Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 116.452|Cevap: 89|Güncelleme: 8 Ekim 2014

Nokta nerelerde kullanılır?

Mesaja atla
Misafir
13 Mart 2010 20:13   |   Mesaj #11   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
nokta ndeir ve nerelerde kullanılır
Sponsorlu Bağlantılar
_KleopatrA_
13 Mart 2010 20:31   |   Mesaj #12   |   
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

nokta ndeir ve nerelerde kullanılır

Noktalama İşaretleri - Nokta

Nokta ( . )
Sponsorlu Bağlantılar
TDK, Türk Dil Kurumu

1. Cümlenin sonuna konur:
Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur.
Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu.
(Reşat Nuri Güntekin)
2. Bazı kısaltmaların sonuna konur:
Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkası, ve benzeri, ve bunun gibi), Alm. (Almanca), Ar. (Arapça), İng. (İngilizce).
UYARI: Ancak, bazı kısaltmalarda nokta kullanılmaz:
TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), TDK (Türk Dil Kurumu); KB (Kutadgu Bilig), TD (Türk Dili); B (batı), D (doğu), GB (güneybatı), GD (güneydoğu); m (metre), cm (santimetre), g (gram), kg (kilogram), l (litre), hl (hektolitre); C (karbon), Fe (demir)
3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:
3. (üçüncü), 15. (on beşinci); II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl; 2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent.
UYARI: Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur:
3, 4 ve 7. maddeler; XII – XIV. yüzyıllar arasında.
4. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:
I. 1. A. a.
II. 2. B. b.
5. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
29.5.1453, 29.X.1923.
Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adların­dan önce ve sonra nokta kullanılmaz:
29 Mayıs 1453, 29 Ekim 1923.
6. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
Tren 09.15'te kalktı. Toplantı 13.00’te başladı.
Tören 17.30'da, hükûmet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır.
(Tarık Buğra)
7. Bibliyografik künyelerin sonuna konur:
Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.
8. Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur:
326.197, 49.750.812, 28.434.250.310.500.
9. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır: 4.5=20

10. Jeodezide NOKTA: Arazi ölçü çalışmalarında; araziye yerleştirilen hem koordinatları (x.y:z) ölçülen hem de koordinat ölçüsünde kullanılan sabit (beton blok, metal boru ya da çivi, ahşap kzık vb. gibi.) işaretlere veya ölçüsü yapılacak detayı belirleyen işaretlere verilen addır.

Misafir
16 Mart 2010 17:46   |   Mesaj #13   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
3 nokta nerelerde kullanilir lütfen söyleyin..
_KleopatrA_
16 Mart 2010 17:53   |   Mesaj #14   |   
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

3 nokta nerelerde kullanilir lütfen söyleyin..

Üç nokta ( ... )
TDK, Türk Dil Kurumu

1. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:
Ne çare ki, çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveriyordu da, bu yanı...
(Tarık Buğra, Dönemeçte)
2. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur:
Kılavuzu karga olanın burnu b...tan çıkmaz. B..., 7 Nisan

(Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu)
Arabacı B...'a yaklaştığını söylüyor, ikide bir fırsat bularak arabanın içine doğru başını çeviriyordu.
(Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur)
3. Alıntılarda; başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur:
Mümtaz, bu dükkâna bakarken hiç farkında olmadan Mallarmé'nin mısraını hatırladı: "Meçhul bir felâketten buraya düşmüş..."
(Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur)
Alınmayan kelime ve bölümlerin yerine yay ayraç içinde üç nokta konması da mümkündür.

4. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun muhayyilesine bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur:
Karşı sahilde mor, fark olunmaz sisler altındaki dağlar, korular, beyaz yalılar... Ve bütün bunların üzerinde bir esatir rüyasının havaî hakikati gibi uçan martı sürüleri...
(Ömer Seyfettin, Bahar ve Kelebekler)
Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı...
(Faruk Nafiz Çamlıbel, Han Duvarları)
Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz!
(Faruk Nafiz Çamlıbel, Sanat)
Binaenaleyh, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir noktainazardan istifade ederiz. O noktainazar şudur: Türk milletini, medenî cihanda, lâyık olduğu mevkie is'at etmek ve Türk cumhuriyetini sarsılmaz temelleri üzerinde, her gün, daha ziyade takviye etmek...
(Mustafa Kemal Atatürk)
5. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur:
Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar:
— Koca Ali... Koca Ali, be!...
(Ömer Seyfettin, Diyet)
6. Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır:
— Yabancı yok!
— Kimsin?
— Ali...
— Hangi Ali?
— ...
— Sen misin, Ali usta?
— Benim!...
— Ne arıyorsun bu vakit buralarda?
— Hiç...
— Nasıl hiç? Suya çekicini mi düşürdün yoksa !...
— !...

(Ömer Seyfettin, Diyet)
UYARI: Türk imlâsında iki nokta yan yana kullanılmaz.
Misafir
22 Ekim 2010 12:54   |   Mesaj #15   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
nokta cümle sononda kullanılırrr...
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
22 Ekim 2010 14:09   |   Mesaj #16   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
nokta bir hikayeyi yada hikaye gibi şeyleri düzaltmek amacılıyla kullanılır
Misafir
14 Aralık 2010 16:09   |   Mesaj #17   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
nokta cümlenin sonunda kullanılııır...
Misafir
20 Aralık 2010 18:00   |   Mesaj #18   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
üç nokta sevilen paeaglarfların { yazıların } yazımındada kullanılıyor mesela ;

100 sayfalık bilr kitpta başınını yazarız araya alt alta 3 nokta koyu sevdigimiz bölümü yazar yine alt alta üç nokta koyar ve bitiririz


ÖRNEK :

SAYFANIN BAŞI

.

.

.

SEVDİGİNİPARAGRAF

.

.

.

VE SAYFANIN SONUNU YAZIN
Misafir
22 Aralık 2010 19:47   |   Mesaj #19   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
noktalı virgül nerede kullanılır?
Misafir
22 Aralık 2010 20:09   |   Mesaj #20   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
nokta tabii ki de :
cümlenin sonunda,
kısaltmalrın yazımında,
Sponsorlu Bağlantılar
sıra bildiren sayılarda,
tarih ve saat yazarken kullanılır.............
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç