Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 30 Nisan 2012  Gösterim: 2.441  Cevap: 1

Haritaların faydaları nedir?

Misafir
17 Mart 2010 20:02       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
lütfen kısa cavaplayın
Sponsorlu Bağlantılar


xp rex xp
30 Nisan 2012 08:08       Mesaj #2
xp rex xp - avatarı
Ziyaretçi
Harita
Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, belli bir ölçek dâhilinde küçültülerek ve kuş bakışı çizilmiş şekline Harita denir. ( kuş bakışı görünüşünün belli oranlarda küçültülerek düzlem üzerine aktarılmış şekline ).
Coğrafyanın en önemli ilkelerinden biri dağılış ilkesi olup bu haritalar üzerinden yapılabilir. Bu yüzden harita coğrafya için vazgeçilmez bir araçtır. Dünyanın çeşitli şekillerde projeksiyonlarından faydalanarak haritalarını çizen bilim dalı Kartografya’dır. Haritalar belli bir ölçekle yapılır. Yapılan çizimler ölçeksiz yani göz kararı yapılmışsa buna Kroki denir.

Haritanın Yararları

Harita bir ülkenin kartvizitidir. Haritanın bir estetik, bir güzellik sembolünün ve araziyi doğru olarak temsil etmesinin yanında bir haritanın birçok proje çalışmalarında altlık olarak kullanılması, birçok işlemlerde el atılan ilk gereksinimlerden biri olması ve haritasız hiç bir teknik projenin yapılamaması ve yürütülememesi haritanın ne denli önemli bir araç olduğunu göstermektedir.
· Yurt savunması ve güvenliğin sağlanması,
· Sınır anlaşmazlıklarının çözümlenmesi,
· Taşınmaz mallara ilişkin hakların devlet güvencesi altında tutulması ve bu haklara ilişkin işlerin yürütülmesi,
· Baraj yerlerinin seçimi, inşaatı ve gerekli teknik ve parasal durumun, su örtüsünün ve dolayısı ile su altında kalacak ve sulanacak alanın ve parsellerin saptanması,
· Arazi düzenleme çalışmaları, arazi toplulaştırılması, birleştirilmesi veya ayrımının bilimsel, ekonomik, en uygun ve duyarlı biçimde yapılması,
· Toprak reformu çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla kullanılır.
· Tarım alanlarını sulama, bataklıkları kurutma çalışmalarında projelerin hazırlanmasında ve uygulamalarında yararlı ve olumlu sonuçların alınması,
· Kara ve demiryolu güzergâhları seçiminde ve yapımında teknik ve parasal hesaplarında en ekonomik yolun seçiminin sağlanması,
· Hava alanlarının seçiminde ve yapımında en teknik ve uygun durumun saptanması,
· Orman sınırlarının saptanmasında, sahil düzenlemelerinde, fidanlık ve parkların tasarlanmasında, , Çevre düzenlenmesi vb. çalışmalarda projelerin hazırlanmasında,
· İmar planlarının düzenlenmesi ve uygulanması,
· Kanalizasyon, elektrifikasyon ve içme suyu şebeke projelerinin hazırlanmasında ve geçecekleri yerleri tespit etme ve ekonomikliğinin sağlanması,
· Taşınmaz mal sahiplerinin mülklerinden kredi ve rehin gibi yollarla kanuni haklardan tam olarak yararlanabilmelerinin sağlanması,
· Kamulaştırma işlemlerinin düzgün ve hakça yapılmasının sağlanması,
Turistik alanlarda yatırım yapılabilmesi ve değerlendirilebilmesi, Turistik yaya ve benzeri gezilerin yapılabilmesi için şehir planları ve kırsal alanlarda güzel manzaralı gezi rotalarının düzenlenmesi, Tanımadığımız bir yerin güzelliklerini ve özelliklerini görme ve bulmada, özellikle turistik seyahatlerde haritalar hayatımızı kolaylaştırır. Bilmediğimiz ve tanımadığımız yerlere giderken yol bulmamızda haritalardan faydalanırız. ( Hava, kara, demir ve deniz yolları ulaşımında)Çeşitli madenlerin aranması, bulunması ve işletilmesinde hartalardan faydalanılır. Çıkılan arazi gezilerinde kaybolmadan yönümüzü bularak istediğimiz yerlere varmayı sağlar. Haritaların ölçekleri sayesinde haritalarda gösterilen alanlar için gerçek alan, uzunluk ve eğim hesapları yapılabilir. Haritalar üzerinde bulunan paralel ve meridyenler sayesinde coğrafi koordinatlarımızı belirlemede.( Dünyada, ülkemizde, bölge ve ilimizde yer belirlemede vb.) Arkeoloji, coğrafya gibi birçok alanda araştırma yapılması sırasında haritalardan yararlanılır.
Son düzenleyen Mira; 30 Nisan 2012 12:50 Sebep: Sayfa düzenlendi.


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç