Arama

Bu kelimelerin anlamları nedir? - Sayfa 3

En İyi Cevap Var Güncelleme: 24 Eylül 2016 Gösterim: 41.277 Cevap: 225
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
20 Nisan 2010       Mesaj #21
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Bilgisayar alanında veri, veri tabanı, alan, kayıt, kayıt numarası, veri türleri nedir bunların hemen acil verilmesi gerekli. Ödev yarına...


Veri: Bilgi, data
Sponsorlu Bağlantılar

Veri tabanı: (database), Bilgisayar kullanımında çözüme erişmek için işlenebilir duruma getirilmiş bilgi ortamı.

Alan: Field, Bir tutanakta, özel bir veri türüne ayrılmış belirli bir bölge. En küçük mantıksal veri saklama birimi.

Kayıt: Record, registry, bilginin kaydolduğu belge

Kayıt numarası: Belgenin numarası

Veri Türleri: Bilgi çeşitleri

By RoCKeTMaN - avatarı
By RoCKeTMaN
Ziyaretçi
6 Mayıs 2010       Mesaj #22
By RoCKeTMaN - avatarı
Ziyaretçi
Affedilmiş (Bkz. beraat) Msn Grin
Sponsorlu Bağlantılar
burak_179 - avatarı
burak_179
Ziyaretçi
8 Ağustos 2010       Mesaj #23
burak_179 - avatarı
Ziyaretçi
Navel
Navela
Otava Rima
Terza Rima

Sayın Arkadaşlar, bu kelimlerin anlamlarını en derin şekilde bilen varsa, söylerse sevinirim. Aradım taradım bulamadım. Teşekkürler...
_-_ MSXLabs Empire _-_
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
12 Eylül 2010       Mesaj #24
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Hattat: Güzel ve süslü yazı yazmakta üstad kişi
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
5 Ekim 2010       Mesaj #25
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bu kelimelerin anlamları nelerdir:hatip,etkileşim,görüş,iletişim,kişilik,medya,ajans,ampati,kamuoyu, basın bunlar sosyal ödevi lütfen yardım edinnnn hiç bir yerde bulamadım
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
5 Ekim 2010       Mesaj #26
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

bu kelimelerin anlamları nelerdir:hatip,etkileşim,görüş,iletişim,kişilik,medya,ajans,ampati,kamuoyu, basın bunlar sosyal ödevi lütfen yardım edinnnn hiç bir yerde bulamadım


Hatip: konuşmacı

Etkileşim: Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi.

Görüş:
1. Görme işi.
2. Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3. Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4. mec. Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir: "Kolektif bir görüş rahatlığı insanı düşündürmekten kurtarır."-A. H. Çelebi.
5. mec. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

İletişim:
1. Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.
2. Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon

Kişilik:
1. Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet: "Birbirinden çok farklı kişiliklere sahip insanlar, zamanlarının büyük bölümünü bir arada geçirmek zorundaydılar." -A. Ümit.
2. İnsanlara yakışacak durum ve davranış.
3. Bireyin toplumsal hayatı içinde edindiği alışkanlıkların ve davranışların bütünü

Medya: İletişim ortamı, iletişim araçları.

Ajans:
1. Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş.
2. Bu iş kollarının çalıştığı büro.
3. Radyoda haber bülteni.

Empati: Kişinin kendisini başka bir bilincin yerine koyarak söz konusu bilincin duygularını, isteklerini ve düşüncelerini, denemeksizin anlayabilmesi becerisi, duygudaşlık.

Kamuoyu: Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumiye.

Basın:
1. Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü, matbuat.
2. Bu tür iş yerlerinde görevli kimselerin tümü.
Kanatsız Melek - avatarı
Kanatsız Melek
Ziyaretçi
6 Ekim 2010       Mesaj #27
Kanatsız Melek - avatarı
Ziyaretçi
İşte kelimeler;

- bilim,
- bilimsellik,
- etkilenmek,
- etkin vatandaş,
- genelleme,
- görüş,
- olay,
- olgu,
- sorumluluk
ve
- sosyal bilgiler.

Şimdiden teşekkür ederim..
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
6 Ekim 2010       Mesaj #28
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Kanatsız Melek adlı kullanıcıdan alıntı

İşte kelimeler;

- bilim,
- bilimsellik,
- etkilenmek,
- etkin vatandaş,
- genelleme,
- görüş,
- olay,
- olgu,
- sorumluluk
ve
- sosyal bilgiler.

Şimdiden teşekkür ederim..


Bilim:

1. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim:2. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

Bilimsellik:

Bilimsel olma durumu.

Etkilenmek:
Etkiye uğramak, müteessir olmak

Etkin vatandaş:
1. Hareketli, işleyen, çalışan, etkili, faal, aktif, dinamik yurttaş.
2. Fiilde bulunan, etkinlik gösteren yurttaş, edilgin karşıtı.

Genelleme:
1. Genellemek işi.
2. Zihnin genel düşünceler yapması işlemi veya özelden genele geçiş, tamim
3. Bir işlemin sonucu olan genel kavram, yargı, bilim yasası veya kuram.

Görüş:
1. Görme işi.
2. Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3. Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4. Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

Olay:
1. Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka.
2. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

Olgu:
1. Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa.
2. Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.
3. Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş.

Sorumluluk:
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet.

Sosyal bilgiler:
Sosyal konuları içeren bilgiler.

TDK, Türkçe Sözlük
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
11 Ekim 2010       Mesaj #29
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
buluş ne demektir?
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
11 Ekim 2010       Mesaj #30
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

buluş ne demektir?


buluş 1. Bulma işi
2. İlk defa yeni bir şey yaratma, icat.

3. Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme, icat
4. edebiyatta. Konu, duygu, düşünce ve hayalde başkalarının etkisinden sıyrılarak bunların işlenişinde yeni bir yol tutma: "Yazarın güzel buluşları var."

Benzer Konular

16 Ağustos 2018 / Misafir Cevaplanmış
11 Kasım 2016 / Misafir Cevaplanmış
24 Şubat 2011 / Misafir Cevaplanmış