Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 5 Ağustos 2016  Gösterim: 2.551  Cevap: 2

Ku Klux Klan Örgütü

21 Haziran 2009 02:35       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

Ku Klux Klan

Ad: kkk1.jpg
Gösterim: 301
Boyut: 50.6 KB

ABD’de Siyahlara yönelik şiddet eylemleriyle tanınan gizli terör örgütü.


Sponsorlu Bağlantılar
İç Savaş’tan hemen sonra kurulan birinci Ku Klux Klan örgütü 1870’lerde ortadan kalkmış, İkincisi ise günümüze değin varlığını sürdürmüştür.

Birinci Ku Klux Klan örgütü 1866’da Pulaski’de (Tennessee) eski Konfederasyon (Güney) askerleri tarafından bir sosyal kulüp olarak kuruldu. Ku Klux adı Yunanca sözcüğünden (İngilizce circle: “çevre”) etilmişti. Sonradan bu ada,
ses uyumunu sağlamak için “Klan” sözcüğünün eklenmesiyle Ku Klux Klan adı ortaya çıktı. Örgüt kısa sürede Güneyli beyazların Yeniden İnşa dönemindeki uygulamalara karşı yürüttükleri direniş eylemlerinin bir aracı oldu. Örgüt üyeleri azat edilmiş Siyahlara şiddet ve baskı uygulayarak beyazların üstünlüğünü sağlamaya çalışıyorlardı. 1867’de Louisiana’da Knights of the White Camelia (Beyaz Kamelya Şövalyeleri) adlı benzer nitelikte bir başka örgüt daha kuruldu.

1867 yazında eski Konfederasyon eyaletlerinden gelen delegelerin katılımıyla Nashville’de (Tennessee) toplanan bir kurultayda Klan’ın “Güney’in görünmez imparatorluğu” olduğu öne sürüldü. Örgütün başkanına büyük sihirbaz adı verilir, bunu hiyerarşik bir yapı içinde büyük ejderhalar, büyük devler ve büyük kykloplar izlerdi, tik büyük sihirbazın Konfederasyon süvari generali Nathar Bedford Forrest olduğu sanılır. Örgüt üyeleri hem batıl inançlı Siyahları korkutmak, hem de kimliklerinin federal birliklerce belirlenmesini önlemek amacıyla uzun giysiler ve kukuletalar giyerlerdi. Başlıca eylemleri gece baskınları düzenlemek ve azat edilmiş Siyahlarla onları koruyan beyazlan kırbaçlayarak öldürmekti.

Birinci Klan örgütü 1868 -70 arasında gücü nün doruğuna ulaştı. Kuzey Carolina, Tennessee ve Georgia’da Siyahların ikinci sınıf yurttaş olarak kabul edildiği beyaz yönetimlerin yeniden kurulmasında örgütün etkinlikleri önemli rol oynadı. Forrest 1869’da aşın şiddete başvurduğu gerekçesiyle örgütün dağıtılmasını istediyse de yerel şubeler etkinliklerini sürdürdüler. Bunun üzerine Kongre 1870’te Güç Kullanma Yasası’nı, 1871’de de Ku Klux Yasası’nı çıkardı. Bu yasalar devlet başkanma ihzar emirlerini iptal etme, kanşıklıklan güç kullanarak bastırma ve terör örgütlerine ağır cezalar verme yetkisini tanıyordu. Başkan Grant yetkilerinin tümünü kullanmaktan kaçınmakla birlikte bazı bölgelere federal birlikler gönderdi, Güney Carolina’ya bağlı dokuz ilde ihzar emirlerini iptal etti ve şiddet eylemlerine girişen yüzlerce Güneyliyi tutuklattı. 1882’de Yüksek Mahkeme ABD- Harris Davası’nda Ku Klux Klan’ın anayasaya ay kın bir örgüt olduğunu kararlaştırdı. Ama o sırada örgütün varlığı zaten fiilen son bulmuştu.

Örgütün ortadan kalkmasının başlıca nedeni Güney’de beyazların üstünlüğünü yeniden sağlamayı amaçlayan Ku Klux Klan’ ın 1870’lere gelindiğinde bu amacını büyük ölçüde gerçekleştirmiş olmasıydı. Bu yüzden Siyahlara karşı gizli bir örgüte gereksinim kalmamıştı.

20. yüzyılda kurulan ikinci Klan örgütünün kökleri ABD’deki göçmen karşıtı hareketlerde yatar. Örgüt 1915’te Atlanta (Georgia) yakınlarında Albay William J. Simmons tarafından kuruldu. Çeşitli tarikatları destekleyen Simmons, Thomaş Dixon’ın The Clansman (1905; Klan Üyesi) adlı kitabından ve D.W. Griffith’in The Birth of a Nation (1915; Bir Milletin Doğuşu) adlı filminden önemli ölçüde esinlenmiş bir vaizdi. Örgüt, Edward Y. Clarke ve Elizabeth Tyler’ın tanıtım ve fon oluşturmaya yönelik etkinlikleri sonucunda güçlenmeye başladı. Örgütün yeniden canlanmasında gerek yurtseverlik duygulan gerekse Güney’e yönelik nostalji belli ölçüde etkili oldu. Ama en önemli etmen Rusya’daki Bolşevik Devrimi’nin ve kitlesel göçler sonucunda Amerikan toplumunun etnik yapısında ortaya çıkan değişikliklerin, küçük Amerikan kentlerinde yaşayan beyaz Protestanlarda uyandırdığı korkulardı.

Örgüt 1920’lerde gücünün doruğuna ulaşarak üye sayısını 4 milyonun üzerine çıkardı. Üyelerden sağlanan bağışların yanı sıra rütbe, giysi ve yayın satışlarından büyük gelirler elde etti. Simge olarak yanan bir haçı benimseyen yeni Klan’ın üyeleri uzun, beyaz giysileriyle ülkenin her yanında yürüyüşler ve gösteriler düzenliyor, geceleri de haç yakma eylemlerine katılıyorlardı. Özellikle Ortabatı ve Güney eyaletlerinde güçlenen yeni Ku Klux Klan örgütü, geçmişteki Siyah düşmanlığına, Katoliklere, Yahudilere, yabancılara ve örgütlü işçi hareketine yönelik düşmanlıkları ekledi. Klan 1928’de bir Katolik olan Alfred E. Smith’in Demokrat Parti’den başkan adayı olmasıyla son bir atılım yaptı.

1929 Büyük Bunalımı sırasında üye sayısı hızla düşen örgütün son kalıntıları 1944’te dağıtıldı. Sonraki 20 yıl boyunca hareketsiz kalan örgüt, 1960’larda 1964 tarihli Medeni Haklar Yasası’nın Güney eyaletlerinde uygulanmasını sağlamaya yönelik eylemlere tepki olarak yeniden ortaya çıktı ve Güney eyaletlerinde çok sayıda bombalama, kırbaçlama ve öldürme eylemine girişti. Başkan Lyndon B. Johnson yaptığı bir televizyon konuşmasında Alabama’da medeni haklar savunucusu beyaz bir kadının öldürülmesiyle ilgili olarak dört Klan üyesinin tutuklandığını bildirerek örgütü kamuoyu önünde mahkûm etti. Örgüt sonraki yıllarda Güney eyaletlerinde Siyahlara karşı hoşgörünün yaygınlaşması üzerine gücünü iyice yitirdi. Bu dönemde etkinliklerini gizlice sürdürmeye çalıştıysa da katıldığı şiddet eylemleri azaldı ve üye sayısı birkaç bine düştü. Zamanla birbiriyle rekabet eden çok sayıda gruba bölünerek Yeni-Nazi hareketlerle ve başka aşın sağcı gruplarla ittifaklar kurdu.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 5 Ağustos 2016 22:01


5 Ağustos 2016 21:47       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ad: kkk2.jpg
Gösterim: 345
Boyut: 78.5 KB

Ku Klux Klan


ABD’de gizli dernek, iç savaştan sonra, güneyli beyazlar zencilere yurttaşlık hakkı verilmesini önlemek için mücadele ettiler.

1865’te Pulaski'de (Tennessee) kurulan ilk kulüp bu ortamda doğdu; ilk Klan 1867'de Nashville’de (Tennessee) örgütlendi ve başkanlığına general Forrest getirildi. Kuruluşun amacı, zencileri çeşitli yollarla (alışılmamış törenler, beyaz bir kukuleta giymek vb.) korkutarak oy kullanmalarını önlemekti. Yerel den’ler biçiminde örgütlenen dernek öbür eyaletlere de yayıldı ve üye sayısı 550 000’i buldu. Şiddete başvurması, derneğin önce Tennessee’de (1868), ardından da federal hükümet tarafından (1877) yasaklanmasına yol açtı. Dernek, eski methodist papaz William Joseph Simmons tarafından Atlanta'da canlandırıldı (1915). Zenci düşmanlığından başka, püritenliği, katolik ve yahudi düşmanlığını, yabancı düşmanlığını, aşırı milliyetçiliği savunur oldu. Üye sayısını 1 milyona çıkaran (1922) Ku Klux Klan, bazı eyaletlerde soyarıtımcı önlemler (1919) alınmasına, alkol yasağının yeniden konmasına, göçleri kısıtlayan yasalar çıkarılmasına (1921-1924) ve yalıtlayıcı bir siyaset izlenmesine önayak oldu. Dernek suikastlara girişti: Louisiana'da iki kişiye işkence yapılması büyük yankı uyandırdı (1922). Simmons'un ardılı Evans aleyhine açtığı bir davada yapılan açıklamalar üzerine yetkililer harekete geçti. Yüksek mahkeme, derneği, gizli dernekleri yasaklayan yasalara uymaya zorladı (1928).

19601ı yıllarda ABD’de ırkları kaynaştırma siyasetinin karşılaştığı zorluklar, Ku Klux Klan ın etkinliğini yeniden şiddetlendirmesine yol açtı: derneğin 1967'de 10 000-30 000 arasında etkin üyesi vardı. Ku Klux Klan. 1964 sonundan sonra Mississippi ve Alabama, 1965 nisanından sonra da Louisiana ve Georgia eyaletlerinde zencilere karşı düzenlenen çok sayıda terörist eylemin sorumlusudur. “Ulu büyücü" Robert Shelton'un Kongre'ye hakaretten mahkûm olması (14 ekim 1966) ve Başkan Johnson'ın bu örgüte karşı başlattığı mücadele, ABD'nin güneyinde ırkçı cinayetleri cezasız bırakmama amacını taşıyordu. Aşırı sağ eğilimli küçük bir grup durumuna düşen Klan'ın üye sayısı ve etkisi giderek azaldı.

Kaynak: Büyük Larousse

5 Ağustos 2016 21:49       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Ku Klux Klan

Ad: kkk.JPG
Gösterim: 197
Boyut: 35.0 KB

Oluşum
 • 1'inci Klan: 1865-1870'ler
 • 2'nci Klan: 1915-1944
 • 3'üncü Klan*: 1946 yılından beri (*Yaklaşık 179 bağımsız oluşum halinde dağılmıştır.)
Üyeler
 • 1'inci Klan: 550,000 kişi
 • 2'nci Klan: 4,000,000 kişi (1924 zirve noktası)
 • 3'üncü Klan: 6,000 kişi
Özellikler
 • Kökeni: Amerika Birleşik Devletleri
 • Siyasi ideoloji: Beyazların üstünlüğü, Beyaz milliyetçiliği
 • Politik yeri: Aşırı sağ
Ku Klux Klan (KKK), 24 Aralık1865 ABD'de Tennessee'de kurulan siyahi karşıtı ırkçı gizli örgüttür. Kuruculari Captain (Yüzbaşı) John C. Lester, Major (Binbaşı) James R. Crowe, John D. Kennedy, Calvin Jones, Richard R. Reed, Frank O. McCord'dır. "Birth of a Nation" filmi ile kendilerini bildirmişlerdir.
Örgüte katılanlar arasında da, iç savaş öncesi kurulmuş olan "Knights of the Golden Circle" (Altın Çember Şövalyeleri) adlı mason locasının üyelerinin çokluğu dikkat çeker.

Kuruluş Amacı


Ku Klux Klan örgütü Amerikan İç Savaşı sonrasında zencilerin kazanmaya başladığı haklara, özgürlüklere ve zenci-beyaz eşitliğine karşı çıkmıştır. Amaçlarına ulaşmak için şiddet ve teröre başvurmuşlardır. Örgüt iki defa dağılmasına rağmen 1950 ve 1960'larda tekrar canlanmıştır. Günümüzde bazı bölgelerde sadece yerel bazda faaliyet göstermektedir.


Daha fazla sonuç:
Ku Klux Klan Örgütü

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç