Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 9 Şubat 2014  Gösterim: 36.524  Cevap: 40

Peygamberimizin güzel davranışları öğütleyen sözü nedir?

öğrenci
12 Ekim 2009 18:50       Mesaj #11
öğrenci - avatarı
Ziyaretçi
peygamberimizin güzel davranışını öğütleyen sözü nedir
Sponsorlu Bağlantılar


12 Ekim 2009 19:18       Mesaj #12
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Alıntı
öğrenci adlı kullanıcıdan alıntı

peygamberimizin güzel davranışını öğütleyen sözü nedir

Peygamberimizin Güzel Sözleri ve öğütleri

1 Akılca en mükemmeliniz, Allah'tan en çok korkanınızdır.

2 Sabah namazına çok dikkat ederek geçirmemengerekir. Çünkü sabah namazında çok büyük faziletler vardır.

3 Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihyâ ediniz, açlıkla temizleyiniz ki yumuşasın ve parlasın.

4 Çok gülmeyin, çünkü çok gülmek kalbi öldürür.

5 Kıyâmet günü Cennete ilk çağırılacak, varlıkta da darlıkta da Allah'a çok hamdedenlerdir.

6 Kıyâmet gününde ilk hesaplaşacak kimseler, komşulardır.

7 Kıyâmet gününde Âdemoğlu, şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz;
a.Ömrünü nerede ve ne sûretle harcadığından,
b.Yaptığı işleri ne maksatla yaptığından,
c.Malını nereden kazandığından ve nerelere sarfettiğinden,
d.Vücudunu, sıhhatini nerede ve ne sûretle yıprattığından.

8 Bütün insanlar günah işler, fakat günah işleyenlerin en hayırlısı, tövbe edenlerdir.

9 Her kim Ramazan'ı tutar, sonra da ona Şevval'den altı gün ilâve ederse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur.

10 Müslümanların derdini dert edinmeyen onlardan değildir.

11 Kişi haksız olarak bir şeye lânet ederse, o lânet kendine döner.

12 Dünyânın belâ ve fitneden başka hiçbir şeyi kalmadı.

13 Kurban kesiniz. Onunla nefsi temizleyiniz. Bir kimse, gününde kurbanını alır, kıbleye yatırırsa, onun boynuzu, tersi, kanı, kılı ve her zerresi Kıyâmet Günü o kimse için hazır olur. Yere düşen kan, Alah'ın muhâfazasına düşmüş olur. Az infak edin, çok ecir alın.

14 Sana her ne iyilik erişirse Allah'tandır. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun sebebiyledir.

15 Hiçbir farz namazı kasten terk etme. Kim namazı kasten terk ederse, İlâhı koruma ve teminattan mahrum kalır.

16 Kim, insanların dînî işlerinde Allah'ın faydalı kıldığı bir ilmi gizlerse, Allah, Kıyâmet günü onu ateşten bir gem ile gemler.

17 Kim, insanların kalbini çekmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, Allah Kıyâmet günü, ondan ne farz ne nâfile hiçbir ibâdetini kabul etmez!

18 Severken itidalden(ölçüden,sabırdan) ayrılma. Olur ki bir gün darılırsın, dost iken yaptığın aşırı hareketlerden mahcub olursun. Dargın olduğun zamanlarda da itidalden ayrılma. Olur ki bir gün dost olursun. Dargınken yaptığın hareketlerden mahcubiyet hissedersin.

19 Dostunu zaman zaman ziyaret et ki sevgin artsın.

20 Nimetleriyle sizi beslediği için Allah'ı sevin. Beni de Allah sevgisi için sevin. Ehl-i Beytimi de benim sevgim için sevin.

21 Fitneden kaçının! Çünkü o esnada dil, (tesir bakımından) kılıç darbesi gibidir.

22 Edepsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Hayâ ise girdiğin şeyi güzelleştirir.

23 Kim her gün farzlar dışında on iki rekat (nâfile) kılarsa Allah onun için cennette mutlakâ bir ev inşa eder.

24 Sen bir cemaate akıllarının almayacağı bir şey söylersen mutlakâ bu, bir kısmına fitne olur.

25 Allah'a ve âhiret gününe îmân eden kimse Ensâr'a buğzetmesin.

26 Şiir vardır ki, hikmettir. Beyân vardır ki, büyüdür.

27 Kulun dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz. Kalbi doğru olmadıkça da îmânı doğru olmaz.

28 Cehennemi kuşatan surun dört (ayrı) duvarı vardır. Her duvarın kalınlığı kırk yıllık yürüme mesâfesi kadardır.

29 Duâ rahmetin, abdest namazın, namaz Cennetin anahtarıdır.

30 Mü'minin niyeti, amelinden hayırlıdır.

31 Ümmetimden bir grup insan Kur'an'ı muhakkak sûrette okuyacak. Ancak bunlar, okun avı süratle delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar.

32 Veyl, cehennemde bir vadidir. Kâfir orada, kırk yıl batar da dibine ulaşamaz.

33 Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir. Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez.

34 İnsanlar yalnızlıktaki (mahzuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı.

35 Allah yolunda öldürülmem; bana bütün evlerde ve çadırda yaşayanların benim olmasından daha sevgilidir.

36 Mü'min hazırlığı, (malı) avucu içine aldığıdır.

37 Ümmetim yağmur gibidir, evveli mi, âhiri mi daha hayırlıdır bilinmez.

38 Sattığı zaman, satın aldığı vakit ve (alacağını) istediği sırada kolaylık gösterene Allah merhametle muamele etsin.

39 Ne kadar yaşarsan yaşa, sonunda öleceksin; ne kadar seversen sev, sonunda ayrılacaksın; Dilediğini işle muhakkak karşılığını görürsün!

40 Allah gönderdiği her derdin, şifâsını da göndermiştir.

41 Her namazın arkasında Âyetü'l Kürsî 'yi okuyanın cennete girmesine ölümden başkası mâni olamaz (ölünce cennete girer).

42 Kanâat, tükenmez bir hazinedir.

43 Îmân'ın efdali; nerede olursan Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir.

44 Ticârete devam edin. Çünkü rızkın onda dokuzu ticârettedir.

45 Ya hayır konuş, ya da sus.

46 Müslümanların gizli hallerini araştırmayınız. Kim Müslümanların gizli hallerini araştırırsa Cenâb-ı Hakk onun gizli hallerini açığa vurur. Evinin içinde bile olsa onu rezil eder.

47 Kazancın en hayırlısı, insanın kendi eli ile olan ameli (sanatı, mesleği) ve her bir mebur (hîleden uzak, iyi) ticâret muâmelesidir.

48 Pişmanlık, tövbedir.

49 Kim bir serçeyi gereksizce öldürürse, o serçe kıyâmet günü arşın altından şöyle seslenerek gelir : Sor şuna Yâ Rab! Beni niçin menfaatsiz yere öldürdü.

50 Kim, bir zümreye benzemeye çalışırsa, o, onlardandır.

51 Dinde namazın yeri, vücûtta başın yeri gibidir.

52 Sirkenin balı bozduğu gibi, kötü ahlâk ameli ifsâd eder.

53 Ahlâk güzelliği, kişinin saâdetindendir.

54 Kim, dâvet edilmediği bir yemeğe giderse, hırsız olarak girmiş ve yağmacı olarak çıkmış olur.

55 Bir iş yapmak istediğin zaman iyice düşün. Eğer sonu iyi ve fâideli ise yap. Eğer sonu zararlı ve günah ise terk et.

56 Ezan ile kâmet arasında duâ reddolunmaz.

57 Yazıklar olsun o kimseye ki halkı güldürmek için yalan söyler. Veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona.

58 Sabah (namazı vakti) uykusu, rızka mâni olur.

59 Hikmetin başı, Allah korkusudur.

60 Mü'min bir mîde ile; kâfir ise yedi mîde ile yer.

81 Dilini tutmak hikmettir; ne var ki, yapanları pek azdır.

82 Kim bir mü'min kardeşinin ticâretindeki ikâlesini kabul ederse, Cenâb-ı Hakk da âhirette onun hatalarını bağışlar (düştüğü yerden kaldırır) mü'min kardeşine gösterdiği kolaylıktan dolayı onu mağfiret eder.

83 Yalan yere yemîn etmek, evleri ıssız bırakır.

84 Kim, aza şükretmezse, çoğa şükretmez.

85 Duâ ibâdetin ta kendisidir.

86 Her ki mAllah'a itâat etmemeye yemin ederse, Allah'a itâat etsin (ve yemin keffâretini versin) ve her kim âsî olmaya yemin ederse Allah'a âsî olmasın (ve yeminin keffâretini versin.)

87 Kim bir şey üzerine yemin eder de başka bir şeyi yemin ettiği şeyden daha hayırlı görürse, hayırlı olan şeyi yapsın, yemininden dolayı keffâret versin.

88 Kim, iki çenesi (dil) ile iki bacak arası (ırzı)na sâhip olursa, cennete girer.

89 Günahtan tövbe ederek dönen, hiç günah işlememiş gibidir.

90 İlme mâni olmak helâl olmaz.

91 Kim kırk sabah ihlâs (üzerine ibâdete devam) ederse kalbindeki hikmet menbaı lisânında zuhûr eder.

92 Dünyâda, gârîb gibi veya yolcu gibi ol ve kendini ashâb-ı kubur (kabirdekiler)den say!

93 Musîbetleri, hastalıkları ve sadakayı gizlemek salihlik hazînelerindendir.

94 Bir âlim, şeytana karşı, (ibâdete devâm eden) bin âbidden çetindir.

95 Kişinin iyiliği kendini sevindirir, kötülüğü de üzerse, işte o mü'mindir.

96 Doğru bir tacir, (kıyamet günü) peygamberler, sıdııklar ve şihitlerle beraber (haşr) olacaktır.

97 Ashâbımdan birisi bir yerde ölürse, kıyâmet günü onların nûru ve önderi olarak dirilir.

98 Nebî (s.a.v.) üzerine salavât okumak köle âzât etmekten efdaldir.

99 Kim bir ayıbı (bulunan malı), o (kusuru)nu açıklamadan satarsa, Allah'ın dâimî gazabı içinde kalır ve melekler durmadan ona lânet eder.

100 Ya âlim ol, ya talebe ol, ya da onları seven ol, dördüncüsü olma, helâk olursun.

121 Kendisine yumuşaklık verilen kimseye, dünya ve âhiret iyilikleri verilmiştir.

122 Allahü teâlânın kula en yakın olduğu zaman gecenin ikinci yarısıdır. O saatte Allahü teâlâyı zikredenlerden olabiliyorsan ol!

123 Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”ı çok söyle. Çünkü o, Cennet hazinesidir.

124 Ekmeğe saygı duyun! Kim sofradaki ekmek kırıntılarını yerse günahları bağışlanır.

125 Ekini hasat ettiğiniz zaman, fakirlerin haklarını verin ve israf etmeyin! Allahü teâlâ israf edenleri elbette sevmez.

126 Hasta ziyâretine gittiğinizde ona, ömrü ve hastalığı konusunda güzel sözler söyleyip, ümit veriniz!

127 Bir mümin namaz kılmaya başlayınca, Cennet kapıları onun için açılır. Rabbi ile arasında bulunan perdeler kalkar. Bu hâl namaz bitinceye kadar devam eder.

128 Allahü teâlâ, bana farzları yerine getirmemi emrettiği gibi, insanlarla güzel geçinmemi de emretti.

129 Gıybet, insanın sevabını ve iyi amellerini, ateşin kuru odunu yaktığı gibi yakar.

130 İnsanlar içinde, kadın üzerinde en fazla hak sahibi kocası, erkeğin üzerinde de anasıdır.

131 Allahü teâlâ her Cumâ günü 600 000 kişiyi Cehennemden azat eder. Bunların hepsi Cehenneme lâyık olup Cumâ gününün bereketi ile Cehennemden çıkarılır.

132 Kadınlarınıza eziyet etmeyin! Onlar, Allahü teâlânın sizlere emânetidir. Onlara yumuşak olunuz ve iyilik ediniz!

133 İnsanların dünyada endişesi en büyük olanı mümin kimsedir. Çünkü hem dünyası, hem de âhıreti için endişelidir.

134 Her nemâzdan sonra, üç kerre Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etübü ileyh okuyanın bütün günâhları afv olur.

135 İstigfâra devâm edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızklandırır.

136 Yâ Ebâ Hüreyre! Kuşluk namazını terk etme! Cennetin bir kapısı vardır ki, ona “Duhâ kapısı” derler. Bu kapıdan yalnız kuşluk namazı kılanlar girer.

137 Her kim sabahleyin üç defa "Eûzü billâhissemî'il'alîmi mineş-şetânirracîm" dedikten sonra Haşr sûresinin son üç âyeti (Hüvallâhüllezî..) okursa, Allah, ona akşama kadar bağışlamasını dileyerek yetmişbin melek görevlendirir. O kimse o gün ölürse şehid olarak ölür. Akşamleyin ölürse yine böyledir.

138 Gece uyanınca, şu duâyı okuyan, her istediğine nâil olur: “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr sübhanellahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm.

139 Her kim Ramazân-ı şerîf gecesi seher vaktinde kalkıp namaz kılmakla meşgul olsa ve ibâdet etmeğe niyyet eylese, kirâmen kâtibîn melekleri derler ki, Hak teâlâ hazretleri sana rahmet eylesin, ömrünü bereketli kılsın! Döşeği dahî der ki, Hak teâlâ hazretleri senin ayağını sırat üzerinde muhkem eylesin ve selâmet ihsân buyursun. Abdest alınca, su dahî der ki, Hak teâlâ hazretleri, senin kalbini temiz eylesin! Nihâyet bu kul namaz kılmağa başlayınca, Hak teâlâ hazretleri azamet-i şânıyla buyurur ki: “Ey benim kulum, ne istersen iste! Dileğini yerine getireceğim.

140 Zikrin en hayırlısı gizli olanı, rızkın en hayırlısı da yetecek kadar olanıdır. [Ahmed b. Hanbel]

141 Bir edepsizliğin cezası bir hayrı işleyememektir.

142 Çok kaygı çekme, mukadder olan olur, takdir olunan rızkın da sana gelir.

143 Her paslanmanın cilası vardır. Kalbin cilası da esteğfirullah demektir.

144 Bir kimse riyaya, yaptırdıklarını işittirmeye başlarsa bundan vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabındadır.

145 Hicretin efdali Allah'ın hoşlanmadığını terketmektir.

146 Müslümanla alakayı kesmek onun kanını dökmek gibidir.

147 Bir kimse bir mazlumla onun hakkını alıncaya kadar yürüse ayaklarının kaydığı günde Hak Teala onun iki ayağını sabit kılar.

148 Erteleyenler helak olmuştur.

149 Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılır, bunlardan ancak bir tanesi kurtulur.

150 Cehennemden kurtulan fırka; benim ve ashabımın gitdiği yolda olanların fırkasıdır.

151 Kim ki kurban kesmeye malî kudreti yerinde olur da kesmezse, o kimse namazgâhımıza sakın yaklaşmasın.Misafir
12 Ekim 2009 22:09       Mesaj #13
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
banada lazım eğer cevap verirseniz çok memnun olurum ltf Msn Happy
hsgl
15 Ekim 2009 20:14       Mesaj #14
hsgl - avatarı
Ziyaretçi
lütfen bir sözünü söyleyim peygamberimizin davranışlarını öğütleyen bir söz lütfen
Misafir
10 Kasım 2009 22:45       Mesaj #15
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
sınıfta lazım oluyo bu din dersinde yaaaaaaaaaaa uuuufffffffffffffff
Misafir
22 Kasım 2009 14:05       Mesaj #16
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yaa din ödevim vr hiç bir yerde bulamıom peygamberimizin güzel davranışarını öğutleyen sözünü
Misafir
10 Aralık 2009 18:57       Mesaj #17
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
güzel söz ve davranışlarda bulunmak ne demek? nolur söleyin allah rızası için
Misafir
10 Aralık 2009 19:03       Mesaj #18
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Allah'ın Kur'an'da müminlerden yani inananlardan uyulmasını zorunlu kıldığı emirleri olduğu gibi öğütleri de vardır. Öğütlerinden bazılarını özet şeklinde, bazılarını da ayet mealleri il aşağıda veriyorum.
*** Beni anın ve sabredin
* Siz ben anın ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler, sabır ve namazla yardım isteyin. Çünkü Allah, sabredenlerle beraberdir. ( 2/152-153 )
*** Şeytana uymayın
* Ey insanlar, yeryüzünde onların hhelal ve tamizlerinden yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin, çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır.
Sizi ancak kötülüğe, çirk, in şeylere, bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeye kışkırtır. ( 2/168-169 )
*** Allah'ın ipine sarılın
*** Aranızda fazileti ( dini ve ahlaki yükümlülüklere riayet ) ihmal etmeyin ( 2/237 )
*** Gevşemeyin ve üzülmeyin, üstün olan sizsiniz. ( 3/139 )
*** İyilik ve kötülüğe aracılık
* Kim bir iyiliğe aracılık ederse, ondan bir payı olur. Kim bir kötülüğe arcılık edese, ondan bir sorumluluğu olur. ( 4/85 )
*** Adaleti ayakta tutun
* Ey iman edenler ! Adaletei ayaakta tutan ve Allah için şahitlik eden kimseler olun, ister kendi aleyhinize veya anne baba ile yakınlarınızın aleyhine olsun. Onlar zengin de olsa, fakir de olsa, Allah onlara sizden daha yakındır. Onun için heveslerinize uyarak adaletten ayrılmayın. Eğer sözü eğip büker veya şahitlikten kaçınırsanız, hiç şüphe yok ki Allah sizin yaptıkarınızdan haberdardır. ( 4/135, 5/8 )
*** Allah'ın rızası için sebep arayın ( 5/35 )
*** Kendinize bakın
* Ey iman edenler, siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olduğunuz müddetçe, sapıtanlar size bir zarar veremez. ( 5/105 )
*** Gizli ve açık günah işleyenler karşılığını göreceklerdir (6/120)
*** Allah'ın yasakları
* O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın.
* Anne ve babaya iyilik edin
* Fuhşiyatın (kötü şeyler) açığına da gizl, isine de yaklaşmayın.
* Allah'ın haram ettiği bir cana haksız yere kıymayın.
* Rüştüne erinceye kadar yetimin malına yaklaşmayın.
* Örtüyü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Biz kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz. ( 6/151-153 )
*** Helaller ve haramlar
* Her mescidde ziynetinizi takının.
* Yiyin için fakat israf etemeyin. Çünkü O israf edenleri sevmez.
* De ki: Rabbim ancak açığı ve gizlisi ile her türlü kötülüğü, günahı, haksızlıkla tecavüzde bulunmayı, hakkında Allah'ın hiç bir delil indirmediği şeyleri O'na ortak koşmayı ve Allah hakkında bimediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. ( 7/31-33 )
*** Üç altın öğüt
* Af yolunu tut,
* İyiliği tavsiye et,
* Cahillere aldırma ( 7/199 )
*** Allah'tan korkun, doğrularla beraber olun. ( 9/119 )
*** Dosdoğru olun, aşırı gitmeyin
* Zulmedenlere meyletmeyin; yoksa ateş size de dokunur.
* Sizin Allah'tan bşka dostunuz zaten yoktur; sonra hiç kimseden yardım görmezsiniz.
* Gündüzün iki yanında, gecenin de yakın saatlerinde namaz kıl. İyilikler kötülükleri giderir.
* Sabret; iyilik yapan ve iyi kulluk edenlerin ödülünü Allah yok etmez. (11/112-115)
*** Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır,
*** Sözün en güzelini söyle
* Ceza verecekseniz size yapılanın miliyle ceza verin. Ama saabrederseniz, hiç kuşkusuz bu sabredenler için daha hayırlıdır.
* Allah takva sahipleri ile, iyilik yapan ve iyi kulluk denlerle beraberdir. ( 16/125-128 )
* Kullarıma şunu da söyle ki, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına fesat sokar. Çünkü şeytan apaçık bir düşmandır.
*** Kötülüğe cevap
* Sen kötülüğü en güzel şeyle sav. ( 23/96)
*** Yapmayacağınız şeyi söylemeyin
* Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz ? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük gazap sebebidir. ( 61/2-3 )
*** Öğütlerin özü
* Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onu görür.
Kim zerre kadar bir kötülük yapmışsa onu da görür. ( 99/7-8 )
Misafir
27 Aralık 2009 21:21       Mesaj #19
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
guzel davranislara örnekler arıyorum
Misafir
9 Ekim 2010 18:13       Mesaj #20
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
peygamberimizin bir öğütünde'bana benzemekten en çok uzak olanınız,cimri,ağzı bozuk ve çirkin söz söyleyen kisedirHızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç