Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 19 Temmuz 2012  Gösterim: 7.554  Cevap: 1

Paraguay ve Paraguay Tarihi

17 Kasım 2008 18:58       Mesaj #1
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın

paraguayyo1

Sponsorlu Bağlantılar
PARAGUAY, dört yanı karayla çevrili bir Güney Amerika ülkesidir. Denizden en az 950 km uzaktadır. Kuzeyden güneye doğru akan Paraguay Irmağı ülkeyi ikiye böler. Paraguay'ın doğudaki komşusu Brezilya ile olan sınırının bir bölümünü Paraguay Irmağı, bir bölümünü Paraná Irmağı çizer. Arjantin' le sınırını ise Paraná ve Pilcomayo ırmakları belirler. Bu ırmaklar güneyde Uruguay Irma-ğı'yla birleşip Río de la Plata Halici'ni oluştu­rarak Atlas Okyanusu'na dökülür. Paraguay' ın kuzeybatı komşusu Bolivya'dır. Paraguay Irmağı'nın doğusunda kalan tepe­ler sık ağaçlarla örtülüdür. Bu bölgede bere­ketli kızıl topraklı geniş vadiler yer alır. Irmağın batısındaki Chaco Boreal adındaki bölge ise yer yer ağaç kümelerinin bulunduğu geniş otlaklardan oluşur. Bölgenin büyük bir bölümü yağmur mevsiminde sel baskınına uğrar. Ülke ekvatorun güneyinde olduğu için, ekimden marta kadar süren yaz mevsimi nemli ve çok sıcak geçer. Kışlar ılık ve oldukça kurudur. Paraguay'ın doğusunda yaprak dökmeyen ya da herdemyeşil ağaçlar çoğunluktadır. Bu ağaçlardan bir çobanpüskülü türünün yapraklarından yerba maté ola­rak bilinen serinletici ve uyarıcı bir içecek yapılır. Chaco Boreal'in yüksek kesimlerinde, odunu bir baltayı kıracak kadar sert olduğu için quebracho (balta kıran) adı verilen ve demiryolu traversi yapımında kullanılan bir ağaç yetişir. Bu ağacın kabuğundan da derile­rin sepilenmesinde kullanılan tanen elde edi­lir. Turunç yapraklarından ise parfüm yapı­mında yararlanılır.
Paraguay ormanlarında jaguar, puma, ta­pir, kanncayiyen, armadillo, geyik, yılan ve parlak renkli papağanlar yaşar. Ülkenin he­men her yerinde karıncaların yaptığı tepecik­lere rastlanır.
Paraguay'ın en eski Yerli halkı olan Guaraniler ülke nüfusunun çoğunluğunu oluşturur. Bundan başka Yerli ve İspanyol karışımı çok sayıda melez (mestizo) ile başkent Asunción' da az sayıda İspanyol kökenli insan yşşar. Çoğu Katolik olan Paraguaylılar İspanyolca ve Guarani dili konuşur. Ülkede resmi di İspanyolca'dır.
Paraguay Irmağı'nın doğu kıyısındaki Asunción, Paraguay Cumhuriyeti'nin başken­ti ve başlıca ırmak limanıdır. İç kesimde, Paraguay Irmağı kıyısında yer alan Concepción ülkenin başlıca sığır yetiştir­me merkezidir. Güneydoğuda, Paraná kıyı­sındaki Encarnación'dan Asunción'a giden demiryolu üzerinde kurulmuş olan Villarrica ise bir tarım ve sanayi merkezidir.

PARAGUAY'A İLİŞKİN BİLGİLER

YÜZÖLÇÜMÜ: 406.752 km2.
NÜFUS: 4.157.000 (1989).
YÖNETİM: Bağımsız cumhuriyet.
BAŞKENT: Asunción.
DOĞAL YAPI:
Doğuda Paraná ve Paraguay ırmakları arasındaki, sık ormanlarla kaplı dağ sıraları 600 metreye kadar yükselir; batıda Chaco Boreal adı verilen bölgede bataklıklar ve değersiz otlaklar bu­lunur.
DIŞARIYA SATILAN BAŞLICA ÜRÜNLER:
Pamuk, keres­te, tanen, et ürünleri, deri, tütün, kahve ve sıvı yağlar.
ÖNEMLİ KENTLER: Asunción, Villarrica, Lambare, Fer­nando de la Mora, Concepción, Encarnación.
EĞİTİM: Okul bulunan yerlerde 7-14 yaş arası çocuklar için zorunlu ve parasızdır.

Tarım ve Sanayi

Paraguay'da manyok, soyafasulyesi, mısır, pirinç, yerfıstığı, pamuk, şekerkamışı, meyve, tütün ve kahve yetiştirilir. Topraklarının he­men hemen beşte ikisi çayırlardan oluşan Paraguay'da sığır yetiştiriciliği çok gelişmiştir. Sığırlardan deri ve et elde edilir. Ülkenin mineral kaynakları çok azdır. Bununla birlik­te kireçtaşından çimento yapılır. Tanen, pa­muklu dokuma, bitkisel yağlar ve cana adında özgün bir alkollü içki üretilir. Paraguay, örümcek ağı inceliğindeki zarif dantelleriyle de ünlüdür.

[flasht=http://img345.imageshack.us/img345/1771/msxbilgi1ld.swf]width=365 height=20[/flasht]

Dünyanın en büyük hidroelektrik santralı Paraguay ve Brezilya tarafından Paraná Irma­ğı üzerindeki Itaipü'da kuruldu. Aynı ırmak üzerinde Arjantin-Paraguay işbirliğiyle yapıl­ması planlanan iki proje gerçekleşirse, dünya­nın dışarıya elektrik enerjisi satan ülkeleri arasında Paraguay'ın önemli bir yeri ola­caktır.Paraguay'da malların çoğu suyoluyla taşınır. Büyükçe buharlı gemiler Parana Irmağı yoluyla yalnızca Arjantin'deki Corrientes'e kadar ulaşabilir. Paraguay'daki ırmak liman­lan arasında ise daha küçük tekneler çalışır. Asunciön'dan Encarnaciön'a gelen demiryo­lu, Parana üzerinde işleyen bir feribotla, sınırın öte yanındaki Posadas'ta Arjantin demiryollarına bağlanır. Paraguay'da havayo­lu ulaşımından da yararlanır. Panamerikan Karayolu Brezilya ve Arjantin'i Paraguay'a bağlar.

Tarih

Asunciön 1537'de İspanyollar'ca kuruldu ve Güney Amerika'da İspanyol yönetiminin merkezi durumuna geldi. Kent Güney Ameri­ka içlerindeki en eski yerleşim yeridir. 1608'de bölgeye gelen Cizvit misyonerler, "misyon" adı verilen yerleşmelerde topladık­ları Yerliler'e tarım yöntemleri ve el sanatları öğrettiler. Ne var ki, yerel toprak sahipleri toprağa ve gönüllü olarak çalışan işçilere bütünüyle sahip olmak istiyordu. Cizvitler'in fazla güçlenmesinden korkan İspanya 1767'de onları Paraguay'dan ve Güney Amerika'dan kovdu. Ama Yerliler daha önceleri kullandık­ları geri tarım yöntemlerine dönmeye ve İspanyollar'ın sahip olduğu geniş topraklarda yiyecek ve barınma karşılığı çalışmaya yanaş­madı.
1810'da Arjantin halkı bağımsızlık savaşına başladıktan hemen sonra Paraguaylılar da İspanya'dan ayrıldı. Ülkenin bağımsızlığına kavuştuğu 1811'de Asunciön başkent oldu.
Bundan sonra Paraguay peş peşe yönetime gelen diktatörlerce yönetildi. 1862'de babası­nın yerine yönetime geçen Francisco Solano Lopez (1827-70) Arjantin, Brezilya ve Urugu­ay'dan oluşan üçlü ittifaka karşı savaş açtı. 1865'te başlayan Paraguay Savaşı, Löpez'in 1870'te öldürülmesiyle sona erdi. Paraguay savaşta yalnızca topraklarının büyük bir bölü­münü değil, 300 binden fazla yurttaşını da kaybetti.
1932'de Bolivya ile çıkan bir sınır anlaşmaz­lığı bir başka savaşın patlamasına yol açtı. İki ülke de Chaco Boreal bölgesinde hakları olduğunu öne sürüyordu. Üç yıl süren savaşın sonunda Paraguay 100 binden fazla kişinin ölümüne yol açan savaşı kazanarak, tartışmalı bölgenin dörtte üçünü ele geçirmeyi başardı.
Paraguay, çok geniş yetkilerle donatılmış devlet başkanının yönettiği bir cumhuriyettir. 1954'ten beri yönetimi elinde tutan Alfredo Stroessner 1989'da gerçekleştirilen bir dar­beyle devrildi. Darbenin önderi General An­dré Rodrîguez aynı yıl yapılan seçimlerde başkan seçildi.

PARANA, PARAGUAY VE PLATA IR­MAKLARI

Güney Amerika'da Amazon'dan sonra ikinci uzun ırmak sistemidir. Parana ve Paraguay ırmakları Brezilya'nın tropik bölge­lerinden doğar. Paraguay Irmağı güneye doğ­ru yaklaşık 2.400 km aktıktan sonra Paraguay Cumhuriyeti'nin güneybatı ucunda Parana Irmağı'na katılır. Parana üzerinde Paraguay ve Brezilya tarafından ortaklaşa yapılan Itai pú Barajı'ndan elektrik enerjisi sağlanır. Uru­guay Irmağı ile birleşmeden önce Paraná güney yönünde, Arjantin'in verimli ovaların­da yaklaşık 1.100 km akar. Atlas Okyanusu kıyısında, Arjantin ile Uruguay arasında Rio de la Plata adıyla geniş ve sığ bir haliç oluşturur. Uzunluğu 300 kilometreyi geçen Río de la Plata Halici'nin denize ulaştığı noktadaki genişliği 221 kilometredir; yüzölçü­mü ise 35.000 km2'ye yaklaşır.
Bu büyük ırmak sisteminden, tarım ve sanayi ürünleriyle petrol taşımada yararlanı­lır. Ne var ki, ırmakların çığırları çok dolam­baçlıdır. Ayrıca sel baskınları ile kuraklık ırmak yatağının bazen yer değiştirmesine yol açar ve ulaşımı güçleştirir. Topraklarından geçtiği Brezilya, Paraguay, Bolivya ve Arjan­tin için büyük önem taşıyan bu ırmaklardan sulama ve elektrik enerjisi üretiminde yarar­lanılır.

MsxLabs & TemelBritannica
-


19 Temmuz 2012 14:49       Mesaj #2
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Paraguay
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

Güney Amerika'da devlet. Güney Amerika'da, denize kıyısı olmayan iki devletten biri (diğeri Bolivya). Brezilya, Arjantin ve Bolivya ile sınırlanır. Yüzölçümü 406.572 km2, nüfusu 5.100.000 (1997), başkenti Asuncion, diğer önemli kentleri Encarnicion, Villarrica, Concepcion, Pedro Juan Caballero ve Coronel Oviedo'dur. Dili İspanyolca (daha çok konuşulan dil yerli Guarani), dini Katolik'tir. Fizikî koşulları bakımından üç bölgeden meydana gelir:
  • Doğuda orta yükseklikte platolar
  • Ortada, Rio Paraguay Vadisi'nde yer alan ovalar, göller ve bataklıklar
  • Andlar'ın doğu eteklerine yayılan Chaco ovaları.
Sıcaklık ve yağış doğudan batıya azalır ve ormandan savanlara, kurakçıl bozkırlara geçilir. Bu üç coğrafî bölgeden, Arjantin sınırında akan Paran‡ ile ülkeyi kuzey-güney yönünde orta yerinden kesen Paraguay ırmakları arasında kalan doğu, ekonomi ve nüfuslanma bakımından en önemli bölgedir. Büyük kentlerin hepsi bu bölgede yer alır. Nüfusun çoğunluğunu Guarani yerlileri oluşturur (%95). Geri kalanın çoğu da melezlerdir. Paraguay, Lâtin Amerika'da beyazların en az olduğu (%3 kadar) ülkedir. Bir tarım ve hayvancılık ülkesi olan Paraguay'ın başlıca ürünleri manyok, şekerkamışı, soya fasulyesi, pamuk, tütün, şekerkamışı ve matedir (bir tür çay). Endüstri, tarım ve hayvan ürünlerini işleyen sınırlı sayıda fabrikadan (özellikle et konservesi, büyük kesim yerleri ve soğuk hava depoları, sigara, birkaç dokuma fabrikası vb.) ibarettir. Ekonomi bakımından Lâtin Amerika'nın en geri kalmış ülkelerinden biridir. 600.000'i aşkın Paraguaylı Arjantin'de işçi olarak çalışmaktadır. İhracatta en önemli maddeler et (değerce %30'u), kereste ve pamuktur. Karayolları ulaşımı yetersizdir. Ulaşımda daha çok Paran‡-Paraguay suyolundan yararlanılır. Paraguay'ın ilk kâşifleri Diaz de Solis (1515) ve Diego Garcia'dır (1525). İspanyollardan önce burada Guarani yerlileri yaşıyordu. 1537'de Asuncion kenti kuruldu. 1585'ten itibaren Paruguay'a gelip yerleşen İspanyol Cizvit misyonerleri, yerliler arasında Hristiyanlığı yaymaya başladılar. 1649'da Paraguay kesinlikle bir İspanyol sömürgesi oldu ve 1757'de Cizvitler ülkeden çıkarıldı. Paraguay 1811'de bağımsızlığını kazandı. Bu tarihten beri ülke, diktatörlüğe dayalı bir yönetim izleyen başkanlar tarafından yönetildi (1814-1840'ta Francia, daha sonra Solano Lopez ve General Alfredo Stroessner). Özellikle Solano Lopez yönetimi sırasında, 1865-1870 yıllarında Paraguay komşularıyla savaştı. Bu savaşlar sırasında 300.000'e yakın insan öldü; nüfus yarıdan fazla azaldı. Paraguay, Chaco yöresinde petrol aramalarının yarattığı anlaşmazlık nedeniyle, 1932-1935'te de Bolivya ile savaştı. Ülke, 1954'ten sonra General Alfredo Strossner tarafından, iki meclisli başkanlık sistemiyle yönetildi. 1989'a dek başkanlığı sürdüren Stroessner, General Andrés Rodriguez tarafından gerçekleştirilen darbeyle devrildi. Rodriguez mayısta cumhurbaşkanlığına getirildi. Brezilya, Arjantin,Uruguay ve Paraguay arasında, Mart 1991'de, dört güney Amerika ülkesinin gelecekteki ortak pazarı olan LAFTA Antlaşması imzalandı. 1992'de yeni bir anayasa kabul edildi. 1993'te yapılan seçimlerde siviller yönetime geldi ve Juan Carlos Wasmosy cumhurbaşkanı oldu.Daha fazla sonuç:
Paraguay ve Paraguay Tarihi

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç