Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 10 Eylül 2016  Gösterim: 2.354  Cevap: 2

OPEC - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü

8 Haziran 2012 16:51       Mesaj #1
Mira - avatarı
VIP VIP Üye

OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü)

Ad:  opec1.jpg
Gösterim: 162
Boyut:  53.9 KB

İngilizce ORGANIZATION OF PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES (OPEC), üye ülkelerin petrol politikaları arasında eşgüdüm sağlamak ve üye devletlere teknik ve ekonomik yardımda bulunmak amacıyla kurulan çokuluslu örgüt.

Sponsorlu Bağlantılar
Ocak 1961’de Irak, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela tarafından kuruldu. Sonradan Katar (1961), Endonezya ve Libya (1962), Abu Dabi (1967), Cezayir (1969), Nijerya (1971), Ekvador (1973) ve Gabon (1975) da üyeliğe kabul edildi. Abu Dabi’nin de yer aldığı Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) kurulmasının ardından 1974’te Abu Dabi’nin yerine BAE örgüt üyesi oldu. OPEC’in başlangıçta Cenevre’de olan merkezi 1965’te Viyana’ya taşındı. Örgütün izleyeceği politikalar üye ülkelerin delegelerinin katıldığı, yılda en az iki kez toplanan konferanslarda belirlenir. Kararlar oybirliğiyle alınır. Üye ülkeler tarafından atanan Yönetim Kurulu’nun başkanı konferanslar sırasında seçilir. Viyana’da bir yönetim ve araştırma sekreterliği vardır.

Eylül-Ekim 1973’te Viyana’da toplanan 35. konferansta alman kararla petrol fiyatlarının yüzde 70 oranında artırılmasıyla, OPEC’in kararları dünya petrol piyasasında önemli rol oynamaya başladı. Örgüt içinde ağırlığı oluşturan Ortadoğu ülkeleri, birbirini izleyen fiyat artışlarını Ekim 1973 Arap-İsrail Savaşı’nda İsrail’i destekleyen Batılı devletlere karşı siyasal bir silah olarak kullandılar. Aynı amaçla petrol fiyatları Aralık 1973’te Tahran’da toplanan konferansta yüzde 130 oranında artırıldı ve ABD’yle Hollanda’ya petrol sevkıyatı bir süre için durduruldu. 1975, 1977, 1979 ve 1980’deki yeni fiyat artışlarıyla, 1973’te varili 3 ABD Doları olan ham petrolün fiyatı 1980’de 30 ABD Dolan’na yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş OPEC üyesi ülkelerin bütçe gelirlerinde büyük artış yarattı. Üye ülkeler bu gelirlerin bir bölümünü kalkınma projelerine harcarken, önemli bir bölümüyle de sanayileşmiş ülkelerde, özellikle de ABD’de büyük yatırımlara giriştiler. ABD bankalarına yatırılan “petrodolar”lann büyük bölümü, bu bankalarca gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere verilen borçların finansmanında kullanıldı. Aynca Avrupa para piyasasına bir miktar para aktarıldı ve gelişmekte olan ülkelere yardım amacıyla OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu oluşturuldu.

1980’lerin başında OPEC’in dünya petrol fiyatları üzerindeki etkisi azalmaya başladı. Batılı sanayileşmiş ülkeler fiyat artışları karşısında başta kömür ve nükleer enerji olmak üzere farklı enerji kaynaklarına yöneldiler; kendi ülkelerinde petrol arama ve çıkarma çalışmalarına ağırlık verdiler; petrol gereksinimlerini Meksika ve SSCB gibi OPEC dışındaki petrol ihracatçısı ülkelerden karşılamaya başladılar ve enerji talebini kısmaya yönelik tasarruf politikaları benimsediler. Bu çabaların sonucunda Batılı ülkelerin OPEC ülkelerinde üretilen petrole olan bağımlılığı azaldı ve OPEC 1982’de petrol fiyatlarını düşürmek ve üretimi kısmak zorunda kaldı. Batinın petrol talebinin düşmesi, örgütün iç çekişmeler ve 1980’de başlayan İran-Irak Savaşı nedeniyle zaten zayıflamış olan iç bütünlüğünü daha da sarstı.

Suudi Arabistan’ın örgüt içindeki etkisi bugün büyük ölçüde azalmış olmakla birlikte, OPEC’in en fazla petrol rezervine sahip üyesi olarak uzun yıllar petrol fiyatlarının saptanmasında belirleyici rol oynamıştır.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen NeutralizeR; 10 Eylül 2016 01:19


8 Haziran 2012 17:16       Mesaj #2
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Ad:  opec2.jpg
Gösterim: 223
Boyut:  32.6 KB

OPEC1960 yılında petrol ihraç eden ülkelerin bir araya gelerek kurdukları örgüt. Petrol üreten ülkeler arasında koordinasyonu sağlamak, petrol şirketlerine karşı dayanmak ve dünya petrol fiyatlarını saptamak amacıyla kuruldu. OPEC ülkeleri, dünya petrolünün yaklaşık %40'ını üretmektedirler. Örgüt, Guvernörler Komisyonu, Ekonomi Komisyonu ve Genel Sekreterlikten oluşmaktadır.

Merkezi Viyana'dadır. Örgüte Cezayir, Ekvator, İran, Irak, Gabon, Endonezya, Kuveyt, Libya, Suudi Arabistan, Katar, Nijerya ve Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela üyedir. OPEC'e bağlı olmayan petrol dışsatımcısı ülkeler (NOPEC) ile Viyana'da yapılan görüşmelerde (Nisan 1988) NOPEC'in işbirliği önerisi kabul edildi.

MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

Son düzenleyen Safi; 8 Eylül 2016 22:01
8 Eylül 2016 21:38       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Petrol İhraç eden ülkeler örgütü (OPEC)

Ad:  opec3.jpg
Gösterim: 159
Boyut:  50.7 KB

10 eylül 1960'ta, ham petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak amacıyla Venezuela'nın girişimiyle oluşturulan örgüt.

5 kurucuya (Venezuela, İran, Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt) daha sonra sırasıyla Katar (1961), Libya, Endonezya (1962), Abu Zabi (1971'den sonra Birleşik Arap Emirlikleri) [1967], Cezayir (1969), Nijerya (1971), Ekvador (1973) ve Gabon da (1975) katıldı. 1970'ten, özellikle 1973'ten sonra petrol fiyatlarında önemli artışlar sağladılar ve ayrıca petrol üretiminin denetimini ele geçirdiler. Örgüte üye olan ülkelerin üretimleri, yıldan yıla önemli değişiklikler göstermekle birlikte, dünya petrol üretiminin yaklaşık yarısını karşılamaktadır. Petrol dışsatımındaki payları ise bunun çok daha üstündedir. OPEC, varlığı kanıtlanmış ham petrol rezervlerinin yaklaşık üçte ikisini (ve buna ek olarak doğal gaz rezervlerinin üçte birini) elinde bulundurmaktadır. Ne var ki, sanayileşmiş ülkelerin petrol talebinin azalmasına yol açan iktisadi bunalım, OPEC üyeleri arasındaki çıkar ayrılıklannı artırmakta, bu da. kartelin bütünlüğünü tehlikeye düşürmektedir Kuzey denizi'nden petrol çıkaran ülkelerin rekabeti de OPEC'in petrolünü ucuzlatmasına neden olmuştur.

1987'de üretimi sınırlayarak petrolü saptadığı fiyatla satmayı başaran OPEC, 1988'de Avrupa'nın isteminin azalması üzerine fiyatları düşürmek zorunda kaldı.
Bu sayede üretim ve dışsatımını tekrar arttırabildi. 1988'de 665 Mt olan dışsatımı, 1990'da 825 Mt'a yükseldi.
Petrol İşleri genel müdürlüğü, petrol politikası konusunda hükümete danışmanlık yapmak, Petrol kanunu ve petrol ürünleriyle ilgili mevzuatı uygulamak amacıyla kurulmuş genel müdürlük.
Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı na bağlı, katma bütçeli tüzelkişiliği olan bir kamu kuruluşudur.
Ana hizmet birimleri şunlardır: Arama ve üretim dairesi başkanlığı, Rafineri ve petkim dairesi başkanlığı, Fiyat işleri şube müdürlüğü, Petrol ürünleri planlama ikmal şubesi müdürlüğü ve Fon işleri şubesi müdürlüğü.

Kaynak: Büyük Larousse


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç