Arama

Çekimli fiil nedir, örnek verir misiniz? - Sayfa 6

En İyi Cevap Var Güncelleme: 17 Nisan 2017 Gösterim: 260.983 Cevap: 166
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
13 Ağustos 2011       Mesaj #51
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
çekimli eylem ne demek
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
27 Eylül 2011       Mesaj #52
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkadaşlar çekimli fiillere örnek verin acil n 'ooooooooooooolluuurr
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
30 Eylül 2011       Mesaj #53
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Arkadaşlar çekimli fiiller gidiyorum,Kalıyorum,ölüyorum,seviyorum gibi cümlelerle örnek verebiliriz
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
3 Ekim 2011       Mesaj #54
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
çekimli fiil nedir
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
3 Ekim 2011       Mesaj #55
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Fiillerin kip ve şahıs bildirecek biçimde düzenlenmesine denir. Bir çekimde kip mutlaka bulunur, ancak şahıs bazen bulunmayabilir. Çekimin daha iyi anlaşılabilmesi için “kip, zaman, şahıs” kavramlarının bilinmesi gerekir.Fillerde KipEylemlerin bir hareketi, oluşu, durumu ortaya koyuşu farklı şekillerde olur. Bazen bunlar bir başkasına haber verme şeklinde aktarılır, bazen bir koşula bağlanır, bazen istenen bir durum anlatılır. Buna fiilin kipi denir.Türkçe’de kipler iki grupta incelenir. Bunlar haber kipleri ve dilek kipleridir.1. Haber (Bildirme) KipleriFiilin çekiminde kesin bir zaman ifadesi varsa, fiil haber kipindedir. Biz bunu fiilin çekimini adlandırırken açıklarız aslında. Örneğin; “gelecek” fiilinin çekimini söylerken “gelecek zamanla çekimlenmiş” deriz. İşte çekimi adlandırırken “zaman” ifadesini kullanıyorsak fiilin kipi “haber kipi”dir.Bu kipin beş çekimi vardır. Bunları çekimleriyle birlikte gösterelim.a. Bilinen Geçmiş Zaman (-di’li)Eylemin yapılışının kesin olarak bilindiğini gösterir.

I. Tekil Şahıs al - dı - m

II. Tekil Şahıs al - dı - n

III. Tekil Şahıs al - dı

I. Çoğul Şahıs al - dı - k

II. Çoğul Şahıs al - dı - nız

III. Çoğul Şahıs al - dı - lar

fiil kip eki şahıs ekiGörüldüğü gibi fiiller altı şahsa göre çekimlenir. Bundan sonraki çekimlerimizde sadece örnekleri yazacağız; şahıs sırasını siz bu örneğe göre belirleyin.b. Öğrenilen Geçmiş ZamanBildirilen işin yapıldığını, başkasından duyma şeklinde ifade eden çekimdir.

al - mış - ım al - mış - ız

al - mış - sın al - mış - sınız

al - mış al - mış - lar

“-miş” eki her zaman başkasından duyulma anlamı taşımayabilir.

“Elin kanamış, ne yaptın yine?”

cümlesinde “-mış” eki görülen bir durumu anlatmaktadır.“Sıcak sobanın başında uyuyakalmışım.”

cümlesinde ise sonradan farkına varılan bir durum anlatılmaktadır.c. Şimdiki ZamanEylemin söylendiği anla yapıldığı ânın bir olduğunu gösterir.

Çalış - (ı)yor - um Çalış - (ı)yor - uz

Çalış - (ı)yor - sun Çalış - (ı)yor - sunuz

Çalış - (ı)yor Çalış - (ı)yor - lar

Parantez içinde gösterilen ses, ünlüyle biten fiillerde görülmez: “uyu - yor”Fiile şimdiki zaman anlamı veren, hatta “-yor” ekinden daha kesin bir biçimde “işin üzerinde olma” anlamını veren bir diğer ek de “-makta, -mekte” ekidir. Mastar ekiyle “-de” hal ekinin kaynaşmasından oluşan bu ek günümüzde tamamen şimdiki zaman anlamı veriyor.

Gel - mekte - y - im

Gel - mekte - sin

Gel - mekte

Gel - mekte - y - iz

Gel - mekte - siniz

Gel - mekte - lerHatta bazı kullanımlarda bu ekin “-mada, -mede” şekillerine dönüştüğü görülür.

“Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer”

dizesinde altı çizili fiiller bu şekilde çekimlenmiştir.d. Gelecek Zaman

Eylemin, söylendiği andan sonra yapılacağını ifade eder.

Sor - acak - ım (soracağım)

Sor - acak - sın

Sor - acak

Sor - acak - ız (soracağız)

Sor - acak - sınız

Sor - acak - lare. Geniş ZamanFiilin herhangi bir zamanda yapılabildiğini gösterir.

Koş - ar - ım

Koş - ar - sın

Koş - ar

Koş - ar - ız

Koş - ar - sınız

Koş - ar - lar2. Dilek (isteme) KipleriBu kiplerde zaman anlamı yoktur. Örneğin; “gitmeliyim” sözünde bu işin ne zaman yapılacağı değil, gitmenin arzu edildiği anlatılmak isteniyor. Dilek kiplerinin dört çekimi bulunuyor.a. Gereklilik KipiEylemin yapılması gerektiğini anlatan kiptir. Bazen cümleye ihtimal anlamı da katabilir. Ancak daha çok zorunluluk bildirir.Sor - malı - y - ım

Sor - malı - sın

Sor - malı

Sor - malı - y - ız

Sor - malı - sınız

Sor - malı - lar

“Bu yazıyı iki saatte bitirmeliyim.” cümlesinde gereklilik,

“Şimdiye dek eve gelmiş olmalı.” cümlesinde ihitimal anlamı verir.b. Şart Kipi (Dilek- Koşul)Bazı cümlelerde dilek, bazılarında koşul anlamı katan fiil çekimidir.

Bul - sa - m

Bul - sa - n

Bul - sa

Bul - sa - k

Bul - sa - nız

Bul - sa - lar

“Şu okul bir bitse de rahatlasak.” cümlesinde istek,

“Kapıyı açsa beni görecekti.” cümlesinde koşul anlamı verir.c. İstek KipiEskiden çok kullanılan ancak günümüzde oldukça sınırlı bir kullanım alanı bulunan fiil kipidir. “-a, -e” eki kullanılarak yapılır.

Bil - e - y - im (-eyim)

Bil - e - sin

Bil - e

Bil - e - lim

Bil - e - siniz

Bil - e - ler

Bunlardan en çok birinci tekil ve birinci çoğul şahıslar kullanılır.

“Son yazdığım şiiri getireyim.”

“Anlat da neler olduğunu, biz de bilelim.”

cümlelerinde bu kipi görüyoruz.d. Emir KipiEylemin yapılması gerektiğini buyruk şeklinde bildiren çekimdir. Birinci tekil ve birinci çoğul şahsın emir çekimi yoktur. Emir kipinin çekimi şahıs ekleri ile yapılır.

gel gel - in (gel - iniz)

gel - sin gel - sin - ler

Görüldüğü gibi emir kipinin birinci tekil ve birinci çoğul şahıslarında çekimi yoktur.

“Yarın bize biraz erken gel.”

“Çıkın odadan hepiniz.”

cümlelerinde altı çizili fiiller emir kipiyle çekimlenmiştir.Fiil Çekimlerinde OlumsuzlukFiillerin olumsuz biçimleri, kip eklerinden önce “-ma, -me” olumsuzluk ekinin getirilmesiyle yapılır.

Koş - tum ® Koş - ma - dı - m.

Gel - miş - sin ® Gel - me - miş - sin

Bırak - acak ® Bırak - ma - y - acak

Sor - malı - y - ım ® Sor - ma - malı - y - ım

Olumsuz çekimde tek özel durum, geniş zamanın çekiminde görülür.

Bunda olumsuzluk eki, zaman eki ve şahıs eki tamamen kaynaşmış durumdadır.

Bil - ir - im

Bil - ir - sin

Bil - ir

Bil - ir - iz

Bil - ir - sin - iz

Bil - ir - ler

Bil - mem

Bil - mezsin

Bil - mez

Bil - meyiz

Bil - mezsiniz

Bil - mezlerFiil Çekiminde SoruFiil çekiminin soru şekli “mı, mi” ile yapılır. Buna soru eki diyenler olduğu gibi soru edatı diyenler de vardır. Fiil çekiminde “mi” bazen kip ekiyle şahıs eki arasında, bazen şahıs ekinden sonra gelir.

Geldin

Gelmişiz

Geliyorsun

Gelmeliyim

Gitsek

Gideyim

Geldin mi?

Gelmiş miyiz?

Geliyor musun?

Gelmeli miyim?

Gitsek mi?

Gideyim mi?yukarıdaki çekimlerde şahıs ekinden sonra diğerlerinde kip ve şahıs ekleri arasına girmiştir.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
5 Ekim 2011       Mesaj #56
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ya çekimli fiillerin koku gövdesi ve kipini ayrı ayrı yazabilirmisiniz?
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
8 Ekim 2011       Mesaj #57
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
peki güven herkese karşı hissedlemeyecek bir duygu cümlesinde çekimli eylem var mıdır? acillll ödevim var
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
13 Ekim 2011       Mesaj #58
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Arkadaşlar Çekimli fiilin Açıklamasını Yani Konu Anlatımını Yaparsanız Sevinirim Msn Happy..
The Eniqmatic - avatarı
The Eniqmatic
Ziyaretçi
13 Ekim 2011       Mesaj #59
The Eniqmatic - avatarı
Ziyaretçi
Mastar halinde bulunan fiile yapım ekleri getirilerek yani zaman ve sahış ekleri getirilerek fiili başka kalıplara sokmaya denir.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
15 Ekim 2011       Mesaj #60
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bir fiilin hem kip eki hem de şahıs eki almış durumudur.
ÖRN:
Git-(d)-i-yor-sun

Benzer Konular

24 Mart 2012 / ¿FeaRLéSs0fDarK Türkçe Dil Bilgisi
26 Ekim 2014 / Misafir Türkçe Dil Bilgisi
22 Aralık 2013 / a-135 Soru-Cevap
30 Nisan 2013 / Misafir Soru-Cevap
22 Aralık 2011 / Misafir Soru-Cevap