Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 15 Eylül 2014  Gösterim: 42.834  Cevap: 27

Atatürk'ün yaptığı çalışmaların kısaca bir derlemesi var mı?

Ziyaretçi
8 Ocak 2009 19:27       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
atatürk hangi çalışmalar yapğtıgını yazmışsınız ama kısa olsun çok uzyn lütfen
EN İYİ CEVABI Daisy-BT verdi
Alıntı
Ziyaretçi adlı kullanıcıdan alıntı

atatürk hangi çalışmalar yapğtıgını yazmışsınız ama kısa olsun çok uzyn lütfen

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

atatürkün geometri alanında yaptığı çalışmaları detaylı ama bir yandanda özce anlatabilen varmı arkadaşlar

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

atatürkün basın ve yayın ile ilgili çalışmalarını bilen varmı?

arkadaşlar atatürkün basın ve yayın ile ilgili çalışmalarını detaylı ve kısa bir şekilde bilen var mı?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

atatürk'ün çalışmaları ile ilgili kompozisyon


Sponsorlu Bağlantılar


Atatürk'ün yaptığı o kadar çok çalışma var ki, özetlemek çok zor. Ancak ben size bir kısmını ekleyeceğim, tamamı için de aşağıdaki linkten konu seçimi yaparak yararlanın.

atatürk | Google Arama Sonuçları - MsXLabs

1. Siyasal Devrimler:
· Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
· Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
· Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
2. Toplumsal Devrimler
· Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
· Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
· Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
· Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)
· Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
· Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)
3. Hukuk Devrimi :
· Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
· Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)
4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler:
· Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
· Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
· Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
· Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
· Güzel sanatlarda yenilikler
5. Ekonomi Alanında Devrimler:
· Aşârın kaldırılması
· Çiftçinin özendirilmesi
· Örnek çiftliklerin kurulması
· Sanayiyi Teşvik Kanunu'nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
· I. ve II. Kalkınma Planları'nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması

Harf Devrimi
Atatürk'ün gerçekleştirdiği en önemli devrimlerden birisi de, 3 Kasım 1928 tarihinde Arap alfabesinin kaldırılması ve Latin alfabesinin kabul edilmesi olmuştur.

Kıyafet Devrimi
Kıyafet devrimi ile birlikte, kadınlar dinsel geleneklerden kaynaklanan çarşafı atıp, modern giysiler, erkekler ise fes yerine şapka giymeye başlamışlardır.

Hukuk Sisteminin Laikleştirilmesi
1920 yılında kurulmuş olan yeni Türkiye Devletinin yeni bir hukuk sistemine de ihtiyacı olduğunu bilen Atatürk, Mecelle, yani din esaslarına dayalı Medeni Kanun yerine İsviçre Medeni Kanununu getirmiş, o dönemde geçerli olan ceza yasasını ise İtalyan Ceza Yasası ile değiştirmiştir. Kısacası Türk Hukuk Sistemi tüm çağdaş gereksinimler ışığında modernize edilmiştir.

Öğrenimin Laikleştirilmesi
19. Yüzyıl başlarına dek, Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde çeşitli eğitim sistemleri uygulanmıştır. Atatürk, İslami eğitim veren medrese sisteminin, yeni toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğini; bu nedenle, batı modellerine benzeyen yeni bir eğitim sisteminin oluşturulması gerektiğini görmüş, böylece önce öğretimin birleştirilmesi (Tevhid-i Tedrisat) kanunu çıkarılıp dini eğitim veren tüm öğrenim kurumları
kapatılarak, bütün eğitim işleri Milli Eğitim Bakanlığı çatısında birleştirilmiş, 1933 yılında da bir üniversite reformu gerçekleştirilmiştir.

Kadınlara Sağlanan Medeni Haklar
Atatürk Devrimleri ile birlikte, yüzyıllar boyunca ihmal edilmiş olan Türk kadınına yeni haklar tanınmış; kabul edilmiş olan yeni Medeni Kanun gereğince kadınlar da erkeklerle eşit haklara sahip olmuş, resmi görevlere atanmaları, oy vermeleri ve Millet Meclisine seçilmeleri mümkün kılınmış; tek eşlilik ilkesi ve kadınlara tanınan eşit haklar, Türk toplumuna bir canlılık kazandırmıştır.




8 Ocak 2009 19:40       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Üye
hangi alanda yaptığı çalışmalar? daha açık sorarsanız kısa biçimde cevaplayabiliriz
Misafir
27 Eylül 2009 12:12       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
atatürkün geometri alanında yaptığı çalışmaları detaylı ama bir yandanda özce anlatabilen varmı arkadaşlar
Misafir
9 Ekim 2009 19:21       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
atatürkün basın ve yayın ile ilgili çalışmalarını bilen varmı?

arkadaşlar atatürkün basın ve yayın ile ilgili çalışmalarını detaylı ve kısa bir şekilde bilen var mı?
Son düzenleyen Misafir; 9 Ekim 2009 19:26 Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi
Misafir
16 Kasım 2009 12:28       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
atatürk'ün çalışmaları ile ilgili kompozisyon
Daisy-BT tarafından gönderilmiş olan #6 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Daisy-BT
16 Kasım 2009 13:23       Mesaj #7
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

atatürkün basın ve yayın ile ilgili çalışmalarını bilen varmı?

arkadaşlar atatürkün basın ve yayın ile ilgili çalışmalarını detaylı ve kısa bir şekilde bilen var mı?



Atatürk'ün kendi anlatımından basın ve yayın hakkındaki düşüncelerini ekliyorum. Okuyunuz:


“Biz, cahil dediğimiz zaman mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan “en büyük cahiller” çıktığı gibi, klâsik tahsil görmemiş olanlardan da ‘hakikati gören âlimler’ çıkabilir.”

“Memlekette basın hürriyetinin de; (namuslu) demokrat (ve dürüst) bir idareye lâyık olgunlukla kullanılmasında daha dikkatli bulunulacağını ümit ederim. Hürriyeti kötüye kullanmanın doğurduğu birçok felâketleri çekmiş olan bu memlekette, bu dikkate özellikle gerek olduğu kanaatindeyim.

“Basın Hürriyetinin sakıncalarının giderilmesinin, yine basın hürriyeti ile mümkün olduğuna dair, bu büyük meclisin yol gösterme ve düzenleme sahasında tespit ettiği saygı duyulan esaslar, eğer Cumhuriyetin ruhu olan “faziletten” yoksun kendini bilmezlere, basında eşkiyalık fırsatı verirse, eğer halkı aldatan ve doğru yoldan çıkanların fikir sahasındaki kötü ve uğursuz etkileri, tarlasında çalışan masum vatandaşların kanlarını akıtmasına, yuvalarının dağılmasına sebep olursa ve en sonunda bozgunculuğun en zararlısını göze alan bu gibi doğru yoldan sapanlar, kanunlarda mevcut aksaklık ve açıklıklardan yararlanma imkânını bulurlarsa, BMM’nin yola getirici ve ezici kudretinin müdahale ve uyarması elbette görevi olur.
“Bununla birlikte, basın serbestisinden meydana gelecek kötülükleri ortadan kaldıracak etkili vasıta, asla geçmişte zannedildiği gibi, basın hürriyetini kısıtlayan hususlar değildir. Aksine, basın hürriyetinden doğacak sakıncaların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetinin kendisidir.”

“Gazeteler, kanunun ve toplum çıkarlarının aksine bir olaya şahit ve bir bilgiye sahip oldukları taktirde gerekli yayında bulunmalıdırlar.,
Memlekette kalem hürriyetinin de, demokrat bir idareye lâyık olgunlukla kullanılmasında daha dikkatli olunacağını ümit ederim. Şuradan ve/veya buradan gelecek günlük fikirlere, sahte ve yanıltıcı sözlere asla önem vermeyecek bir olgunluk esastır.

“Vatandaşı; Millete karşı milletin büyüyüp yaşaması için alınan tedbirlere karşı harekete geçirmek en büyük ihanettir. “Demokrasi müesseselerinin başında basın hürriyeti olduğuna inananlar asil bir davanın takipçisidir. Basının üç işlevi vardır. 1.si: Basın, halkı ülke sorunlarından ve siyasi partilerin bu sorunlarla ilgili önerilerinden halkı haberdar etme ve eğitme yükümlülüğü., 2.si: Basın, vatandaş şikâyetinin serbest bir kürsüsü’ dür., 3.sü: Basın hükümetlere yön vermelidir. Çünkü, “Bugün memlekette vazifesini bilen, güçlüklerle uğraşabilen siyasilere rağmen, siyaset adamlarına akıl verebilecek dirayette ve basirette gazetecilerimiz vardır. İşte, TC’nin Gazetecilik ve Basın (medya) ilkeleri budur.
Bu ruh, anlam ve bağlamda Cumhuriyetin temel hedef ve ilkeleri korunarak çıkartılan 5680 S. Basın Kanunu, 1960′dan bu güne paçavraya dönen mevzuat ve 5846 S. K.’la kaim telif hakları kavramına dair hukuki prosedür ile 5187 S.K; Atatürk’ün koyduğu ilkeler, milli standart ve normlar muvacehesinde derhal TBMM’de ele alınmak; Gazetecilik mesleği te’dip ve terbiye edilmek ve “Medya Terörü” ne ivedilikle son verilmek zorundadır.

Misafir
30 Kasım 2009 08:52       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
atatürkün geometri alanında yaptığı çalışmalar
Misafir
20 Aralık 2009 13:24       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
atatürk'ün geometri alanında yptığı çalışmalarla ilgilikompoziyon ve 10 terim istiyorum şimdiden teşekkürler
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç