Arama

Dünyadaki yönetim şekilleri nelerdir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 10 Mayıs 2014 Gösterim: 26.491 Cevap: 9
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
5 Aralık 2009       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
slm, Dünya da ki yönetim şekilleri adı altında ki konumun daha ayrıntılı şeklini bulamazmıyım.
EN İYİ CEVABI Daisy-BT verdi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

slm, Dünya da ki yönetim şekilleri adı altında ki konumun daha ayrıntılı şeklini bulamazmıyım.

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

dünya üzerinde hangi yönetim biçimleri
uygulanmaktadır

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

ya nerde bunlar

Alıntı
crayztta adlı kullanıcıdan alıntı

nerdebunlar hakketten


Sponsorlu Bağlantılar
Yönetim biçimleri, devletlerin idare şeklidir. Devlet şekli cumhuriyet olan, yani halk egemenliği olan devletlerde, yönetim biçimi bununla özdeş olarak demokrasi olmayabilir. Yönetim biçimi ile devletin kuruluşunun ve milletlerin hayat tarzlarının, dünya görüşünün derin bir ilgisi vardır.
Örneğin Mustafa Kemal Paşa'nın cumhuriyeti kurarak monarşiye son vermesinde Meclis Yönetimi'ni esas alması, dünyada tek bir oluşumdur. Çünkü genellikle cumhuriyete geçen sistemlerde, diktatörlük veya ideolojik yönetimler egemendir. Bir cumhuriyetin meclise dayanması doğası gereğidir.
 • Aristokrasi
 • Cumhuriyet
 • Demokrasi
 • Despotluk
 • Federasyon
 • Komünizm
 • Konfederasyon
 • Meritokrasi
 • Monarşi
 • Mutlakiyet
 • Oligarşi
 • Otokrasi
 • Parlamenter monarşi (Meşrutiyet)
 • Plütokrasi
 • Teknokrasi
 • Teokrasi
 • Totalitarizm
Daha fazla bilgi için tıklayınız:

Yönetim Şekilleri (Devlet Yönetim Biçimleri)

Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
31 Mart 2011       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
dünya üzerinde hangi yönetim biçimleri
uygulanmaktadır
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
20 Nisan 2011       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ya nerde bunlar
crayztta - avatarı
crayztta
Ziyaretçi
28 Nisan 2011       Mesaj #4
crayztta - avatarı
Ziyaretçi
nerdebunlar hakketten
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
28 Nisan 2011       Mesaj #5
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

slm, Dünya da ki yönetim şekilleri adı altında ki konumun daha ayrıntılı şeklini bulamazmıyım.

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

dünya üzerinde hangi yönetim biçimleri
uygulanmaktadır

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

ya nerde bunlar

Alıntı
crayztta adlı kullanıcıdan alıntı

nerdebunlar hakketten


Yönetim biçimleri, devletlerin idare şeklidir. Devlet şekli cumhuriyet olan, yani halk egemenliği olan devletlerde, yönetim biçimi bununla özdeş olarak demokrasi olmayabilir. Yönetim biçimi ile devletin kuruluşunun ve milletlerin hayat tarzlarının, dünya görüşünün derin bir ilgisi vardır.
Örneğin Mustafa Kemal Paşa'nın cumhuriyeti kurarak monarşiye son vermesinde Meclis Yönetimi'ni esas alması, dünyada tek bir oluşumdur. Çünkü genellikle cumhuriyete geçen sistemlerde, diktatörlük veya ideolojik yönetimler egemendir. Bir cumhuriyetin meclise dayanması doğası gereğidir.
 • Aristokrasi
 • Cumhuriyet
 • Demokrasi
 • Despotluk
 • Federasyon
 • Komünizm
 • Konfederasyon
 • Meritokrasi
 • Monarşi
 • Mutlakiyet
 • Oligarşi
 • Otokrasi
 • Parlamenter monarşi (Meşrutiyet)
 • Plütokrasi
 • Teknokrasi
 • Teokrasi
 • Totalitarizm
Daha fazla bilgi için tıklayınız:

Yönetim Şekilleri (Devlet Yönetim Biçimleri)
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
10 Nisan 2013       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Yönetim biçimleri, devletlerin idare şeklidir. Devlet şekli cumhuriyet olan, yani halk egemenliği olan devletlerde, yönetim biçimi bununla özdeş olarak demokrasi olmayabilir. Yönetim biçimi ile devletin kuruluşunun ve milletlerin hayat tarzlarının, dünya görüşünün derin bir ilgisi vardır.
Örneğin Mustafa Kemal Paşa'nın cumhuriyeti kurarak monarşiye son vermesinde Meclis Yönetimi'ni esas alması, dünyada tek bir oluşumdur. Çünkü genellikle cumhuriyete geçen sistemlerde, diktatörlük veya ideolojik yönetimler egemendir. Bir cumhuriyetin meclise dayanması doğası gereğidir.

Yönetim biçimleri şunlardır:
Aristokrasi
Cumhuriyet
Demokrasi
Despotluk
Federasyon
Komünizm
Konfederasyon
Meritokrasi
Monarşi
Mutlakiyet
Oligarşi
Otokrasi
Parlamenter monarşi (Meşrutiyet)
Plütokrasi
Teknokrasi
Teokrasi
Totalitarizm
• Totalitarizm
Küçük bir politik grubun önemli bütün yetkileri tekelinde toplayarak, demokratik olmayan bir biçimde, devletçilikle ve sıkı bir denetim rejimiyle toplumu yönetmesi akımı ve uygulamasıdır.
• Teokrasi
Yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarına ilişkin bütün devlet gücünün, ancak ilâhî kaynaklı olması halinde meşruiyet ve hukukîlik kazanacağını savunan ve bu gücün sadece Tanrı'nın yeryüzündeki vekiller tarafından kullanılabileceğini öngören teoriyi ifade eder.
• Federasyon
Birden fazla devletin kendi istekleriyle bir araya gelerek dışarıya karşı tek bir siyasal güç olarak görülmeleri ve bu amaçla kurdukları örgütün oluşturan devletlerin üzerinde olması; iç işlerinde ise, gene aralarındaki anlaşmaya göre geniş veya dar ölçüde özerk olmaları. Bu devlet içinde yaşayan çeşitli uluslar da büyük bir özerklik içinde ama aynı devlet içinde dışarıya karşı birliklerini bozmadan yaşamlarını sürdürebilirler.
• Konfederasyon
Bağımsız devletler tarafından, egemenliklerini muhafaza etmek şartıyla, ortak ve sınırlı menfaatlerini sağlamak maksadıyla, bir antlaşma ile kurulan devletler topluluğudur. Konfederasyonda, devletler ancak belli ve sınırlı maksatlarla birleşmişlerdir. Konfederasyonu meydana getiren konfedere devletlerin devletlik vasfı, konfederasyon halinde de devam eder. Ortak menfaatlerini gerçekleştirmeye yarayacak nispette bir işbirliği yaparlar; bunun dışında müstakil devlet sıfatlarını, hak ve vazifelerini tamamıyla korurlar.
• Monarşi
Bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Bir monarşiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran en önemli özellik, devlet başkanının bu yetkiyi yaşamı boyunca elinde bulundurmasıdır.
• Oligarşi
Sadece belirli bir zümrenin bir ülkeyi yönetmesiyle ortaya çıkan yönetim biçimidir. Genelde yönetimdeki grup, askeri, siyasi veya maddi olarak ülkenin önde gelen gruplarından birisidir. Bazı siyaset bilimciler, yönetim şekli ne olursa olsun, her devletin yönetiminde mutlaka bir oligarşi olduğunu belirtirler.
• Doğrudan Demokrasi
Doğrudan hükümet de denilen doğrudan demokrasi, halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya kullandığı demokrasi tipidir. Doğrudan demokraside devlet için gerekli olan bütün kararlar, yurttaşlar topluluğu tarafından aracısız ve temsilcisiz olarak bizzat alınırlar. Doğrudan demokrasi, halkın halk tarafından yönetilmesini öngörmektedir. Dolayısıyla doğrudan demokrasi sistemi, demokrasinin ideal anlamına en yakın olan sistemdir.
• Temsili Demokrasi
Demokratik ülkelerde milletin egemenlik hakkını doğrudan değil de, seçtiği temsilciler (milletvekilleri) aracılığıyla kullandığı bir demokrasi uygulamasıdır. Genellikle nüfusu yüksek ülkelerde kullanılır.
• Mutlakiyet
Bir hükümdarın kayıtsız şartsız idaresi altında bulunan hükümet şeklidir. İdareyi elinde bulunduran mutlak hâkimdir ve kimseye hesap vermez. İktidar miras yoluyla alınabildiği gibi seçimle de olabilir.
• Despotluk
Hiçbir yasaya bağlı kalmaksızın ve buyrukçunun çıkarından başka hiçbir amaç gözetmeksizin, zorbaca uygulanan ve buyruklara dayalı yönetim biçimidir.
• Meşrutiyet
Hükümdarların mutlak yetkilerinin bir bölümünü anayasal kurumlara ve meclise devrettiği yönetim biçimidir.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
12 Nisan 2013       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Monarşi, oligarşi teokrasi ve cumhuriyet
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
6 Kasım 2013       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
dünya üzerindeki yönetim şekilleri nelerdir?
74burak74 - avatarı
74burak74
Ziyaretçi
7 Mayıs 2014       Mesaj #9
74burak74 - avatarı
Ziyaretçi
Suudi Arabistan: monarşi
Fas: monarşi
Birleşik Arap Emirlikleri: monarşi
Ürdün: Monarşi
İngiltere: Monarşi
İspanya: Monarşi
Hollanda: Monarşi
Japonya: Monarşi
Cezayir: Oligarşi
Irak: Oligarşi
SuriyeMsn Surprisedligarşi
ABD: Federal Cumhuriyet
Almanya: Federal Cumhuriyet
Avustralya: Federal Meşruti Monarşi
Çin: Sosyalist Cumhuriyet
Danimarka: Meşruti Krallık
Hollanda: Meşruti Krallık
İngiltere: Meşruti Krallık – Anayasal Monarşi
İspanya: Anayasal Monarşi
İsviçre: Parlamenter Federal Cumhuriyet
İtalya: Parlamenter Cumhuriyet
Kanada: Federal Parlamenter Demokrasi
Rusya: Başkanlık Tipi Cumhuriyet (Yarı Başkanlık Sistemi)
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
10 Mayıs 2014       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
peki bu yönetim şekilleri hangi ülkelerde kullanılmaktadır bunlar bana tek tek lazım yardımcı olursan sevinirim..... Msn Tongue Msn Happy Msn Grin Msn Sad

Benzer Konular

19 Nisan 2017 / Ziyaretçi Cevaplanmış
21 Nisan 2016 / Misafir07 Soru-Cevap
14 Nisan 2011 / duygu arıcı Cevaplanmış
27 Nisan 2010 / Misafir Cevaplanmış
27 Aralık 2011 / Misafir Soru-Cevap