Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 17 Nisan 2012  Gösterim: 19.019  Cevap: 5

Çevre temizliği nedir?

Misafir
10 Şubat 2010 17:44       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı

cevre temizligi nedir


çevre temizliği nedir?
EN İYİ CEVABI RuffRyders verdi
Alıntı

Çevre Temizliği


Sponsorlu Bağlantılar
Temizlik; tek yönlü tedbirlerle elde edilen bir iyilik hali değildir Bilim otoriteleri temizliği şu başlıklarla ele almıştır
1) Ferdî (beden-elbise-yiyecek) temizlik
2) Ev (mutfak-banyo- tuvalet) temizliği
3) Çevre (atıkların uygun şekilde uzaklaştırılması) temizliği
4) Yeterli temiz su sağlanması
Ferdî temizlik dendiği zaman beden temizliği akla gelir Bunlardan cilt el ağız burun göz temizliği; saç tırnak koltukaltı yüz diş ve ayak bakımı akla gelir Dünya Sağlık Örgütü'nün beden temizliği el temizliği ağız ve diş bakımının önemi ve bunların korunma yollarına ait bilgileri mevcuttur Fakat Dünya Sağlık Örgütü'nün tırnakların bulaşıcı hastalıklardaki tesirine kılların temizliğine ve bulaşıcı hastalıklardaki rolüne ait ciddi yayınları yoktur Efendimiz (sas); tırnak saç sakal bıyık bakımına koltukaltı kılları ve avret yerlerinin temizliğine önem vermiştir

Ferdî temizliğe rağmen insan çevreden hastalık kapabilir Kişi ne kadar temiz olursa olsun çevresi temiz olmadığı zaman hiçbir şeye dokunmasa bile; hava rüzgâr böcekler ve diğer taşıyıcılar yüzünden hastalanabilir

Çevre Temizliğini şu başlıklar altında toplayabiliriz:
1) Elbiselerin temizliği
2) Yiyeceklerin temizliği (Yakın çevre)
3) Ev temizliği
4) Sokak cadde mahalle şehrin temizliği (Uzak çevre)
5) Yeterli temiz su sağlanması

1 Elbise Temizliği
Giyim eşyalarının seçim ve bakımı enfeksiyon yönünden önem taşır Orta Çağ'da Avrupa'da yaşayanlar sıcak tutan ama temizlenmesi güç yünlü giysiler giyerlerdi O çağlarda insanlar pek yıkanmaz giysileri kirlenir kokar bitlenir ya da pirelenirdi Kokuyu gidermek için de otlardan yapılan esans kullanırlardı Ancak 18 yüzyılda pamuk ticaretinin başlamasıyla Avrupalılar ilk kez ucuz hafif kolayca yıkanabilen iç çamaşırlarına kavuştular Üst sınıflarda ferdî temizlik yeniden önem kazandı 19 yüzyılda ferdî temizlik iyi yaşamanın bir şartı sayılmaya başlandı Vücut temizliği ve giyim eşyalarının daha sık değiştirilip yıkanması sonucunda bit ve pirelerle birlikte veba ve tifüs gibi hastalıklar da kayboldu

Müslümanlarda ise namaz kılabilmenin olmazsa olmaz şartlarından birisi de elbise temizliğidir Dışkı ve idrar bulaşmış bir elbise ile namaz kılınamaz Yani Müslümanlar günde beş kez elbiselerinin temizliğini kontrol etmek mecburiyetindedirler Temiz giyinme konusunda Peygamber Efendimiz (sas)'in şu sözü O'nun temizliğe verdiği ehemmiyeti açıkça göstermektedir: "Beyaz elbise giyiniz Zira beyaz elbise daha güzel ve temizlik açısından daha elverişlidir Ölülerinizi de bununla kefenleyiniz" Beyaz ve açık renkliler üzerlerindeki kiri gösterdiğinden onların temizliğine ihtimam göstermek gerekir Avrupa'da 19 yüzyılda temiz giyimin değeri yeni yeni anlaşılırken Müslümanlığı gerçek manada yaşayan insanlar 7 yüzyıldan beri elbise temizliğine dikkat ediyorlardı

2 Yiyecek Temizliği
Çoğu mikrop ve parazit içtiğimiz su ve yediğimiz yiyeceklerle bulaşır Bunun için annelerin ve özellikle gıda sektöründe çalışanların yiyecekleri koruma hususunda özel bir itina göstermeleri gerekir Besin zehirlenmesine sebep olan bakterilerin başlıca kaynağı insandır

İnsanların boğaz burun el deri bağırsak ve dışkısı bakteri yüklüdür Tüketilen diğer bir besin kaynağı da hayvanî ürünlerdir Tüketilen hayvanî besinler bazen bakteri yatağı olabilmektedir Kedi köpek vb evcil hayvanlar da bakteri yaymada oldukça tesirli olabilir Evcil hayvanlar dolaştıkları yerlerden bakterileri eve taşır Sinek böcek haşere ve fareler de mikropları taşır ve bulaştırır Mutfak ortamındaki çöpler mikropların oluştuğu bir yerdir Zamanında kaldırılmayan çöpler böcek sinek ve fareler aracılığı ile besinlere bakteri bulaştırabilir

Besinlere bakteri bulaşmasını önlemek için şunlara dikkat etmek gerekir:
- El yıkama
- Burun temizliği
- Tırnakların kesilmesi
- Tuvaletten sonra ellerin iyice yıkanması
- Yemek ve su kaplarının üzerlerini kapatmak

İnsanın tükürük hapşırık ve aksırıktan besinleri koruması gerekir 1 gram tükürükte 100 milyon 1 gram burun ifrazatında 10 milyon bakteri bulunmaktadır İnsanların % 30-50'sinin burnunda besin zehirlenmesi yapan stafilococcus aureus bakterisini taşıdıkları bilinmektedir Bu oran hastahanede çalışan personelde % 65-80'e çıkmaktadır Normalde ağız burun ve solunum yollarında bulunan bakteriler solunum sırasında havaya dağılır Normal konuşmada bu dağılım azdır Öksürme aksırma ve yüksek sesle konuşma esnasında havaya verilen bakteri sayısı artar Kuvvetli bir öksürmede ağızdan 5000 damlacık çıktığı tahmin edilmektedir Hapşırmada ise bu damlacıkların sayısı 1 milyondan fazladır Bu damlacıklar havada birkaç saat asılı kalabilir Besin taşıyan birisi konuşur öksürür veya hapşırırsa ağzındaki bakterileri taşıdığı besine bulaştırır

Evde öksüren birisi varsa açık kaplara mikrop bulaştırır Ayrıca evcil hayvanlarla sinek böcek ve kemirgenlerle bakteri bulaşımını önlemek için yiyecek ve içecek kapları kapalı tutulmalıdır İnsanoğlu sadece apartmanlarda ve korumalı evlerde oturmamaktadır İnsanların büyük çoğunluğu yüzyıllardır tek katlı evlerde veya çadırlarda yaşamıştır ve halen yaşamaktadır Dolayısı ile evcil hayvanlar sürekli sinek ve kemirgenlerle iç içe yaşamaktadır Besin kaplarının üzerlerinin örtülmesi bu zararlılardan hastalık bulaştırmasını önler Zamanımızdaki ev ve apartmanlarda yaygın halde bulunan kalorifer böcekleri de açık kalmış yiyeceklerimize yeterince ortak olmaktadır Ve bazı hastalıkları bulaştırmakta tesirli olmaktadır Bunu önlemek için; çöpleri zamanında mutfaklardan uzaklaştırmalı ve gıdaları evcil hayvanlardan korumalıdır

El yıkama burun temizliği tırnakların kesilmesi ve tuvaletten sonra ellerin suyla yıkanması ile ilgili Peygamber Efendimiz (sas)'in emir ve tavsiyeleri beden temizliğinde koruyucu hekimliktir Burada gıdaların bakterilerden korunmasıyla ilgili diğer hadislerini de hatırlayalım: "Kapların üzerini örtünüz Tulumbaların ağzını da bağlayınız Çünkü senede bir gece vardır ki o gecede veba iner Kapağı olmayan her bir kabın yahut üzerinde bağı bulunmayan hiçbir tulumun yanından geçmez ki içine bu vebadan bir şey inmesin" Vebanın pirelerle bulaşmasına karşılık veba zatüreye sebep olmuşsa o insan vebayı öksürük ve solunum havası ile de bulaştırır Zaten vebanın hızlı yayılması bu şekilde olur Eskiden veba zatüreye sebep olmuşsa o kişi mutlaka ölmekteydi Avrupalı bir tabip yazdığı Lâtince bir mektupta veba salgınında bir gecede dört bin kişinin öldüğünden bahseder Yani veba bir yere girdiği zaman çok kısa bir zamanda yayılıyor ve hemen çoğu insanın ölümüne neden olabiliyordu Hadiste belirtilen kapların ağızlarının örtülmesidir Yalnız veba mikrobu değil diğer mikroplar da hava yoluyla gelip açık kaba yerleşebilir Peygamberimiz kendisine açık bir kapta süt getirilmesi üzerine "Üzerini kapatsanız olmaz mıydı? Bir tahta parçası ile de olsa üzerini kapatmalıydınız" buyurmuştur Yolda üzeri açık bir kapla yiyecek taşındığında taşıyan kişinin öksürüğüyle veya hava yoluyla mikroplar bulaşabilir

3 Ev Temizliği
Geniş ve temiz evler salgın hastalıkların bulaşmasını azaltır Evlerde mutfakların temiz tutulması çöplerin biriktirilmemesi önemlidir Çünkü çöpler bakterilerin üremesi için ideal bir ortam oluşturur Ayrıca böcekleri de davet eder Meskenlerin gerek alan gerekse oda sayısı itibariyle yeterli olması gerekir Peygamber (sas)'in ev plânını örnek alan Müslüman mimarlar evin avlusunu binanın tamamlayıcısı olarak görmüş avluyu evin dışa açılmış unsuru olarak kabul etmişler

Konuyla ilgili hadisler:

"Geniş ev dürüst komşu ve rahat bir binek Müslüman kişinin saadetindendir"

"Meskenlerin en iyisi geniş olanıdır"

"Evin kötü olması darlığı sebebiyle oturanlara kâfi gelmemesi ve kötü komşularının olmasıdır"

"Çevrenizi ve evlerinizi temiz tutunuz Yahudilere benzemeyiniz Çünkü onlar süprüntüleri evlerinde biriktirirler

"Evde çer çöp süprüntü bulunduğu zaman o evden bereket kaldırılır"

"Kirli bezleri evlerinizden dışarı çıkartınız Süprüntüleri evlerinizde biriktirmeyiniz Zira süprüntüler zararlı şeylerin barınağıdır"

Hz Ömer (ra) de: "Peygamber (sas) çöplüklerde mezbahalarda hamamlarda ağıllarda ve insanların gelip geçtiği yerlerde namaz kılınmasını yasakladı" demiştir

Dar ve kalabalık evlerde üst solunum yolu enfeksiyonları ve bulaşıcı hastalıklar çok yaygındır İnsanlar çok yakın mesafelerde (70 cm'den aşağıda) günlük hayatlarını sürdürürken damlacık yoluyla hastalık aile bireyleri arasında sık yayılır O halde ev; geniş temiz çöplerin bekletilmediği bir yer olmalı

Kur'ân-ı Kerim'de Kâbe'nin temizliğine dikkat çekilmesi çok önemlidir Kâbe özellikle Hac döneminde çok kalabalık olmaktadır Salgın hastalıklar kalabalık ortamlarda çok kolay yayılır Kur'ân'ın mesajı evrensel olduğundan insanın yaşadığı her mekânın temiz tutulmasını emreder O halde insanların ortak kullandıkları mekânların temiz olmasına Kur'ân'ın bir emri olarak dikkat etmemiz gerekir Bu aynı zamanda hijyenin de bir gereğidir Tarihten bugüne mescitlerimizin oldukça temiz tutulduğu malumumuzdur

4 Çevre Temizliği
Peygamberimiz çevre temizliğine gereken önemi vermiş Müslümanlar da her zaman bu emir ve tavsiyelere uymaya özen göstermişlerdir Çevreyi ve su kaynaklarını kirletmeme hakkındaki hadis-i şerifleri bir kez daha hatırlayalım:

"Sizden biriniz sakın su içine idrar yapmasın Belki o sudan sonra abdest alması veya gusletmesi icap eder Yine sizden biriniz cünup olduğu zaman durgun suyun içine girerek yıkanmasın O sudan bir kap ile alarak dışarıda yıkansın"

"İşlek yol üzerinde konaklamayınız (oturmayınız yatıp kalkmayınız) Yol üzerinde abdest bozmayınız"

Efendimiz (sas); "Sakın lânete uğrayanlardan olmayınız" buyurunca sahabeler 'Bunlar kimlerdir?' diye sordular Peygamberimiz de "Herkesin gelip geçtiği yollara gölgeliklere su kenarlarına ve ağaçların altına abdest bozup kirletenlerdir" diye cevap verdi

5 Yeterli Miktarda Temiz Su Sağlanması
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) temiz ve yeterli suya ulaşma hakkını temel insan hakkı kabul etmiştir: "Bütün insanların sosyal ve ekonomik durumu ne olursa olsun temel ihtiyaçlarını karşılayacak temiz ve yeterli miktarda içme suyu elde etmeye hakkı vardır"(Birleşmiş Milletler Konferansı 1977)

Peygamber Efendimiz (sas)'in bu konferanstan 1340 yıl önce temiz içme suyu temin edilmesini teşvik eden sözlerine bakalım: "Yedi şeyin ecir ve sevabı kişiye ölümünden sonra da ulaşır defteri kapanmaz sevap yazılmaya devam eder: İlim öğretmek su getirmek kuyu kazdırmak kitap vakfetmek ölümünden sonra kendisine arkasından dua edecek hayırlı çocuk yetiştirmek" Peygamberimiz insanlara temiz su sağlamanın sadece dünyada değil ahirette de büyük faydalar sağlayacağını açık bir şekilde dile getirmiştir Nitekim bu buyruklarla yetişen Müslümanlar gittikleri her yerde su kanalları yapmışlardır Mimar Sinan'ın yaptığı su yolları ve çeşmeler buna güzel bir örnek oluşturur

Peygamber Efendimiz'in getirdiği kurallar uygulansaydı tarihteki salgın hastalıklardan hiçbiri olmayacaktı Nitekim WHO (Dünya Sağlık Örgütü)'da temizlik kurallarının uygulanması ile aynı sonuca varılacağını iddia etmektedir Halbuki İslâmiyet'in getirdiği kurallar temiz bir hayatı mümkün kılıyordu İslâmiyet insanların hayat biçimini şekillendiren bir din olarak inmiştir Medeniyetin giremediği girse bile etkili olamadığı ücra köşelerde yaşayan kişilerin ferdî temizlik ve çevre temizliği konularında yeterli bilgi birikimi yoktur Bütün insanların tertemiz bir ortamda yaşama hakkı vardır İslâmiyet öncesi devirlerde de insanlara bu güzellikleri diğer peygamberler hediye etmişti.

Alıntı.RuffRyders tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
24 Kasım 2010 18:13       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
benim tek istedigim sey cevre temizligi beden temizligi degil
Misafir
3 Nisan 2011 14:43       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
lütfen sorumu kısa bir şekilde cevaplar mısınız?
Misafir
26 Nisan 2011 09:16       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
niye temiz çevre nedir yok????
Misafir
17 Nisan 2012 22:33       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı

temizlik vikipedi ile ilgili daha fazla bilgi istiyorum


temizlikle ilgili bulmaca


Daha fazla sonuç:
çevre temizliği nedir

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç