Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 16 Haziran 2017  Gösterim: 3.648  Cevap: 3

Amerikan İç Savaşı

2 Haziran 2010 16:33       Mesaj #1
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam

Amerikan İç Savaşı

Ad: Amerikan İç Savaşı.jpg
Gösterim: 433
Boyut: 36.0 KB

Konfedere Amerika Devletleri olarak bilinen 11 Güney eyaletiyle, Birleşik Devletler Federal Hükümeti arasında çıkan savaş (1861-1865).

Sponsorlu Bağlantılar
Söz konusu 11 eyalet, Birlik'ten (Union) ayrılma tavrı aldıkları için, savaş, Kuzey'de resmî olarak "Ayrılık Savaşı" diye adlandırılmıştır. Amerika tarihinin en önemli olaylarından biri olan İç Savaş'ta Kuzeyliler birliğin yeniden kurulmasını, Güneylilerse kendi bağımsızlıklarını kazanmayı amaçlıyorlardı. Savaşın gerçek nedeniyse, Güney ve Kuzey arasındaki toplumsal-ekonomik farklılaşmaydı. Güney'in, plantasyonlarda yapılan tarım sistemine bağlı ekonomisi köle emeğine dayanıyordu; bu durum, sanayileşmiş ve köle ticareti yapmayan Kuzey için giderek sorun hâline geldi.

Kuzey, Güney'e göre hem askerî güç, hem de üretim, ulaşım ve diğer kolaylıklar bakımından üstündü. Güney'de yetersiz bir demiryolu ağı, birkaç liman ve cılız bir sanayi vardı. Buna karşın, dünyanın en büyük pamuk dışsatımcısı olan Güney, diğer ülkelerden malî ve diplomatik destek gördü. Kuzey, savaştan daha güçlenmiş olarak çıkarken, kölelik sistemi ve Güney'in bu sisteme dayalı tarım toplumu yıkıldı.
Ad: Amerikan İç Savaşı1.jpg
Gösterim: 369
Boyut: 17.2 KB

Federal hükümetin, eyaletler üzerindeki üstünlüğü sağlamlaştıysa da, hükümetle eyaletler arasındaki güç dengesi bir sorun olmaya devam etti. Askerî tarih yazarları, Amerikan İç Savaşı'nı ilk modern ya da "topyekûn" savaş olarak değerlendirirler. İç Savaş'a 4 milyondan fazla kişi katılmış, bunların 600.000'den fazlası ölmüş; yeni silâhlar ve askerî taktikler ortaya çıkmıştır.

MsXLabs & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi
BAKINIZ Kölelik

Son düzenleyen Safi; 16 Haziran 2017 22:18


Daisy-BT
6 Mayıs 2011 19:37       Mesaj #2
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

Amerikan İç Savaşı


ABD Birleşik Devletleri’nin 16. başkanı ve Cumhuriyetçi Parti`nin ilk başkanıdır. Lincoln, Amerikan İç Savaşı’nda ABD Konfedere Devletleri’ne ters büyük bir yengi yakaladı.

Amerikan İç Savaşı
1861-1865 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Vashington'daki yönetimi ile bu ülkeden ayrılmak isteyen 11 güney eyaleti arasında çıkmış geniş kapsamlı bir iç savaştır.


Savaşın nedenleri
Ad: Abraham_Lincoln.jpg
Gösterim: 233
Boyut: 4.7 KB
Abraham Lincoln

19. yüzyılın ortalarında Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu bölgelerinde büyük çiftliklerin ağırlıkta olduğu ve tarıma dayanan bir ekonomi yerleşmişti. Bu çiftliklerde özellikle pamuk, tütün ve şeker kamışı yetiştirilmekte ve gereken işgücü Afrika'dan kaçırılıp getirilen siyah ırktan oluşan kölelerden sağlanmaktaydı. ABD'nin diğer bölgelerinde ekonomi sanayiye yönelmiş ve bunun gerektirdiği serbest işgücü için kölelik ortadan kaldırılmıştı. ABD'nin batı kesiminde hala yeni eyaletler kurulmaya devam ediyor ve bu yeni eyaletlerin çoğunda kölelik yasaklanıyordu. Bu ortamda güney eyaletleri köleliğin eninde sonunda güneyde de yasaklanacağından endişelenmekteydiler. Bu da güneyin köleliğe dayanan üretim tarzını kökünden tehdit ediyordu. Köleliği kaldırmaya söz vererek seçime katılan başkan adayı Abraham Lincoln seçimi kazanınca güneyli 7 eyalet (Güney Karolina, Mississippi, Florida, Alabama, Teksas, Georgia ve Louisiana) yeni başkanın köleliği kaldıracağına kesin gözle bakarak hemen ABD'den bağımsızlığını ilan ettiler. Bu eyaletler Jefferson Davis'in başkanlığı altında Amerika Konfedere Devletleri adı altında yeni bir devlet kurdular. Kısa bir süre sonra buna 4 eyalet (Virjinya, Arkansas, Kuzey Karolina ve Tennessee) daha katıldı. Bu toplam 11 eyalet Amerikan İç Savaşı'nda güneyli konfederasyon tarafını oluşturdular. Ülkenin geri kalan kısmı (özellikle kuzeydoğu kısmı) da kuzeyli union "birlik" tarafını oluşturdular. Bir süre sonra iki devlet arasında savaş patlak verdi.

Kuzeyin galibiyeti
Ad: 150px-President-Jefferson-Davis.jpg
Gösterim: 193
Boyut: 6.1 KB
Jefferson Davis

Amerikan İç Savaşı'nın ilk yıllarında hiçbir taraf üstünlük sağlayamadı. Her iki taraftan da birçok kayıplar oldu ve her iki taraf da zaman zaman askeri başarılar elde etse de baskın çıkamadı. 1863 yılının Temmuz ayında gerçekleşen Gettysburg Muharebesi önemli bir dönüm noktası oldu. Güneyden 75 bin, kuzeyden 82 bin askerin katıldığı bu kanlı savaşta her iki taraf da askerlerinin yaklaşık üçte birini kaybettiler ama kuzeyliler tartışmasız bir üstünlük sağladı. En sonunda 9 Nisan 1865 tarihinde kuzey orduları güneyli ünlü komutan Robert Edward Lee'nin ordularını birkaç koldan sardılar ve teslim olmaya mecbur bıraktılar. Aynı yılın Haziran ayında geri kalan bütün güney askerleri de silahlarını bırakarak teslim oldular ve Amerikan İç Savaşı kuzeyin zaferiyle sona erdi. Savaş bitince Abraham Lincoln Güney'i sömürmek yerine onları kalkındırmak için çok sayıda karşılıksız borç teklif etti. Kuzeyli toprak sahipleri tam tersini düşünüyordu. Bunun üzerine Senatör Wallace ve "Gizli Servis"i Lincoln'ü öldürme kararını aldı. Eski bir oyuncu olan John Wilkes Booth Abraham Lincoln'ü başından vurarak öldürdü.
Ad: Scott-anaconda.jpg
Gösterim: 299
Boyut: 37.6 KB
1861 "Anakonda Planı"

Savaşın sonuçları
Savaşın bitiminde güneydeki bütün kölelere özgürlük hakları verildi. Kısa bir süre sonra da köleler oy kullanma hakkını kazandılar. ABD'nin güneyinde köleliğe dayanan tarım ekonomisi sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri bölünme tehlikesinin üstünden gelerek tekrar tek bir ülke olarak birleşmiş oldu. Savaşın sonunda güneydeki zencilere birçok hak verildiyse de, bunlar kısa süre içinde güneyli beyazlar tarafından geri alındı. Ayrıca savaştan önce ABD'nin güney ve kuzey tarafları eşit zenginlikteyken, savaştan sonra güney ekonomik yıkıma uğradı ve kuzey öne geçti.


Son düzenleyen Safi; 19 Haziran 2016 22:09
23 Nisan 2016 01:00       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Amerikan İç Savaşı; (1861- 1865)


Amerika Birleşik Devletleri ile Eyalet birliğinden çıkarak, bağımsız olmak isteyen 11 Güney Eyaleti arasındaki yaşanmış tarihi çatışmadır. 11 Güney eyaleti 1860 yılında Abraham Lincoln’ün başkan seçilmesiyle Jefferson Davis komutasında ayaklanarak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. 1861 yılının 1 Eylül’ünde, Güney Carolina’daki Sumter Kalesi’nden yapılan top atışıyla iç savaş patlak vermiştir.. 1 Ocak 1863’de alınan kararla uygulanan köleliğin kaldırılması teklifi, parlamentoda oylanarak kabul
Ad: Amerikan İç Savaşı2.jpg
Gösterim: 249
Boyut: 19.5 KB
edildikten sonra 31 Ocak 1965’de yasalaşmıştır. Ancak bu zaferden beş gün sonra “Abraham Lincoln” bir suikast sonucu öldürülmüştür.

Amerika’da 1861-1865 yılları arasında, ayrılıkçı bir Konfederasyon halinde toplanmış on bir Güney eyaleti ile Birliğe bağlı kalan yirmi üç Kuzey eyaletini karşı karşıya getiren çatışma. A.B.D’nde, bu çatışma daha yerinde bir deyimle iç Savaş (Civil War) diye adlandırılır. Çıkar çatışmaları, düşünce uzlaşmazlığı ve tedirgin edici kölelik sorununun yarattığı kin dolu bir anlaşmazlıktan doğan ve A.B.D’nin yaşadığı en ciddi bunalım olan bu savaş, Kuzey’in zaferi ve Birlik’in sürmesiyle sonuçlandı. Uzun süre, bunalımın gerçek nedeni olarak görülmüş olan kölelik sorununun, aslında yalnızca,eşit olmayan iktisadi gelişmenin ve toplumsal farklılıkların Kuzey Eyaletleri ile Güney Eyaletleri arasında doğurduğu derin çatışmayı daha da ciddileştiren etmenlerden biri olduğu söylenebilir. Gerçekten, savaşın çıkmasından önceki yirmi- otuz yıl içinde, Birliğe bağlı çeşitli bölgelerin genel iktisadi kalkınmadan sağladıkları yarar eşit değildi. Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlara gelen Avrupalı göçmenlerin çokluğundan ötürü kalabalıklaşmış olan Kuzeydoğu, önemli bankacılık kuruluşlarının yeni gelişme yolları açtığı güçlü bir sanayi merkezi haline gelmişti. Aynca, çayırların, yerlerini yavaş yavaş makineleşmiş büyük tahıl tarımına, sığır ve domuz yetiştiriciliğine bıraktığı Kuzeybatı’nın geniş topraklarını değerlendirmeye girişmiş olanlar da, Kuzeydoğu’dan gelmiş kişilerdi. Güney’in evrimiyse farklı özellikler taşıyordu. Burada yalnızca pamuk tarımı yapılması, Güney’in Avrupa dokuma sanayisine pamuk satan tek bölge olmasını sağlamış gibiydi. Ama bu sonuç, her çeşit yerel sanayiden vazgeçmekle ve çiftliklerde, sayıları günden güne artan zenci kölelerin çalıştırılması yoluyla elde edilmişti. İşlenmiş ürünler satın alma konusunda Kuzeydoğu eyaletlerine ve Avrupa’ya bağımlı olan Güney, her yerde kaldırılmış olan kölelik nedeniyle de onların eleştirilerine hedef oluyordu. Üstelik, başlangıçta Mississippi ırmağı yoluyla ve New Orleans limanından taşınan Kuzeybatı’nın tarım ürünleri, ilk demiryollarının yapılması sonucu New York, Boston, Philadelphia’ya ulaştırılmaya başlanmış, böylece Güney’in dış dünyayla ilişkileri daha da azalmıştı. Bunun sonucunda, Güney’deki tarımcıların soylu sınıfı, varlıklarını sürdürmenin köleliğin sürdürülmesine bağlı olduğu inancına günden güne daha çok sarıldılar.
Köleci eyaletler ile öbürleri arasında bir denge kurma amacı güden 1820 uzlaşması artık bu dengeyi sağlayamıyor ve uygulanması günden güne güçleşiyordu. Ayrıca, 1830′ dan sonra Kuzey eyaletlerinde etkili bir köleliği kaldırma akımı gelişmişti.

Bu sorun nedeniyle bölünmüş olan demokratlar karşısında, köleliği kaldırmak isteyenler, 1854’te kurulan yeni Cumhuriyetçi Parti’de toplandılar. Aslında, bu partinin üyeleri de Birliğin her yanında köleliği kaldırmak amacında değillerdi: yalnızca, Birliğe katılan yeni topraklarda, bu kurumun yasaklanmasını istiyorlardı. Ama iki topluluk arasındaki kin ve nefret, ayrıntıların seçilmesini engelliyordu. Abraham Lincoln’ün 1860’ta A.B.D. başkam seçilmesi. Güney eyaletleri tarafından, gerçek bir kışkırtma olarak görüldü ve yeni başkan daha görevine başlamadan. Güney eyaleti Carolina “ayrılma” kararım açıklayarak 20 Aralık I860’ ta Birlik’ten çekildi. Başkan Buchanan tepki göstermeyince, on eyalet daha Carolina’yı izleyerek “Amerika Konfedere Eyaletleri”ni oluşturdular; bir başkan (Jefferson Davis) seçtiler; bir bayrak ile bir başkent belirlediler: Washington’un 120 km kadar uzağında yer alan Virginia’nın merkezi olan Richmond. Güneylilerin 12 Nisan 1861’de Charleston limanındaki Sumter kalesine saldırması ve daha sonra federal garnizonun 14 Nisanda teslim olması, Amerikan iç savaşını başlattı.

SAVAŞIN ÇEŞİTLİ EVRELERİ


Amerikan iç savaşında savaşanlar arasındaki güç oranı, savaşın kısa süreceğini akla getiriyordu. Çünkü 3 milyondan çoğu zenci olan 9 milyon nüfuslu, sanayisi azgelişmiş, demiryollarından ve gemilerden yoksun Güney, Kuzey karşısında çok güçsüz görünüyordu: 22 milyon nüfuslu Kuzey’de, sanayi ve tarım büyük ölçüde gelişmişti; büyük bir donanması (kısa süre sonra. Güney kıyılarını ablukaya aldı) vardı. Ayrıca, Lincoln, “köleliği sürdürmeyi ya da ortadan kaldırmayı değil. Birliği korumayı” düşündüğünü söylediği için, kölelikten yana eyaletlerden Delaware, Maryland, Kentucky ve Missouri, Birliğe bağlı kalmışlardı; 1863’te eyalet olan Batı Virginia da onlara katılınca. Kuzey strateji açısından kesin bir üstünlük sağlamış oldu. Ne var ki, savaş sanıldığının tersine dört yıldan fazla sürdü ve başlangıçtaki raslantısal çarpışmalar, gerçek bir iç savaşa dönüştü.
1863’ten sonra Kuzey, Güney’in yarım milyon askerine karşı, 1 milyon askerini sürekli olarak savaşa sürdü. Ama GüneyUler başlangıçta, Kuzeylilerin sayı üstünlüğüne karşın daha iyi savaştıklarını gösterdiler: Başlarında, çoğu meslekten yetişmiş yetenekli generaller (özellikle Lee ve Jackson) vardı. Kuzey’de, üstün yetenekli komutanlar (özellikle Sherman ve Grant) savaşın başlamasından çok sonra ortaya çıktılar. Bununla birlikte, sayı ve kaynak üstünlüğü, Kuzeylilerden yana ağır basıyordu ve bu üstünlükler savaş uzadıkça sürekli arttı.
Ad: Amerikan İç Savaşı3.jpg
Gösterim: 331
Boyut: 26.1 KB

Başlıca üç kesimde girişilen harekâtl sırasında, iki bin çatışma ve yüz on] iki önemli savaş yapıldı. Batıda Ar-1 kansas ve Teksas’ta karşılıklı akınlar gerçekleştirildi; merkezde, Mississippi vadisinin denetimini ele geçirmek için çetin çatışmalar oldu; doğuda, iki başkenti, yani Washington üe Richmond’ı ayıran dar alanda çok şiddetli çarpışmalar yapıldı. 1863’e kadar Güneylüer zaferlerle süslü bir direnme gösterdiler: Özellikle General Lee’nin, Richmond’a yönelen Kuzey saldırışım başarısızlığa uğrattığı Fredericksburg’da (13 Aralık 1862). Ama General Lee, Kuzey’in geri kalan bölümü ile Washington’un bağlantısını kesmek için Pennsylvania’yı işgale kalkıştığında, üç gün süren kanlı bir savaş (1-3 Temmuz 1863) sonucunda durduruldu. Mississippi’ nin ticaret merkezi New Orleans’ın 1 Mayıs 1862’de ele geçirilmesi, Güney’e uygulanan ablukayı pekiştirdi; 1 Temmuz 1863’te ırmağın orta çığırını denetiminde tutan Vicksburg kalesinin düşmesiyle de Güney’ in her yandan çevrilmesi tamamlandı. 1864-1865 yılları savaşm sonucunu belirledi. Vicksburg kalesini düşürmüş ve Kuzeylilerin başkomutanlığına getirilmiş olan General Grant, General Lee’yi, Petersburg ve Richmond üzerine çekilmek zorunda bırakırken, yardımcısı Sherman, Chattanooga’dan yola çıkarak,önce Güney’in başlıca demiryolu merkezi Atlanta’ya yöneldi ve geçtiği yerleri sistemli biçimde yakıp yıkarak bu merkezi ele geçirdi (2 Eylül 1864). Sonra, aynı yöntemi uygulayarak doğuya dönüp, aralık ayında, Savannah’ta Atlas Okyanusu’na ulaştı; daha sonra kuzeye doğru kayarak Grant’la buluşmaya yöneldi; böylece Richmond önünde hareketsiz kalan Lee’nin birliklerini çevrilme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. 2 Nisan 1865’te Lee, Güney’ in başkentinden ayrıldı ve 9 Nisan 1865’te, Appomattox belediye konağında kılıcını Grant’a teslim etti. Savaşın ilk sonucu Lincoln’un duraksamalarına ve bazı Demokrat Parti’lilerin tepkisine rağmen köleliğin kaldırılmasıdır. 22 Eylül 1862’de hazırlanmaya başlanan, 1 Ocak 1863’te uygulamaya konan bu önlem, 13 anayasa değişikliği önergesinin oylanıp kabul edilmesiyle 31 Ocak 1865’te yasallaşmıştır. Ancak bu zaferden beş gün sonra, 1864 Kasımında ezici bir çoğunlukla yeniden başkanlığa seçilmiş olan Lincoln, Güney davasına bağnazlıkla bağlı bir tiyatro oyuncusu tarafından öldürüldü.

SAVAŞ SONRASI YILLAR


Savaşın sonunda Birlik kurtulmuştu ama. Kuzey 300 000 kişi yitirmiş, 3 milyon dolardan çok para harcamıştı. Güney’dense 260 000 kişi ölmüştü. Ayrıca Güney’in savaş alanı içinde kalan toprakları tam bir yıkım içindeydi; yenilgi dolayısıyle, ortada yönetim ( bir şey kalmamıştı ve 1863’te Kuzey tarafından serbest bırakıldıkları açıklanan kölelerin denetimden ansızın kurtulunca çiftliklerden kaçmaları, iktisadi toparlanma ve kalkınma olanağını tehlikeye düşürmüştü. Bu durum içinde, Güney eyaletlerinin “kalkındırılması”, yani Birliğe yeniden katılmaları, 1865’ten 1877’ye kadar uzun yıllar boyunca sürdü. Lincoln’ un yardımcısı olan, daha sonra da yerine geçen johnson’ın başkanlığı sırasında, bu girişim, Grant’a verilen iki manda yetkisi altında sürüp gitti. Kuzey’in isteğiyle 1865 ve 1866 yıllarında anayasanın XIII. ve XIV. maddelerinin düzeltilmesiyle zencilerin Birliğin her yanında, tam anlamıyla yurttaş oldukları kabul edildi. Bu durum eğitimsiz ve yaşama olanaklarından yoksun zencilerin,kendileriyle eşit kişiler durumuna getirilmesini kabul edemeyen Güney eyaletlerinde beyazların öfkelenmesine yol açtı. Bu yüzden, Güneyli beyazlar, “carpet-bagger”lerin vp “scaJawag”lerin kurduğu yeni Güney hükümetlerinin bastırmayı başaramadığı bir ırk ayırımcılığım sürdürdüler. Başkaldırmış eyaletler, Birliğe ancak 1870’te döndüler. Bu eyaletlerin, federal birlikler tarafından işgaliyse, ancak 1874- 1876 arasında sona erdi. Şiddete başvuran beyazlar (Ku Klux Klan), zencilerin çoğunluğu oluşturduğu eyaletlerde bile, siyasal bakımdan yavaş yavaş ağır basmaya başladılar. Amerikan iç savaşı, aşırı ölçüde sanayileşmiş ve zengin Kuzey üç yıkıma uğramış ve yoksullaşmış Güney arasında kötü bir uzlaşmayla sonuçlandı. Kölelik sorununu gerçek anlamıyla çözümleyemeyen ve A.B.D’nin geleceği için ciddi sonuçlar yalatan bu durum, zenci sorununu yeniden ortaya koymaktan başka sonuç vermedi.
Son düzenleyen Safi; 19 Haziran 2016 22:09
23 Nisan 2016 01:27       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Amerikan İç Savaşı; (1861- 1865)
Ad: aiç4.jpg
Gösterim: 520
Boyut: 84.5 KB


Daha fazla sonuç:
Amerikan İç Savaşı

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç