Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 11 Mart 2012  Gösterim: 16.933  Cevap: 2

Mustafa Reşit Paşa

25 Kasım 2006 20:53       Mesaj #1
Kral_Aslan - avatarı
VIP MsXTeam
Mustafa Reşit Paşa (1800-1858)
MsXLabs.org & Temel Britannica

Sponsorlu Bağlantılar
Tanzimat'ın ilanında ve uygulanmasında önemli rol oynamış bir devlet adamıdır. Usta bir diplomat olarak da tanınan Mustafa Reşid Paşa dört kez hariciye nazırlığı (dışişleri bakanlığı), altı kez de sadrazamlık yapmıştır.
İstanbul'da doğan Mustafa Reşid Paşa kısa bir süre medreseye devam ettikten sonra dayısı Seyyid Ali Paşa'nın yanında yetişti. Beylerbeylik, sadrazamlık, seraskerlik gibi önemli görevlere getirilen Seyyid Ali Paşa'nın mühürdarlığını yaptıktan sonra 1824'te sada­ret mektebi kalemine girdi. 1829'da Rusya ile yapılan Edirne Antlaşması ile 1833'te Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile yapılan Kütahya Antlaşması görüşmelerine kâtip olarak katıl­dı. Çalışmalarıyla dikkati çektiğinden 1834'te Paris elçiliğine atandı. 1836'da da Londra elçisi oldu. Aynı yıl İstanbul'a çağrılarak II. Mahmud'un reformları çerçevesinde yeni ku­rulan Hariciye Nezareti müsteşarlığına getiril­di. 1837'de hariciye nazırı olunca II. Mahmud'la daha yakın ilişki kurdu. Padişaha sunduğu raporlarla ülkede köklü reformlar yapılması gereğini belirtti. 1838'de gittikçe ağırlaşan Mısır sorununda destek sağlaması amacıyla Londra büyükelçiliğine atandı.
1839'da II. Mahmud ölüp Abdülmecid pa­dişah olunca İstanbul'a dönerek yeni padişahı kapsamlı bir reform programının gereğine inandırmayı başardı. Bunun ilk adımı ve hukuksal temeli olarak da 3 Kasım 1839'da Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı Hümayu­nu) ilan edildi. İkinci kez hariciye nazırı olan Mustafa Reşid Paşa, Tanzimat Fermanı'nın öngördüğü yeniliklerin uygulanması için çaba harcarken, 1840'ta imzalanan Londra Antlaş­ması ile Mısır sorununu da bir çözüme kavuş­turdu. Ama hem İstanbul'daki karşıtlarının, hem de Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın antlaş­maya karşı direnmeleri üzerine Abdülmecid ortalığı yatıştırmak amacıyla 1841'de Mustafa Reşid Paşa'yı nazırlıktan alarak Paris bü­yükelçisi yaptı.
Mustafa Reşid Paşa 1845'te üçüncü kez hariciye nazırı olduktan sonra 1846'da sadra­zamlığa getirilince 1839'dan beri Tanzimat Fermanı'nın getirdiği yenilikler konusunda fazla bir şey yapılmadığını görerek hızla atılımlara girişti. Özellikle yönetim, eğitim ve hukuk alanında başlayan atılımlar, tutucu kesimin tepkisiyle karşılaşınca Mustafa Reşid Paşa 1846–52 arasında üç kez istifa etmek zorunda kaldıysa da kısa aralıklardan sonra yeniden sadrazam oldu. 1853'te dördüncü kez hariciye nazırlığına getirildiği sırada Kırım Savaşı patlak verdi. Rus­ya'ya karşı İngiltere ve Fransa'yı Osmanlı Devleti'nin yanına çekmeyi başaran Mustafa Reşid Paşa savaş bütün hızıyla sürerken 1854'te dördüncü kez sadrazam oldu. Bir yıl kadar süren bu görevden sonra 1856'da onun yetiştirdiği yeni sadrazam Ali Paşa'nın hazır­ladığı Islahat Fermanı'nı devletin çıkarlarına aykırı bulduğunu belirten bir raporu Abdül-mecid'e sundu. Aynı yıl beşinci kez sadrazam oldu. Eflâk-Boğdan üzerindeki anlaşmazlık­tan ötürü Ağustos 1857'de görevden ayrıldıysa da üç ay sonra altıncı kez sadrazamlığa getirildi. Bu sonuncu sadrazamlığı sırasında hastalandı ve İstanbul'da öldü.

Son düzenleyen ThinkerBeLL; 3 Haziran 2009 15:04


ahmet kırboğa
27 Nisan 2011 10:05       Mesaj #2
ahmet kırboğa - avatarı
Ziyaretçi
ingilizler kendi yetişridikleri adamları osmanlı devletinde önemli makamalara getirmişlerdi. bu devlet adamlarının ismi osmanlıyıdı ama zikri ve fikri ingilizdi. bunların en meşhurlarından biride. MUSTAFA REŞİD PAŞADIR. son sadrazamlığında 6 günlük sadrazam iken. 28.10.1857 yılında ingilizlerin hindistan müslümanlarına yaptıgı büyük delhi katliamını tebrik etmiştir. daha öncede hindistandaki müslümanların isyanını bastırmak için ingilterden gelen yardımları mısırdan geçirilmesi iznini osmanlı devletinden bu ve arkadaşları olan masonlar almıştır. mustafa reşid paşa ingiliz masonudur. sözde reformlarla medrese cami icazet yerlerini kapatıp ahlak ve terbiyeden yoksun cahil bir halk yetişmesi için tohumlar atan bir ajandır. nitekim padişah onu sadrazam yaptıgı için pişman olmuş,idam edilmesi emrini vermiştir ancak ömrü vefa etmemiş yerine gelen sultan abdulazizhan ittihat ve teraki gibi mason gurupları tarafından şehid edildikten sonra osmanlı devleti bu hale gelmiştir.
Misafir
11 Mart 2012 15:50       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
nezaket
işte kızdıkları
tanzimat fermanı

Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması,
Yargılamada açıklık, hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek, (Hukuk devleti özelliğini yansıtır)
Vergide adalet,
Erkeklere dört yıl mecburi askerlik,
Rüşvetin ortadan kaldırılması,
Herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi.(Özel mülkiyet güvence altına alındı. Müsadere kaldırıldı)

Fermanda verilen bütün sözlerin tamamen yerine getirilememesine rağmen bu çabalar, çağdaşlaşma fikrine ön ayak olmuştur.


Daha fazla sonuç:
Mustafa Reşit Paşa

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç