Arama

Grafik Tasarım

Güncelleme: 11 Aralık 2020 Gösterim: 13.639 Cevap: 5
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
20 Nisan 2009       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

Grafik Tasarım

Ad: grafiktasarım.jpg
Gösterim: 3798
Boyut: 18.0 KB

Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesidir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda uygulanabilir. Grafik tasarımında ve grafik sanatlarda, görsel sanatların temel ilkeleri olan hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritm ve birlik geçerlidir.
Sponsorlu Bağlantılar
Grafiker ile Grafik Tasarımcı aynı manaya gelmektedir. Grafik tasarımcı ünvanına sahip olabilmek için eğitimden geçmek gerekmektedir.
İnternet üzerinden yapılan grafik tasarım yarışmaları kullanıcıları hem bu sanata teşfik etmekte hem de çalışmalarını ödüllendirmektedir.

Tarih
Grafik ve tasarımın tarihi, MÖ 14,000'lerde yapılmış mağara resimlerine ve İÖ 4.yy'da yazının başlamasına dayandırılabilir. Sonraları daha çok el yazması dini içerikli kitaplar ilk yayınlar olacaktır. Johann Gutenberg'in Avrupa'da 1450'lerde hareketli matbaa'yı icadı ıle kitaplar yaygınlaşmaya başlamıştır. O dönemlerde entelektüel düşünce, din etrafında olduğundan ilk basılıp dağıtılmaya başlanan kitaplar dinsel kitaplardır. Basılı yayınlar için harf ve metin dizimi erken dönem grafik tasarım pratikleridir.

Asıl çıkış noktası ise; sanayileşme ve modern yaşama geçiş ile, özellikle de fotoğrafın keşfi ile ortaya çıkan İzlenimcilik ve Post-İzlenimcilik akımlarının sonrasında başlamıştır. Çünkü resim sanatı farklı bir yöne ilerlemeye başlamış ve grafik, afiş, ürün kataogları vb. öne çıkmaya başlamıştır. Gazetenin ortaya çıkmasıyla reklam ve tanıtım öne çıkmıştır. Örneğin; ürün katalogları ilk önceleri fotoğraflarla değil gravür baskılar ile yapılmaktaydı. İşlerin tanıtımını ve duyurusunu yapan afişler de kendi içerisinde ayrı bir alan haline geliyordu. Bu alanlarda ilk çalışanlar da grafiker, grafik sanatçısı veya tasarımcı değil ressamlardı. Bu yüzden resimsel özellikleri önde, tipografik özellikleri geri planda kalıyordu. Fakat baskı tekniklerinin ilerlemesi, fotoğrafın geliştirilmesi ve tipografinin önem kazanması ile özellikle afiş tasarımı ve dolayısıyla grafik sanatlar resimden ayrı, tasarımın birer dalı olarak ortaya çıkmıştır.

Türkiye'de İbrahim Müteferrika ilk defa 14 Aralık 1727'de Müteferrika Matbaası kurulmuştur. Burada basılan kitaplar dünya kitap tarihine ve Osmanlı kültürü tarihine dair önemli bilgiler vermektedir. Bu matbaada 1729-1742 tarihleri arasında 16 kitap basılmıştır. 1729'da "Vankulu Lugati" Arapça harflerle ilk basılan kitaptır. Katip Çelebi'nin 1732'de basılan "Cihannuma"sı içinde harita ve çizimler vardır. J. B Holderman'ın "Grammaire Turque" kitabı 1730'da Osmanlı'da Latin alfabesini kullanan ilk baskı olmuştur. 1732 yılında basılan "Tarih-i Hind-i garbi" (Amerika'nin keşfi), Amerika hakkında Müslüman bir yazar tarafından yazılan ilk kitaptır, 13 tahta baskı içerir.

1891-1896 arasında William Morris tasarladığı kitaplarla zamanına göre çok başarılı grafik tasarım işler üretmiştir. William Morris'in isleri, grafik tasarım için bir pazar olduğunu göstermiştir. Bu dönemler tasarımın sanattan ayrılmaya başladığı dönemlerdir. Ayrıca Münch pre-refaeritler ortaya çıkımıştır. Bu pre-refaeritler; resimleri idealize edilmiş, hayali, gerçek dışı kadın ve erkek tipolojisi, duygunun ve aşkın yüceliğine yönelik resimlerdir. Bu resimlerde anlatım yalınlaşmış, detaylar kaybolmuştur. İzleyenin baktığında hemen anlayabilmesi amaçlanmıştır. Münch'ün resimleri de grafik tasarım alanında yapılan ön hazırlık çalışmaları olarak kabul edilmektedir.
Birinci Dünya savaşı sonrasında 19.yy'ın sanat ve tasarım görüşlerine tepki olarak yeni düşünceler oluşmaya başlamıştır. 1919'da Almanya'nin Weimar şehrinde kurulan Bauhaus okulu sanat ve tasarım alanında birçok yeniliğin öncüsü olmuştur.
Günümüzde Grafik tasarım büyük ölçüde bilgisayar programları aracılığı ile yapılmaktadır.

Başlıca Kullanılan Profesyonel Bilgisayar Programları
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Indesign
 • Macromedia Freehand
 • Corel Draw
Okullar
 • Bauhaus
 • Ulm
 • Basel
 • IIT
 • Yale
 • MSÜ
Grafik Tasarım ile İlgili Alanlar
 • Tipografi
 • İllüstrasyon
 • Logo Tasarımı
 • Web Tasarımı
 • Ambalaj Tasarımı
 • Arayüz Tasarımı
 • İnteraktif Tasarım
Grafik Sanatçıları ve Tasarımcıları
 • İhap Hulusi Görey, İlk Türk Grafik Tasarımcısıdır.
 • Jan Tschichold
 • Herbert Bayer
 • László Moholy-Nagy
 • El Lissitzky
 • Max Bill
 • Armin Hoffman
 • Emil Ruder
 • Johannes Itten
 • Wolfgang Weingart
 • Edward Johnston
 • Eric Gill
 • Josef Müller-Brockmann
 • Josef Albers
 • Marcel Breuer
 • Paul Rand
 • Jegraphy
 • William Morris

BAKINIZ

Grafik Sanatlar
Grafik Nedir?
Matematikte Grafik Kullanımı ve Grafik Çeşitleri

Son düzenleyen Safi; 22 Nisan 2018 18:22
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
euphrates - avatarı
euphrates
Ziyaretçi
23 Nisan 2009       Mesaj #2
euphrates - avatarı
Ziyaretçi
GRAFİK TASARIM NEDİR?
Grafik Tasarım, görsel bir iletişim sanatıdır. Birinci işlevi de, bir mesaj iletmek ya da bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır. Grafik tasarım terimi ilk kez 20.yyın ilk yarısında metal kalıplara oyularak yazılan ve çizilen ve daha sonra da çoğaltılmak üzere basılan görsel malzemeler için kullanılmıştır. Teknoloji geliştikçe, sadece malzemeler değil, film aracılığıyla perdeye yansıtılan, video ile ekrana gönderilen ve bilgisayarlar yardımı ile üretilen görsel malzemeler de grafik tasarımın kapsamının, içine girmiş ve bu terimin anlamı genişlemiştir. Bugünün grafik tasarımcısı; kaligrafi sanatçılarının, baskı ustalarının ve zanaatçılarının geleneğini sürdüren bir meslek adamıdır.
Sponsorlu Bağlantılar

Tasarım, bir problemin çözümü demektir. Grafik Tasarım Problemleri genellikle iki boyutlu yüzeyler üzerinde çözülür. Genel olarak bütün görsel sanatlar, özel olarak ise iki boyut içinde var olan görüntü sanatları hemen hemen aynı dili kullanırlar. Ressamlar, fotoğrafçılar, heykeltıraşlar, seramikçi ve diğer birçok meslek grubunun oluşturduğu sanat profesyonellerinin yeni bir üyesi olan grafik tasarımcı da birçok tasarım problemini çözerken, bu ortak dilden yararlanır.
Bu grafik tasarım problemi daima iletişim ile ilgilidir. Tasarımcı, uygulama yöntemlerinin yanı sıra görsel algılamanın doğasını, görsel yanılsamanın rolünü ve sözel ile görsel iletişim arasındaki ilişkileri de bilmek ve göz önüne almak zorundadır.

Tasarımcı için tek bir çözüm yoktur; birçok çözüm vardır. Başka bir deyimle, bir grafik tasarım problemi içinde tek bir doğru çözüm yoktur.
Tasarımcı belirli bir mesaj, belirli bir hikaye aktarırken, yine belirli bir parasal, fiziksel ve psikolojik sınırlamalarla karşı karşıya kalır. Bütün bu sınırlamalara rağmen tasarımcı, hedef kitleye söz konusu mesajı doğru ve etkili bir biçimde aktarmak zorundadır.

İletişim, grafik tasarımın hayati unsurudur. Zaten, grafik tasarımı bu denli ilginç, dinamik ve çağdaş kılan şey de iletişime yönelik olmasıdır. Tasarımcı; güncel bir bilgiyi, çağdaş bir beğeni anlayışı içinde ve yine çağdaş araç ve malzemelerle sunmak zorundadır. Bu nedenle de yeni eğilimleri, teknolojik buluşları ve yaşadığı dönem içinde tartışılan sanatsal, felsefi, politik, sosyolojik vb. sorunları yakından izlemelidir.
Tasarım eğitimi bir yaşam boyu sürer. Çünkü sürekli değişim, sürekli bir yenilemeyi de beraberinde getirecektir. Bu nedenle grafik tasarım mesleğinin ağır kanlı ve nostaljik bir kişiliğe uygun bir uğraşı alanı olacağını söylemek zordur.

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 22 Nisan 2018 18:23
pala13 - avatarı
pala13
Ziyaretçi
21 Kasım 2010       Mesaj #3
pala13 - avatarı
Ziyaretçi
Grafik tasarım bir mesajı iletmek için metnin ve görsellerin algilanabilir ve gorulebilir bir düzlemde organize edilmesidir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, paketleme gibi birçok ortamda uygulanabilir. Temel ilkeleri hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritm, ve birliktir. Grafik tasarım üzerinde çalışıp 2 yıllık yüksekokul okuyanlara "Grafiker", 4 yıllık lisans eğitimi yapanlara "Tasarımcı" denir.

İnternet üzerinden yapılan grafik tasarım yarışmaları kullanıcıları hem bu sanata teşfik etmekte hemde çalışmalarını ödüllendirmektedir.

Grafik Tasarım, görsel bir iletişim sanatıdır. Birinci işlevi de, bir mesaj iletmek ya da bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır. Grafik tasarım terimi ilk kez 20.yyın ilk yarısında metal kalıplara oyularak yazılan ve çizilen ve daha sonra da çoğaltılmak üzere basılan görsel malzemeler için kullanılmıştır. Teknoloji geliştikçe, sadece malzemeler değil, film aracılığıyla perdeye yansıtılan, video ile ekrana gönderilen ve bilgisayarlar yardımı ile üretilen görsel malzemeler de grafik tasarımın kapsamının, içine girmiş ve bu terimin anlamı genişlemiştir. Bugünün grafik tasarımcısı; kaligrafi sanatçılarının, baskı ustalarının ve zanaatçılarının geleneğini sürdüren bir meslek adamıdır.

Tasarım, bir problemin çözümü demektir. Grafik Tasarım Problemleri genellikle iki boyutlu yüzeyler üzerinde çözülür. Genel olarak bütün görsel sanatlar, özel olarak ise iki boyut içinde var olan görüntü sanatları hemen hemen aynı dili kullanırlar. Ressamlar, fotoğrafçılar, heykeltıraşlar, seramikçi ve diğer birçok meslek grubunun oluşturduğu sanat profesyonellerinin yeni bir üyesi olan grafik tasarımcı da birçok tasarım problemini çözerken, bu ortak dilden yararlanır.
Bu grafik tasarım problemi daima iletişim ile ilgilidir. Tasarımcı, uygulama yöntemlerinin yanı sıra görsel algılamanın doğasını, görsel yanılsamanın rolünü ve sözel ile görsel iletişim arasındaki ilişkileri de bilmek ve göz önüne almak zorundadır.

Tasarımcı için tek bir çözüm yoktur; birçok çözüm vardır. Başka bir deyimle, bir grafik tasarım problemi içinde tek bir doğru çözüm yoktur.
Tasarımcı belirli bir mesaj, belirli bir hikaye aktarırken, yine belirli bir parasal, fiziksel ve psikolojik sınırlamalarla karşı karşıya kalır. Bütün bu sınırlamalara rağmen tasarımcı, hedef kitleye söz konusu mesajı doğru ve etkili bir biçimde aktarmak zorundadır.
İletişim, grafik tasarımın hayati unsurudur. Zaten, grafik tasarımı bu denli ilginç, dinamik ve çağdaş kılan şey de iletişime yönelik olmasıdır. Tasarımcı; güncel bir bilgiyi, çağdaş bir beğeni anlayışı içinde ve yine çağdaş araç ve malzemelerle sunmak zorundadır. Bu nedenle de yeni eğilimleri, teknolojik buluşları ve yaşadığı dönem içinde tartışılan sanatsal, felsefi, politik, sosyolojik vb. sorunları yakından izlemelidir.
Tasarım eğitimi bir yaşam boyu sürer. Çünkü sürekli değişim, sürekli bir yenilemeyi de beraberinde getirecektir. Bu nedenle grafik tasarım mesleğinin ağır kanlı ve nostaljik bir kişiliğe uygun bir uğraşı alanı olacağını söylemek zordur.

Türkiyede Grafik Tasarım
Grafik tasarım kavramı baskı sanarı ve teknolojisinden ayrı düşünmek olanaksızdır. Bu nedenle Türkiye'de ilk kurulan basım evinin Türk grafik sanatının ilk filizlendiği ortam olduğunu söylemek yalnış olmayacaktır.

İstanbul, Türkiye'de iş ve kültür hayatının, dolayısıyla grafik tasarımmesleğinin de merkezidir. Görsel açıdan uyarıcı bir ortamın Türkiye tasarımcılarının çoğunun toplandığı yer olması şaşırtıcı değildir.

Grafik tasarım mesleğinin gelişiminden önce gelen kişiliklerden biri; Yurdaer Altıntaş ve çalışma arkadaşları tarafından kurulan, Türk tasarımcılarını temsil eden profesyonel kurum; Grafikerler Meslek Kuruluşu da İstanbul'da dır.

Türk grafik tasarımının kendi kişiliğini bulması için belki biraz daha zaman gerekiyor. Toplumsal kültürün görsel anlatım ve iletişim biçimlerine uyum sağlayamaması, basılı iletişim teknolojisinin ülkemize oldukça geç girmiş olması, grafik tasarım eğitimini diğer görsel sanat dallarına göre henüz emekleme döneminde olması gibi nedenler; Türk tasarımcıların uluslar arası düzeyde söz sahibi olmasını geciktirmektedir. Piyasadan yetişerek belirli zanaatçı deneyimini kazanan, ama tasarım eğitimi ve kültüründen yoksun bir çok "meslektaşımız" uzun yıllar Türk grafik tasarımına yön vermiştir.

Bunun sonucunda, belirli bir temele; kavrama ya da bakış açısına dayanmayan, görsel efekt ve süslemelerle dolu, iletişim işlevinden göz ardı edildiği grafik ürünler ortaya çıkmış ve çıkmaktadır.

Bu olumsuz tabloyu düzeltecek yegane gücün; tasarım eğitimi almış, grafik tasarım problemlerine kavramsal açıdan yaklaşabilen ve iletişimi grafik tasarımın ayrılmaz bir parçası olarak ele alan genç grafik tasarımcıları olduğuna inanıyoruz
Son düzenleyen Safi; 22 Nisan 2018 18:26
GüNeSss - avatarı
GüNeSss
Ziyaretçi
30 Eylül 2011       Mesaj #4
GüNeSss - avatarı
Ziyaretçi

Grafik Tasarımcısı Nedir?


İşin Doğası
 • Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi tasarımları yazılı ve görsel elemanlarla sanatsal ölçütler içinde tasarlar ve çizer.
 • Tasarımın yapılacağı konuda ayrıntılı bilgi edinir, müşterilerle görüşür.
 • İlgili konuda tek başına veya reklam ajanslarıyla ekip olarak çalışarak bir kavram ve ana tema oluşturur, konunun gerektirdiği kavramlara uygun görsel düzenlemeler tasarlar.
 • Gerektiğinde fotoğraf ve film çekimlerinde, sanat yönetmeni olarak katkıda bulunur, uygulamalı estetik düzenlemeleri gerçekleştirir.
 • Basılacak yada televizyon veya internette yayımlanacak bir malzemenin tasarımından basım yada yayım aşamasına kadar uzanan süreci takip eder, denetler, sonuçlandırır.
Kariyer Olanakları
 • Grafik Tasarımcıları sanat yönetmeni yardımcısı veya grafik tasarımcısı olarak işe başlarlar. Yaratıcılıkları, mesleki başarıları ve deneyimleri doğrultusunda; sanat yönetmeni, daha sonra da sanat yönetmenleri ve metin yazarlarından oluşan yaratıcı grubun başına yaratıcı yönetici olarak geçebilirler.
 • Baskı resim sanatçısı, reklam şirketlerinde sanat yönetmeni, matbaa, gazete ve yayımcılıkta sanat danışmanı, müze ve sergileme uzmanı, TRT'de grafik tasarımcısı olarak çalışabilirler. Bağımsız olarak çalışma olanakları da vardır
İstihdam
 • Grafik Tasarımcıları baskı resim sanatçısı, sanat yönetmeni film sektöründe uzun veya kısa metrajlı filmlerde sanat yönetmeni, müze ve sergileme uzmanı, basımcılıkta sanat danışmanı, grafik tasarımcılığı yapabilirler. Çizgi film atölyelerinde; tip yaratmak, storyboard hazırlamak, jenerik yapmak, gibi işlerde de çalışabilirler.
 • Eğitim kurumlarında eğitici olarak çalışabilirler.
Gereken Kişilik Özellikleri
 • Grafik Tasarımcısı olmak isteyenlerin, şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, renk ve şekilleri en ince ayrıntılarıyla algılayabilen, hayal gücü zengin, yaratıcı, tasarımlarını çizgi yolu ile ifade edebilen, sosyal, psikolojik, sanatsal alanlara ilgili, yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen kimseler olmaları gerekir.
  • Garfiker (Basım - Yayın)
  • Grafik Tasarım (Reklam Tasarım Elemanı)
  • Grafiker (Teknik Ressam - Kriminal)
  • Sergi Alanı Tasarımcısı (Müze)
  • Paket - Ambalaj Tasarımcısı
  • Film Seti Tasarımcısı
Benzer Meslekler
 • Tanıtım Fotoğrafçılığı, Tanıtım filmi Yönetmenliği.
Eğitim
 • Mesleğin güzel sanatlar fakültelerinde temel eğitim süresi 4, meslek yüksekokullarında 2 yıldır.
 • ÖSS 'de 4 yıllık programlar için 120, 2 yıllık programlar için 105 puan almak ve yapılacak olan özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekmektedir.
 • Okutulan dersler ; genel kültür derslerinin yanı sıra, temel sanat eğitimi, fotoğraf, yazı, teknik resim, estetik, sanat tarihi, çağdaş sanat, tasarım psikolojisi, sanat sosyolojisi, tasarım teori ve yöntemleri, grafik - tasarım uygulama, tanıtma grafiği gibi kuramsal ve uygulamalı dersler okutulmaktadır.
Son düzenleyen Safi; 22 Nisan 2018 18:23
mehmetciftci - avatarı
mehmetciftci
Kayıtlı Üye
1 Kasım 2020       Mesaj #5
mehmetciftci - avatarı
Kayıtlı Üye
BÖLÜME GİDİNCE HEMEN SENİ BİLGİSAYAR BAŞINA OTURTUP, CORELDRAW, ADOBE İLLUSTRATOR GİBİ PROGRAMLARI ÖĞRETECEKLERİNİ ZANNETTİĞİMİZ ; ANCAK YANILDIĞIMIZ BİR ALGIDIR. İLK VE İKİNCİ SINIFLARINDA NOKTALAMA, ÇİZGİ ÇALIŞMALARI, DESEN ÇALIŞMALARI GİBİ HEP KAĞIT ÜZERİNDE ÖDEVLER VERİLİR. YALNIZCA BİLGİSAYARDAN ANLIYORUM DİYİP GİDİLECEK BİR BÖLÜM DEĞİLDİR. ÇİZİMİNİZİN İYİ OLMASI GEREKİR. HERKES ANNESİNİN KARNINDAN ÇİZİMİ İYİ BİR ŞEKİLDE DOĞMUYOR ANCAK, KENDİNİZİ GELİŞTİRİRSENİZ İLERLEYEN SÜREÇLERDE İYİ OLABİLİRSİNİZ. İLK BAŞTA BÖLÜMDEN SOĞUYABİLİR, NEFRET DOLABİLİRSİNİZ. ANCAK EN BÜYÜK AŞKLAR KAVGA İLE BAŞLAR SÖZÜ BURADA GEÇERLİDİR Msn Happy
mehmetciftci - avatarı
mehmetciftci
Kayıtlı Üye
11 Aralık 2020       Mesaj #6
mehmetciftci - avatarı
Kayıtlı Üye
ÜNİVERSİTEDE OKUDUĞUM BÖLÜMÜNÜN KENDİSİDİR.

Temel Tasarım
Grafik Desen
Perspektif
Reklam Analizi gibi bölüme has dersler var.
Şahsen, bölüme başlar başlamaz bilgisayarımıza adobe ve corel yazılımları indirtecekler ve hemen photoshop öğreneceğiz zannettim. Ancak öyle değil. İlk dönem hep kağıt üzerine çizim oluyor Msn Grin bilgisayar işi 2. dönem yavaştan başlıyor. 2. sınıfta artıyor. 3 ve 4 te kağıt üzerine çizimi komple bırakıp yalnızca bilgisayar ortamına odaklanıyorsunuz. Devletten atanmayı bekliyosanız bu bölüme gitmeyin. Bu bölümde devletten değil kendinizden bir şeyler beklemelisiniz Msn Happy

Benzer Konular

23 Nisan 2018 / Misafir Matematik
16 Mayıs 2015 / Misafir Soru-Cevap
21 Kasım 2010 / Misafir Cevaplanmış
10 Eylül 2014 / yasmen Cevaplanmış