Ad:  Arif_Kaptan.JPG
Gösterim: 783
Boyut:  67.6 KB

ARİF KAPTAN

(1906 İstanbul-1982 İstanbul) 1924’te Deniz Harp Okulu’nu makine mühendisi olarak bitiren Arif Kaptan o yıllarda Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen Güzel Sanatlar Birliği gele­neksel sergilerinden birini, bir raslantı sonucu izleyip de etkilenince, res­sam olmaya karar verdi. Harp okulundan sonra kendini tamamen resim çalışmalarına verir. Akademide Nazmi Ziya’nın öğrencisi olur ve D Grubu’nda yer alır. Doğayı çok seven sanatçı önceleri empresyonizm etkisinde kalarak doğa karşısında duygulu peyzajlar yapar. Daha sonra figüratif yollardan geçerek soyut resimde karar kılar. Bazı çalışmalarıyla ilk lirik soyutlamacı ressamlar arasında kabul edilir.

1935’te Güzel Sanatlar Akademisi’nde açtığı ilk kişisel sergisi ilgi çekti. Bu sergiyi Bursa, Ankara ve İstanbul’da hemen her yıl açtığı sergiler izledi. Ayrıca çeşitli zamanlarda D Grubu’nun sergilerine, Devlet Resim ve Heykel Sergisi’ne ve daha başka karma sergilere katıldı.

1940’ta Halkevleri Genel Merkezi’nce açılan “yurt resimleri kampanyası” sırasında Kastamonu’ya gönderildi. Bu çalışmaya katılan ressamların 66 ili kapsayan yerel manzara resimleri için 1945’te Anka­ra’da “Yurt Gezisi” sergisi düzenlendi. Arif Kaptan bu sergide Kastamonu ve Çanakkale konulu resimleri ile birinci oldu. 1939, 1956 ve 1975 Devlet Resim ve Heykel Sergileri’nde ödül kazandı.

1947’de Paris’e gitti. İki yıl kadar Andre Lhote’un atölyesinde sanat eği­timi gördü. O zamana kadar kendi de­yimiyle “tabiat karşısında duygulu peyzajlar yapan” Arif Kaptan, Paris’ te gördüğü bu eğitimin de etkisiyle ye­ni bir figüratif anlayışa yöneldi. 1957’de oğlu Haşan Kaptan’la birlik­te Paris’e ikinci kez gitti. Orada kal­dığı beş yıl sürekli çalıştı.

İlk dönem çalışmaları İzlenimci anlayış içindedir. Paris’te kaldığı sürede önce Fovizm doğrultusunda resimler yapmış, daha sonra Lhote’un etkisiyle Kübizm’den esinlenerek, renk uyumuna önem veren “inşaacı” bir anlayışa yönelmiştir. Geometrik özellik­ler taşıyan, yer yer vitrayı anımsatan soyut düzenle­meler oluşturmuştur. Biçimleri doğanın hiçbir görü­nümünü ya da nesnesini anımsatmaz. Malzemenin tüm olanaklarını görsel tasarı açısından zorladığı bu resimlerini, sınırlı renk alanlarıyla oluşturmuştur. Son yıllarında soyut anlatımdan ayrılmış, yeniden doğa karşısındaki duygulu çalışmalarına dönmüştür.

Arif Kaptan’ın Paris döneminden ön­ce yaptığı resimler, hocaları Nazmi Ziya ve İbrahim Çallı etkilerinin yönlendirdiği izlenimci bir anlayışa bağ­lıdır. Doğanın serbest bir palet ve duy­gulu bir renkçilikle yorumlandığı bu resimlerinde, öncü bir ustanm peşin­den gitmenin içten sezgileri egemen­dir. Bir yandan da Cezaime ve Utrillo etkileri ağır basar. 1947-1949 yıllan arasını kapsayan Andre Lhote atölye­si çalışmaları, Arif Kaptan’da çizgi­ye ve konstrüksiyona yönelme çaba­larını yoğunlaştırmıştır. 1955’lerden sonra bu çabaların, soyut araştırma­larla biraz daha geliştiğini görürüz. 1955 sonrası resimlerinde Arif Kap­tan, soyutlama çabalarını daha ileri bir noktaya götürür, buruşturulmuş kâğıt üstüne pastel ve suluboya uygu­ladığı resimleri kadar, dikey doğrular­la oluşturduğu yağlıboya çalışmala­rında da doğayı anımsatmayan salt soyut bir anlayışı benimser. Bu tür re­simleri için şöyle der: “Ben içimi sar­mış soyut bir tabiata bakıyorum. Ora­dan hareket ediyorum, daima görül­memiş, keşfedilmemiş bir armoniye varmak istiyorum. Şimdiki resimle­rimden de çılgınca tabiatı sevdiğim zamanlardaki gibi aynı zevki alıyo­rum, aynı heyecanı duyuyorum.”

Bu sözlerinden de anlaşılacağı gibi Arif Kaptan, soyutu, yaşamdan kopuk bir biçimler düzenlemesi olarak gör­müyor, tersine, yaşamla bu soyut bi­reşimler arasında bağlantılar kura­cak yoğun bir duyarlığı amaçlıyordu. İlk çalışmalarının doğaya açık bir çiz­gi üstünde gelişmiş olması, sonraki so­yut dönemi için de bir tür soyut doğa imgesini ön plana çıkarmış ve bu yol da kararlı, bilinçli bir yol izlemesini kolaylaştırmıştır.

Dev­let sergilerine düzenli olarak katılan sanatçı, 1955’teki 17. sergide ikinci­lik ödülünü aldı, ayrıca Çanaklı Armağanı’nı kazandı. Başlıca yapıtları An­kara ve İstanbul Resim ve Heykel Mü­zelerinde, Ankara Milli Kütüphane koleksiyonunda, özel ve resmi kolek­siyonlarda bulunmaktadır.

Derlemedir.
Baturalp - avatarı
Baturalp
Ziyaretçi
20 Ekim 2016       Mesaj #4
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi
Ad:  Arif_Kaptan_Eserleri.JPG
Gösterim: 884
Boyut:  367.5 KB

Arif Bedii Kaptan
(1906-1982 )

1906'da İstanbul'da doğdu Deniz Harp Okulu'nu bitirdi Uzun süre Nazmi Ziya ve Ali Avni Çelebi ile çalıştı 1974'te askerlikten ayrılarak Paris'e gitti 1949'a kadar André Lhote’un atölyesinde resim çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, D Grubu, Devlet Resim ve Heykel Sergileri ile çeşitli karma sergilere eserler verdi 1940 yılında Halkevleri Genel Merkezi tarafından yurdun çeşitli bölgelerine gönderilen ressamlardan biri olarak Kastamonu'da başarılı peyzajlar yaptı 1979 (bazı kaynaklara göre 1982) yılında hayatını kaybetti.
Son düzenleyen Safi; 20 Ekim 2016 19:27
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
20 Ekim 2016       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Kaptan Arif Bedii
Ad:  arif bedii kaptan 2.jpg
Gösterim: 884
Boyut:  104.5 KB

(1906 - 1982)
soyut anlayışta çalışan ressam.

1924’te Bahriye Mektebi’ni bitirdi. Öğrencilik yıllarında Nazmi Ziya Güran’dan resim dersleri aldı. Daha sonra bir süre Güzel Sanatlar Akademisi’ne devam etti. İlk sergisini 1935’te akademide düzenledi. 1940’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin yurtiçi gezi programları çerçevesinde Kastamonu ve Çanakkale’ye gönderildi, bir süre Bursa’da bulundu. 1947’de kendi olanaklarıyla gittiği Paris’te Andre Lhote’un atölyesinde çalıştı.

Arif Kaptan başlangıçta doğaya bağlı kalarak izlenimci anlayışta manzara resimleri yaptı. Daha sonra kübizmden ve yapımcılıktan etkilendi. Paris’te bulunduğu sırada soyut anlayışa yöneldi ve doğaya olan tutkusuyla renkçi, geometrik bir soyutlama geliştirdi. Zaman zaman salt soyut örnekler de veren Kaptan 1970’lerde yeniden eski üslubuna döndü.

kaynak: Ana Britannica
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

14 Haziran 2015 / Misafir Asker tr
11 Eylül 2008 / Bia Eğitim Bilimleri
28 Şubat 2008 / BARIŞ Sinema tr
1 Ocak 2010 / LaSalle X-Sözlük
14 Kasım 2006 / Kral_Aslan Edebiyat tr